Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ для вступу в магістратуру

Реєстрація на єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування

Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ для вступу в магістратуру

У 2023 році вступ для здобуття ступеня магістра передбачає складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) або єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).

Для вступу на всі спеціальності, (окрім вступників на контракт, які вступатимуть на спеціальності, яким надається особлива підтримка держави) на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) потрібно скласти ЄВІ. 

Для вступу на спеціальності галузей знань «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування» та «Міжнародні відносини» потрібно, окрім ЄВІ, скласти ще ЄФВВ.

Абітурієнти, які вступають у магістратуру на спеціальність 061 «Журналістика» і здобули ступінь бакалавра зі спеціальності 061 «Журналістика» в тому самому закладі вищої освіти, мають скласти ЄВІ та ЄФВВ або ЄВІ та фаховий іспит у закладі освіти.

Обов’язковою умовою складання ЄВІ та ЄФВВ для вступу в магістратуру є реєстрація вступника.

Приймальні комісії вишів здійснюють реєстрацію за умови особистої присутності вступника (особиста реєстрація) або дистанційно (дистанційна реєстрація).

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування триватиме з 8 до 31 травня.

Процедура реєстрації на ЄВІ і ЄФВВ

Реєстрацію проводять приймальні комісії закладів вищої освіти. 

Вступник може реєструватися в будь-якому виші, який здійснює набір на навчання за ступенем магістра за обраною вступником спеціальністю (навіть якщо вступник не має наміру вступати до цього закладу вищої освіти).

Реєстрація вступників відбувається електронною поштою або іншим каналом звʼязку, визначеним закладом освіти.

Для цього заклади вищої освіти розміщують на своїх сайтах електронну адресу приймальної комісії, а також номери телефонів, за якими вступники можуть отримати консультацію.

Водночас виші можуть додатково використовувати інші канали обміну інформацією (власні системи тощо) ‒ за умови розміщення відповідної інформації на сайті закладу й забезпечення можливості використання офіційної електронної адреси приймальної комісії.

Вступника, який бажає взяти участь одночасно в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями, вступ на які передбачає проходження ЄФВВ, та за іншими спеціальностями, реєструє приймальна комісія закладу вищої освіти, який здійснює набір на навчання за ступенем магістра за однією з вибраних вступником спеціальностей, вступ на яку передбачає проходження ЄФВВ.

Вступники повинні мати картку фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Якщо вступник не має такої картки, то приймальна комісія створює її перед початком реєстрації.

Документи, необхідні для реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ

Для дистанційної  реєстрації вступник має надіслати на електронну адресу приймальної комісії чи на інший визначений закладом канал зв’язку скановані копії (фотокопії) таких документів:

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (додаток 2);
 • документа, що посвідчує особу;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття цього номера: вони мають надати документ, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про номер);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання);
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (додаток 3) – для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації  № 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов);
 • фотокартки для документів (чорно-білої або кольорової) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

Перед початком реєстрації вступника працівник приймальної комісії має перевірити наявність документів, потрібних для реєстрації, і надати відповідь про отримання документів (на електронну адресу, з якої надійшли документи, або за допомогою іншого визначеного закладом каналу зв’язку):

 • підтвердити отримання документів і повідомити, що документи взято для опрацювання, – якщо особа має право брати участь у конкурсному відборі та надала всі копії документів;
 • повідомити про потребу в додатковому вивченні документів – якщо особа надала довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, а в представника приймальної комісії виникли сумніви щодо її достовірності;
 • повідомити про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови – якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участі у конкурсному відборі або надала не всі копії документів;

Бланк екзаменаційного листка та реєстраційна картка

Вступник вважається зареєстрованим після виготовлення бланка екзаменаційного листка.

Під час реєстрації приймальна комісія перевіряє достовірність інформації, наданої вступником, і створює запит до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) на формування бланка екзаменаційного листка. 

Формування бланка здійснюються за допомогою сервісу, розміщеного на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

У процесі формування бланка екзаменаційного листка до програми вносять такі дані:

 • номер контактного телефону вступника;
 • іноземна мова, завдання з якої має містити тест ЄВІ (англійська, німецька, французька, іспанська мова);
 • інформація про спрямування предметного тестування (не більше двох), з якого вступник бажає пройти ЄФВВ;
 • сесія (основна чи додаткова), під час якої вступник бажає проходити певне предметне тестування ЄФВВ (якщо предметні тестування з вибраних спрямувань ЄФВВ відбуваються одночасно під час основної сесії);
 • інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов за формою первинної облікової документації № 086-3/о (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • інформація про населений пункт, у якому вступник бажає пройти ЄВІ та/або ЄФВВ.

Після внесення інформації до програми працівник приймальної комісії генерує реєстраційну картку учасника ЄВІ/ЄФВВ (додаток 4).

Скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки приймальна комісія надсилає на електронну адресу вступника. Вступник має перевірити інформацію на копіях документів і в разі виявлення помилок звернутися до приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Якщо копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку проведення ЄВІ/ЄФВВ вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання роз’яснень.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють Кабінет вступника, доступ до якого здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Відмова в реєстрації та перереєстрація

Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації в разі:

 • надання вступником недостовірної або неповної інформації, потрібної для реєстрації;
 • подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;
 • необхідності створення особі для проходження ЄВІ та/або ЄФВВ особливих умов, створення яких законодавством не передбачено.

Вступник може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації вступнику необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його зареєструвала, та повернути раніше виданий екзаменаційний листок для анулювання.

Якщо в процесі перереєстрації вступник бажає змінити персональні дані – він має надати документи, що підтверджують зміну персональних даних.

Складено на підставі наказу МОН № 418 від 12 квітня 2023 року «Про деякі питання нормативного  забезпечення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти».

Для отримання оперативної інформації про вступної кампанії приєднуйтесь до сторінок Вступна кампанія в Telegram або Абітурієнт і Освіта.ua у Facebook.

Освіта.ua
21.04.2023

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Світлана
Чи буде же одна реєстрація на здавання іспитів( в приймальній комісіі закладу не повідомили про необхідність здачі іспиту для поступлення на магистратуру) екзамени у заклад здані,а без здачі на еві англ мови не приймають заяву на вступ,чи є шанси?
Злий користувач
Для Світлана: Як такі довбойоби отримали диплом магістра? Заплатили? Хто це Вам мав повідомити про єві? Ви взагалі не цікавились як в магістратуру вступають? Думали хтось має вас за ручку водити, і носом тикати? Яка Вам магістратура? в пту!
Коментувати
Галина
Доброго дня, як скачати Сертифікат ЄВІ/ЄФВВ за 2023 з отриманими оцінками? в кабінеті оцінки є, але як отримати копію не бачу
Віра
Добрий день! Чи є можливість ще зареєструватися на додаткову сесію ЄФВВ? Ніде не можу знайти інформацію.
Руслан
Доброго дня ! зареєструвався на додаткову сесію з 12-14 , сьогодні вже була перша частина іспиту в академії, а запрошення на іспит ще не прийшло?!
Ганна
Для Руслан: Добрий день. Запрошення мають розмістити в кабінеті учасника не пізніше ніж 31 липня.
Коментувати
Євгеній
Доброго дня! Чи є можливість повторної реєстрації на додаткову сесію ЄВІ, якщо в період 12-14 липня не встиг це зробити? Дякую
Ганна
Для Євгеній: Добрий день. Пишуть, що ще можна спробувати зареєструватися найближчим часом (для приймальних комісій продовжили час внесення даних у систему).
Коментувати
Андрій
Доброго дня, чи потрібно заново реєструватися у випадку, якщо УЦОЯО дав допуск до додаткової сесії? Чи в них всі дані і документи уже наявні?
Ганна
Для Андрій: Добрий день. Для участі в додатковій сесії в разі пропуску основної сесії потрібно отримати запрошення в кабінеті учасника (після подання заяви й необхідних документів).
Коментувати
Наталія
Добрий день, чт є якась можливість зареєструватись на додаткову сесію ЄВІ, якщо ге з’явився в пропустив триденний термін подання документів про хаоробу
Ганна
Для Наталія: Добрий день. З цього питання треба проконсультуватися в УЦОЯО.
Коментувати
Зоряна Мирончук
Добрий день підкажіть будьласка де скачати з інтернету форму заяви на передачу ЄВІ фазове випробування в зв’язку з тим що не пройшла в той день назначений
Ганна
Для Зоряна Мирончук: Добрий день. Форму заяви можна завантажити з сайту dneprtest.dp.ua (сторінку з відповідним посиланням можна знайти за фразою "заява на додаткову сесію ЄВІ"). Заяву потрібно подати протягом трьох днів з дня проведення тестування (з урахуванням дня тестування).
Коментувати
Єгор
Добрий день , яка може бути поважна причина на 23 дні коли реєстрували на основну сесію ЄВІ ? Справ в тому що в той період я не мав наміру вступати , а от зараз подаюся на додаткову сесію , і Всі кажуть про поважну причину яку я маю не просто описати в заяві , а І підтвердити письмово якимось чином . То мені що шукати Письмову поважну причину на цілі 23 дні поки йшла реєстрація ??? Як я це маю зробити !? Для цього ж і треба доп сесія хіба не так ? То де брати це алібі на цілі 23 дні ? Чи як це вирішити ?
Ганна
Для Єгор: Добрий день. Можна реєструватися й без поважної причини пропуску реєстрації під час основного періоду. На сайті УЦОЯО не вимагають наявності такої причини для реєстрації в додатковий період (розділ "Процедура реєстрації для участі в ЄВІ/ЄФВВ"). Представник УЦОЯО пояснив, що для вступників до магістратури реєстрація в додатковий період - це продовження реєстрації, й вона відбувається так само, як реєстрація в основний період.
Коментувати
Олена
Доброго дня підскажіть заповнену анкету для реєстрації на додаткову сесії (для вступу на магістратуру) з усіма додатками на яку пошту потрібно відправляти (де можна взяти пошту приймальної комісії) чи доступ буде тільки 12-14 липня?
Ганна
Для Олена: Добрий день. Контактні дані приймальних комісій є на сайтах університетів.
Коментувати
Богдан
Доброго дня, чи можна потрапити на єфвв без паспорта, через Дію?
Ганна
Для Богдан: Добрий день. Так, можна.
Коментувати
Маркіян
Добрий день,сьодні мав проходити єфвв але я проспав…,чи є в мене можливість зареєструватися на додаткову сесію?
Ганна
Для Маркіян: Добрий день. Має бути поважна причина пропуску тестування. Потрібно подати заяву й документ, що підтверджує наявність поважної причини пропуску сесії, до регіонального центру оцінювання якості освіти протягом трьох днів з дня проведення тестування з урахуванням дня його проведення.
Коментувати
Ілля
Доброго дня, підкажіть, будь ласка, якими мають бути фотокартки? Якого розміру, з або без куточку тощо.
Ганна
Для Ілля: Добрий день. Має бути недавня кольорова або чорно-біла фотографія.
Коментувати
Тарас
Якщо я не реєструвався на ЄВІ та ЄФВВ, чи є у мене ще можливість вступити на магістратуру?
Ганна
Для Тарас: Добрий день. Так. Можна буде зареєструватися 12-14 липня на додаткову сесію ЄВІ та ЄФВВ.
Коментувати
Павло
Добрий день, при завершенні тесту коли показує бал, чи обов’язково треба виходити з кабінету, чи відповіді збережуться в будь-якому разі?
Вікторія
Добрий день,підскажіть будьласка ,якщо вже здала ЄВІ в першій сесії,чи маю я право зареєструватися на другу сесію для здачи ЄФВВ?! Бо в першій сесії не реєструвалася на ЄФВВ.
Ганна
Для Вікторія: Добрий день. З цього питання треба звертатися до регіонального центру оцінювання якості освіти.
Коментувати
Складач ЄВІ
Доброго дня ,подав заяву 26 числа на додаткову сесію ЄВІ на пошту РЦОЯО і досі не має відповіді. Вона ( відповідь) повинна прийти на пошту , чи потрібно дивитися десь в іншому місці? Дякую
Ганна
Для Складач ЄВІ: Добрий день. Інформація про рішення регламентної комісії має надійти до особистого кабінету.
Коментувати
Сергій
Вчора відбувся обстріл у Краматорську. Не було інтернету, не їздив транспорт, була ракетна не безпека. На іспит особа не змогла попасти, чи є це поважною причиною? Куди написати?
Ганна
Для Сергій: Потрібно подати заяву на участь у додатковій сесії до регіонального центру оцінювання якості освіти (підтвердний документ подавати не потрібно). Контактні дані регіональних центрів є на сайті УЦОЯО в розділі "Регіональні центри" (можна знайти через пошук "регіональні центри УЦОЯО") і на сайтах регіональних центрів.
Ганна
Для Сергій: Подати заяву потрібно протягом трьох днів з дня проведення іспиту з урахуванням дня проведення іспиту (тобто до 29 червня).
Коментувати
Марина
Добрий вечір,підкажіть чи можу я якимось чином подати заявку на іншу дату , якщо іспит в мене мав бути 26.07 а я не була присутня з поважної причини?Якщо можна то як саме? Дякую.
Ганна
Для Марина: Добрий вечір. Так. Протягом трьох днів з дня проведення іспиту потрібно подати заяву на участь у додатковій сесії й документ, що підтверджує наявність поважної причини пропуску основної сесії. 28 червня вже треба подати заяву й підтвердний документ.
Коментувати
Катерина
Добрий день. Під час заповнення заявки, щоб отримати можливість повторного складання у пункті "адреса для надсилання офіційної кореспонденції" та "контактний номер телефону" потрібно вказувати дані регіонального центру оцінювання якості освіти чи власні?
Ганна
Для Катерина: Добрий день. Треба вказати Ваші контактні дані.
Коментувати