Перелік спеціальностей магістерського рівня
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології — спеціальність рівня «магістр»
Готельно-ресторанна справа — спеціальність рівня «магістр»
Лісове господарство — спеціальність рівня «магістр»
Видавництво та поліграфія — спеціальність рівня «магістр»
Соціологія — спеціальність рівня «магістр»
Спеціальна освіта — спеціальність рівня «магістр»
Авіаційний транспорт — спеціальність рівня «магістр»
Професійна освіта (за спеціалізаціями) — спеціальність рівня «магістр»
Транспортні технології (за видами) — спеціальність рівня «магістр»
Металургія — спеціальність рівня «магістр»
Захист і карантин рослин — спеціальність рівня «магістр»
Мікро- та наносистемна техніка — спеціальність рівня «магістр»
Садівництво та виноградарство — спеціальність рівня «магістр»
Агрономія — спеціальність рівня «магістр»
Авіоніка — спеціальність рівня «магістр»
Галузеве машинобудування — спеціальність рівня «магістр»
Матеріалознавство — спеціальність рівня «магістр»
Інженерія програмного забезпечення — спеціальність рівня «магістр»
Фізика та астрономія — спеціальність рівня «магістр»