Тривалість відпустки працівників освіти з 2020 року

Зміни у тривалості щорічної основної відпустки працівників закладів та установ освіти з 2020 року

Тривалість відпустки працівників освіти з 2020 року

Відповідно до постанови КМУ № 346 від 14 квітня 1997 року (зі змінами від 10.07.2019 року) право на щорічну основну відпустку мають керівні працівники закладів та установ освіти, навчальних частин інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники та наукові працівники, які перебувають у трудових відносинах з установами, організаціями, підприємствами незалежно від форм власності та їх галузевої належності.

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам закладів освіти та навчальних частин інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної постановою КМУ № 346 від 14 квітня 1997 року, у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь.

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам закладів освіти та навчальних частин інших установ і закладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором.

Особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості.

ТРИВАЛІСТЬ
щорічної основної відпустки працівників закладів та установ освіти

Посада Тривалість щорічної основної відпустки, календарних днів
I. Заклади дошкільної освіти
1. Заклади дошкільної освіти (крім дитячих будинків, закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні)
Директор, завідувач, вихователь-методист, інструктор з фізкультури, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог 42
Вчитель-дефектолог, учитель-логопед 56
Вихователь 56
Асистент вихователя 56
2. Дитячі будинки, заклади дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні)  
Директор* 56
Завідувач* 56
Заступник директора з навчально-виховної (виховної) роботи 56
Вихователь 56
Старший вихователь 56
Вихователь-методист* 56
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Інструктор з праці 56
Інструктор слухового кабінету 56
Інструктор з фізкультури* 56
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи* 56
Музичний керівник* 56
Практичний психолог* 56
Соціальний педагог* 56
*Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається відповідній категорії працівників закладів дошкільної освіти, зазначених у пункті 1 цього розділу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 відсотків дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 відсотків таких груп.
II. Заклади позашкільної освіти
Директор* 42
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи* 42
Акомпаніатор* 42
Вихователь* 42
Екскурсовод* 42
Завідувач відділу, лабораторії, кабінету* 42
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи* 42
Концертмейстер* 42
Культорганізато* 42
Методист* 42
Педагог-організатор* 42
Практичний психолог* 42
Соціальний педагог* 42
Старший вожатий* 42
Художній керівник* 42
*Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників закладів та установ освіти.
III. Заклади загальної середньої освіти, міжшкільні ресурсні центри (міжшкільні навчально-виробничі комбінати)
Директор* 56
Завідувач філією 56
Заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи 56
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи  56
Акомпаніатор 28
Вихователь* 56
Вчителі (всіх спеціальностей)* 56
Інструктор слухового кабінету 56
Інструктор з праці 56
Інструктор з фізкультури 56
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи 56
Майстер виробничого навчання 42
Педагог-організатор 56
Перекладач-дактилолог 42
Помічник директора з режиму 30
Практичний психолог* 56
Соціальний педагог* 56
Старший вожатий* 56
Старший вихователь* 56
Старший черговий з режиму 30
Черговий з режиму 30
Асистент вчителя, асистент вихователя 56
*Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається також відповідним категоріям працівників, викладачам і концертмейстерам спеціалізованих мистецьких шкіл, мистецьких шкіл (художніх і музичних шкіл, шкіл естетичного виховання тощо).
IV. Заклади вищої освіти, заклади післядипломної освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти
Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу, проректор (заступник директора), вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що не виконують педагогічної роботи в цьому закладі вищої освіти, закладі післядипломної освіти 28
Директор, директор (завідувач) філіалу, заступник директора, що не виконують педагогічної роботи в цьому закладі професійної (професійно-технічної) освіти 42
Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу; проректор (заступник директора), діяльність якого безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом; вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, що одночасно виконують в цьому закладі вищої освіти, закладі післядипломної освіти, закладі професійної (професійно-технічної) освіти педагогічну роботу обсягом не менш як 1/3 відповідної річної норми 56
Завідувач відділення, майстерні, що одночасно виконують у цьому закладі професійної (професійно-технічної) освіти педагогічну роботу 42
Акомпаніатор 28
Викладач 56
Педагог професійного навчання 56
Вихователь 42
Завідувач (начальник) навчально-методичного (навчального) кабінету, відділу, лабораторії 42
Завідувач (начальник) навчально-виробничої (навчальної) майстерні 42
Завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти 42
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи 42
Керівник фізичного виховання 56
Концертмейстер 56
Майстер виробничого навчання 42
Методист 42
Науково-педагогічний працівник 56
Перекладач-дактилолог 42
Практичний психолог 56
Соціальний педагог 56
Старший майстер 28
Старший майстер, який працює у закладі професійної (професійно-технічної) освіти 42
V. Навчально-методичні (методичні) кабінети (центри)
Директор, завідувач, начальник 42
Завідувач лабораторії (кабінету) 42
Заступник директора (завідувача, начальника), діяльність якого безпосередньо пов'язана з організацією навчальної (наукової, методичної) роботи 42
Методист 42
VI. Інші заклади освіти та установи, що провадять освітню діяльність
Завідувач логопедичного пункту 42
Керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру 56
Вчитель-дефектолог (вчитель-логопед, олігофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), практичний психолог, вчитель-реабілітолог інклюзивно-ресурсного центру 56
Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації 56
Консультант психолого-медико-педагогічної консультації 56
Завідувач інтернату при школі 28
Методист із складання кінопрограм фільмотеки 28
Завідувач фільмотеки, заочного відділення школи, навчально-консультаційного пункту 28
VII. Інші заклади та установи
1. Психіатричні (психоневрологічні), туберкульозні (протитуберкульозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети
Вихователь 56
Вихователь-методист 56
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини 56
Інструктор з праці 56
Музичний керівник 56
Логопед 56
2. Лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, будинки дитини, відділення, палати, кабінети для дітей з розладами мови та слуху, з ураженням центральної нервової системи та розумово відсталих дітей
Вихователь 56
Вихователь-методист 56
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини 56
Інструктор з праці 56
Музичний керівник 56
Логопед 56
3. Наркологічні, лепрозні (протилепрозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Інструктор з праці 56
Логопед 56
4. Інші дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, будинки дитини, відділення, палати, кабінети
Вихователь 42
Вихователь-методист 42
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Інструктор з праці 28
Музичний керівник 42
Логопед 56
5. Притулки для дітей
Завідувач 56
Вихователь-методист 56
Вихователь 56
Практичний психолог 56
6. Центри (відділення, відділи, кабінети) професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації інвалідів; ранньої реабілітації дітей-інвалідів
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, що одночасно виконує педагогічну роботу обсягом не менш 1/3 відповідної річної норми 56
Завідувач навчальної (педагогічної) частини 56
Вчителі (всіх спеціальностей) 56
Викладачі (всіх спеціальностей) 56
Асистент вчителя-реабілітолога 56
Педагог-організатор 42
Педагог професійного навчання 56
Педагог соціальний 56
Майстер виробничого навчання 42
Вихователь 56
Вихователь-методист 56
Методист 42
Практичний психолог 56
Логопед 56
Культорганізатор 42
Керівник музичний 56
Керівник гуртка 42
Інструктор з праці 56
Інструктор з фізкультури 56
7. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей
Директор 56
Вихователь-методист 56
Вихователь 56
Практичний психолог 56
Музичний керівник 56
VIII. Науково-дослідні та інші наукові установи і організації.
Науково-дослідні та наукові підрозділи установ, організацій, підприємств
Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий (головний, провідний, старший) співробітник Національної академії наук, Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, Національної академії правових наук, Національної академії мистецтв:   
які мають науковий ступінь доктора наук 56
які мають науковий ступінь кандидата наук 42
не мають наукового ступеня 28
Інші наукові працівники незалежно від наявності наукового ступеня 28
Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або у різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий співробітник, інші наукові працівники галузевих науково-дослідних та інших галузевих наукових установ і організацій, а також науково-дослідних та наукових підрозділів установ, організацій, підприємств 28

 

Освіта.ua
10.01.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Оля
Добрий вечір ! Скажіть будь ласка я маю вийти на роботу з відпустки по.догляду за дитиною в середині березня так сталося що я попала в лікарню і буду перебувати на лікуванні не менше 2 місяці чи оплатять мені лікарняне чи треба продовжувати відпустку по догляду на цей час ? Дякую
Dgp
Для Оля: оплатять лікарняний.
Коментувати
Ірина
Цікавить питання щодо кількості днів на відпустку для посади вихователя в гуртожитку у проф-тех освіті?
Мар'яна
Доброго дня, працюю у ВНЗ старшим лаборантом кафедри на факультеті. Чи є зміни до моєї посади? Дякую!
Олена
Добрий вечір! Мій колишній чоловік не сплачує аліментів і не бере участі у вихованні дитини якими документами я можу вмотивувати відділ освіти щоб отримати 10 днів до відпустки ? Чи маю право на це? Дякую
Галина
Для Олена: так маєте. Щодо документів, у нас на роботі приймали довідку зі щколи. Немає чітко зазначених документів. Може бути і довідка від завбудинком (квартальної). До речі, сплачує чи не сплачує аліменти немає значення
Коментувати
Олена
Доброго вечора! Я працюю вчителем 19 років зараз у відпустці по догляду за дитиною у березні 15 дитині виповнюється 3 роки вийшовши на роботу чи можу я притендувати на відпустку влітку ?
Ірина
Психіатричні (психоневрологічні), туберкульозні (протитуберкульозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети... Цікаво - вихователі, вчителі, муз. керівник, інструктор з праці. логопед... А щодо практичних психологів - жодного натяку. Нас що - забули чи виключили з штатного розпису?
Інна
Я художній керівник у коледжі, якої тривалості відпустку мені повинні надавати: 24, 28 чи 42 календарних дні на рік? Коледж 1-2 рівнів акредитації, далі має перепрофільовуватися на фаховий коледж.
Ольга
Сьогодні директор ДНЗ повідомила що відпустка 42 дні для вихователя так і лишається. Чи так насправді?
культура
Доброго дня. Яка відпустка у викладачів дитячих музичних шкіл(позашкільний заклад) та директора? Дякую
Олена
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, яка тривалість відпустки у психолога або практичного психолога, який працює у наркологічній і психіатричній лікарні? І яким документом можна це підтвердити. Бо є багато непорозумінь з адміністрацією з приводу щорічної відпустки. Дуже буду вдячна за відповідь.
Галина
Для Олена: а чому Ви запитуєте тут? Це сайт освіти. А медичні заклади користуються документами МОЗ а не МОН.
Олена
Запитую тут, бо у таблиці вище ці установи теж означені, шановна пані Галина.
Коментувати
Людмила
Доброго дня, працюю в дитячому садку компенсуючого типу (діти з порушенням мовлення) медичною сестрою, чи маю право на додаткову відпустку до 25 календарних днів?
Людмила
Доброго дня, працюю в дитячому садку компенсуючого типу (діти з порушенням мовлення) , чи маю право на додаткову відпустку до 25 календарних днів?
где справедливость?
Какие 56 дней у учителя? Они все лето гуляют + 4 недели в течение учебного года! Рабочий день до 14.00! И при этом еще жалуются что мало платят!
Справедливість
Для где справедливость?: Ну тоді руки в ноги і до вчительства!
Освіта
Цікаво чому ви непрацюєте вчителем? І під час осінніх , зимових , весняних канікул всі ходять на роботу і працюють! І влітку працюють, бо є пришкільний табір. Підіть попрацюйте до школи , а потім коментуйте
Коментувати
Наталія
У директора музичної школи скільки календарних днів моє тривати відпустка. Завжди було пятьдесят шість, а тепер цікаво є зміни чи ні?
Олена
Я Працюю в сільському ДНЗ завідувачем і виконую ще обов’язки медсестри, завгоспа, i, додатково, маю 3 години на групі. Скажіть, будь-ласка, чому, виконуючи обов’язки 4 посад, я не заслуговую на відпустку у 56 днів?
Олена
Для Олена: я маю на увазі, що також Працюю як педагог.
Вилен
Це - несправедливо, але можна перейти на посаду вихователі: і зарплата більша, і працювати менше, ніж завой.
Коментувати
Наталія
Підкажіть, будь ласка : працюю вчителем, щороку до 56 днів відпустки мені додавали ще 10 днів ( як матері, у якої двоє дітей до 15 років), але в цьому році старшій дитині у травні виповнюється 15 років, а відпустка у кінці червня. Чи ще маю я право, в цьому році, на ці додаткові 10 днів відпустки?
Oksana Peresunko
Для Наталія: Додаткові відпустки внесені до колективного договору. Подивітьчя, які умови в ньому прописані.
Наталия
Для Oksana Peres Дякую!
Коментувати
Anna
Подскажите зависит продолжительность отпуска от даты приёма на работу. В коллективе оказалось что продолжительность отпуска у всех разная
Оксана
Якої тривалості повинна бути відпустка керівника художнього у коледжі? А також, якщо у штатному посада звучить "вихователь гуртожитку" то з 01.01.2020 року відпустку рахувати 42 дні для такого працівника коледжу?
Римма
Директор, воспитатель- методист, инструктор по физкультуре, практический психолог- это не педагоги? Почему и тут разделили? Неужели мы не заслужили 56 дней отпуска?Это так подымают престижность - очередной раз унизив!!! Почему в школе не разделяют и всем педагогам -56, а в ДОУ что у них меньше работы и нервов???
Тетяна
В садочках є медсестри, роботодавцем яких є управління освіти. Яка в медсестри відпустка?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!