Положення про піклувальну раду загальноосвітньої установи

Піклувальна рада державної муніципальної загальноосвітньої установи (далі піклувальна рада) відповідно до закону «Про освіту» є формою самоврядування загальноосвітньої установи

1. Піклувальна рада державної муніципальної загальноосвітньої установи (далі піклувальна рада) відповідно до закону «Про освіту» є формою самоврядування загальноосвітньої установи. Порядок виборів і компетенція піклувальної ради визначаються статутом загальноосвітньої установи.

2. До складу піклувальної ради можуть входити представники державних органів, органів місцевого самоврядування й організацій різних форм власності, батьки (законні представники) учнів та інші особи, зацікавлені в удосконалюванні діяльності й розвитку загальноосвітньої установи.

3. Здійснення членами піклувальної ради своїх функцій відбувається на безоплатній основі.

4. Піклувальна рада:

 • сприяє організації й удосконалюванню освітнього процесу, залучає позабюджетні кошти для його забезпечення й розвитку;
 • визначає напрями, форми, розмір і порядок використання позабюджетних коштів загальноосвітньої установи, у тому числі на надання допомоги учням із малозабезпечених родин та учням-сиротам, на підтримку та стимулювання обдарованих учнів;
 • здійснює контроль цільового використання бюджетних, а також позабюджетних коштів адміністрацією загальноосвітньої установи;
 • вносить, якщо буде потреба, пропозиції засновнику (засновникам) про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності загальноосвітньої установи;
 • розглядає проект угоди загальноосвітньої установи із засновником (засновниками), дає пропозиції про внесення в неї змін і доповнень;
 • вносить на розгляд загальних зборів загальноосвітньої установи пропозиції про зміну й доповнення статуту загальноосвітньої установи;
 • дає рекомендації та пропозиції про зміну й доповнення документів загальноосвітньої установи, що регламентують організацію освітнього процесу;
 • затверджує форму угоди загальноосвітньої установи з батьками (законними представниками) учнів про надання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг;
 • приймає за поданням педагогічної ради освітню програму (освітні програми) загальноосвітньої установи;
 • установлює профілі професійної підготовки:
 • бере участь у визначенні профілів навчання на III ступені загальної освіти;
 • визначає перелік факультативних курсів і додаткових освітніх послуг, що надаються загальноосвітньою установою;
 • заслуховує звіти про роботу керівника загальноосвітньої установи, а при необхідності його заступників, педагогічних працівників;
 • сприяє організації й поліпшенню умов праці педагогічних та інших працівників загальноосвітньої установи;
 • сприяє організації конкурсів, змагань та інших масових позашкільних заходів загальноосвітньої установи;
 • сприяє вдосконалюванню матеріально-технічної бази загальноосвітньої установи, благоустрою її приміщень і територій;
 • дає рекомендації адміністрації загальноосвітньої установи зі створення оптимальних умов для навчання й виховання учнів у загальноосвітній установі, у тому числі зі зміцнення їхнього здоров'я й організації харчування;
 • установлює необхідність і вигляд учнівської форми;
 • вносить пропозиції засновнику (засновникам) загальноосвітньої установи з удосконалення її діяльності й управління нею, розглядає інші питання, віднесені до компетенції піклувальної ради статутом загальноосвітньої установи.

5. Засідання піклувальної ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин його членів, а рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини від облікового складу піклувальної ради.

Засідання й рішення піклувальної ради оформлюються протоколом, що підписується його головою.

6. Рішення піклувальної ради, прийняті в межах її повноважень, доводять до відомості всіх зацікавлених осіб.

Освіта.ua
05.05.2007

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів