Євроінтеграційні пріоритети України. Реферат

Європейська інтеграція для України - це подальше політичне та інституційне зближення з ЄС та еволюційне просування до кінцевої мети інтеграції до Європейського Союзу; адаптування українського законодавства до норм ЄС та Ради Європи як ключовий інтеграційний елемент; поглиблення відносин України з НАТО як однією з основних складових всеохоплюючої системи європейської стабільності та безпеки

Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права (Конституція України. Стаття 18).

Україна проводить виважену, послідовну та цілеспрямовану зовнішньополітичну діяльність, відповідно, основні напрямки її зовнішньої політики в цілому залишаються незмінними з часу проголошення незалежності у 1991 році.

Україна послідовно й неухильно будує свою зовнішню політику на основі беззастережного дотримання принципів міжнародного права, Статуту ООН та інших міжнародно-правових актів. Така позиція нашої держави закріплена у схвалених Верховною Радою 2 липня 1993 р. "Основних напрямках зовнішньої політики України" - концептуальним документом, на засадах якого базується та розвивається зовнішньополітична діяльність України.

Визначається три основні напрями зовнішньої політики України:

  • розвиток двосторонніх міждержавних відносин;
  • європейська інтеграція;
  • багатостороння дипломатія.

У двосторонніх відносинах пріоритетними для України є відносини з сусідніми країнами та стосунки зі стратегічно важливими партнерами і впливовими державами світу.

В свою чергу європейська інтеграція для України - це подальше політичне та інституційне зближення з ЄС та еволюційне просування до кінцевої мети інтеграції до Європейського Союзу; адаптування українського законодавства до норм ЄС та Ради Європи як ключовий інтеграційний елемент; поглиблення відносин України з НАТО як однією з основних складових всеохоплюючої системи європейської стабільності та безпеки.

В рамках багатосторонньої дипломатії можна виділити такі пріоритетні напрями зовнішньополітичної діяльності:

  • забезпечення ефективної участі держави у діяльності міжнародних організацій;
  • налагодження ефективного регіонального та субрегіонального співробітництва, посилення ролі України в регіональних та субрегіональних організаціях, форумах і об'єднаннях;
  • активізація діяльності в багатосторонніх домовленостях в галузі роззброєння, в т. ч. ядерного, заходів довіри, у миротворчих та миро підтримуючих операціях, безпекових режимах і контрольних механізмах.

Відносини Україна-ЄС

     

2 грудня 1991 р. - у Декларації Євросоюзу щодо України відзначено демократичний характер Всеукраїнського референдуму і закликано Україну підтримувати відкритий і конструктивний діалог з ЄС.

Вересень 1992 р. (м. Київ) - відбулася перша зустріч Україна-ЄС на найвищому рівні між Президентом України Л. Кравчуком та Головою Комісії Європейських Співтовариств Ж. Делором.

Жовтень 1993 р. (м. Київ) - відкрито Представництво Комісії Європейських Співтовариств в Україні.

9-11 березня 1994 р. (м. Київ) - перша зустріч Україна-Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

14 червня 1994 р. (м. Люксембург) - підписано Угоду про партнерство та співробітництво між Україною, з одного боку, і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, з іншого боку (переговори щодо укладення УПС тривали з 23 березня 1993р., Україна ратифікувала УПС 10 листопада 1994р., УПС набула чинність 1 березня 1998р., торговельні положення УПС почали діяти з 1 червня 1995р. на основі відповідної Тимчасової угоди).

5 січня 1995 р. (м. Київ) - проведено зустріч Україна-Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ (обговорено перспективи розвитку відносин Україна-ЄС і актуальні міжнародні питання).

24 березня 1995 р. (м. Брюссель) - відбулося перше засідання Спільного комітету Україна-ЄС (утворений згідно з Угодою про торгівлю і комерційне та економічне співробітництво між ЄЕС і ЄВРОАТОМом та СРСР від 18 грудня 1989 р., діяв на основі Тимчасової угоди від 1 червня 1995 р.).

1 червня 1995 р. (м. Люксембург) - зустріч Президента України Л. Кучми з Головою Європейської Комісії Ж. Сантером (підписано Тимчасову угоду про торгівлю та питання, пов'язані з торгівлею, між Україною, з одного боку, та Європейським Співтовариством, Європейським Об'єднанням Вугілля і Сталі, Європейським Співтовариством з Атомної Енергії, з іншого боку).

28 червня 1995 р. (м. Брюссель) - зустріч Україна-Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ (стан розвитку відносин Україна-ЄС).

Липень 1995 р. (м. Брюссель) - відкрито Представництво України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі).

24 листопада 1995 р. - зустріч Україна-Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ (питання безпеки і ситуація в колишній Югославії).

5 лютого 1996 р. - зустріч Україна-Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ (питання регіонального співробітництва).

6-7 травня 1996 р. - засідання Спільного комітету Україна-ЄС.

21 травня 1996 р. (м. Рим) - зустріч Україна-Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ (Європейський Союз оприлюднив свою Заяву щодо політичної підтримки України).

Червень 1996 р. - ЄС визнав за Україною статус країни з перехідною економікою.

26 вересня 1996 р. - зустріч Україна-Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ (питання відносин Україна-ЄС, стосунки з Росією та СНД).

5 лютого 1997 р. - зустріч Україна-Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ (питання імплементації Плану дій ЄС щодо України від 6 грудня 1996р., відкриття у Києві Центру документації ЄС).

17-18 квітня 1997 р. - засідання Спільного комітету Україна-ЄС.

5 вересня 1997 р. (м. Київ) - самміт Україна-ЄС (обговорено стан і перспективи розвитку відносин Україна-ЄС).

1 березня 1998 р. - набуття чинності Угодою про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами і Україною.

8-9 червня 1998 р. (м. Люксембург) - перше засідання Ради з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом у рамках УПС (Прем'єр-міністр України заявив про прагнення України набути асоційоване членство в ЄС).

11 червня 1998 р. (м. Київ) - Президент України затвердив Стратегію інтеграції України до ЄС, якою визначаються пріоритети діяльності органів виконавчої влади на період до 2007 року, протягом якого мають бути створені передумови для набуття Україною статусу асоційованого члена ЄС.

24 вересня 1998р. (м. Нью-Йорк) - зустріч Україна-Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ (обговорені питання довгострокової стратегії ЄС щодо України).

16 жовтня 1998 р. (м. Відень) - перший самміт Україна-ЄС після набуття чинності УПС (відносини між Україною та ЄС визначено як "стратегічне партнерство", обговорено питання співробітництва у сфері зовнішньої і безпекової політики).

5 листопада 1998 р. (м. Брюссель) - перше засідання Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС в рамках УПС (засновано 6 галузевих підкомітетів: з питань торгівлі та інвестицій, фінансів, економіки та статистики; енергетики, ядерних питань і навколишнього природного середовища; митного і прикордонного співробітництва, боротьби з "відмиванням" коштів і наркобізнесом; транспорту, телекомунікацій, науки та технологій, освіти та навчання; вугілля, сталі, гірничої промисловості та сировинних матеріалів).

Грудень 1998 р. (м. Київ) - перше засідання Комітету парламентського співробітництва між Україною та ЄС в рамках УПС.

26-27 квітня 1999 р. (м. Брюссель) - друге засідання Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС (питання економічного співробітництва).

28 липня 1999 р. (м. Київ) - друге засідання Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС в рамках УПС.

23 липня 1999 р. (м. Київ) - другий самміт Україна-ЄС (досягнуто прогресу у визнанні Євросоюзом євро інтеграційного курсу України, ЄС підтвердив наміри сприяти вступу України до СОТ).

23 вересня 1999 р. (м. Нью-Йорк) - зустріч Україна-Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ (ЄС відзначив важливість проєвропейського вибору України і висловив повагу до її євро інтеграційного курсу).

24-26 листопада 1999 р. - друге засідання Комітету парламентського співробітництва між Україною та ЄС в рамках УПС.

6 грудня 1999 р. (м. Брюссель) - зустріч Президента України Л. Кучми з Головою Європейської Комісії Р. Проді.

10 грудня 1999 р. (м. Хельсінкі) - Європейська Рада ухвалила Спільну стратегію ЄС щодо України (ССУ), спрямовану на зміцнення відносин "стратегічного партнерства" між Україною та ЄС (у документі відзначаються європейські прагнення України і вітається її проєвропейський вибір; ЄС підтвердив свої зобов'язання щодо підтримки політичних та економічних перетворень в Україні, які мають забезпечити подальше її наближення до ЄС).

25 січня 2000 р. (м. Брюссель) - зустріч Україна-Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ (обговорено питання реалізації Спільної стратегії ЄС щодо України та актуальні міжнародні питання, а також схвалений Радою ЄС перший Робочий план реалізації ССУ).

23 травня 2000 р. (м. Брюссель) - третє засідання Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС (внутрішній розвиток в Україні та в ЄС, відносини Україна-ЄС, міжнародні питання).

15 вересня 2000 р. (м. Париж) - третій самміт Україна-ЄС (українською стороною запропоновано реформування спільних органів Україна-ЄС, створених на основі УПС, а також інституціоналізацію відносин у сфері зовнішньої політики, безпеки, військового та військово-технічного співробітництва, а також юстиції та внутрішніх справ).

9-10 жовтня 2000 р. (м. Брюссель) - третє засідання Комітету парламентського співробітництва між Україною та ЄС.

11 жовтня 2000 р. - набула чинності постанова Ради ЄС, згідно з якою Україна була вилучена з переліку країн з неринковою економікою в рамках антидемпінгового законодавства ЄС.

9-10 листопада 2000 р. (м. Київ) - зустріч Президента України Л. Кучми з Президентом Європейської Комісії Р. Проді напередодні закриття ЧАЕС.

14 грудня 2000 р. (м. Брюссель) - зустріч Міністра закордонних справ А. Зленка з Генеральним секретарем Ради ЄС, Верховним представником з питань Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Х. Соланою.

18 грудня 2000 р. (м. Брюссель) - третє засідання Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.

19 січня 2001 р. (м. Берлін) - зустрічі Президента України Л. Кучми з Президентом Європейської Комісії Р. Проді та Генеральним секретарем Ради ЄС Х. Соланою.

13 лютого 2001 р. (м. Київ) - засідання Україна-Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ, а також зустрічі Трійки ЄС з Президентом України Л. Кучми, Головою Верховної Ради України І. Плющем, Прем'єр-міністром України В. Ющенком.

15 березня 2001 р. (м. Страсбург) - Європейський Парламент (ЄП) ухвалив Резолюцію ЄП стосовно Спільної стратегії Європейського Союзу щодо України (визнається право України стати членом ЄС).

9-10 квітня 2001 р. (м. Київ) - візит Голови Делегації Європейського парламенту по зв'язках з Україною, Молдовою та Білоруссю Я. Вірсми в Україну; його зустрічі з Президентом, Прем'єр-міністром, Головою Верховної Ради України.

18-19 квітня 2001 р. (м. Київ) - візит Генерального секретаря Ради ЄС Х. Солани, його зустрічі з Президентом, Прем'єр-міністром, Головою Верховної Ради України.

15-16 червня 2001 р. - у заключному документі за підсумками самміту ЄС у Гьотебургу Україну запрошено до участі у Європейській Конференції.

19-20 червня 2001 р. (м. Київ) - візит Голови Європейської Ради, Прем'єр-міністра Швеції Й. Перссона в Україну; його зустрічі з Президентом, Прем'єр-міністром, Головою Верховної Ради, Міністром закордонних справ України.

26 червня 2001 р. (м. Люксембург) - четверте засідання Ради з питань співробітництва Україна-ЄС (ухвалено 6 пріоритетів реалізації УПС на наступні 12 місяців; узгоджено питання про скорочення кількості підкомітетів до 4-х).

30-31 липня 2001 р. (Київ-Крим) - візит Генерального секретаря Ради ЄС, Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Х. Солани в Україну; його зустрічі з Президентом, Прем'єр-міністром, Головою Верховної Ради, Міністром закордонних справ України.

10-11 вересня 2001 р. (м. Ялта) - самміт Україна-ЄС став важливою подією у відносинах між Україною та Європейським Союзом, надав новий імпульс розвитку співробітництва в енергетичному секторі, сфері юстиції та внутрішніх справ, європейської політики безпеки і оборони. На кожному з цих напрямків розпочалася конкретна робота.

20 жовтня 2001 р. (м. Брюссель) - участь Державного секретаря з питань європейської інтеграції МЗС України О. Чалого у робочому ланчі в рамках Європейської конференції, присвяченої питанням боротьби з міжнародним тероризмом та формуванню міжнародної анти терористичної коаліції.

13 листопада 2001 р. (м. Нью-Йорк) - зустріч Україна-Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Сторони обговорили підготовку до парламентських виборів в Україні, а також стан співробітництва в енергетичній сфері, торговельно-економічних відносин, зокрема, в контексті вирішення проблемних питань, пов'язаних з виконанням УПС та наголосили на необхідності послідовного втілення в життя досягнутих на під час Ялтинському самміті домовленостей. Представникам Європейського парламенту було передано запрошення взяти участь у спостереженні за підготовкою та проведенням виборів до Верховної Ради України.

11 грудня 2001 р. (м. Київ) - Парламентські слухання з питань реалізації державної політики інтеграції до ЄС, які вперше відбулися в Україні продемонстрували консолідацію зусиль Верховної Ради та Уряду України навколо курсу на європейську інтеграцію нашої держави.

12 грудня 2001 р. (м. Київ) - засідання Комітету з питань співробітництва Україна-ЄС, під час якого було схвалено План дій ЄС щодо України у галузі юстиції та внутрішніх справ, що дозволило вивести співробітництво у зазначеній сфері на якісно новий рівень.

10 січня 2002 р. (м. Мадрид) - зустріч Україна-Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Українська сторона запропонувала перевести відносини Україна-ЄС у площину асоціації.

8 лютого 2002 р. (м. Київ) - нарада у Президента України з питань реалізації стратегії європейської інтеграції України. Президент України Л. Кучма визначив стрижнем Стратегії соціально-економічного розвитку України на наступне десятиріччя практичну реалізацію до кінця 2011 року завдань, пов'язаних із створенням необхідних передумов для вступу нашої держави до Євросоюзу. Завданням найближчої перспективи Президент України Л. Кучма визначив набуття не пізніше 2007 року нашою державою асоційованого статусу з Європейським Союзом.

20-21 лютого 2002 р. (м. Київ) - візит Генерального секретаря Ради ЄС, Верховного представника ЄС з питань СЗБП в Україну. В ході зустрічей з Президентом України Л. Кучмою, Головою Верховної Ради України І. Плющем, Прем'єр-міністром України А. Кінахом, Міністром закордонних справ України А. Зленком чільний представник ЄС підтвердив значну зацікавленість ЄС до розвитку та поглиблення співробітництва з Україною у сфері Європейської політики безпеки та оборони.

11 березня 2002 р. (м. Брюссель) - п'яте засідання Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС. В ході засідання було обговорено стан виконання пріоритетів у рамках УПС, розглянуто міжнародні питання, які становлять взаємний інтерес, включаючи спільну боротьбу з міжнародним тероризмом. Сторони затвердили пріоритети виконання УПС на період 2002-2003 років, серед яких чільне місце зайняли співробітництво у сфері енергетики, торгівлі та інвестицій, юстиції та внутрішніх справ, наближення законодавства України до законодавства ЄС, охорони навколишнього середовища та транспорту, а також було додано новий пріоритет - міжрегіональне та транскордонне співробітництво.


10.02.2011