Спiвробiтництво України та НАТО. Реферат

Національні інтереси України стосовно НАТО визначаються з огляду на ту роль, яку Організація Північноатлантичного договору відіграє у підтриманні міжнародного миру, стабільності і безпеки, сприянні покращенню загального клімату довіри в Євроатлантичному регіоні, створенні нової системи регіональної безпеки в Європі, виробленні підходів до проблем роззброєння і контролю над озброєннями та запобігання розповсюдженню зброї масового знищення

Стосунки України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) почали розвиватися невдовзі після отримання країною незалежності в рамках багатостороннього форуму для консультацій і співробітництва з політичних питань та питань безпеки, яким є Рада євроатлантичного партнерства (до 30 травня 1997 року - РПАС), більш індивідуалізованого партнерства у сфері оборони, військового співробітництва та операцій на підтримання миру - Програми "Партнерство заради миру" (з травня 1997 року здійснюється під егідою РЄАП), а також відносин особливого партнерства Україна-НАТО у форматі "19+1" (до середини 1998 року "16+1"), формалізованих в Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО.

Ці стосунки визначаються необхідністю налагодження конструктивного співробітництва України з НАТО як провідною структурою, що має тенденції і перспективи стати осередком нової загальноєвропейської системи безпеки, зокрема в контексті розширення на Схід.

Національні інтереси України стосовно НАТО визначаються з огляду на ту роль, яку Організація Північноатлантичного договору відіграє у підтриманні міжнародного миру, стабільності і безпеки, сприянні покращенню загального клімату довіри в Євроатлантичному регіоні, створенні нової системи регіональної безпеки в Європі, виробленні підходів до проблем роззброєння і контролю над озброєннями та запобігання розповсюдженню зброї масового знищення.

Хартія про особливе партнерство між Україною і НАТО

Хартія про особливе партнерство між Україною і НАТО підписана від України Президентом України, від НАТО - Генеральним секретарем і главами держав та урядів держав-членів Альянсу під час Мадридського самміту 9 липня 1997 р. Її підписання стало важливим практичним кроком щодо забезпечення національних інтересів та національної безпеки нашої держави в контексті інтеграційних процесів в Європі, зокрема, у контексті розширення Альянсу.

В Хартії визнається, що незалежна, демократична та стабільна Україна є одним з ключових факторів забезпечення стабільності в Центрально-Східній Європі, та на континенті в цілому, а також відзначено, що держави-члени НАТО продовжуватимуть підтримувати суверенітет та незалежність України, її територіальну цілісність, принцип непорушності кордонів, демократичний розвиток, економічне процвітання та її статус без'ядерної держави, як ключові фактори стабільності та безпеки в Центрально-Східній Європі та на континенті в цілому.

В Хартії зазначено, що держави-члени НАТО підтримали гарантії безпеки, які отримала Україна від всіх п'яти ядерних держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), як без'ядерна держава-учасниця ДНЯЗ. Сторони підтвердили своє зобов'язання повною мірою розвивати РЄАП та розширену ПЗМ. Це включає участь України в операціях, в т. ч. миротворчих, в кожному конкретному випадку, на основі мандату Ради Безпеки ООН, або ОБСЄ, а також, у разі залучення до таких операцій Багатонаціональних Об'єднаних оперативних сил (БООС), участь у них України на початковому етапі.

У Хартії передбачено створення практичних механізмів двостороннього співробітництва Україна-НАТО, зокрема: Комісія Україна-НАТО (регулярні засідання на рівні послів, міністрів закордонних справ, міністрів оборони, глав держав у форматі "19+1"); спільні засідання з відповідними Комітетами НАТО у форматі "19+1"; спільні робочі групи; взаємні візити високого рівня та обмін експертами; кризовий консультативний механізм для проведення спільних консультацій у випадку, коли Україна вбачатиме пряму загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці. Важливим напрямом співробітництва залишаються політичні консультації.

     

Співробітництво в рамках Програми "Партнерство заради миру"

8 лютого 1994 році Україна підписала Рамковий документ ПЗМ, а 25 травня передала керівництву НАТО свій Презентаційний документ. В ньому визначені політичні цілі участі України в ПЗМ, заходи, які планується здійснити для досягнення цих цілей, а також сили і засоби, що виділяються Україною для участі у ПЗМ.

В 1995 році Україна призначила своїх перших офіцерів зв'язку до штаб-квартири НАТО у Брюсселі та Координаційного центру партнерства (КЦП) у м. Монс (Бельгія).

Весною того ж року між Україною і НАТО була укладена Угода з безпеки, на основі якої відкрито офіси зв'язку у штаб-квартирі НАТО та КЦП. 6 травня 1996 року від імені Уряду України були підписані важливі угоди в рамках ПЗМ, за якими регулюється статус військовослужбовців Збройних Сил України при перебуванні на навчаннях та інших заходах на території держав-членів НАТО або країн-партнерів і, навпаки, військовослужбовців інших держав, які беруть участь у навчаннях на території України, - "Угода між державами, які є сторонами Північноатлантичного договору, та іншими державами, які беруть участь у Партнерстві заради миру, щодо статусу їхніх збройних сил" (Угода СОФА), а також Додатковий протокол до цієї Угоди (ратифіковані Верховною Радою України 2 березня 2000 року).

Співробітництво в рамках Ради євроатлантичного партнерства

Рада євроатлантичного партнерства (РЄАП) є важливим механізмом регулярних консультацій з широкого кола політичних питань та питань загальноєвропейської і регіональної безпеки. РЄАП дозволяє країнам-партнерам брати участь у процесі вироблення та прийняття рішень НАТО, що торкаються їхніх інтересів. Україна виступає за подальше зміцнення процесу консультацій і співробітництва в рамках РЄАП, розглядає РЄАП як орган постійного діалогу між НАТО і країнами-партнерами і концентрує свою увагу на таких напрямах її діяльності: політичні питання та питання, що стосуються безпеки; економічні питання; наука; екологічні наслідки військової діяльності; інформаційна діяльність; миротворчі операції; управління за умов надзвичайних ситуацій цивільного характеру.

Державна програма співробітництва України з НАТО на 2001-2004 роки

Україна вважає принциповим моментом підтвердження практичними результатами послідовність політичного курсу на розвиток динамічного партнерства з НАТО. Саме на це спрямована Державна програма співробітництва України з НАТО на 2001-2004 роки (ДПС-2004), затверджена Указом Президента України від 27.01. 2001 та офіційно презентована НАТО під час засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів за участю Секретаря РНБО України, Голови Державної міжвідомчої комісії з питань співробітництва України з НАТО Є. К. Марчука 25 квітня ц. р. ДПС-2004 охоплює співробітництво України з НАТО в рамках Хартії та на багатосторонній основі (ПЗМ, РЄАП).

ДПС-2004 є логічним продовженням першої Державної програми, розрахованої на 1998-2000 роки, слугує основою для формування щорічного Робочого плану імплементації Хартії та Індивідуальної програми партнерства, інструментом, що забезпечує їх повне та якісне виконання відповідними міністерствами і відомствами України. В ДПС-2004, окрім традиційних політичної, військово-політичної і військової сфер співробітництва, підсилені акценти нашої співпраці на таких нових пріоритетах, як оборонна реформа та невійськові напрямки співробітництва (військово-технічний, планування при надзвичайних ситуаціях цивільного характеру та готовність до катастроф, наука і технології, воєнна економіка та конверсія оборонної промисловості, стандартизація і сумісність систем озброєнь, використання повітряного простору тощо).

Представництва НАТО в Україні

Для сприяння розвитку практичного співробітництва між Україною і НАТО, налагодження зв'язків міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України з відповідними структурами НАТО, забезпечення проведення візитів представників НАТО в Україну, розповсюдження об'єктивної інформації про діяльність НАТО в 1997 році в Києві відкрито Центр інформації і документації НАТО в Україні, а в 1999 році засновано Офіс зв'язку НАТО в Україні (на основі Меморандумів про взаєморозуміння між Урядом України та НАТО, підписаних відповідно у травні 1997 р. та грудні 1998 р.).

Військове співробітництво Україна-НАТО

Співробітництво України з НАТО у військових галузях має на меті використання досвіду і допомоги НАТО, держав-членів і країн-партнерів Альянсу для реформування і розвитку ЗС України, вдосконалення механізмів соціального захисту військовослужбовців, підготовку військових контингентів і відповідної інфраструктури України для взаємодії з НАТО під час проведення спільних миротворчих, пошукових і рятувальних операцій. Щорічно військовослужбовці України беруть участь у значній кількості заходів в рамках та "в дусі" Програми ПЗМ: засідання Комісії Україна-НАТО та РЄАП на рівні міністрів оборони, Військового комітету Україна-НАТО та РЄАП на рівні начальників штабів, засідання РЄАП на рівні командувачів родів і видів військ, семінари і конференції, навчальні курси, засідання в рамках Спільної робочої групи з питань воєнної реформи на експертному і високому рівнях, спільні військові навчання.

Потягом 1994-2002 років представники Збройних Сил України взяли участь у більш ніж 80-ти військових навчаннях в рамках і "в дусі" ПЗМ (на рівні спостерігачів або із залученням військових підрозділів). З них у 2000 році - у 10 військових навчаннях, три з яких "Кооператив Партнер-2000", "Щит миру-2000" і "Козацький степ-2000" відбулися на території України. При цьому широкомасштабне військово-морське навчання "Кооператив Партнер-2000" (19.06-21.07. 2000, понад 5000 осіб, до 100 одиниць техніки, до 50 одиниць кораблів, катерів та суден) стало одним з найбільших навчань в рамках Програми ПЗМ минулого року. В рамках відносин Україна-НАТО у військовій сфері велика увага надається розвитку регіонального співробітництва, зокрема в рамках Українсько-польського миротворчого батальйону, формуванню українсько-румунсько-угорсько-словацького інженерного батальйону та спільного військово-морського з'єднання "за викликом" на Чорному морі "БЛЕКСIФОР" за участю 6-ти країн регіону.

Важливою складовою співробітництва Україна-НАТО є участь України у миротворчих операціях під проводом НАТО, зокрема в операції сил КФОР..

Спільна робоча група з питань воєнної реформи

Спільна робоча група з питань воєнної реформи (СРГВР) є постійно діючим механізмом консультацій між Україною та НАТО у форматі "19+1". Її діяльність спрямовується на забезпечення підтримки НАТО процесів реформування оборонної сфери України, насамперед Збройних Сил, реалізації Державної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року.

СРГВР посіла одне з ключових місць у співробітництві в рамках особливого партнерства Україна-НАТО. Співпраця в рамках СРГВР сприймається як свідчення готовності України до використання досвіду держав-членів в галузі демократичного реформування оборонної сфери, переходу на європейські стандарти в цій галузі, а тому має як практичне, так і політичне значення.

Наприкінці 2000 року, на додаток до засідань СРГВР на рівні експертів, започатковано ще один формат СРГВР - засідання на високому рівні (заступники міністрів оборони).

Одним з найважливіших проектів СРГВР є використання механізмів Процесу планування та оцінки сил (ППОС) для сприяння імплементації Державної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року.

Процес планування та оцінки сил

Участь України у ППОС допомагає досягти нашій державі якомога вищого рівня взаємо сумісності з державами-членами НАТО і країнами-партнерами в рамках визначених напрямів під час участі в операціях з підтримки миру та пошуково-рятувальних операціях; доопрацювати вітчизняні стандарти з урахуванням досвіду співробітництва з НАТО тощо.

Окрім зазначених цілей досягнення взаємо сумісності із збройними силами НАТО, Україна використовує механізми ППОС для забезпечення реформування ЗС Сил України відповідно до Державної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року. Можливість використання Україною ППОС з цією метою стала одним з найважливіших домовленостей, досягнутих в рамках СРГВР на високому рівні.

Співробітництво України з державами-членами НАТО і країнами-партнерами у військово-технічній галузі Для України, як держави з високорозвиненою військово-технічною базою та значним невикористаним експортним потенціалом в даній сфері, для забезпечення конкурентоспроможності військової промисловості та інтересів українських виробників важливою є постійна поінформованість щодо потреб, стандартів, тенденцій розвитку та систем постачання озброєнь у державах-виробниках та споживачах цієї продукції, зокрема державах-членах НАТО та країнах-партнерах, розвиток контактів з представниками військової промисловості цих країн, рекламування досягнень українських виробників в даній галузі.

Важливою частиною військово-технічного напрямку є військові дослідження і технології, представлені в НАТО Організацією з досліджень і технологій. Під її егідою проводиться значна кількість наукових конференцій і симпозіумів з широкого кола питань, що стосуються воєнної науки та військових технологій.

Співробітництво України з НАТО в галузі ліквідацій наслідків надзвичайних ситуацій цивільного характеру Серед країн-членів РЄАП Україна визнається одним з лідерів співробітництва з питань планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру (ПНС). Співробітництво з Альянсом в сфері ПНС дозволяє нашій країні отримувати відчутну технічну та методичну допомогу, зокрема, здійснювати підготовку особового складу сил цивільної оборони, використовувати досвід країн-членів НАТО та держав-партнерів для удосконалення національної нормативно-правової бази з захисту населення і територій.

Налагоджені контакти з керівництвом Міжнародного секретаріату НАТО, використання механізмів співробітництва Україна-НАТО та створеного у 1998 р. Євроатлантичного координаційного центру з реагування на катастрофи, неодноразово дозволяли нашій країні отримувати конкретну дієву допомогу з боку країн-членів НАТО та держав-партнерів під час ліквідації надзвичайних ситуацій та природних катастроф.

У 2000-2001 роках було проведено низку заходів з підготовки пілотного Проекту Україна-НАТО щодо скоординованого запобігання повеням та реагування на їх наслідки у Карпатському регіоні. Проектом передбачається здійснення комплексного аналізу ризиків небезпечних природних явищ у Закарпатті, сприяння налагодженню регіональних систем оповіщення про повені тощо. Хоча обмежені можливості цивільного бюджету НАТО не дозволять вирішити увесь комплекс водозахисних проблем Карпатського регіону, Проект може стати каталізатором для поглиблених регіональних програм під егідою інших міжнародних організацій, зокрема ЄС, або на двосторонній основі.

Співробітництво України з НАТО в економічній сфері

Співробітництво з економічних питань координується Економічним комітетом (ЕК) НАТО. В рамках діяльності ЕК проводяться дослідження економічних тенденцій та економічних питань в галузі оборони; готуються економічні розрахунки щодо країн-членів НАТО для Комітету аналізу оборони у контексті оборонного планування НАТО; підтримуються контакти з міжнародними економічними організаціями, розробляються програми співробітництва НАТО і країн-партнерів в економічній галузі.

В рамках співробітництва України з НАТО в економічній сфері реалізується ряд важливих ініціатив та програм. Так, з жовтня 1999 року в Україні здійснюється спільний проект Україна-НАТО з мовної перепідготовки військовослужбовців, звільнених в запас або відставку. Враховуючи успішний хід проекту (досвід України вважається в НАТО найбільш успішним та взятий за основу при реалізації аналогічних програм в країнах ПСЄ), Економічним директоратом НАТО запропоновано розширення проекту та проведення нових курсів у Донецьку, Севастополі, Одесі та Узині.

Важливою складовою економічного співробітництва України з НАТО в економічній галузі є діяльність Робочої групи відкритого складу з питань економічної безпеки. В ході щорічних засідань цієї Робочої групи обговорюються теоретичні та практичні питання економічної безпеки, розглядаються концепції забезпечення цієї важливої складової загальної безпеки держави.

Україна бере активну участь у співробітництві в економічній сфері і в рамках РЄАП. На виконання економічного розділу плану діяльності РЄАП проводяться семінари та конференції з питань формування бюджету, реструктуризації оборонної промисловості, планування і управління національними оборонними програмами, економічної безпеки, правової оцінки оборонних бюджетів тощо. Актуальні питання економічного співробітництва координуються в рамках діяльності Економічного комітету РЄАП, засідання якого відбуваються в штаб-квартирі НАТО.

Щодо співробітництва України з НАТО у науковій сфері

Наукова програма НАТО, що координується Науковим комітетом НАТО, є високоефективним інструментом, який сприяє розвитку міжнародного співробітництва в наукових дослідженнях, спрямованих на мирні цілі. Завдяки цій програмі вченим надається можливість активізувати контакти зі своїми колегами (візити, стажування, семінари, і конференції), зміцнюючи таким чином свій власний науковий потенціал. Протягом останніх років близько 500 українських вчених отримали гранти від НАТО в рамках цієї програми.

За сприяння НАТО в першій половині 2000 року в Україні розпочала роботу Інформаційна академічна мережа, за допомогою якої українські науково-дослідні інститути та університети можуть отримати доступ до інформаційної мережі Інтернет або покращити якість цього доступу. Зараз Альянсом вивчається можливість надання наступного гранту для розвитку зазначеної інформаційної мережі.

З метою налагодження координації, підвищення ефективності участі українських представників у наукових та екологічних програмах НАТО у 2000 році було створено Спільну робочу групу (СРГ) Україна-НАТО з питань науки та захисту довкілля.

Щодо співробітництва України з НАТО в інформаційній сфері

Протягом останніх дев'яти років відбулося понад 80 інформаційно-ознайомчих візитів українських делегацій (загальна кількість учасників - близько 1100 осіб) до штаб-квартири НАТО та штабу Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. До складу груп входили представники Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств, провідних засобів масової інформації, наукових установ, академій, університетів та шкіл.

Починаючи з 1997 року Центр інформації і документації НАТО провів в Україні понад 90 семінарів і "круглих столів", розповсюджує публіцистичну літературу та україномовні періодичні видання про діяльність Альянсу. З іншого боку, Україна активно використовує різноманітні форуми співробітництва Україна-НАТО та РЄАП для доведення до представників країн-членів НАТО та держав-партнерів об'єктивної інформації про зовнішню та внутрішню політику нашої держави. В штаб-квартирі НАТО регулярно розповсюджуються відповідні прес-релізи, проводяться виставки, інтерв'ю та прес-конференції з офіційними делегаціями України.

Важливим елементом інформаційної діяльності є створення розділу Україна-НАТО на Інтернет сторінці НАТО.

Парламентський вимір співробітництва України з НАТО

Одним з актуальних напрямків розвитку відносин з Альянсом є і співробітництво між Верховною Радою України і Парламентською Асамблеєю (ПА) НАТО. Від початку 2000 року ця співпраця помітно активізувалася. Свідченням великого потенціалу цих відносин є створення у Верховній Раді України парламентської групи "Україна-НАТО: за співробітництво, порозуміння і глобальну безпеку" та проведення 2-3 листопада 2000 року в Брюсселі першого засідання Спільної моніторингової групи Україна-НАТО.

Низка інших напрямків невійськового співробітництва з НАТО, зокрема управління повітряним рухом, космічна техніка і технології, стандартизація та метрологія, на цьому етапі знаходяться у стадії розвитку, визначення оптимальних механізмів координації та тематик, які становлять спільний інтерес.


10.02.2011