Інноваційні технології у роботі з педагогічним колективом

Упровадження інноваційних підходів у навчально-виховний процес спрямоване на розвиток здатності орієнтуватися в нових умовах, адаптуватися до нових вимог. У освітньому процесі такий підхід - найактуальніший. Ми переходимо до системи стимулювання самостійної пізнавальної діяльності, створення умов для особистісного зростання як учнів, так і педагогів

Інноваційні технології у роботі з педагогічним колективом

Кожна сучасна інноваційна технологія - це модернізований технологічний потенціал учителя (за Т. Гришиною). До предмета освітньої технології входять такі аспекти:

 • формування потрібного професійного забезпечення;
 • новий зміст технологічного потенціалу вчителя (його модернізований обсяг - аспекти, функції, відношення);
 • нові якісні параметри (прогнозування та характер діяльності вчителя).

Ми ясно бачимо, що вчителю відводиться провідна роль у втіленні інновацій. Але ефективність упровадження інноваційних підходів у навчально-виховний процес можлива за умови організації підготовки як тих, хто навчається, так і тих, хто навчає. Перед управлінською командою гімназії постала проблема: навчити педагогічний колектив працювати в умовах застосування інноваційних технологій. Шлях розв'язання її бачимо у створенні моделі співуправління розвитком гімназії та активізації роботи творчої лабораторії гімназії.

Пріоритетною ідеєю у вирішенні цих питань є ідея діяльнісного підходу та формування в педагогів стійкої мотивації навчання новому. Безумовно, застосування проектів і тренінгових програм - це найбільш ефективний метод в роботі творчої лабораторії гімназії. Запровадження проективної технології передбачає системне й послідовне моделювання проблемних ситуацій. Оптимальний шлях їх розв'язання вимагає від учасників проекту пошукових зусиль.

Проект „Урок року"

Мета: ознайомлення з творчими доробками вчителів, демонстрація професійної майстерності.

Критерії оцінювання педагогічної майстерності учасників проекту:

 • розвивальна функція уроку;
 • оригінальність структури уроку;
 • застосування інноваційних методик;
 • теоретичний рівень уроку;
 • практична спрямованість уроку;
 • висока виховна функція уроку;
 • пізнавальна спрямованість уроку.

Оновлюються зміст і функції управління гімназією з метою забезпечення оптимального функціонування системи роботи гімназії та сприяння її розвитку в умовах переходу до нового якісного рівня. Керівництво гімназії прагне досягти цього за рахунок упровадження сучасних технологій та наукових досягнень у роботі з педколективом.

Система управлінської діяльності гімназії

Мета: створення оптимальних психолого-педагогічних умов для саморегуляції індивідуального розвитку особистості.

Пріоритетні напрямки:

 • формування освітнього простору, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості;
 • реалізація особистісно зорієнтованого підходу до освітнього процесу через оновлення змісту освіти та впровадження інноваційних освітніх технологій;
 • створення системи управління на основі моніторингу.

Очікувані результати:

 • підвищення рівня навченості учнів;
 • досягнення оптимального рівня вихованості;
 • сформованість загальнонавчальних компетенцій на конструктивному рівні;
 • створення творчо працюючого колективу вчителів.

Працюємо над модернізацією методів управління. Поряд із традиційними вербальними та ілюстративно-наочними методами широко використовуємо дослідницькі та техніко-технологічні. Найбільш оптимальними вважаємо методи діалогічного спілкування:

 • диспут;
 • самоаналіз;
 • «мозкову атаку»;
 • моделювання;
 • конструювання;
 • ситуаційні та проблемні завдання;
 • захист творчих проектів;
 • тренінг.

Діалог є визначальним методологічним принципом.

Наводимо приклади використання методів діалогічного спілкування в управлінській практиці гімназії.

Педагогічна рада: „Розвиток творчих здібностей учнів на основі особистісно зорієнтованого підходу"

 • Конвертна мозкова атака «Моя проблема, пов'язана з творчістю в роботі».
 • Роздуми менеджера «Чи можливо навчити творчості?»
 • Дискусія «Я - вчитель?!».
 • Поради психолога «Особливості розвитку пізнавальних процесів учнів».
 • Обмін думками «Використання в навчальній діяльності завдань творчого характеру: успіх чи невдача».

Педагогічна рада: „Особистість учня та особистість учителя як діалогічна цілісність в особистісно орієнтованому освітньому процесі"

Форма проведення: карта презентації

Об'єкти карти презентації:

 • шкільний архів;
 • особистісно зорієнтована освіта;
 • педагогічна майстерність;
 • лабораторія вчителя;
 • перші результати;
 • наші плани.

Підсумки педради: використання прийомів «Дайте оцінку моїх успіхів», «Побажання колег»

Педагогічна рада: „Ефективний урок. Шляхи досягнення його ефективності"

 • Тренінг «Можливі шляхи досягнення ефективності уроку»;
 • моделювання уроку заданого типу (праця у групах);
 • інтерактивна гра «Кути»;
 • дискусія після перегляду відеофрагментів уроків;
 • рефлексія «Розподіли ролі».

Результативне управління навчально-виховним процесом здійснюється не тільки адміністрацією гімназії, а й педагогами-майстрами. У колективі гімназії працює 22 вчителя. З них мають вищу кваліфікаційну категорію 8, здобули звання «Вчитель - методист» 5.

Визначаючи рельєф педагогічного колективу гімназії, можемо охарактеризувати рівень активності вчителів - суб'єктів НВП як конструктивний. Стиль управлінської діяльності не авторитарне керівництво, а коректна методична допомога та взаємодопомога. Контроль діяльності педагогів змінюється від адміністративного до моніторингового, велику роль починає відігравати самоконтроль.

Шукаючи шляхи поєднання звичного й нового, прагнемо модернізації наявного особистого потенціалу кожного педагога. Досягнення бажаного результату - прояв власної творчості та ефективне запровадження інновацій в освітній процес - здійснюється.

Автор: В. Попова

Освіта.ua
01.08.2012

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів