Взаємини України та Ради Європи. Реферат

З моменту проголошення Україною наміру набути членства в РЄ співробітництво між нашою державою та цією міжнародною організацією на урядовому та парламентському рівнях значно активізувалося. Основною формою співпраці на урядовому рівні стала участь представників України в робочих органах Комітету міністрів РЄ

Процес вступу України до Ради Європи. З огляду на те, що вступ країни до РЄ свідчить про її демократичний вибір, послідовність у проведенні реформ, спрямованих на захист прав людини та зміцнення демократичних інститутів, 14 липня 1992 р. Україна заявила про своє бажання приєднатися до РЄ.

16 вересня 1992 р. Верховній Раді України було надано статус "спеціально запрошеного гостя" у Парламентській асамблеї РЄ (ПАРЄ). Резолюцією (92) 29 від 23 вересня 1992 р. Комітет міністрів РЄ доручив ПАРЄ підготувати висновок стосовно ступеня готовності України до вступу у РЄ відповідно до положень Статутної Резолюції (51) 30 А.

З моменту проголошення Україною наміру набути членства в РЄ співробітництво між нашою державою та цією міжнародною організацією на урядовому та парламентському рівнях значно активізувалося. Депутати Верховної Ради України брали активну участь у роботі ПАРЄ. Основною формою співпраці на урядовому рівні стала участь представників України в робочих органах Комітету міністрів РЄ. Експерти України залучалися до розробки Рамкової конвенції про захист національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

До набуття членства в РЄ Україна стала стороною кількох конвенцій цієї організації, зокрема Європейської культурної конвенції, Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, Європейської конвенції про інформацію щодо іноземного законодавства.

У вересні 1995 р. Україна приєдналась до шести Конвенцій РЄ у галузі боротьби зі злочинністю. 15 вересня 1995 р. Україною була підписана Рамкова конвенція про захист національних меншин.

У цей період РЄ, зокрема Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія), провела правову експертизу проектів окремих статей нової Конституції України, проектів Сімейного та Адміністративного кодексів України, проекту Закону України про місцеві ради народних депутатів.

15 вересня 1995 р. у Києві було відкрито Центр інформації та документації РЄ на базі Української Правничої Фундації. З цієї нагоди в Україні перебував Генеральний секретар РЄ Д. Таршис. Діяльність Центру інформації та документації РЄ сприяє розповсюдженню серед населення нашої країни основних цінностей Ради Європи.

26 вересня 1995 р. під час вересневої частини сесії 1995 р. ПАРЄ ухвалила позитивний висновок щодо заявки України на вступ до Ради Європи (Висновок ПАРЄ N 190 (1995)). Одним з головних факторів, що вплинув на ухвалення цього висновку, була підготовка відповідей органів державної влади України на запитальник Комітету ПАРЄ з політичних питань, які були надіслані до Страсбурга спільно Президентом України, Головою Верховної Ради України та Прем'єр-міністром України. Було надано вичерпну інформацію про стан та перспективи розвитку конституційно-правових перетворень у нашій державі.

     

Зазначений висновок ПАРЄ містить в собі низку зобов'язань України щодо впровадження у національне законодавство норм та стандартів РЄ. В Асамблеї нашій країні надано 12 місць. У роботі згаданої частини сесії ПАРЄ взяла участь делегація Верховної Ради України на чолі з Головою Верховної Ради України.

Визначною подією з точки зору завершення складної і тривалої (понад три роки) процедури вступу України до РЄ стало засідання Комітету міністрів РЄ, яке відбулося 19 жовтня 1995 р. На підставі винесеного 26 вересня висновку, Комітет міністрів РЄ одностайно ухвалив резолюцію про запрошення України стати 37-м членом організації і приєднатися до її Статуту.

31 жовтня 1995 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи.

9 листопада 1995 р. відбулась урочиста церемонія вступу України до РЄ, в якій взяла участь делегація України на чолі з Прем'єр-міністром України. Вступ України до РЄ засвідчив визнання з боку європейської спільноти прогресивних політичних та економічних реформ, здійснених нашою державою за порівняно короткий строк.

Членство України в Раді Європи

Набувши членства в РЄ, Україна взяла на себе низку зобов'язань у сфері реформування чинного законодавства на основі норм та стандартів РЄ, зокрема прийняти відповідні закони та приєднатися до ряду конвенцій. При цьому РЄ висловила готовність надавати всебічну експертну допомогу.

Так, 9 листопада 1995 р. Генеральний секретар РЄ Д. Таршис та член Європейської Комісії Х. Ван дер Брук підписали Спільну програму Комісії європейських співтовариств та Ради Європи щодо реформування правової системи, місцевого самоврядування та удосконалення системи правозастосування в Україні. Лише з 1996 по 1997 рр. загальний обсяг фінансування цього проекту з боку ЄС та РЄ становив близько 3 млн. дол. США. З метою проведення детального аналізу стану виконання цієї Спільної програми та обговорення нових спільних заходів в її рамках у березні 1996 р. і лютому 1997 р. у Києві, у червні 1998 р. та квітні 1999 р. у Страсбурзі відбулися засідання Керівного комітету з нагляду за виконанням згаданої Програми.

РЄ вивчає проблеми, з якими зіткнулася Україна на шляху демократичних перетворень, допомагає у розробці відповідних рекомендацій, а також намагається залучити європейські країни до їх вирішення. Так, 26 січня 1996 р. ПАРЄ прийняла Резолюцію 1078 (1996) про економічну ситуацію в Білорусі, Росії та Україні, де міститься звернення до держав Європи активізувати торговельно-економічні відносини з цими країнами, уникати протекціонізму та адаптувати до нових реалій програми надання їм допомоги.

Резолюції ПА РЄ 1087 (1996) від 26 квітня 1996 р. та 1127 (1997) від 24 червня 1997 р. були присвячені проблемам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та уникненню подібної трагедії в майбутньому. Резолюція 1180 (1999) від 28 січня 1999 р. про економічну ситуацію в Росії та Україні стосується наслідків економічної кризи в цих країнах у 1998 р. Рекомендація 1455 (2000) від 5 квітня 2000 р. про репатріацію та інтеграцію кримських татар була присвячена вирішенню питань повернення та облаштування в Україні кримськотатарського населення.

На сесії ПАРЄ, яка проходила 23-27 вересня 1996 р., на посаду судді від України до Європейського суду з прав людини було обрано В. Г. Буткевича. У вересні 1998 р. його було переобрано до нового Європейського суду з прав людини.

На запрошення Голови ПАРЄ Л. Фішер Президент України Л. Кучма 22 - 23 квітня 1996 р. перебував у Страсбурзі з офіційним візитом, в ході якого провів зустрічі з керівниками Організації та виступив на сесії ПАРЄ. Під час виступу Л. Кучма ознайомив європейських парламентарів з демократичними перетвореннями, соціально-економічним становищем у нашій державі та баченням Україною подальших шляхів розвитку співробітництва з РЄ.

З нагоди 5-ї річниці незалежності України Генеральний секретар РЄ Д. Таршис відвідав нашу державу з офіційним візитом.

11-14 травня 1997 р. на запрошення Голови Верховної Ради України в Україні перебувала Голова ПАРЄ Л. Фішер, яка зустрілася з керівниками нашої держави та відвідала ЧАЕС.

10-11 жовтня 1997 р. у Страсбурзі відбувся Другий самміт глав держав та урядів країн-членів РЄ, в якому взяла участь делегація України на чолі з Президентом Л. Кучмою. Президент України виступив з пропозиціями щодо подальших шляхів розвитку організації:

  • РЄ має підвищити свою роль у політичній сфері і сприяти запобіганню та усуненню конфліктів на континенті, оскільки на даному етапі загрозу міжнародній стабільності та безпеці у більшості випадків становлять проблеми, якими безпосередньо займається Організація, зокрема, порушення прав людини, національні та міжетнічні конфлікти, недосконалість національних правових систем, соціальна нестабільність;
  • з огляду на здобутки РЄ у міжнародно-правовій сфері за піввіковий період існування та напрямки її діяльності, доцільно надати цій організації статус своєрідного правотворчого органу в системі європейських інституцій;
  • РЄ повинна надалі розвивати співпрацю з провідними європейськими інституціями - ЄС, ОБСЄ та НАТО;
  • з огляду на демократичні та соціально-економічні реформи, що відбуваються в країнах Центральної та Східної Європи і необхідність залучення до цих процесів РЄ, центрально-східноєвропейський напрям має бути визначений у майбутній стратегії РЄ як пріоритетний.

Іншим аспектом, який зараз знаходиться в центрі уваги РЄ, є розвиток місцевого самоврядування в Україні.

За останні роки в цьому напрямку намітився суттєвий прогрес. Верховною Радою України прийнято Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ", який відповідає нормам та стандартам РЄ. У контексті забезпечення імплементації цього закону 30 травня 1999 р. проведено вибори мера Києва, які визнані демократичними та чесними. У Верховній Раді України знаходиться ціла низка законопроектів у сфері місцевого самоврядування, спрямовані на приведення законодавства України у відповідність до положень Європейської хартії місцевого самоврядування, стороною якої з 1998 р. є Україна.

На своїй черговій сесії у травні 1999 р. Конгрес місцевих та регіональних влад Європи визнав ці заходи значним прогресом у виконанні Україною рекомендацій Конгресу у сфері місцевого самоврядування.

Подальші інспекційні поїздки в Україну депутатів та експертів КМРВЄ підтвердили, що розвиток місцевого самоврядування в Україні відбувається демократичним шляхом та відповідно до норм та стандартів РЄ.

Перспективи співробітництва України з РЄ:

  • подальша участь у реалізації програм співробітництва РЄ з державами Центральної та Східної Європи. Широке використання потенціалу РЄ має сприяти процесу реформування правової системи України;
  • продовження роботи органів державної влади України, спрямованої на вивчення доцільності участі України в міжнародно-правових договорах РЄ, не передбачених Висновком ПА РЄ N 190 (1995);
  • залучення українських фахівців та науковців у якості експертів РЄ до розробки та реалізації заходів, здійснюваних у рамках згаданих програм співробітництва РЄ;
  • значна активізація участі представників України у робочих органах Комітету міністрів РЄ, діяльність яких пов'язана з розробкою нових міжнародно-правових документів та спільних програм співробітництва, механізмів їх імплементації, системи моніторингу за виконанням державами положень конвенцій РЄ, виробленням рекомендацій країнам-членам РЄ з різного кола питань тощо. Участь представників України в робочих органах Комітету міністрів РЄ розглядається як суттєвий елемент належного забезпечення інтересів нашої держави у цій організації.


10.02.2011