Святкування Дня Соборності України

Управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації спільно з Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти провели урочисте святкування Дня Соборності України. Заходи в рамках святкування дали можливість усім освітянам ще раз перегорнути й осмислити українську історію

Програма обласної науково-практичної конференції

«ПРОБЛЕМА СОБОРНОСТІ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ»

Мета:

 • забезпечити розгляд питань історії розвитку науково-педагогічної думки, просвітництва з огляду на ідеї соборності України;
 • сприяти взаємодії педагогів і учнів у розширенні та поглибленні дослідницької роботи з даної проблематики.

Завдання:

 • Проаналізувати основні напрями розвитку сучасної України в контексті проблем соборності.
 • Висвітлити актуальні проблеми сучасної історії України, пов'язані з питаннями єдності української нації.
 • Показати роль і значення особистості у процесі створення соборної Української держави.
 • Залучити педагогічну й учнівську спільноту до активної участі у проведенні Всеукраїнської акції «Діти єднають Україну», формувати в учнів відповідальність перед суспільством, самосвідомість і власну ідентичність громадянина-патріота України.

Резолюція конференції «Проблема соборності в контексті сучасного розвитку України»

На виконання Указу Президента «Про відзначення у 2008 році Дня Соборності України» № 1219/2007 від 13.12.2007, з нагоди 89-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної республіки та Західноукраїнської Народної Республіки була проведена науково-практична конференція «Проблема соборності в контексті сучасного розвитку України», учасники якої склали такі рекомендації:

 • Актуалізувати увагу освітян на проблемі формування національної самосвідомості та патріотичного виховання особистості як одного з пріоритетних напрямів сучасної державної політики в галузі освіти.
 • Відзначати знаменні дати для поглиблення знань, досвіду громадян, активізації громадянської позиції з метою розвитку перспективного бачення себе, історії України, держави.
 • Сприяти поширенню перспективного педагогічного досвіду, спрямованого на формування в учнів здатності аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної наукової школи, орієнтуватись у громадсько-політичному, правовому, культурному та духовному аспектах сучасного українського суспільства.
 • Залучати педагогів до апробації та впровадження інноваційних технологій, стимулювати до творчої, пошукової та науково-дослідної діяльності з питань формування громадянської компетентності, національного виховання учнів.
 • Інтегрувати роботу школи, громадських організацій та наукових установ із метою вивищення громадянської, соціальної, полікультурної компетентностей учнівської молоді.
 • Залучати школярів до активної участі у Всеукраїнській акції «Діти єднають Україну», в олімпіадах, турнірах, конкурсах, спрямованих на розвиток громадянської культури та підвищення національного статусу українців.
 • Забезпечити проведення щороку 22 січня в загальноосвітніх навчальних закладах відповідного тематичного уроку (рекомендації додаються).

ДОКУМЕНТИ ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Передвступний договір, заключений дня 1 грудня 1918 року в м. Фастові між Українською Народньою Республікою й Західноукраїнською Народною Республікою про маючу наступити злуку обох українських держав в одну державну одиницю

 • Західноукраїнська Народня Республіка заявляє цим непохитний намір злитись у найкоротшім часі в одну велику державу з Українською Народньою Республікою - значить заявляє свій намір перестати існувати як окрема держава, а натомість увійти з усією територією й населенням, як складова частина державної цілости, в Українську Народню Республіку.
 • Українська Народня Республіка заявляє цим рівнож свій непохітний намір злитись у найкоротшім часі в одну державу з Західноукраїнською Народньою Республікою - значить заявляє свій намір прийняти всю територію й населення Західноукраїнської Народньої республіки, як складову частину державної цілости, в Українську Народню Республіку.
 • Правительства обох Республік уважають зв'язаними повищими заявами, то значить: уважають себе посполу зобов'язаними цю державну злуку можливо в найкоротшім часі перевести в діло так, щоби в можливо найкоротшім часі обидві держави утворили справді одну неподільну державну одиницю.
 • Західноукраїнська Народня Республіка з огляду на витворені історичними обставинами, окремими правними інституціями та культурними й соціальними ріжницями окремішностями життя на своїй території й її населення, як будучій частині неподільної Української Народньої Республіки, дістає територіяльну автономію, которої межі означить у хвилі реалізації злуки обох Республік в одну державну цілість окрема спільна комісія за ратифікацію її рішень компетентними законодатними й правительственними державними органами обох Республік. Тоді також установлені будуть детальні условини злук обох держав.
 • Договір цей, списаний у двох примірниках, як двох окремих оригіналах, призначених по одному для правительств кожної з обох держав, може бути опублікований за згодою обох правительств, т. є. Директорії Української Народньої Республіки й Ради Державних Секретарів Західноукраїнської Народньої Республіки.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про День Соборності України

Ураховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) української держави, постановляю:

Установити День Соборності України, який відзначати щорічно 22 січня - у день проголошення в 1919 році Акта злуки.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 1219/2007

Про відзначення у 2008 році Дня Соборності України

З нагоди 89-ї річниці проголошення Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки та з метою належного відзначення у 2008 році Дня Соборності України постановляю:

 • Кабінету Міністрів України розробити та затвердити у двотижневий строк план заходів з відзначення у 2008 році Дня Соборності України, передбачивши, зокрема:
 • проведення 22 січня урочистих зборів у місті Києві, обласних і районних центрах, інших населених пунктах за участю народних депутатів України, представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних, громадянських і релігійних організацій, політичних партій, діячів науки та культури, представників української діаспори, дипломатичного корпусу іноземних держав;
 • покладання квітів до пам'ятників видатним діячам Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, борцям за свободу і незалежність України;
 • організацію та проведення тематичних науково-практичних конференцій, «круглих столів», виставок, інших просвітницьких заходів, присвячених історії національно-визвольних змагань початку ХХ століття в Україні;
 • проведення в навчальних закладах, військових частинах тематичних заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді;
 • організацію виступів у засобах масової інформації відомих учених, політичних і громадських діячів;
 • відкриття у музеях і бібліотеках експозицій з історії Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки;
 • звернення до релігійних організацій із пропозицією проведення з нагоди Дня Соборності України молитви за Україну.
 • Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям проаналізувати стан виконання актів Президента України щодо відзначення подій Української революції 1917-1921 років, ушанування пам'яті її учасників, забезпечити їх виконання.
 • Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям затвердити плани заходів з підготовки та відзначення 89-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, забезпечити їх виконання.
 • Міністерству закордонних справ України забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України в державах перебування заходів, пов'язаних із відзначенням у 2008 році Дня Соборності України, зокрема за участю представників української діаспори.
 • Кабінету Міністрів України забезпечити належне фінансування передбачених цим Указом заходів.
 • Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів з відзначення Дня Соборності в Україні.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Соборність України - одна з важливих тем історії України. Для українського народу, віками позбавленого своєї власної державності та розірваного на частини між сусідніми країнами, дана проблема завжди була особливо болючою й неймовірно складною.

Слово «соборність» включає в себе єдність і згуртованість. У слові «соборність» ми чуємо слово «собор». Ще великий український класик Олесь Гончар закликав: «Бережіть собори душ наших!».

Поняття «соборність» з'явилось у нашому науковому й політичному лексиконі порівняно недавно. Вона не є явищем лише суто українським. Це загальна, органічна ознака будь-якої нації - неодмінна умова її розвитку та процвітання. Вона означає, по-перше, об'єднання в одне державне ціле всіх земель, які заселяє конкретна нація на суцільній території. По-друге, духовну консолідацію всього населення країни, єдність усіх її громадян, незалежно від їхньої національності. Нарешті, соборність невіддільна від досягнення реальної державності, забезпечення справжнього суверенітету й незалежності народу, побудови процвітаючої демократичної національної держави.

Ідея соборності стала загальнонаціональною мрією, невід'ємною частиною всіх українських визвольних програм наступного періоду. Величезні жертви, віддані на вівтар волі та незалежності, навчили українських патріотів всюди, куди б не закинула їх доля, бачити в своїх мріях і боротися за єдину соборну, вільну та незалежну Україну.

У січні 1918 року була проголошена Українська народна республіка (УНР), а на територіях, які входили до складу Австроугорської Імперії, утворилася Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР).

У грудні 1918 року лідери двох новоутворених держав у місті Фастові підписали договір про маючу наступити злуку обох українських держав в одну державну одиницю. Цей договір був урочисто проголошений у м. Києві на Софійській площі 22 січня 1919 року як злука УНР і ЗУНР. Той день увійшов у історію як День соборності України.

Проте втримати незалежність та єдність України за того періоду не судилось: тяжке економічне та воєнне становище, взаємна недовіра політиків призвели до катастрофи. Через кілька місяців після того, як було проголошено про утворення єдиної Української Народної Республіки, більшовики захопили Київ, Східну Галичину окупувала Польща, а Закарпаття - Чехословаччина. Із завершенням революційних подій національно-державний процес припиняється на материковій Україні, але продовжується за кордоном, у тих державах, на території яких перебували в еміграції (екзилі) члени уряду УНР. Ідея соборності постійно жила у мріях українців. Святкуючи День Соборності 22 січня 1990 року, мільйони тоді ще радянських українців побудували «живий ланцюжок» від Києва до Львова, а кілька десятиліть потому український народ реалізував свою багатовікову мрію жити в соборній державі, проголосивши Акт незалежності України 24 серпня 1991 р.

Уряд УНР діяв в екзилі до серпня 1992 р., коли офіційна делегація Державного центру УНР на чолі з президентом УНР в екзиді М. Плав'юком прибула до столиці України м. Києва та на сесії Верховної Ради України 22 серпня урочисто склала свої повноваження перед Президентом незалежної України Л. Кравчуком. «Акт Злуки» став реальним втіленням мрії українського народу про суверенну державу. З 1999 року, у відповідності до наказу Президента України Л. Кучми від 21 січня 1999 р. № 42/99, День проголошення соборності України став державним святом незалежної України.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до святкування Дня соборності України в закладах освіти області

На виконання Указу Президента України від 13 грудня 2007 року № 1219 «Про відзначення у 2008 році Дня соборності України на рівні методичних служб міст (районів), навчально-виховних закладів області необхідно розробити та провести низку виховних заходів зі святкування Дня Соборності в Україні. При цьому слід ураховувати те, що це державне свято символізує єдність українських земель.

Майбутнє нашої держави залежить від змісту цінностей, що закладаються у світоглядні орієнтири дітей і молоді, а також від того, наскільки духовність стає основою їхнього життя. Це означає, що виховання школярів, їх підготовка до громадського життя була й є однією з найважливіших проблем суспільства. Головним завданням цієї роботи є набуття суверенної Української держави на різних історичних етапах, формування сучасних уявлень і об'єктивних поглядів на політичні процеси державотворення в Україні, виховання в підростаючого покоління патріотичних і громадянських почуттів.

Школярі мають усвідомлювати духовний зв'язок поколінь, проявляти повагу до історії, культури, національних традицій українського народу, визначати єдність держави як суспільну та власну цінність.

Головна мета відзначення Дня Cоборності України - донести до педагогів, школярів ідеї єдності та суверенності держави як головної умови розвитку та процвітання української держави, зростання добробуту її громадян, сприяння розвитку громадянської та національної свідомості учнівської молоді.

Завдання:

 • ознайомлення школярів із подіями Української революції 1917-1920 рр. як етапу державотворення, розуміння історичних процесів у їх різноманітності та суперечливості;
 • виховання в підростаючого покоління патріотичних і громадянських почуттів;
 • стимулювання спілкування між учнями з різних регіонів України;
 • формування усвідомлення власної причетності до процесів розбудови Української держави та молоддю Донецької області.

Практичні аспекти проведення Дня Соборності в Україні:

Всеукраїнська акція «Діти єднають Україну» в навчальних закладах проводиться в рамках Дня Соборності України та має включати комплекс заходів, спрямованих на ознайомлення школярів, молоді з подіями Української революції, Актом злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної республіки; на донесення ідеї єдності та гордості за Україну, розуміння необхідності спілкування між учнями з різних регіонів.

Відзначаючи День соборності України на рівні районних (міських) методичних кабінетів і навчальних закладів, рекомендуємо включати у план заходів на місцях.

Тематичні уроки

Звертаємо увагу, що ці уроки мають певні особливості для кожної вікової категорії.

У початковій школі в межах курсу «Я і Україна» у 3-4-му класах обговорити з учнями події Української революції 1917-1920 рр. На доступному для дітей рівні ознайомити з діячами української революції: М. Грушевським, В. Винниченком, Є. Петрушевичем. Можливе проведення інтегрованих уроків з уроками українського читання та музики з використанням козацьких дум і стрілецьких пісень.

При проведення уроків історії у 5-му класі під час вивчення розділу IV «Україна в ХІХ-ХХ ст.» учитель, розповідаючи про події Української революції 1917-1920 рр., звертає увагу учнів на утворення Української Центральної Ради, проголошення Української Народної республіки (УНР), Західноукраїнської Народної республіки (ЗУНР), а також розповідає про урочисте проголошення злуки між ними 22 січня 1919 р. у м. Києві. Рекомендуємо акцентувати увагу на духовній спадщині легіону Українських січових стрільців (стрілецькі пісні), які стали символом незламного духу українців у боротьбі за Українську державу.

У 6-9-х класах учитель на уроках історії, правознавства при вивченні історії різних країн на різних етапах розвитку акцентує увагу на проблемі єдності держави, її соборності як умови її незалежності та суверенності здатності впливати на європейську та світову політику, проводить історичні паралелі з процесами державотворення на українських землях.

Тематичні уроки в 10-11-х класах повинні мати більшу науково-практичну спрямованість, містити аналітичний огляд події Української революції 1917-1920 рр. На уроках учні досліджують документи УНР, ЗУНР, оцінюють значення IV Універсалу Центральної Ради у справі державотворення українського народу, діяльність українських урядів та їх лідерів (Секретаріату Центральної Ради, уряду П. Скоропадського, Директорії), визначаючи позитивні та негативні тенденції. На ці уроки рекомендуємо запросити представників засобів масової інформації, громадських організацій, працівників наукових установ, музеїв, бібліотек. Під час уроків учитель акцентує вагу учнів на наступності державотворчих процесів в Україні, їх паралельність на материковій Україні та УНР в екзилі.

Результатами таких уроків повинно стати розуміння, що:

 • українська держава є надбанням нашого народу, який виборював незалежність протягом багатьох століть;
 • бурхливі події історії сприяють піднесенню національного духу;
 • Україна здатна активно впливати на європейську та світову політику тільки як єдина й суверенна держава;
 • від активної та відповідальної громадянської позиції кожного українці залежить успішність побудови України як соборної, демократичної, суверенної, соціальної держави.
 • Комунікативні заходи та акції просвітницького характеру:

«круглі столи», тематичні науково-практичні конференції, семінари, лекції, лекції-презентації з теми «Проблема соборності в контексті сучасного розвитку України», «Соборність України: історія, сучасність, перспективи» тощо;

ділові ігри, дискусії, дебати, інші освітні заходи, присвячені історії національно-тематичні читання, усні журнали;

засідання історичних, політичних клубів старшокласників.

 • Виставки-презентації, експозиції у шкільних музеях, світлицях, народної творчості з питань етнографії різних історичних областей України, з історії Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки;
 • екскурсії, уроки-екскурсії до музеїв, бібліотек, бібліотечні уроки, виставки літератури з проблем соборності України;
 • Інтернет-заходи (чати, форуми тощо) в межах акції «Діти єднають Україну»;
 • Виступи перед школярами та в засобах масової інформації вчених, політичних та громадських діячів;
 • Зустрічі з науковцями-дослідниками цього періоду, представниками української діаспори, делегаціями з інших регіонів України;
 • Презентації проектів школярів-учасників дослідницько-пошукової роботи МАН (району, міста, області), присвяченої історичному минулому українського народу, переможців і лауреатів Всеукраїнської громадської акції «Слідами історії»;
 • Конкурси знавців історії Української революції та її діячів, вікторини, брейн-ринги, конкурси малюнків «Я славлю свою рідну Україну», творів-есе «Україна - соборна незалежна держава»;
 • Експедиції юних дослідників історії, етнографії, природи, географії рідного краю (історико-етнографічна експедиція «Україна вишивана», туристко-краєзнавча експедиція «Краса і біль України», історико-географічна експедиція «Історія міст і сіл України».

Рекомендуємо запросити на урочисті святкові заходи народних депутатів, представників органів виконавчої влади, органів міського самоврядування, громадських організацій, політичних партій, науки, культури та батьківської громадськості. Рекомендуємо всі заходи активно висвітлювати в засобах масової інформації.

Проведення заходів із приводу Дня Соборності України на різних рівнях дозволить:

 • ефективно сприяти підвищенню інформативності, обізнаності молоді з питань соборності, демократії на Україні, формуванню її активної громадської позиції;
 • забезпечити залучення молодого покоління до розробки та впровадження соціально значущих проектів, підтримки інтелектуальних і творчих здібностей учнівської молоді;
 • сприяти встановленню громадянського миру у країні;
 • підвищити активність молодого покоління у вирішенні питань і проблем державного значення, набути досвіду громадянських дій, демократичної поведінки та спілкування;
 • активізувати роботу з формування життєвотворчих компетенцій особистості.

Освіта.ua
31.01.2007

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів