Особливості тестів МКТ та МТНК

Особливості проведення магістерського комплексного тесту й магістерського тесту навчальної компетентності

Особливості тестів МКТ та МТНК

У 2022 році підставою для вступу в магістратуру можуть бути результати магістерського комплексного тесту (МКТ), магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК), фахового іспиту, індивідуальної усної співбесіди, розгляду мотиваційних листів або результати єдиного вступного іспиту 2019–2021 років.

Магістерський комплексний тест (МКТ)

Магістерський комплексний тест – це форма вступного випробування для вступу на спеціальності «Право» та «Міжнародне право» на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Цей тест передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької за вибором вступника) та права. Вступне випробування проводить Український центр оцінювання якості освіти.

МКТ містить два два блоки завдань, на виконання яких відведено 120 хвилин.

Блок з права охоплює 50 завдань з вибором однієї правильної відповіді, за виконання яких можна буде отримати максимум 50 тестових балів. 

Ці завдання укладені відповідно до Програми тесту з права й передбачають перевірку знань з восьми базових правничих дисциплін.

На виконання блоку відведено 60 хвилин.

Блок з іноземної мови складається з двох частин: читання і використання мови – і охоплює 30 завдань:

  • 6 завдань на встановлення відповідності (треба дібрати заголовки до текстів / частин текстів з наведених варіантів; твердження / ситуації до оголошень / текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань);
  • 5 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
  • 19 завдань на заповнення пропусків у тексті (треба доповнити речення в тексті словосполученнями / словами з наведених варіантів).

За виконання цих завдань можна буде отримати максимум 30 тестових балів. 

Ці завдання укладені відповідно до Програми тесту з іноземних мов.

На виконання блоку відведено 60 хвилин.

Отримані учасником тестові бали переводяться в бали за шкалою 100–200 балів для участі у вступній кампанії.

Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК)

Магістерський тест навчальної компетентності – це форма вступного випробування для вступу на спеціальності галузей знань «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра.

Перелік спеціальностей, на які необхідно мати результати МТНК, дивіться за посиланням.

МТНК передбачає оцінювання готовності вступника до опанування програми магістерського рівня. Це випробування також проводить Український центр оцінювання якості освіти.

МТНК містить два компоненти: вербально-комунікативний і логіко-аналітичний – і охоплює 33 завдання:

  • 10 завдань на заповнення пропусків у мікротексті (треба доповнити речення в мікротексті словосполученнями / словами з наведених варіантів);
  • 23 завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів.

За виконання цих завдань можна буде отримати максимум 33 тестові бали.  

На виконання тесту відведено 75 хвилин.

Завдання тесту укладені відповідно до Програми магістерського тесту навчальної компетентності.

Отримані учасником тестові бали переводяться в бали за шкалою 100–200 балів для участі у вступній кампанії.

Для отримання оперативної інформації про проведення вступної кампанії приєднуйтесь до каналу Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram або сторінок Абітурієнт і Освіта.ua у Facebook.

Освіта.ua
21.07.2022