Перелік іспитів у магістратуру в 2021 році

У 2021 році іспити у формі зовнішнього незалежного оцінювання складають всі вступники до магістратури

Перелік іспитів у магістратуру в 2021 році

Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2021 році іспити у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) складатимуть вступники у магістратуру всіх спеціальностей.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти (бакалавра, магістра) можуть проводитись наступні іспити та фахові випробування:

  • єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) – це форма вступного випробування за технологією ЗНО з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра;
  • єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма вступного випробування за технологією ЗНО з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.
  • фахове випробування у навчальному закладі - форма вступного випробування, що проводиться у навчальному закладі для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.

У 2021 році вступники до магістратури зможуть подати результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права 2020 або 2021 року.

Перелік іспитів та фахових випробувань для вступу в магістратуру

Галузь знань Спеціальність Іноземна мова Фахові випробування
Автоматизація та приладобудування Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Мікро- та наносистемна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Аграрні науки та продовольство Агроінженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Агрономія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Водні біоресурси та аквакультура ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Захист і карантин рослин ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Лісове господарство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Садівництво та виноградарство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Садово-паркове господарство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Архітектура та будівництво Архітектура та містобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Будівництво та цивільна інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Геодезія та землеустрій ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Біологія Біологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Богослов’я Богослов’я ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Ветеринарна медицина Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Ветеринарна медицина ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Виробництво та технології Видавництво та поліграфія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гірництво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Деревообробні та меблеві технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Нафтогазова інженерія та технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології захисту навколишнього середовища ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології легкої промисловості ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Харчові технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону Безпека державного кордону ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Військове управління (за видами збройних сил) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Державна безпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Забезпечення військ (сил) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Озброєння та військова техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гуманітарні науки Історія та археологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Культурологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Релігієзнавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Філологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Філософія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електрична інженерія Атомна енергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гідроенергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Енергетичне машинобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Теплоенергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроніка та телекомунікації Авіоніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Телекомунікації та радіотехніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Журналістика Журналістика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційні технології Інженерія програмного забезпечення ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційні системи та технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Кібербезпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Комп’ютерна інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Комп’ютерні науки ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Системний аналіз ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Культура і мистецтво Аудіовізуальне мистецтво та виробництво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Дизайн ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Менеджмент соціокультурної діяльності ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Музеєзнавство, пам’яткознавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Музичне мистецтво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Сценічне мистецтво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хореографія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Математика та статистика Математика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна математика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Статистика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Механічна інженерія Авіаційна та ракетно-космічна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Галузеве машинобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Матеріалознавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Металургія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна механіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Суднобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Міжнародні відносини Міжнародне право ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ з права/ТЗНПК
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Міжнародні економічні відносини ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Освіта/Педагогіка Дошкільна освіта ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Освітні, педагогічні науки ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Початкова освіта ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Професійна освіта (за спеціалізаціями) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Середня освіта (за предметними спеціальностями) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Спеціальна освіта ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фізична культура і спорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Охорона здоров’я Громадське здоров’я ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медицина ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медична психологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медсестринство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Педіатрія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Стоматологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології медичної діагностики та лікування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фармація, промислова фармація ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фізична терапія, ерготерапія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Право Право ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ з права/ТЗНПК
Природничі науки Географія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Екологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Науки про Землю ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна фізика та наноматеріали ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фізика та астрономія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальна робота Соціальна робота ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальне забезпечення ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальні та поведінкові науки Економіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Політологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Психологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Сфера обслуговування Готельно-ресторанна справа ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Туризм ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Транспорт Авіаційний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Автомобільний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Залізничний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Річковий та морський транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Транспортні технології (за видами) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Управління та адміністрування Маркетинг ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Менеджмент ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Облік і оподаткування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фінанси, банківська справа та страхування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімічна та біоінженерія Біомедична інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Біотехнології та біоінженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімічні технології та інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Цивільна безпека Пожежна безпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Правоохоронна діяльність ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Цивільна безпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі

 

Освіта.ua
26.10.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Олена Власенко
У 2021 році у галузі знань "Освіта" іспит з іноземної мови теж буде проведено в університеті? це стосують усіх університетів без виключень?
Лидия
При вступі до магістратури за спеціальностями галузей знань «Гуманітарні науки» (Трудове навчання технології )в 2021 році потрібно здавати ЄВІ з іноземної мови ?
Світлана
Для Лидия: де Ви бачите в Гуманітарних науках трудове навчання?
Коментувати
Анна
Добрий день! Чи буде дійсне ЗНО 2020 з англійської на магістратуру, у 2021 році?
Олексій
Вступники до магістратури за спеціальностями галузей знань «Гуманітарні науки» (крім спеціальності «Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Право», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини» складали єдиний вступний іспит (ЄВІ). Тобто на спеціальність Філологія не потрібно здавати ЄВІ. ? Чому тут в статті тоді пише, що треба ЄВІ і ФВВ. Допоможіть розібратися з цим. І чи можна також подавати заяви в різні університети з пріоритетами, чи тільки в тільки в один?
Марк
Доброго дня, чи можу я вступити на магістратуру якщо диплом бакалавра філолога, а я хочу вступити на магістратуру на психолога. Без зно?
Viktoria
Чому в деяких закладах вищої освіти пропущений рівень здобуття бакалавра, а є одразу на магістратуру (пише ПЗСО(11кл.)) ...це що після 11 класу здавши ЗНО можна подати документи одразу в магістратуру?
Галина
Для Viktoria: таке буває лише на медичні спеціальності. Там неіснує рівня "бакалавр". Відразу вступ на магістратуру. Лікарем взагалі вчитись довго аби до пацієнтів допустили
Коментувати
Віктор
В результаті аварії я отримав травму і лікуюсь на стаціонарі. Здавати ЄВІ 01.07.2020 фізично не зможу,а хочу поступити до магістратури. Порадьте, що робити?
Дынько Андрей
Если имеем диплом специалиста: менеджер економист и хочу поступить на факультет авианики или авто и ракетостроения,мне еви Нада или нет?
Галина
Для Дынько Андрей: а вступати на який рівень збираєтесь? Якщо на магістратуру, то треба
Коментувати
Марина
Добрий день. У мене вже є одна вища освіта із ступенем магістра де зазначено художник, викладач. Чи потрібно мені цьогоріч складати ЗНО ,щоб отримати спеціальність з Дошкільної освіти. Дякую.
Марія
Для Марина: Реєстрація на цьогорічне ЄВІ вже завершена. Тому навіть якщо потрібно, ви не зможете. Дізнавайтесь потрібно чи ні краще у вступної комісії ВНЗ, до якого хочете вступити.
Коментувати
Юлія
Якщо при реєстрації на єві для вступу обрав одну спеціальність, чи можна потім по результатам йти не тільки на одну спеціальність, або ж на іншу? Чи однакове єві для всіх вспупників на магістратуру?
123
Для Юлія: да, одинаковое
Коментувати
Дмитрук Михайло
Отаку єресь придумало наше Мон на чолі з Мандзій. Короновірус, авони тягнуть всіх магістрів на англійську? Навіщо? Мені будівельному механіку , чи моій дружині - бухгалтеру? Це щоб нас принизити і не допустити до магістратури. Ідіоти. Ідемо в Словаччину , Братіславу.
Сашко
Запровадження т.з.Єві з англійськоі - це вимога поляків, словаків, румун, чехів ... , аби наші діти тікали за кордон. А грантоіди набили кишені на бідах батьків. Розплата прийде.
Даниленко Осип
Для Сашко: Фініков - шаров- стадний= автори!
Коментувати
Марія Сергіівна
Яка недолуга політика стосовно вступу в магістратуру. Роблять все, щоб діти до державних вишів не потрапили. Виграють поляки, словаки . А якщо добавити введення індикативноі ціни, то виграють приватні виші. А молодь програє, програє Украіна . В студентів немає чим платити.
Альона
Чи можна, маючи диплом баклавра з української філології вступити на магістратуру з іншої спеціальності? Наприклад "соціальна робота" чи "декоративне мистецтво".
Маріg
Для Альона: нет , толькона стоматолога.
Iрина
в магістратуру можна після отримання будь-якого бакалавра. Але як памїятаю приймальна комісія може запитати доздати додаткові предмети. Треба питати в універі, в кожного своє
Ніколета
Скажіть будь ласка маю педколедж вихователі та каменец-подольский універ дифектолог(логопед) бакалавр чи можу поступити в ЧНУ на магістра без ЗНО мені потрібна вища освіта
Коментувати
Ксенія
Сьогодні почула, що ЄВІ з іноземної мови буде інший для юридичних спеціальностей, ніж для всіх решта. Тобто, буде з використанням юридичної лексики. Наскільки це правда? Чи ЄВІ буде однаковий для всіх?
Синевир
Дивні речі. З приходом могилянськоі брашки на чолі з Квітом в 2014році пішли загрозливі тенденціі розвалу. А Фінніков- Шаров напряму працюють на Польщу, щоб студенти туди іхали на навчання. За великі куски! Оце ЄВІ - це засіб витискування молоді за кордон. А добавте індикативні ціни за контракт і повна картина.
Юрко
ЄВІ з іноземної мови треба переглянути. Не потрібно всім іноземної, спочатку українську треба всім вивчити і говорити нею в Україні усім. А іноземну треба буде вчити як економіка буде сильна і люди будуть мати гроші їхати за кордон у туристичні поїздки. А в сучасних умовах запровадження ЄВІ з іноземної мови на майже усі спеціальності виглядає як знищення ЗВО і недопуск студентів для здобуття магістра. Це зроблено свідомо щоб знищувати ЗВО на замовлення олігархів, тому що їм потрібна дешева робоча сила, а краще раби.
Кент
Для Юрко: Щоб народ валив за бугор!!!
Льоша
Повністю підримую !!!! 100% Ці кляті покидькі самі змушують абітурієнтів вчитися за кордоном
Коментатор
Якщо вам не вистачає інтелекту щоб скласти ЗНО з англійської на шкільному рівні, то мабуть не варто вступати на магістратутру. Думаю, навіть те, що ви якось потрапили на бакалавріат, вже є чимось неймовірним.
Коментувати
Ваофоломій
Повні ідіоти і зрадники народу придумали це недолуге єві з іноземноі мови для магістрів. Навіщо попові , теологу, математику чи соціальному працівнику , інженеру -конструктору чи будівельнику цей екзамен? Чи з розуму посходили, чи так Украіну ненавидите, що вирішили прибити ці спеціальності? Невже ви не розумієте , що в магістратурі відбувається квітесенція професійного становлення? Ви ж краіну покладите на лопатки? Ради чого ці Шарови- Стадні це роблять? Навіщо??
BB
Для Ваофоломій: Прийде час і вони будуть відповідати за свої дії. Це сучасні берії і єжови, вони люблять гнобити народ. Людська кривда даремно не проходить. Нехай схаменуться поки не пізно.
Коментатор
Для того роблять, щоб ті, хто з біологічної точки зору не здатний навчатись у ВНЗ, тим паче на магістратурі, не витрачали свій час та кошти з бюджету, а займались тими справами, які більш їм підходять (наприклад, виробничі професії, касири в магазині і т.д.).
Student
Бакалавр - це закінчена вища освіта з 2016 року. Магістр - це вже науковий ступінь. Тож якщо ви мелете таку дурню, то навіщо вам магістратура? Чи вас влаштовує екзамен з іноземної при ВУЗах? Хто вас зраджує? ЗНО, ЄВІ, ЄВФФ і створено для того, щоб подолати корупцію. Чесно треба жити, шановний Ваофоломій. А якщо у вас мізків не вистачає підготуватися до ЄВІ, що є простішим, аніж повноцінний екзамен при ВУЗі, то яка вам магістратура, шановний? ...
Коментувати
1
Для чого всім спеціальностям які поступають на магістратуру ЄВІ з англійської мови ?
Христина
Доброго дня.У 2019 році я склала іспит на магістратуру з англійської мови,чи дійсний він буде у 2020 році? Чи можу я його використати?

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!