Гендерна чутливість і гендерна культура

На сьогодні принцип гендерної рівності в суспільстві розглядається в якості необхідної умови становлення громадянського суспільства. Серед низки наукових термінів, які використовуються в гендерному дискурсі, одним із провідних є поняття гендерної культури, складовими чинниками якого, з точки зору освітньої сутності, на наш погляд, є гендерне знання та гендерна чутливість

Стосовно першого компонента зазначимо, що його значення досить прозоре. Це сукупність наукових і суспільно-політичних відомостей, що тим чи іншим чином торкаються гендерно забарвлених проблем (проблем суспільно-політичного та соціально-культурного існування людини, обумовлених статевою ознакою). Щодо другого компонента, гендерної чутливості, то тут не все так просто та зрозуміло, про що свідчить досить часте «змішування» у науково-публіцистичних текстах слововживання «чутливість» і «чуттєвість» (порівняно з російськими «чувствительность» і «чувственность»).

Наведемо кілька найбільш поширених визначень.

«Гендерна чутливість - один із критеріїв оцінки планування змін, проектів, методів дослідження й аналізу. Зміни, що плануються, методи, чутливі в гендерному відношенні, якщо вони враховують існуюче становище жінок і чоловіків, не погіршують становища жінок і чоловіків, сприяють установленню гендерного балансу».

«Гендерна чутливість - це усвідомлення того, що в сучасному суспільстві проблеми дискримінації ще не розв'язані повністю, розуміння того, що вимоги, котрі соціум висуває до чоловіків і жінок, відрізняються та що подібні нав'язані обмеження не йдуть на користь ані жінкам, ані чоловікам, ані, власне, суспільству».

Різночитання терміна можна пояснити складностями «формування гендерної терміносистеми в українській мові». «Ураховуючи міждисциплінарний характер гендерних досліджень, - пише М. Дмітрієва, - у цьому випадку під гендерною термінологією ми розуміємо ті поняття й терміни, котрі є наріжними в дослідженнях із цієї тематики - тобто поняття із соціології, психоаналізу, психології, філософії, мовознавства, а також інших гуманітарних наук». Звернення до публікацій указаних напрямів дозволяє виділити як мінімум три основних напрями в розумінні «гендерної чутливості»:

  • науковий критерій, що робить можливим маркірувати будь-які суспільні явища як «гендерно нейтральні» або «гендерно заангажовані»;
  • принцип, на якому базується модель суспільних (гендерних) відносин, при цьому принцип «гендерної чутливості» (скандинавська модель) протиставляється принципу «гендерної рівності» (американська модель). Під гендерною чутливістю розуміється розширення можливостей для обох статей, тобто для чоловіків інтеграція в ту сферу, що завжди вважалась жіночою, і навпаки;
  • система сформованих (чи тих, що лише потребують свого формування) поглядів (оцінок, думок, переконань тощо) окремої людини чи соціальної групи, що свідчать про їхнє розуміння взаємозв'язку між гендерними ролями та реальними обставинами, які обумовлюють їх насичення й існування.

Поряд із виділеними тенденціями також присутнє «пересічне» розуміння «гендерної чутливості», що може бути представлено як висловлення: «Гендерна чутливість - це підвищення інформованості суспільства про особливі проблеми сімейних стосунків».

Жодне з наведених визначень не може вважатись вичерпним, вони - лише свідоцтво різнобічних підходів науковців до вирішення гендерних проблем. Оскільки ми розглядаємо проблему в педагогічному аспекті, а саме як складову гендерної культури молоді, спираємось на третій (з визначених вище) напрям у розумінні гендерної чутливості як сукупності особистих переконань, які свідчать про здатність людини відчувати певні суспільні негаразди саме з «гендерного» погляду. Цьому підходу близьке визначення «гендерної чутливості», сформульоване М. Штильовою: «Під «гендерною чутливістю» ми маємо на увазі здатність педагога сприймати, усвідомлювати та моделювати вплив вербальних, невербальних і предметних факторів соціального середовища, методів і форм роботи з дітьми задля формування гендерної ідентичності дитини, здатність уловлювати та реагувати на будь-які прояви дискримінації за статевою ознакою (сексизму)». Процитоване визначення не може бути цілком прийнятним, оскільки визначає лише одного учасника навчально-виховного процесу (учителя) та, можливо, занадто безпосередньо поєднує «формування гендерної ідентичності» та «реакцію на дискримінацію».

Уражає, наскільки не сприймаються у викладацькому середовищі гендерні проблеми. І тут простежуються три головні тенденції: повне заперечення актуальності (і самого існування) проблеми; заперечення доцільності гендерних досліджень (точка зору: так, асиметрія існує, але проблему не вирішити взагалі через її вічний характер); гендерна проблематика повністю поглинається проблемами статевого співіснування (ця точка зору притаманна викладачам психологічних кафедр, які ставляться до проблеми, виходячи із традиційно-наукових засад).

«Гендерна чутливість» - це бачення проблем нерівності, дискримінації за статевими ознаками стосовно і чоловіків, і жінок у всіх різноманітних проявах. Таке розуміння гендерної чутливості допоможе нам гармонізувати наше суспільство, уможливити право особистого життєвого вибору та його реалізацію для кожного з нас, яким би дивним і «неправильним» воно комусь не здавалось.

Шлях формування гендерної чутливості - це залучення до навчального процесу принципу гендерної збалансованості. Гендерна збалансованість - усунення статевої ієрархії в суспільстві, коли одна стать - чільна, а інша - підлегла. Від ієрархії страждають обидва: жінка не може повною мірою реалізувати свій потенціал як особистість, чоловік змушений усе життя бути на межі, доводячи, що він найсильніший, найрозумніший, найхоробріший, що він далекий від емоцій і «слабостей». Домінування однієї статі над іншою спричиняє такі явні порушення прав людини, як насильство. Гендерна збалансованість в освіті вимагає змістовного перегляду навчальних дисциплін, розробки та використання інтерактивних методик є розвитку гендерної чутливості задля виявлення різних форм дискримінації та порушення прав людини за статевими ознаками.

Під час вивчення історико-літературознавчих дисциплін саме при розгляді окремих літературних творів можливе висвітлення (навіть акцентування) таких питань:

  • соціальне представництво літературних персонажів (чоловіків і жінок) із виявленням тих обставин, які унеможливлюють інший розвиток дії саме через статеву визначеність героїв;
  • участь персонажів у суспільно-політичному, громадському житті (статеві переваги);
  • ставлення персонажів (а можливо, й письменників) до репродуктивних проблем (тема материнства, чи завжди вона висвітлюється у творі);
  • специфіка використання письменником художніх засобів і прийомів створення літературного образу-персонажу відносно жінок і чоловіків;
  • функції жіночих і чоловічих персонажів у творі, їхнє загальне значення для втілення авторської етико-естетичної концепції тощо.

Практично в кожному гендерному дослідженні розглянуте поняття залучається як широко відоме, одначе контекст його вживання дозволяє стверджувати його різні трактування. Розуміння гендерної чутливості як основи гендерної культури особистості, що закладає ґрунт для формування гендерно збалансованого суспільства, на наш погляд, повинно стати провідним завданням у навчально-виховному процесі вищої школи. Тоді є надія, що майбутнє українське суспільство, його громадяни будуть більш гендерно гнучкими, чутливими і зможуть вирішити нехай не всі, але багато проблем нерівності. У цьому розумінні гендерні дослідження несуть у собі великий інноваційний потенціал. Тоді можна сподіватися, що впровадження гендерних курсів до практики вищої освіти призведе до того, що «патриархатні модуси культури будуть поступово слабшати, поступаючись місцем культурі дійсної рівності чоловіків і жінок. Побічно це відіб'ється у зниженні статистики насильства проти жінок і дітей, ослабленні проявів сексизму в суспільстві, освіті й науці».

Автор: Т. Вороніна

Освіта.ua
24.07.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів