Визнання результатів неформальної та інформальної освіти

Міністерство освіти і науки України підготувало алгоритм визнання результатів навчання, здобутого шляхом неформальної або інформальної освіти закладами фахової передвищої, вищої освіти. Алгоритм визнання результатів неформальної та інформальної освіти передбачає три кроки. 1. Подання заяви щодо визнання, декларацію про попереднє навчання та додаткові документи, що підтверджують наведену у декларації інформацію про попереднє навчання (за наявності). У Декларації про попереднє навчання зазначається: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); опис результатів неформального або інформального навчання, щодо визнання яких подається заява; інформація про суб’єкта, який здійснював неформальне навчання або з яким пов’язана професійна, громадська або інша діяльність (за наявності), під час якої здобувалось навчання; інформація про попереднє навчання та досвід діяльності заявника, під час яких здобувалось неформальне або інформальне навчання, зокрема, періоди неформального або інформального навчання або відповідної діяльності (за наявності); ...
Якість і реформи чи «кредитна» імітація? Поступ в освіті можливий за умови розуміння її місії й залучення професіоналів до управління галуззю
Що може змінитися у вищій юридичній освіті? Опубліковано проєкт Концепції реформування вищої юридичної освіти в Україні
П'ять міфів про професійну освіту в Україні Вступ до профтеху – це свідомий вибір, що стане першою сходинкою карʼєрного шляху 
Підготовка науковців: практики і проблеми Навіть боротьба за академічну доброчесність ризикує перетворитися на інструмент залякування здобувачів
Римське міністерське комюніке: основні положення Держави-учасниці Болонського процесу ухвалили документ про розвиток вищої освіти до 2030 року
Актуально
Ректори публікуватимуть звіти про свою роботу Керівники закладів вищої освіти відтепер матимуть обов'язок оприлюднювати щорічні звіти
Студенти зможуть навчатись на бюджеті у приватних вишах Держава відкриє можливість для здобуття вищої освіти в приватних вишах за кошти бюджету
Виші можуть отримати право розпоряджатися коштами МОН створює модель автономного закладу, який матиме повне право розпоряджатися коштами
Спогади під ялинкою: два роки НАЗЯВО в офіційному статусі Національне агентство сформувало спільноту людей, причетних до тектонічних зсувів у вищій школі
Свій серед своїх: академічний інбридинг знищує українські виші Найм університетами власних випускників шкодить рівню викладання та наукових досліджень
МОН знову змінить формулу фінансування університетів За словами Сергія Шкарлета, розподіл коштів між закладами вищої освіти має бути справедливим