У творчому русі: оновлюємо традиційні напрями практичної діяльності

В навчальних закладах накопичено досвід діяльності дитячо-юнацьких організацій, створена система роботи з батьківською громадськістю. Це суттєві фактори соціалізаціі дитини, важливі компоненти створення виховуючого простору в окремій школі, селі, місті, області

Діяльність дитячо-юнацьких організацій, робота з сім'ями учнів має наповнитися новим змістом.

Психолого-педагогічна освіта батьків

Становлення сім'ї як первинного соціального інституту розвитку особистості, регулювання взаємин між батьками й дітьми здійснюється на основі Конституціі України, Сімейного кодексу України, Закону України «Про загальну середню освіту», Національної програми «Діти України»; міжнародних документів - Загальної деклараціі прав людини, Деклараціі прав дитини, Конвенції про права дитини. У цих документах, зокрема, зазначено, що «дитині для повного і гармонійного розвитку її особистості треба рости в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові й розуміння».

Успішне розв'язання завдань виховання можливе лише за умови об'єднання зусиль сім'ї та інших соціальних інститутів. Навчальні заклади залишаються важливими інституціями, що забезпечують виховний процес і реальну взаємодію дитини, батьків і соціуму.

Школа завжди прагнула посилити свій вплив на сім'ю, щоб із її допомогою сприяти розвиткові дитини. Практика показує, що співробітництво сім'ї та школи стає дедалі актуальнішим і потрібнішим. Педагогічні колективи області намагаються визначити грані взаємодії з батьківською громадськістю. Підвищення психолого-педагогічної освіти батьків є основою розкриття творчого потенціалу родини, вдосконалення сімейного виховання.

У піднесенні педагогічної культури, просвіти батьків особливу роль відіграє батьківській всеобуч. У його рамках використовуються традиційні форми роботи: батьківські збори, на яких обговорюють загальні і найбільш актуальні проблеми виховання дітей у сім'ї та в навчальному закладі, ознайомлюють батьків із завданнями, перспективами, проблемами, підсумками роботи школи; батьківські конференції, присвячені сімейному досвіду виховання.

Пропонуємо орієнтовну тематику для організації батьківського всеобучу. Пріоритет сім'ї у вихованні дитини.

Сім'я та її роль у вихованні дітей:

 • виховний потенціал сім'ї;
 • традиційні культурні цінності як основа виховання в родині;
 • витоки глибинної душевної єдності в дитячих та батьківських взаєминах;
 • ієрархія взаємин у сім'ї та особливості сімейного виховання;
 • типові недоліки сімейного виховання та шляхи їх подолання;
 • засоби спілкування і методи педагогічного впливу на дитину в сім'ї;
 • діалог у сімейному спілкуванні;
 • принципи творчої педагогіки в родині.

Уклад життя в сім'ї:

 • сучасна сім'я: можливості та проблеми її укладу;
 • роль сімейних традицій у житті дитини;
 • основні цінності роду і сімейні традиції в дитячо-батьківських взаєминах;
 • етика та естетика родинного побуту;
 • можливості трудового виховання в сучасній сім'ї;
 • сімейне дозвілля: ігри, домашні свята, телебачення;
 • вплив фольклорних традицій на розвиток і виховання дітей;
 • традиції сімейного читання.

Сім'я та школа - партнери у вихованні дітей:

 • школа як відкрита соціально-педагогічна система;
 • дитина серед ровесників (психолого-педагогічні аспекти);
 • особливості завдань сім'ї та школи у вихованні та соціалізації дитини;
 • зміст, форми й методи соціальної роботи школи із сім'єю.

Здорова дитина - здорове суспільство:

 • поняття фізичного, психологічного та духовного здоров'я, їх взаємозв'язок;
 • атмосфера життя сім'ї як фактор фізичного й психологічного здоров'я дитини;
 • вплив на здоров'я дитини негативної теле- та відеоінформації;
 • основи формування в дитини навичок здорового способу життя;
 • профілактика шкідливих звичок і соціально обумовлених захворювань у дітей.

Особливості дитячої і підліткової психології:

 • що є особистість?
 • необхідність уваги до індивідуальності дитини, її душевного і духовного розвитку;
 • моральні почуття людини й особливості їх формування;
 • самооцінка дитини: її адекватність, наслідки неадекватної самооцінки;
 • педагогічна занедбаність підлітка та її причини;
 • роль сімейного спілкування у профілактиці девіантної поведінки та негативних звичок у дітей.

Правові аспекти сімейного виховання:

 • сімейний кодекс України про виховання дітей;
 • правова й економічна захищеність особистості дитини;
 • проблеми виховання правової культури у дітей.

Організація системи соціального захисту учнів у діяльності дитячо-юнацьких громадських об'єднань

Сучасні дитячо-юнацькі громадські організації, які діють в області (ДОД СОКОЛ, скаути, «Екологічна варта», аерокосмічне об'єднання «Сузір'я», пластуни, гайди) - це своєрідні соціальні інститути. Вони розв'язують специфічні завдання виховання через свої оригінальні прийоми та методи.

Якщо в школі закладається фундамент світоглядної позиції підростаючої людини, то в дитячому об'єднанні вона реалізує свій індивідуальний творчий лідерський потенціал у просторі сьогодення.

Громадське об'єднання для кожної дитини є своєрідним соціальним середовищем, де формуються норми демократичної культури, навички ігрового спілкування і діяльності, виховуються громадянські, патріотичні почуття зростаючого громадянина України.

В рамках спільної діяльності педколективів навчальних закладів, органів управління освіти і дитячо-юнацьких громадських організацій проводяться суспільно значущі заходи: огляди проектів, програм, фестивалі, конкурси, зльоти. Ведеться робота щодо профілактики шкідливих звичок, формування здорового способу життя. Організовуються профільні табори у канікулярний час.

Усі ці напрями добре відпрацьовані в нашій області.

З чого ж починається дитина як громадянин, як людина, як особистість? За Достоєвським, вона починається з опіку від чужого болю, з милосердя, із жалості до іншого. Життя людини - це вчинок добра і співпереживання.

Нині актуальною стає проблема соціального захисту дітей у роботі дитячих об'єднань. Це є державною турботою та особистою справою кожного, а успішне її розв'язання - громадським обов'язком, покликом совісті.

Усі ми зараз проходимо школу виховання прагматизмом із жорстким нав'язуванням чужих нашій натурі ідеалів. Проте в будь-якому суспільстві (а зокрема в Україні з її традиціями християнського милосердя!) слід орієнтуватися на захист, допомогу всім дітям, особливо тим, кому випала тяжка доля. І тут важливі не слова жалю, а гуманні відносини, реальна допомога.

Принципи соціального захисту дітей у роботі дитячих організацій полягають у формуванні гуманних мотивів, готовності до взаємодопомоги; наданні соціальної допомоги; підготовці до соціального самозахисту з урахуванням індивідуального моделювання та власної поведінки і діяльності в соціумі; створенні банку ідей, який дасть змогу реалізувати функції соціального захисту.

Соціальний захист: творчі справи, проекти діяльності, моделі

Операція «Мис Доброї Надії»

Світ багатьох дітей-інвалідів звужений до розмірів їхнього дому. Дитині з обмеженими можливостями важко придбати друзів. Здорові діти рідко спілкуються з дітьми-інвалідами, тому що вони розлучені умовами життя.

Мета операції - навчити учнів чуйно ставитися до проблем дітей-інвалідів, надавати їм допомогу.

Предмет спілкування - читання, музика, інтелектуальні ігри.

Акція «Ти знаєш - я поруч!»

Багато дітей у цьому житті з різних причин позбавлені батьківського тепла, опіки. Це - діти-сироти, напівсироти...

Спробуйте зібрати разом колектив дітей, ступінь соціального добробуту яких різний: учнів гімназій, шкіл, вихованців інтернатів, дитячих будинків.

Організуйте спільну діяльність, співтворчість. Театралізації, майстерні творчих умінь, екскурсії, концерти, гумористичні шоу-програми допоможуть входженню знедолених дітей у соціум, у коло ровесників. У процесі такої діяльності формується те, що сучасна педагогічна наука називає результатом взаємин.

Творча справа «Крок назустріч»

Це різні форми спілкування соціально благополучних дітей із підлітками асоціальної поведінки.

Моральна, матеріальна підтримка дітям, які перебувають у пенітенціарних закладах, книжки, солодощі в подарунках, виступи агітбригади, етичні діалоги, концерти, - це дуже доречні акти милосердя.

Методика «Рівний - рівному»

Презентаційні тренінги щодо здорового способу життя, профілактики СНІДу, алкоголізму, наркоманії.

Ці корисні справи сприятимуть формуванню позитивного соціального досвіду учнівської молоді, захисту права підлітків зростати здоровими людьми.

Соціальна ініціатива «Служба гарного настрою»

Мета цієї ініціативи учнів - підтримка тяжко хворих дітей у лікарнях, виступи театральних колективів, концертних бригад, діяльність груп милосердя. Це справи, що лікують душу і тіло не тільки хворих, а й дають душевне піднесення тим, хто турбується, співчуває.

Автори: О. Хомич, Т. Рига

Освіта.ua
16.10.2006

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів