Перелік спеціальностей магістерського рівня

Стандарти вищої освіти за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Перелік спеціальностей магістерського рівня

Перелік стандартів вищої освіти України за спеціальностями другого (магістерського) рівня вищої освіти, що затверджені наказами Міністерства освіти і науки України.

Галузь знань: Освіта/Педагогіка

Галузь знань: Культура і мистецтво

Гуманітарні науки

Богослов’я

  • Богослов’я

Соціальні та поведінкові науки

Журналістика

  • Журналістика

Управління та адміністрування

Право

Біологія

Природничі науки

Математика та статистика

  • Математика
  • Статистика
  • Прикладна математика

Інформаційні технології

Механічна інженерія

Електрична інженерія

Автоматизація та приладобудування

Хімічна та біоінженерія

Електроніка та телекомунікації

  • Електроніка
  • Телекомунікації та радіотехніка
  • Авіоніка

Виробництво та технології

Архітектура та будівництво

Аграрні науки та продовольство

Ветеринарна медицина

Охорона здоров’я

Соціальна робота

Сфера обслуговування

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

Цивільна безпека

Транспорт

Публічне управління та адміністрування

Міжнародні відносини

Освіта.ua
15.07.2022