Тривалість відпустки працівників освіти з 2020 року

Зміни у тривалості щорічної основної відпустки працівників закладів та установ освіти з 2020 року

Тривалість відпустки працівників освіти з 2020 року

Відповідно до постанови КМУ № 346 від 14 квітня 1997 року (зі змінами від 10.07.2019 року) право на щорічну основну відпустку мають керівні працівники закладів та установ освіти, навчальних частин інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники та наукові працівники, які перебувають у трудових відносинах з установами, організаціями, підприємствами незалежно від форм власності та їх галузевої належності.

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам закладів освіти та навчальних частин інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної постановою КМУ № 346 від 14 квітня 1997 року, у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь.

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам закладів освіти та навчальних частин інших установ і закладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором.

Особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості.

ТРИВАЛІСТЬ
щорічної основної відпустки працівників закладів та установ освіти

Посада Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів
I. Заклади дошкільної освіти
1. Заклади дошкільної освіти (крім дитячих будинків, закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні)
Директор, завідувач, вихователь-методист, інструктор з фізкультури, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог 42
Вчитель-дефектолог, учитель-логопед 56
Вихователь 56
Асистент вихователя 56
2. Дитячі будинки, заклади дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні)  
Директор* 56
Завідувач* 56
Заступник директора з навчально-виховної (виховної) роботи 56
Вихователь 56
Старший вихователь 56
Вихователь-методист* 56
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Інструктор з праці 56
Інструктор слухового кабінету 56
Інструктор з фізкультури* 56
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи* 56
Музичний керівник* 56
Практичний психолог* 56
Соціальний педагог* 56
*Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається відповідній категорії працівників закладів дошкільної освіти, зазначених у пункті 1 цього розділу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп.
II. Заклади позашкільної освіти
Директор* 42
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи* 42
Акомпаніатор* 42
Вихователь* 42
Екскурсовод* 42
Завідувач відділу, лабораторії, кабінету* 42
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи* 42
Концертмейстер* 42
Культорганізато* 42
Методист* 42
Педагог-організатор* 42
Практичний психолог* 42
Соціальний педагог* 42
Старший вожатий* 42
Художній керівник* 42
*Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників закладів та установ освіти.
III. Заклади загальної середньої освіти, міжшкільні ресурсні центри (міжшкільні навчально-виробничі комбінати)
Директор* 56
Завідувач філією 56
Заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи 56
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи  56
Акомпаніатор 28
Вихователь* 56
Вчителі (всіх спеціальностей)* 56
Інструктор слухового кабінету 56
Інструктор з праці 56
Інструктор з фізкультури 56
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи 56
Майстер виробничого навчання 42
Педагог-організатор 56
Перекладач-дактилолог 42
Помічник директора з режиму 30
Практичний психолог* 56
Соціальний педагог* 56
Старший вожатий* 56
Старший вихователь* 56
Старший черговий з режиму 30
Черговий з режиму 30
Асистент вчителя, асистент вихователя 56
*Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається також відповідним категоріям працівників, викладачам і концертмейстерам спеціалізованих мистецьких шкіл, мистецьких шкіл (художніх і музичних шкіл, шкіл естетичного виховання тощо).
IV. Заклади вищої освіти, заклади післядипломної освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти
Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу, проректор (заступник директора), вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що не виконують педагогічної роботи в цьому закладі вищої освіти, закладі післядипломної освіти 28
Директор, директор (завідувач) філіалу, заступник директора, що не виконують педагогічної роботи в цьому закладі професійної (професійно-технічної) освіти 42
Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу; проректор (заступник директора), діяльність якого безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом; вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що одночасно виконують в цьому закладі вищої освіти, закладі післядипломної освіти, закладі професійної (професійно-технічної) освіти педагогічну роботу обсягом не менш як 1/3 відповідної річної норми 56
Завідувач відділення, майстерні, що одночасно виконують у цьому закладі професійної (професійно-технічної) освіти педагогічну роботу 42
Акомпаніатор 28
Викладач 56
Педагог професійного навчання 56
Вихователь 42
Завідувач (начальник) навчально-методичного (навчального) кабінету, відділу, лабораторії 42
Завідувач (начальник) навчально-виробничої (навчальної) майстерні 42
Завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти 42
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи 42
Керівник фізичного виховання 56
Концертмейстер 56
Майстер виробничого навчання 42
Методист 42
Науково-педагогічний працівник 56
Перекладач-дактилолог 42
Практичний психолог 56
Соціальний педагог 56
Старший майстер 28
Старший майстер, який працює у закладі професійної (професійно-технічної) освіти 42
V. Навчально-методичні (методичні) кабінети (центри)
Директор, завідувач, начальник 42
Завідувач лабораторії (кабінету) 42
Заступник директора (завідувача, начальника), діяльність якого безпосередньо пов'язана з організацією навчальної (наукової, методичної) роботи 42
Методист 42
VI. Інші заклади освіти та установи, що провадять освітню діяльність
Завідувач логопедичного пункту 42
Керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру 56
Вчитель-дефектолог (вчитель-логопед, олігофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), практичний психолог, вчитель-реабілітолог інклюзивно-ресурсного центру 56
Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації 56
Консультант психолого-медико-педагогічної консультації 56
Завідувач інтернату при школі 28
Методист із складання кінопрограм фільмотеки 28
Завідувач фільмотеки, заочного відділення школи, навчально-консультаційного пункту 28
VII. Інші заклади та установи
1. Психіатричні (психоневрологічні), туберкульозні (протитуберкульозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети
Вихователь 56
Вихователь-методист 56
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини 56
Інструктор з праці 56
Музичний керівник 56
Логопед 56
2. Лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, будинки дитини, відділення, палати, кабінети для дітей з розладами мови та слуху, з ураженням центральної нервової системи та розумово відсталих дітей
Вихователь 56
Вихователь-методист 56
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини 56
Інструктор з праці 56
Музичний керівник 56
Логопед 56
3. Наркологічні, лепрозні (протилепрозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Інструктор з праці 56
Логопед 56
4. Інші дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, будинки дитини, відділення, палати, кабінети
Вихователь 42
Вихователь-методист 42
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Інструктор з праці 28
Музичний керівник 42
Логопед 56
5. Притулки для дітей
Завідувач 56
Вихователь-методист 56
Вихователь 56
Практичний психолог 56
6. Центри (відділення, відділи, кабінети) професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації інвалідів; ранньої реабілітації дітей-інвалідів
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, що одночасно виконує педагогічну роботу обсягом не менш 1/3 відповідної річної норми 56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини 56
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Викладачі (всіх спеціальностей) 56
Асистент вчителя-реабілітолога 56
Педагог-організатор 42
Педагог професійного навчання 56
Педагог соціальний 56
Майстер виробничого навчання 42
Вихователь 56
Вихователь-методист 56
Методист 42
Практичний психолог 56
Логопед 56
Культорганізатор 42
Керівник музичний 56
Керівник гуртка 42
Інструктор з праці 56
Інструктор з фізкультури 56
7. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей
Директор 56
Вихователь-методист 56
Вихователь 56
Практичний психолог 56
Музичний керівник 56
VIII. Науково-дослідні та інші наукові установи і організації.
Науково-дослідні та наукові підрозділи установ, організацій, підприємств
Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий (головний, провідний, старший) співробітник Національної академії наук, Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, Національної академії правових наук, Національної академії мистецтв:   
які мають науковий ступінь доктора наук 56
які мають науковий ступінь кандидата наук 42
не мають наукового ступеня 28
Інші наукові працівники незалежно від наявності наукового ступеня 28
Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий співробітник, інші наукові працівники галузевих науково-дослідних та інших галузевих наукових установ і організацій, а також науково-дослідних та наукових підрозділів установ, організацій, підприємств 28

 

Освіта.ua
10.01.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Людмила
Прошу надати інформацію відносно відпустки директора бібліотеки ВНЗ. У Законі України "Про вищу освіту" ст. 55, п. 5 посада директора бібліотеки віднесена до науково-педагогічних працівників. Чи відноситься посада директора бібліотеки ВНЗ до Закону України "Про відпустки", ст. 6 до науково-педагогічних працівників, яким надається відпустка тривалістю 56 днів?
Лідія Мурзенко
Добрий день. Працюю методистом в технікумі, в цьому нвчальному році мав пед.навантаження 120 годин, яка відпустка буде мені в цьому році, відпустка методиста залежить від кількості годин?
пенсіонер-вчитель
Шановні вчителі.Чому ВИ мовчите і не вимагаєте підняття зарплати? Вам так солодко живеться на 5-6 тисяч? Міністр охорони здоров’я заявив, що зарплата лікаря має починатись з 20-25 тисяч...А Ваша? Ви теж в групі ризику. Наближається перше вересня і ,якщо зараз не піднімати це питання перед владою, то ніякого підняття не буде. З першого вересня мінімалку піднімають до 5 тисяч.Прибиральниця у школі буде мати законні 5 тисяч, а молодому спеціалісту буде держава надавати ,,матеріальну допомогу" (доплату до 5000 тисяч, бо оклад вчителя-початківця 3800). Де та ваша профспілка? Вона у вас є чи нема?
ліна
Для пенсіонер-вчитель: всмислі в вчителів маленька зарплата , наскільки я знаю в моїй школі є декілька вчителів, які отримують 15-20 тисяч в місяць . Просто зрівняйте всі вчителів не давайте грошей за стаж , а всю суму на зарплати розділіть та й буде в усіх заробітна платня 10-15 тисяч гривень . і за порівняння з лікарями , я вважаю , що їм варто давати велику зарплату , бо це дуже важка робота . Бюсь об заклад, що операція на серці важча , ніж навчити дітей табличці множення. Плюсс вас не посадять ,якщо ви зробите помилку
пенсіонер-вчитель
Я згідний з вами щодо лікарів.У них мають бути зарплати високі.Але не погоджуюсь, що у якійсь школі вчитель має 20 тисяч.Такого бути неможе!!!
Коментувати
Лілія
У мене питання до ваших юристів і економістів : яка тарифна відпустка повинна бути у вихователя Макіївського училища соціальної реабілітації у 2020 році? Для того щоб піти у відпустку ,бо наш юрист і кадровик вважає , що 42 дні хоча раніше відпустка вихователя становила 56 днів.
Лілія
Підкажіть яка повинна бути відпустка у вихователя Макіївського професійного училища соціальної реабілітації ім. А. С. Макаренко. Наш закладне вказано в переліку. В минулих роках відпустка була 56 днів, а тепер ?
Местный
Для Лілія: 56
Лілія
Для Местный: якщо маєте потрібну інформацію, то вкажіть будь ласка , тому що наш кадровик стверджує що тепер 42 дні.
Коментувати
Олена
Доброго вечора ! Я працюю вчителем в 2017 після щорічної.відпустки в серпні попрацювавши ше тиждень з нового навчального року пішла в дикрет так сталося що15 березня 2020 року коли прийшов час виходити я захворіла і продовжую хворіти і подаю лікарняне яке закінчиться 20 серпня чи зможу я розраховувати на відпустку у вересні і на скільки днів
Таня Демченко
Дайте відповідь на запитання: чому у психолога ЗДО, який працює в інклюз.гупі та в санаторних групах відпустка складає 42к.дн, а у інструктора з фіз.виховання, який не працює в інклюз.групі 56к.дн? В закладі 12 груп (ЗДО комбінованого типу) 1 інклюз. група і дві санаторні))) Дякую
Олена
Доброго дня. Вийшла з відпустки по догляду за дитиною 3 жовтня. Хочу написати заяву на відпустку з 29 червня. Працюю вихователем групи продовжено дня в школі-інтернаті. На скільки днів відпустки я маю право? Дякую.
Настя
Доброго дня...працюю музичним керівником а ДНЗ ...в садочку 11 груп мої 6 (,на 1.5 ставки)з 6ти груп 3 логопедичні і 1на інклюзивна.Підскажітб яка має бути відпустка..42 чи 56.. дякую
Галина
Для Настя: дивіться як називається заклад в якому Ви працюєте. Якщо заклад дошкільної освіти, то 42 дні, якщо центр реабілітації, то 56 днів
Коментувати
Наталя
Доброго дня. Працюю вчителем в школі з тижневим навантаженням 16 год. В школі є 2 групи дітей , які постійно перебувають в школі ( інтернатські групи, діти позбавлені батьківського піклування. ). Всі педагоги ходять і чергують з ними. Але з 15 червня більшість йде у відпустку. Дирекція школи змушує під час відпустки іпрацювати з дітьми . Чи законно це? Наприклад у мене 2 дітей і я не маю їх щ ким залишити . А а працювати пів дня кожні 1,5 тиждня нехочу. Порадьте що робити. Адже погрожують , що врахують наше небажання при розподілі годин.
Галина
Для Наталя: нічого не зрозуміло. Як Вас можуть заставити працювати під час відпустки?
Наталя
Діти перебувають у школі постійно. На літні канікули їх відправляють в табір в Карпати. Але цього року діти залишені в школі і дирекція вимагає , щоб ми працювали з ними під час відпустки.
Світлана
При складанні графіку відпусток потрібно врахувати те що комусь потрібно займатися з дітьми влітку. Педагоги які будуть це робити у відпустку мають іти в інший період.
Коментувати
Лариса
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, моя посада вчитель, у школі внутрішньо суміщаю 0,25 ставки керівника гуртка. Говорять,що як керівник гуртка у мене відпустка 42 дні, тому я повинна написати заяву на 12 днів на власний рахунок як керівник гуртка, щоб всі 56 днів не ставати до роботи. Чи правомірно це? Чи як керівник гуртка я також маю право на відпустку в 56 днів?заздалегідь вдячна за відповідь!!
Галина
Для Лариса: Якщо Ви хочете гуляти всі 56 днів, то дійсно маєте писати заяву за власний рахунок як керівник гуртка (не такі це великі кошти при 0,25 ставки). А ні, то відгулвши 42 дні, маєте виходити на роботу сме як керівник гуртка, а як вчитель будете у відпустці.
Коментувати
Леся
Доброго дня. Медична сетра у школі працює на повну ставку і має ще внутрішнє суміщення (вчитель Захисту Вітчизни). Це два різних бюджети. Як відправляти у відпустку і як виплатити оздоровчі? Дякую
Економіст
Для Леся: за кожною посадою окремо. що за дурне питання
Коментувати
Наталя
Якщо працюю директор ЗДО і маю 0.5 ставки вихователя. Скільки маю днів бути у відпустці?
Світлана
яку Вам дали відповідь
Коментувати
Оксана
Добрий день, як буде оплачуватись відпустка якщо викликають на ЗНО в час відпустки?
Оля
Доброго дня. Як вирахувати день виходу на роботу директора ? У відпустку йде з 1 липня(56календарних днів +3 дні за ненормований робочий день).На роботу припадає виходити 30 серпня,а це неділя.То в графіку ставимо 30 стати до роботи,чи 31серпня? Дякую.
Ірина Ільїних
Добрий вечер!Працюю у ДНЗ медичною сестрою 1ставка+ 0.5 ставки медичної сестри з дієтичного харчування. Щорічна відпустка у розмірі 24 к.д. Підскажіть будь ласка, як отримати додаткових 7 днів ( за навантаження), куди мені треба звирнутися? Дякую.
Наташа Малишок
Хто такий асистент вихователя?(це няня) чи я щось плутаю? У нас в садочку лише помічник вихователя є (няня).
Глєбова Тетяна Іванівна
Доброго дня. Питання щорічної відпустки ( кількість днів) для вчителя - логопеда при Інклюзивно - ресурсному центрі на 0, 5 ставки. Дякую.
Наталія
Для Глєбова Тетяна Іванівна: відпустка 56 к.дні
Коментувати
Світлана
Доброго дня! Працюю у НВК практичним психологом на 0,5 ставки та вихователем ГПД на 0,75 ставки.Підкажіть відпустка у мене буде лише 42 дні психолога,чи 56 як вихователя ГПД?І чи будуть мені оплачувати оклад психолога +ГПД у відпустці? Дякую
Наталія
Для Світлана: відпустка надається і нараховується за кожною посадою окремо
Коментувати
Елена Янчук
Доброго дня, працюю асистентом вчителя, підскажіть будь-ласка, відпрацювала перший навчальний рік за контрактом з вересня по травень, нарахували відпустки 44 дні замість 56, зписали на те що не повний календарний рік і якщо 56 днів відгуляю і мені за них заплатять то коли звільнюсь то маю відпрацювати 12днів безкоштовно бо вони мені гроші виплатитили за всю відпустку не законно. Ніхто точно не може сказати чи точне це так? Розкажіть можливо хтось щось знає з цього приводу?
Економіст
Для Елена Янчук: все вірно. Відпускні нараховуються пропорційно відпрацьованого періоду. Якщо контракт укладений на рік (з 1.09 по 31.08), то відпустка 56 днів, якщо термін інший, то за кожен місяць нараховують 56÷12=4,(6) днів. У Вас вочевидь контракт на 9,5 місяців
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!