Вибір стратегії, вибір пріоритетів

Аналіз пріоритетів освітньої політики на державному, обласному, міському та шкільному рівнях

Вибір стратегії, вибір пріоритетів

Теорія та практика управління передбачають, що вибір стратегії здійснюється за умови:

 • осмислення державних пріоритетів у освіті;
 • вивчення потреб в освітніх послугах в умовах динамічних соціально-економічних і політичних змін;
 • аналіз ресурсного забезпечення обраної освітньої стратегії, а саме:
 • кадрового;
 • матеріально-технічного;
 • науково-методичного;
 • фінансового.

На державному рівні Міністерство освіти і науки України визначило такі пріоритети освіти, як якість і доступність освіти (питання розглядається передусім у рамках європейської інтеграції до Болонського процесу); розв'язування соціальних проблем працівників освітньої галузі; демократизація освіти, що передбачає державно-громадське управління; подолання морально-духовної кризи; здоров'я школяра; забезпечення навчальних закладів технічними засобами навчання; пріоритет мовної політики; підтримка української мови та розвиток мов інших національностей.

Механізм реалізації освітньої політики МОН України подано в низці нормативно-регламентуючих документів.

Головним пріоритетом регіональної освітньої політики Донеччини на найближчу перспективу (2006-2010 роки) є сконцентрованість освіти на дитині, а це означає, що будуть збережені кращі надбання регіональної освітньої політики в питаннях:

 • соціального захисту дітей;
 • створення умов для якісної профільної освіти;
 • поширення форм дистанційної освіти;
 • науково-методичних і керівних кадрів щодо реалізації компетентнісного підходу у змісті освіти.

Управлінське забезпечення пріоритетів розвитку дитини в дошкільних, позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладах визначається в новій регіональній освітній програмі розвитку освіти в Донецькій області на 2006-2010 роки.

Порівняємо, наскільки пріоритети державної та регіональної освітньої політики співпадають із пріоритетами випускників шкіл. Потреби в освітніх послугах дітей і батьків визначаються за наслідками співбесід, діагностики та соціологічних досліджень.

У квітні-травні 2005 року обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти за підтримки методичних служб міст і районів проводилось дослідження «Випускник 2005 року» на підставі діагностичних методик, розроблених З. П'ятірним і Г. Романчуком (Педагогічний пошук. - 1996. - № 2). Таке соціологічне дослідження в Донецькій області здійснювалось уперше за останні п'ятнадцять років. Опитування проводилось у навчальних закладах трьох різних категорій. Усього опитано 4535 учнів, що складає 10,5 % від загальної кількості випускників 2004/05 навчального року.

Випускникам класу були запропоновані запитання:

 • Ви закінчуєте школу. Які ваші найближчі життєві плани?
 • У подальшій перспективі - робота, якою вона має бути?
 • Якою має бути молода людина, щоб досягти успіху в житті?
 • А як школа підготувала вас до життя?
 • Що означає для вас «добре життя»?
 • Знання з яких предметів, вивчених у школі, вам найбільше знадобляться в житті?
 • З якими почуттями ви розпочинаєте новий етап свого життя?

Подібний «портрет» випускника забезпечує відділи освіти вірогідною та достатньою інформацією про якість освітнього процесу, допомагає з'ясувати деякі аспекти стратегії розвитку закладів освіти в регіоні й обґрунтувати управлінські рішення на локальному рівні. Матеріали дослідження є цінними з позиції критичного осмислення керівниками шкіл своєї особистої управлінської діяльності.

Сьогодні науковці визначають, що інтегральним критерієм оцінки ефективної шкільної освіти є рівень сформованості соціально значущих ціннісних орієнтацій випускників, а саме їх готовності до:

 • самостійної пізнавальної діяльності, післяшкільної освіти;
 • осмисленого вибору професії;
 • сімейного життя;
 • раціональної організації дозвілля;
 • свого здоров'я;
 • суспільного-громадського життя.

Кожний із цих компонентів тісно пов'язаний з наступним, а разом вони виступають як ціннісні орієнтації випускників у виборі життєвого шляху. Шкільні освітні пріоритети мають бути зорієнтовані на:

 • формування активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції;
 • формування в учнівської молоді життєвої компетентності, системи змістожиттєвих координат, уміння створювати та реалізувати власні життєві проекти;
 • упровадження здоров'язберігаючих технологій навчання й виховання, орієнтацію учнів на здоровий спосіб життя;
 • створення ситуацій успіху;
 • забезпечення взаємозв'язку процесів навчання й виховання.

Автор: Н. Аніскіна

Освіта.ua
02.08.2012

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів