Методика векторного аналізу уроку

У період модернізації національної освіти важливого значення набуває проблема підготовки педагогів і керівників шкіл у закладах післядипломної освіти до проектно-впроваджувальної діяльності

Методика векторного аналізу уроку

Актуальність зумовлена масштабністю стрімких змін у соціокультурному просторі суспільства. Бути готовим до їх прийняття, включення педагога в інноваційний простір - вимога часу.

Виходячи з цих міркувань, підготовка педагогів у закладах післядипломної освіти націлена на збагачення, поглиблення та розширення професійної та загальної культури педагога. Одним із пріоритетних завдань є створення умов для формування готовності педагогічних кадрів до проектно-впроваджувальної діяльності на рівнях створення інновацій, освоєння та втілення в практику.

Особливість організації та управління проектно-впроваджувальною діяльністю характеризується залученням педагогічних кадрів, з одного боку, до проектування і моделювання інновацій, а з другого - до освоєння спроектованих, допущених до впровадження в масову практику. Такий підхід, на нашу думку, сприятиме усуненню суперечності між рівнем розвитку педагогічної науки і професійною кваліфікацією педагогів, вимоги до якої підвищуються з переходом до ринкової системи освіти. «...Остання обставина свідчить про доцільність проведення подібних науково-методичних досліджень у закладах, що здійснюють підвищення кваліфікації працівників освіти. Таке поєднання наукової та навчальної функцій, крім усього іншого, ще й зменшує галузеві витрати за рахунок суміщення в посадових обов'язках працівників функцій розробки та доведення до слухача результатів власних досліджень» [Шиян Р. «Лист законодавцеві про зміст...» // Управління освітою. - 2002. - № 13-14. - С. 1].

Так поділимось напрацьованим досвідом проектно-впроваджувальної діяльності з педагогічними кадрами в аспекті проектування і моделювання методики векторного аналізу сучасного уроку [4, 95-105], що пройшла апробацію в декількох районах області.

Актуальність інноваційної діяльності

Методика векторного аналізу уроку - управлінська технологія внутрішкільного контролю якості освітніх послуг, розроблена на основі системного підходу до спостереження та аналізу уроку.

В умовах особистісно зорієнтованої освіти змінюються акценти у вимогах до організації та проведення уроку. На стратегічному рівні його якісну характеристику визначає відмова від знаннєцентричної парадигми освіти, орієнтація на розвиток та самореалізацію особистості школяра, що спричинило різнорівневі зрушення в підходах до проектування і моделювання особистісно зорієнтованого уроку, визначення якості, ефективності та результативності його проведення.

З цих позицій, особистісно зорієнтований (урок) - якісна характеристика, виражена орієнтацією на розвиток школяра як особистості - свідомого індивіда, який має свою чітку позицію і вміє її відстояти, бере відповідальність за прийняті рішення на себе. Розвивальний - сутнісна ознака, презентована через розвивальний потенціал особистісно зорієнтованого уроку.

Провідна мета

Мета методики векторного аналізу уроку - визначення ефективності організації і проведення особистісно орієнтованого уроку, розвивального за суттю.

Завдання

 • Організація системного та систематичного контролю якості освітніх послуг.
 • Фіксація ефективності організації і проведення уроку.
 • Моніторингове відстеження особистісно-професійного зростання педагога.
 • Виявлення типових утруднень педагога.
 • Реалізація проективного підходу до планування методичної роботи з педагогічними кадрами на внутрішкільному рівні.

Технологічні етапи

Проективний

Мета етапу - підготовка керівника навчального закладу до відвідання уроку.

Технологічні вузли:

 • Визначення об'єкта спостереження: урок як цілісна система.
 • Постановка мети: визначення ефективності організації і проведення уроку.
 • Вибір технології спостереження та аналізу уроку: методика векторного аналізу уроку.
 • Попередження вчителя про відвідання уроку (уроків), ознайомлення з метою та методикою аналізу уроку: системний підхід до спостереження і аналізу уроку (уроків) у системі внутрішкільного контролю якості освітніх послуг.

Моделюючий

Мета етапу - підготовки керівника навчального закладу до спостереження уроку.

Технологічні вузли:

 • Заповнення технологічної картки (додаток 1): дата відвідання; клас; тема уроку; мета, завдання уроку; тип уроку (керівникові навчального закладу доцільно зробити ксерокопії для практичної роботи).
 • Використання умовних позначок для фіксації дати відвідання уроку в системі внутрішкільного контролю або лінії різного кольору, штрихування тощо).
 • Фіксація ефективності уроку на векторах моделі в проективному та моделюючому секторах за показниками:

1 бал - низький рівень;

2 бали - середній рівень;

3 бали - високий рівень;

4 бали - творчий рівень.

 • Проективний сектор

Функціональне призначення: орієнтований на визначення ефективності підготовки вчителя до уроку): основні домінанти системного аналізу уроку - орієнтація на розвиток школяра (вектори 1-4), процес цілеформування (вектори 5-8).

 • Моделюючий сектор

Функціональне призначення: орієнтований на визначення ефективності проведення уроку): основні домінанти системного аналізу уроку - процес цілепокладання (вектори 9-12); активізація пізнавальної діяльності (вектори 13-16).

ІІІ етап. Аналітичний

Мета етапу - підготовки керівника навчального закладу до аналізу уроку.

Технологічні вузли:

Самоаналіз уроку керівником на основі векторної моделі:

 • З'єднання умовних позначок суцільною лінією.
 • Сумування балів векторної моделі в проективному та моделюючому секторах.
 • Порівняльна характеристика отриманих результатів за основними домінантами системного аналізу уроку.
 • Визначення загальної кількості балів уроку.
 • Інтерпретація результатів:

до 24 балів - низький рівень;

до 40 балів - середній рівень;

до 56 балів - високий рівень;

до 64 балів - творчий рівень.

Самоаналіз уроку вчителем:

 • Уточнення (у разі потреби) виявлених фактів під час спостереження уроку.
 • Корекція (у разі потреби) показників ефективності уроку та кількості балів.

Аналіз уроку. Висновки та пропозиції.

Заповнення технологічної картки: кількість балів; рівень ефективності уроку.

Прогностичний

Мета етапу - підготовка керівника навчального закладу до планування методичної роботи з педагогічними кадрами на внутрішкільному рівні.

Технологічні вузли:

 • Виявлення типових утруднень педагога на основі аналізу системи уроків учителя.
 • Графічна фіксація показників ефективності уроку на основі даних технологічної картки: кількість балів (Додаток 2. Моніторинг ефективності організації і проведення уроків у системі внутрішкільного контролю).
 • Моніторингове відстеження динаміки змін, ефективності організації і проведення уроків.
 • Визначення особистісно-професійного рівня педагога.
 • Проектування і планування системи внутрішкільної методичної роботи на основі даних системного аналізу уроків учителів даної школи.

Методика векторного аналізу уроку

Мета векторного аналізу - визначення ефективності організації і проведення особистісно орієнтованого уроку, розвивального за суттю.
 

Учитель

 

Категорія

 

Предмет

 

 

Дата

Клас

Тема уроку

Мета, завдання уроку

Тип уроку

К-сть балів

Рівень ефектив.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Орієнтація на розвиток особистості

Вектор 1. Особистісно зорієнтований тип стосунків

Вектор 2. Опора на особистий досвід школяра

Вектор 3. Конструювання діалогічної структури уроку

Вектор 4. Моделювання особистісної форми змісту

Процес цілеформування

Вектор 5. Правильність визначення мети, завдань уроку щодо теми

Вектор 6. Відповідність добору змісту щодо мети, завдань, теми

Вектор 7. Доцільність вибору типу, структури щодо мети, завдань уроку

Вектор 8. Оптимальність добору методів, прийомів, форм роботи щодо мети, завдань уроку

Процес цілеформування

Вектор 5. Правильність визначення мети, завдань уроку щодо теми

Вектор 6. Відповідність добору змісту щодо мети, завдань, теми

Вектор 7. Доцільність вибору типу, структури щодо мети, завдань уроку

Вектор 8. Оптимальність добору методів, прийомів, форм роботи щодо мети, завдань уроку

Процес цілепокладання

Вектор 9. Повідомлення теми, мети уроку

Вектор 10. Завданнєве оформлення уроку

Вектор 11. Прийняття особистісно значущих завдань школярами

Вектор 12. Цілереалізація: досягнення мети, завдань уроку

Активізація пізнавальної діяльності

Вектор 13. Орієнтація на самостійну пошукову діяльність школярів

Вектор 14. Використання активних та інтерактивних методів

Вектор 15. Формування пізнавальної активності школярів

Вектор 16. Технологічність знань

Моніторинг ефективності організації і проведення уроків у системі внутрішкільного контролю

Дидактичний коментар відвіданих уроків

 

№ уроку

Дата відвід

Тема уроку

Для приміток

1-ий урок

 

 

 

2-ий урок

 

 

 

3-ій урок

 

 

 

4-ий урок

 

 

 

5-ий урок

 

 

 

О. Мариновська

Освіта.ua
17.04.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів