Шляхи удосконалення функції контролю у митному управлінні. Реферат

Для удосконалення функції контролю у митному управлінні необхідно впоряджувати нові постанови, нові ідеї та нові технології. У недавньому часі була прийнята така постанова

18 липня 2007 року Кабінетом Міністрів України була прийнята постанова № 940, що затверджує нове Положення про Державну митну службу України, що набуло чинності 1 серпня ц.р. Що примітно, дане постанова не скасовує Указ Президента № 1022/2000, і те, який з нормативних актів є більше легітимним, - спірне питання.

Прийняття такого акту відповідає нормам Закону України «Про Кабінет Міністрів України», з якого треба, що одним з повноважень КМУ є створення, реорганізація або ліквідація міністерств і інших центральних органів виконавчої влади згідно із законами й у межах засобів, передбачених у Державному бюджеті України на зміст органів виконавчої влади, а також твердження положень про зазначені органи з метою вдосконалення державного керування й державної служби.

Новим Положенням перелік завдань, поставлених раніше перед Держмитслужбою, істотно розширений не був. Крім існуючих завдань, на неї також був покладений контроль над діяльністю підприємств, які надають послуги по декларуванню товарів і транспортних засобів, перевезенню й зберіганню товарів, які переміщаються через митний кордон України або перебувають під митним контролем.

Зазначеною постановою Кабінету Міністрів України № 940 значно збільшений список функціональних обов'язків Державної митної служби. Розширені не тільки функції в сфері керування митними органами, але й щодо суб'єктів, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

Найцікавішими з них є такі:

 • забезпечення функціонування єдиної автоматизованої інформаційної системи митної служби (ЄІМС). Варто нагадати, що дана система створювалася як сукупність окремих автоматизованих інформаційних систем різного функціонального призначення, об'єднаних за допомогою телекомунікаційних мереж. ЄІМС Держмитслужби вміщає засобу для нагромадження, обробки, зберігання й передачі даних, які є необхідними для діяльності митних органів;
 • забезпечення контролю над правильністю визначення митної вартості товарів і країни походження товарів, які переміщаються через границю;
 • розробка й впровадження за рахунок бюджетних засобів, передбачених для змісту митної служби, сучасних технологій здійснення митного контролю й митного оформлення, нових видів митного забезпечення, засобів ідентифікації товарів і транспортних засобів, здійснення контролю за їхнім застосуванням митними органами;
 • видача документів, необхідних для проведення діяльності митного брокера, митного перевізника, відкриття й експлуатації митних ліцензійних складів, магазинів безмитної торгівлі, узгодження питань щодо відкриття вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів, ведення обліку виданих митними органами документів, необхідних для відкриття й експлуатації складів тимчасового зберігання, здійснення контролю над діяльністю зазначених осіб;
 • рішення питань, пов'язаних з гарантуванням доставки товарів, які перебувають під митним контролем, у митні органи, організація контролю над доставкою зазначених товарів, взаємодія з митними перевізниками, об'єднаннями таких перевізників, експедиторів, незалежними фінансовими посередниками, страховими організаціями й фінансово-кредитними установами;
 • організація й контроль над діяльністю митних органів з питань ведення обліку розміщених у зоні їхньої діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
 • разом з митними органами інших держав розробка мер по вдосконаленню процедури пропуску через державний кордон товарів і транспортних засобів, їхнього митного контролю й оформлення.

Як видно, функції Державної митної служби істотно розширилися. Але слід зазначити те, що зазначеним Положенням не передбачене розширення прав даної служби, які могли б забезпечити більше ефективне виконання функціональних обов'язків. Єдине, що додалося до існуючого правового статусу служби - право містити меморандуми із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності з метою вдосконалення митного контролю. В іншому праві служби зафіксовані в тім же обсязі.

Відповідно до нового Положення, істотно змінений порядок призначення голови Державної митної служби. Раніше він призначався на посаду й звільнявся з її Президентом України у встановленому законодавством порядку. Тепер же голова призначається на посаду й звільняється з її Кабінетом Міністрів України по поданню прем'єр-міністра України. А пропозиції щодо призначення кандидатури на зазначену посаду або звільнення з її прем'єр-міністрові вносить міністр фінансів. Перетерпів зміни й механізм призначення заступників голови.

Відповідно до Указу Президента № 1022/2000 від 24 серпня 2000 року, вони також призначалися й звільнялися з посад Президентом України по поданню прем'єр-міністра України. А відповідно до нового Положення, призначенням і звільненням зазначених осіб буде займатися КМУ по поданню прем'єр-міністра, з огляду на при цьому пропозиції міністра фінансів.

     

Але слід зазначити, що відповідно до Митного кодексу України керівника спеціально вповноваженого центрального органа виконавчої влади в сфері митної справи, яким і є Державна митна служба України, призначає й звільняє з посади Президент України, у порядку, установленому Конституцією України.

Якщо ж звернутися до Основного Закону, то у відповідності зі статтею 116, однієї з функцій КМУ є призначення на посади й звільнення з них керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України по поданню прем'єр-міністра України. На жаль, необхідні зміни в Митний кодекс України внесені не були.

Крім того, істотно розширені функціональні обов'язки голови Державної митної служби - тепер саме він буде визначати пріоритети й стратегічні напрямки роботи Служби, подавати міністрові фінансів звіти про результати її діяльності, ухвалювати рішення щодо розділі бюджетних засобів, розпорядником яких є Державна митна служба.

Також він буде подавати міністрові фінансів розроблені Службою проекти законів України, актів Президента України й Кабінету Міністрів для розгляду КМУ. Крім того, голова Служби буде формувати Вищу атестаційну комісію й займатися питаннями про присвоєння спеціальних звань і державних нагород. Ще визначено, що тепер голова Державної митної служби не несе персональної відповідальності перед Президентом, він відповідає тільки перед КМУ.

Також викликає інтерес норма про те, що проекти нормативно-правових актів Служби повинні узгоджуватись з міністром фінансів. Положенням передбачено, що тепер рішення Служби будуть обов'язковими для виконання центральними й місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями. Раніше передбачалося, що такі рішення будуть обов'язкові лише у випадках, передбачених законодавством.

Крім того, у новому Положенні визначено, що структуру Служби тепер буде затверджувати міністр фінансів, а не голова за узгодженням з Кабінетом Міністрів України.

Отже, відповідно до нового Положення, істотно розширені функціональні обов'язки Державної митної служби України, що дозволить удосконалити систему митного контролю, митного оформлення товарів і інших предметів, а також контроль за виконанням законодавства України в сфері митної справи.

Література

 1. Виханський О.С, Наумів А. И. Менеджмент: людина, стратегія, організація, процеси. - М.: «Гардарика», 1996. - 416 с.;
 2. Менеджмент /під ред. М. М. Максимова. - М.: Банки й біржі, 1998. - 343 с.;
 3. Менеджмент / Ред. З. П. Румянцева. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 432 с.;
 4. Положення про організаційно-інспекторський відділ від 31.01.2000;


22.01.2011