50 обов’язкових завдань для другокласника

Практичні завдання, що допоможуть зацікавити дитину навчанням, розвинути необхідні вміння і навички

50 обов’язкових завдань для другокласника

Проект «Розвиток дитини» пропонує батькам та вчителям початкових класів п’ятдесят розвивальних завдань і головоломок для розвитку навичок аналітичного, логічного, творчого мислення, довільної уваги, зорової пам’яті, дрібної моторики, загальної ерудиції тощо.

Виконання запропонованих завдань сприятиме формуванню у дітей позитивного ставлення до навчання в школі, вихованню впевненості у собі та своїх освітніх можливостях, що є важливою запорукою всебічного розвитку дитини.

Кросворд «Проста математика». Цей кросворд допоможе дитині потренувати кмітливість, пам’ять, увагу, логічне й математичне мислення. Він побудований за класичним принципом: дитині дається опис зашифрованих слів, за яким вона повинна здогадатися, про що йде мова, та записати розшифровані слова у відповідні клітинки.

Доміно часу: учимось граючись. Це завдання в яскравій ігровій формі навчить дитину визначати час за аналоговим та електронним годинниками, закріпить її знання, допоможе краще сприймати показники електронного табло й подумки порівнювати їх з аналогічним часом, який показує відповідне розташування хвилинної й годинної стрілок.

Допомога птахам узимку: вирішуємо задачу й розвиваємо відповідальність. Це інтегроване завдання допоможе дитині формувати екологічну культуру й активну громадянську позицію. Дитині пропонується розглянути малюнок пташок біля годівнички й обрати для них відповідне харчування.

Головоломка «Чарівна таблиця множення». Це завдання-головоломка дозволяє вивчити таблицю множення в цікавій і незвичній формі, адже воно побудоване таким чином, аби привернути увагу дитини та заохотити її до виконання математичних операцій. Виконане завдання слугуватиме їй корисним наочним матеріалом.

     

Відновлюємо порядок слів у реченні. Цей комплект завдань допоможе дитині навчитись будувати речення й розуміти їх структуру. У завданні даються сім речень, слова в яких розташовані безладно. Дитині треба прочитати кожний набір слів і зрозуміти, про що йдеться, а потім відновити порядок слів і скласти речення.

Логічна задача: розвиваємо мислення. Це завдання допоможе дитині розвинути логічне та абстрактне мислення та кмітливість, вміння аналізувати інформацію та робити висновки. Виконуючи завдання, дитина розвиватиме уважність, спостережливість, навички аналізу та синтезу.

Фразеологізми (українська мова). Це завдання пропонує дитині у цікавій і незвичній формі поміркувати над запропонованими фразеологізмами та вивчити їхнє значення. Застосування цих стійких словосполучень збагатить мовлення дитини, зробить висловлювання більш виразними, влучними та дотепними.

Вивчаємо таблицю множення. Цей комплект завдань покликаний наочно пояснити дитині принцип, за яким одне число помножується на інше, та допомогти їй розуміти та уявляти собі кількісну інформацію, закладену у відповідному математичному прикладі.

Самопрезентація «Дев’ять фактів про мене». Це завдання сприятиме розвитку емоційного інтелекту дитини, почуття самоприйняття, усвідомленню своєї індивідуальності. Виконання завдання допоможе дитині проаналізувати себе, підвищити впевненість, формувати позитивну самооцінку.

Знайди зайве слово. Цей комплект завдань допоможе дитині розвинути логічне мислення, навчитись виокремлювати істотні ознаки речей та явищ, збагатити словниковий запас. Виконуючи завдання, дитина тренуватиме навички читання, абстрагування, порівняння та узагальнення, розвиватиме довільну увагу, підвищить рівень загальної ерудиції.

Долаємо хвилювання конструктивно. Це завдання пропонує дитині конструктивний підхід до подолання хвилювання. Завдяки йому вона зможе проаналізувати причини, що змушують її хвилюватись, і свої подальші дії, що допоможуть вирішити стресову ситуацію й, відповідно, заспокоїтись.

Рюкзак «Цікаво про мене». Це завдання сприятиме розвитку власного емоційного інтелекту, мовленнєвої культури дитини, збагаченню словникового запасу. Дитині пропонується записати або зобразити графічно інформацію про себе у відповідних частинах рюкзачка.

Гра «Веселе множення». Цей комплект завдань допоможе дитині в ігровій формі закріпити знання таблиці множення. Гра розвиває навички усного рахунку, математичне мислення та уважність.

Вивчаємо різні сторони світу. Це завдання допоможе дитині вивчити сторони світу, їх розташування, назви кожного з восьми напрямків (чотирьох основних і чотирьох проміжних) та загальноприйняті скорочення. Також воно дасть можливість порозмовляти про географічні координати та компас.

Мої цілі: учимося планувати. Це завдання допоможе дитині навчитися ставити перед собою актуальні цілі, ретельно планувати їх досягнення, учитися заздалегідь бачити користь (добрі наслідки), яку можна отримати в разі позитивного результату.

Стіна читця: розвиваємо навички читання. Це завдання допоможе дитині вдосконалити навички читання вголос, збагатити словниковий запас, розширити кругозір, розвивати мовленнєву культуру, увагу. Це завдання допоможе зробити навчання читанню живим і цікавим процесом.

Розгадуємо ребуси. Цей комплект завдань допоможе дитині розвинути логічне мислення та навчитися розгадувати ребуси. Виконуючи завдання, дитина розвиватиме навички читання та письма, кмітливість. Завдання сприяють збагаченню словникового запасу, розвитку лінгвістичного інтелекту та ерудиції.

Тренуємо пам’ять. Цей комплект завдань стане одним із засобів тренування зорової пам’яті дитини, а також познайомить її із різноманітними предметами навколишнього світу. У кожному завданні комплекту дитині пропонується запам’ятати п’ять зображень різноманітних предметів, що присвячені певній темі, а потім відшукати їх серед предметів, що зображені у іншій частині аркушу.

Складаємо речення за сюжетним малюнком. Цей комплект завдань сприятиме розвитку зв’язного мовлення дитини та допомагатиме їй складати змістовні речення, аналізуючи запропоновані зображення. Виконуючи завдання, дитина матиме можливість повторити правопис слів і вчитиметься влучно висловлюватись.

Вивчаємо сильні сторони своєї особистості. Це завдання допоможе дитині проаналізувати себе, свої сильні сторони й унікальні риси, зрозуміти, що в її думках, проявах і вчинках є таким, що гідне поваги, а також здатне слугувати запорукою особистісного зростання. У завданні пропонуються вісім незавершених висловлювань, написаних від першої особи, які дитині треба дописати.

Вивчаємо назви різних частин книги. Це завдання допоможе дитині познайомитись зі структурою та елементами книги, вивчити їхні назви та збагатити словниковий запас. Воно має наочну форму, а тому залучатиме зорову пам’ять та увагу.

Додаємо й рахуємо час, що пройшов. Цей комплект завдань надає дитині чудову можливість потренувати навички додавання та вміння визначати час, що пройшов (при цьому використовується 12-годинний формат обчислення часу). Для зручності дається малюнок циферблата аналогового годинника.

«Загадки по складах» (українська мова). Цей комплект завдань допоможе дитині покращити навички читання по складах, розвиваючи при цьому всі функції уваги, пам’ять, мислення та кмітливість. Дитині треба прочитати всі склади, користуючись нумерацією, розгадати загадку та написати відповідь у спеціально відведеному місці.

Вивчаємо емоції за виразом обличчя. Цей комплект завдань допоможе дитині поміркувати над тим, як позначаються на виразі обличчя емоції, які відчуває людина, навчитися зображати їх і зчитувати як елемент невербального спілкування, отже, сприятиме розвитку емоційного інтелекту.

Лабіринт «Кумедне додавання». Цей комплект завдань покликаний сприяти покращенню та закріпленню навичок додавання та розвитку уваги дитини. Кожне його завдання має форму лабіринту, отже створює умови для проявів зосередженості, логічного мислення, а також посидючості та цілеспрямованості.

Мінлива погода: вчимося описувати погоду. Це завдання допоможе дитині навчитися влучно описувати погодні явища, збагатити словниковий запас та закріпити знання про особливості різних пір року.

Вивчаємо принцип множення. Цей комплект завдань покликаний наочно пояснити дитині принцип, за яким одне число помножується на інше, та полегшити вивчення таблиці множення.

Вивчаємо поняття однини і множини. Пропоноване завдання допоможе дитині засвоїти поняття про однину та множину іменників, збагатити словниковий запас. Дитині пропонується розглянути малюнки, записати назви предметів у однині та множині.

Учимо частини мови та сортуємо слова. Цей комплект завдань допоможе дитині добре запам’ятати такі самостійні (повнозначні) частини мови, як іменник, дієслово та прикметник. Кожне завдання присвячене певній темі й пропонує відповідний набір слів, це допоможе дитині не лише навчитись сортувати їх за частинами мови, а й одразу ж застосовувати.

«Символи»: розвиваємо увагу й пам’ять. Цей комплект завдань допоможе дитині потренувати довільну увагу, зокрема її стійкість, концентрацію та розподіл, а також зорову пам’ять. Виконуючи завдання, дитина зможе потренувати й інші важливі для навчання навички, а саме терпіння, цілеспрямованість і посидючість.

«Фотополювання»: малюємо та тренуємо увагу. Цей комплект завдань сприятиме розвитку зосередженості, дрібної моторики та зорово-моторної координації, а також допомагатиме дитині набувати навичок малювання. Кожне завдання комплекту має незвичну й цікаву форму, покликану заінтригувати дитину й мотивувати її на виконання завдання до самого кінця.

Головоломка «Незвичне додавання». Ця математична головоломка допоможе дитині потренувати арифметичні навички додавання й віднімання. Виконання завдання також допоможе покращити навички усного рахунку.

Описуємо поняття та вчимося міркувати. Це незвичне завдання пропонує дитині поміркувати над важливими поняттями, які ми щодня використовуємо, але зазвичай не замислюємося над їх глибинним змістом. За умовами завдання, дитині треба за допомогою трьох прикметників описати кожне із запропонованих понять.

Доповни сюжет малюнка. Комплект завдань покликаний сприяти розвитку уяви, фантазії, творчого мислення дитини. У завданнях дитині потрібно доповнити сюжет малюнка, частина з якого вже зображена на аркуші в якості стимулу та натхнення, а потім розмалювати готовий витвір за власним бажанням.

Рахуємо геометричні фігури. Цей комплект завдань надає чудову можливість закріпити знання дитини про двовимірні геометричні фігури: квадрат, трикутник, коло, прямокутник та п’ятикутник. Кожне завдання побудоване таким чином, аби максимально задіяти просторове сприйняття дитини та її увагу, особливо концентрацію та здатність до переключення.

Я-висловлювання: виховуємо відповідальність. Це завдання допоможе дитині підвищити рівень усвідомлення своїх дій та їхніх наслідків, навчитися формулювати відповідальні Я-висловлювання. Виконуючи завдання, дитина розвиватиме навички читання, емоційний інтелект, самостійне мислення й дрібну моторику.

Головоломка «Секрети арифметики». Цей комплект завдань допоможе дитині потренувати кмітливість, увагу, логічне й математичне мислення, а також арифметичні навички додавання та віднімання. Дитині треба розгадати застосований принцип та обрахувати результат.

Вивчаємо іменники та дієслова. Цей комплект тематичних завдань допоможе дитині добре вивчити такі самостійні частини мови, як іменник і дієслово, навчитись вирізняти їх серед безсистемного переліку слів, а також допоможе візуально їх запам’ятати за рахунок застосування принципу категоризації.

Розмірковуємо про щасливу родину. Завдання спонукатиме до думок про відносини в родині. Дитині пропонується обрати, що, на її думку, робить родину щасливою. Щасливу родину пропонується намалювати. Завдання є гарним інструментом для формування сімейних цінностей дитини.

Визначаємо й підвищуємо самооцінку. Це завдання допоможе дитині визначити рівень самооцінки й підвищити рівень самоусвідомлення. Виконання завдання допоможе розвинути емоційний інтелект дитини й здатність до саморефлексії, а також навички письма.

Комунікативні навички: вчимося спілкуватись. Цей комплект завдань спрямований на розвиток комунікативних навичок дитини. У кожному завданні дитині пропонується дві ситуації спілкування, що потребують певної комунікативної дії або висловлення емоції. Дитині потрібно описати свою реакцію в кожній ситуації.

Опиши малюнки: вживання прикметників. Цей комплект завдань допоможе дитині навчитися описувати предмети та істот, правильно вживати прикметники у мовленні. Завдання дозволяє розширити словниковий запас та кругозір дитини, повторити правопис слів, розвинути образне мислення.

Створюємо привітальні листівки. Цей комплект завдань познайомить дитину з різними святами та надихне на створення власних привітальних листівок. Кожна сторінка комплекту присвячується одному зі свят та містить два варіанти ескізу листівки.

Шукаємо фігури та розвиваємо увагу. Цей комплект завдань допоможе дитині покращити навички аналітичного мислення, довільну увагу й зорову пам’ять. У завданнях дається поле, на якому безсистемно розміщені різні фігури, дитині пропонується знайти й розмалювати лише ті фігури, які показані в умові.

Склади прислів’я: пори року. Цей комплект завдань допоможе дитині дізнатися більше про пори року через долучення до скарбниці народної творчості. Знання прислів’їв допоможе дитині навчитися влучно формулювати власні думки про пори року.

Учимось малювати симетрично. Цей комплект завдань допоможе дитині краще зрозуміти поняття «симетрія» та навчитись малювати за його законами. У кожному завданні запропонована лише половина малюнка, дитині необхідно намалювати її дзеркальне відображення відносно вертикальної або горизонтальної лінії.

Джерела питної води. Це завдання допоможе формувати екологічну культуру дитини, запам’ятати правопис слів. Дитині пропонується підписати малюнки словами з довідки та обвести малюнки з зображенням джерел питної води.

Пластилінові слова: відгадуємо загадки. Цей комплект завдань допоможе дитині розвивати аналітичне та синтетичне мислення, вміння порівнювати, визначати в тексті головне й другорядне. У кожному з 8-ми завдань дитині пропонується поділити суцільний текст на слова, прочитати, відгадати загадку та намалювати відгадку.

Арифметичні перегони: тренуємо навички додавання, віднімання й порівнюємо числа в межах 200. Цей комплект завдань допоможе дитині в цікавій формі потренувати навички додавання й віднімання в межах 200, а також розвинути логічне мислення. Він містить 58 прикладів. Завдання комплекту допоможуть розвинути уважність і навички порівняння.

Мрії про домашнього улюбленця: обговорюємо й аргументуємо. Пропоноване завдання сприятиме розвитку критичного мислення дитини, виробленню відповідального ставлення до власних рішень. У процесі виконання завдання у дитини розвиватиметься здатність обстоювати власну думку та приймати аргументи інших осіб.

Кожне завдання можна роздрукувати на звичайному або кольоровому принтері та використовувати необмежену кількість разів. Завантаження завдань для дітей доступне для користувачів сайту після швидкої реєстрації.

Освіта.ua
11.01.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів