Рейтингове оцінювання діяльності шкіл

Визначення ефективності управління, реального стану організації, створення атмосфери здорової конкуренції між школами, вироблення системи зовнішньої відповідальності керівників шкіл через запровадження рейтингового оцінювання діяльності навчальних закладів - ось найважливіші проблеми, які зачіпаються авторами цієї статті

Рейтингове оцінювання діяльності шкіл

У США є обов'язковим громадський контроль будь-якої діяльності, на яку залучаються кошти платників податків, а результати контролю передаються для публічного ознайомлення. Запровадження рейтингового оцінювання діяльності шкіл і громадське обговорення результатів рейтингу (на перспективу - публікація рейтингу) сприятиме залученню громади до формування освітньої політики в районі (місті), прискорить перехід до державно-громадського управління освітою. Творче втілення ідеї зовнішнього оцінювання шкіл і залучення громадськості до обговорення результатів рейтингу створює атмосферу здорової змагальності в освітньому середовищі та сприяє вихованню конкурентоспроможного випускника, підвищує ефективність управління.

Амбітність і різке несприйняття результатів рейтингового оцінювання окремими керівниками шкіл (особливо шкіл з низьким рейтингом) у перші роки запровадження цього досвіду стали справді серйозними труднощами в роботі над проектом. Це спонукало відділ освіти до постійного пошуку нових і вдосконалення існуючих критеріїв оцінювання та компромісних варіантів оголошення результатів.

Із погляду ринку в наданні освітніх послуг уже й в Україні з'являється конкуренція і змагальність. Школи повинні навчитись боротися за кожного учня: більше учнів - більше грошей із бюджету. Тому радимо: приїхати, ознайомитись, критично оцінити, творчо втілювати означений досвід і не боятись критики!

Готові прочитати з цього приводу курс лекцій. А для особливо допитливих пропоную ознайомитися з низкою публікацій, присвячених цій тематиці:

Козак Л. «Що таке „добра школа"?» // «Управління освітою». - 2002. - № 4 (28). - С. 8-9.

Козак. Л. Львівський досвід оцінювання діяльності шкіл через рейтинг // ВІСНИК Асоціації міст України.- 2001. - № 3. - С. 16-18.

Або просто завітайте до відділу освіти Залізничної райдержадміністрації міста Львова за адресою: вул. Виговського, 34, тел.: (0322) 62-37-93.

Ми завжди відкриті для співробітництва.

Під час ознайомлення із системою освіти США, зокрема у штаті Іллінойс, перш за все впадає в очі помітний вплив місцевих громад на вирішення освітніх проблем. Кожен громадянин Сполучених Штатів може брати безпосередню участь в управлінні розвитком системи освіти на всіх рівнях - від школи до національної освітньої політики. Таке залучення громади до управління розвитком освіти можливе лише за умов оприлюднення результатів зовнішнього оцінювання різних видів діяльності шкіл, прозорості та демократичності процесу прийняття управлінських рішень, виробленої системи зовнішньої відповідальності керівників шкіл з їх обов'язковою звітністю щодо результатів діяльності перед громадськістю та при активній співдії з неурядовими громадськими організаціями, націленими на проведення суспільних змін у галузі освіти.

Цікавим і несподіваним виявився той факт, що, мабуть, жодна інституція у США, відповідальна за управління освітою, не працює без довгострокового плану змін, скерованого на щоразу краще задоволення освітніх потреб. Анджей Яновський, професор, директор Центру освітніх ініціатив (Варшава, Польща), член Ради освітньої політики Львова, з цього приводу підкреслював: «...якщо дивитися з американської перспективи, то наша реформа освіти... не вказує на далекосяжні цілі, що стоять перед нашою освітою. ...Важливо мати перспективне бачення того, як повинна виглядати країна освічених людей за чверть сторіччя, уміти переказати це бачення суспільству і переконати в цьому баченні людей». На нашу думку, не забезпечивши зовнішньої відповідальності керівників освітніх установ, без широкого залучення громадськості до обговорення освітніх проблем домогтися суттєвих змін в освіті неможливо.

Аналіз наукових публікацій і практичного досвіду освітньої діяльності в Україні засвідчує, що сучасному управлінню роботою шкіл на районному рівні притаманне нове співвідношення методів. Раніше переважали методи прямого впливу на роботу педагогічних колективів. Нині ж зростає значення методів управління, пов'язаних з аналізом інформації про ефективність роботи школи.

Перехід від централізованої до децентралізованої системи створює додаткові або й зовсім нові вимоги до показників діяльності навчального закладу. Децентралізація також тягне за собою зміни в філософії управління: від прямого контролю і підтримки будь-якого виду рішень згори й до управління на основі цілей і мотивацій. А це, у свою чергу, створює потребу в надійних, систематичних і таких, що піддаються порівнянню, даних про діяльність навчальних закладів для забезпечення моніторингу, аналізу й ефективності керівництва.

У всіх освітніх системах оцінка та її процедура мають велике значення. Роль, яка приділяється оцінці діяльності навчальних закладів, ще більше зросла через розмежування компетенцій, більшу самостійність навчальних закладів і вимог звітувати про їхню діяльність перед громадою. Сьогодні об'єктивна оцінка школи стала багаторівневою проблемою: політичною, економічною, педагогічною, технічною і навіть етичною. Застарілі критерії оцінки школи, відсутність моніторингу якості освіти не сприяють змагальності та здоровій конкуренції шкіл.

Із метою визначення ефективності управління та виявлення реального стану організації під час здійснення навчально-виховного процесу, створення атмосфери здорової конкуренції шкіл, вироблення системи зовнішньої відповідальності керівників шкіл з їх обов'язковою звітністю про результати діяльності перед громадськістю та залучення громадськості до управління відділом освіти Залізничної райдержадміністрації Львова, починаючи з 1998 року, запроваджено рейтингове оцінювання діяльності навчальних закладів. Рейтинг визначає місце кожного навчально-виховного закладу серед усіх шкіл району.

Необхідність зовнішньої оцінки визнана на державному рівні з прийняттям Закону України «Про загальну середню освіту», проте лише у 2001 році Міністерством освіти і науки затверджено Порядок атестації загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів. Однак реалізація зовнішнього оцінювання залишається складною проблемою: чистий «кількісний» підхід дуже часто залишається занадто загальним, а «якісний» підхід важко підтвердити через відсутність об'єктивних критеріїв. Орієнтовні критерії оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, які згідно з вищезгаданим наказом мали бути розроблені ще у 2001 році, видані та затверджені лише у 2003 році. Їх апробація повинна була відбутись під керівництвом управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій протягом 2003/2004 н. р. і лише до 1 жовтня 2004 р. мають бути внесені пропозиції щодо подальшого вдосконалення зазначених критеріїв.

Проте відділ освіти Залізничної райадміністрації має вже значний досвід у проведенні зовнішнього оцінювання, оскільки ще в 1998 р. на основі узагальненого зарубіжного досвіду провів власний пошук можливості здійснення цієї оцінки, відштовхуючись перш за все від поняття «доброї школи» і переліку ознак доброго навчального закладу. Серед них: організація навчального та виховного процесу, процес розробки освітньої політики, результативність участі учнів школи в різноманітних олімпіадах і конкурсах, якість керівного складу, кваліфікація педагогів, зв'язки з громадськістю, адміністративні заходи тощо.

Рейтинг шкіл визначається за такими напрямами:

  • результативність навчально-виховного процесу за наслідками контролю з боку органів державного управління (тематичні перевірки);
  • результативність участі учнів у районних, міських, обласних та Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах (робота з обдарованими дітьми та виховна робота);
  • результативність участі педагогів школи в районних, міських, обласних методичних заходах (методична робота).

Автори: Л. Козак, О. Копанська

Освіта.ua
14.06.2007

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів