Поняття третіх осіб як суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин

Треті особи – це суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин які вступають у вже порушену в суді справу для захисту своїх власних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів відмінних відповідача

Крім осіб які несуть особисту заінтересованість результатом розгляду справи можуть бути і інші особи які не є суб’єктом матеріального.

Ознаками третіх осіб:

 • вступають у справу коли провадження по ній відкрите і ще не ухвалене рішення;
 • втручаються у спір між сторонами;
 • особиста заінтересованість в результатах розгляду справи на свою користь.

Зацікавленість третіх осіб має матеріально – правовий та процесуально – правовий характер.

Матеріально – правовий характер зацікавленості полягає в тому, що рішення по справі може порушити матеріальні права третьої особи, або сторона буде мати право пред’явити до третьої особи позов в порядку регресу.

Процесуальна – правова зацікавленість – полягає в тому, що треті особи намагаються щоб суд виніс таке рішення яке б відповідало їх інтересам, або не призвело до зміни правовідносин на їх користь. Метою третіх осіб у процесі є захист ними своїх прав, свобод, інтересів відмінних від сторін.

Цивільно – процесуальне Законодавство передбачає два види третіх осіб:

 • треті особи які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору;
 • треті особи які не заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору.

Третіми особами які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору – називаються суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, які вступають у порушену цивільну справу з метою захисту своїх особистих прав свобод чи інтересів, пред’явивши позов до однієї чи обох сторін.

Характерною ознакою таких осіб є саме пред’явлення самостійної вимоги до предмета матеріального спору між сторонами а не наявність самостійних прав на нього так як такі права можуть бути визначені тільки рішенням суду, місце розгляду справи по суті. Такі треті особи можуть вступити у цивільний процес до закінчення судового розгляду, вони приєднуються до справи за власною ініціативою, подавши позовну заяву яка повинна відповідати всім вимогам до позовної заяви.

     

Правовий статус таких осіб передбачений ст. 34 ЦПК. Після вступу у процес, третя особа може клопотати перед судом про розгляд її, спочатку така третя особа має спільність із позивачем і наділена правами може змінити підставу або предмет свого позову, відмовитися від нього, збільшити або зменшити розмір своїх позовних вимог.

Треті особи які не пред’являють самостійних вимог щодо предмету спору – такими є суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин які залучаються до участі у справі або вступають у неї з метою захисту їх суб’єктивних прав та інтересів. Вони є заінтересовані у результатах розгляду цивільної справи між сторонами так як рішення може встановити певні відносини між ними і сторонами. Такі особи можуть бути притягнуті до участі у справі із власної ініціативи, з ініціативи сторін або прокурора а також з ініціативи суду.

Треті особи можуть виступати на стороні позивача або відповідача до ухвалення судом рішення подавши відповідну позовну заяву. У заяві про залучення третьої за клопотанням сторін ініціатор повинен зазначити:

 • ім’я третьої особи;
 • місце її проживання, перебування, або місце знаходження;
 • підстави за якими третя особа має бути залучена до участі у справі.

У випадку клопотання сторін та витребування третіх осіб з ініціативи суду, суд повідомляє:

 • третю особу про справу;
 • направляє копію заяви про залучення її як третьої особи;
 • роз’яснює право заявити про свою участь у справі. Копія такої заяви також надсилається особам які беруть участь у справі. На що третя особа повинна дати відповідь.

Якщо повідомлення від неї про згоду не поступило суд розглядає справу без її участі. Вступ таких осіб у справу допускається тільки до винесення рішення. Якщо сторони незгідні на залучення чи допуск третіх осіб до участі у справі, або будь хто з осіб які беруть участь у справі не надають згоди на вступ третіх осіб у справі, суд на свій розгляд вирішує питання про їх допуск чи залучення з урахуванням всіх обставин справи.

Вирішивши питання про залучення або допуск третіх осіб у справу суд виносить ухвалу, яка не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, окремо від рішення суду першої інстанції. Такі треті особи мають загальні процесуальні права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі (ст. 27 ЦПК).


27.09.2010