1
Екологія і людина: взаємозв’язок. Реферат 13.07.2011
2
Галузі охорони навколишнього середовища. Реферат 13.07.2011
3
Форми прояву екологічної кризи. Реферат 12.07.2011
4
Чорнобильська зона відчуження та її радіоекологія. Реферат 11.07.2011
5
Екологічні проблеми забруднення в Україні: смітники. Реферат 11.07.2011
6
Акумуляція радіонуклідів лишайниками та мохами. Реферат 11.07.2011
7
Накопичення та рухливість радіонуклідів. Реферат 11.07.2011
8
Радіологічне забруднення природи: фітоіндикація. Реферат 11.07.2011
9
Екологічний погляд на нові та традиційні джерела енергетики. Реферат 11.07.2011
10
Процедура оцінки впливів на навколишнє середовище в Україні. Реферат 11.07.2011
11
Екологічні проблеми водойм в м. Київ. Реферат 11.07.2011
12
Джерела утворення радіоактивних відходів (РАВ). Реферат 11.07.2011
13
Науково технічний прогрес та екологія. Реферат 10.07.2011
14
Геологічні проблеми на Україні. Реферат 10.07.2011
15
Сучасний стан проблеми геологічної діяльності людини та її впливу на екологію. Реферат 10.07.2011
16
Геологічна діяльність людини: проблема крізь століття. Реферат 10.07.2011
17
Техногенне навантаження на водосховища. Реферат 10.07.2011
18
Негативний вплив водосховищ на оточуюче середовище. Реферат 10.07.2011
19
Дніпровський каскад: перебудова біоти ріки після її трансформації у водосховище. Реферат 10.07.2011
20
Зміна характеристик абіотичного середовища при зарегулюванні стоку. Реферат 10.07.2011