Геніальний музикант Вольфганг Амадей Моцарт

Вольфганг Амадей Моцарт - це австрійський композитор, представник віденського класицизму, який вважається одним із найгеніальніших музикантів в історії людства

Вольфганг Амадей Моцарт народився 27 січня 1756 року в місті Зальцбург. Зальцбург, розташований в районі Альп, являв собою в той час столицю маленького князівства, у главі якого стояв зальцбургський архієпіскоп, що поєднував духовну і світську владу. Народився Моцарт в сім'ї великого музиканта. Батько його, Леопольд Моцарт, родом з німецького міста Аугсбурга, був скрипалем, органістом, педагогом і композитором.

Моцарт належить до найбільших геніїв світового музичного мистецтва. Його творчість глибоко гуманістична. Пристрасна любов до життя і до людини, невичерпна віра в торжество світлих ідеалів, багатство духовного світу - такі основи світовідчування Моцарта, що знайшли відображення в його музиці. Творчість Моцарта була вищим вираженням прогресивних досягненні музичної культури його часу.

Творчість Моцарта вражає своєю багатогранністю. Незважаючи на коротке життя (Моцарт прожив неповних тридцять шість років), він створив безліч творів у всіх жанрах, що існували в його епоху і формах. Його симфонії, квартети, тріо, сонати, концерти, опери, твори для хору з оркестром (особливо знаменитий Реквієм) однаково значні і досі глибоко впливають на слухачів.

Найважливішою особливістю художнього вигляду Моцарта є широта і багатогранність його національно-культурних зв'язків. Моцарт - представник венської класичної школи XVIII століття, яка в його особі знайшла своє вище вираження. Моцарт з раннього дитинства почав відвідувати різні європейські країни. Перебування Моцарта в Італії, Франції, Німеччині позначилося на його творчості. При міцній і ясній австрійській музичній основі, яка сама по собі є багатонаціональною, Моцарт сприйняв те, що він чув, бачив, спостерігав в інших країнах. Так, в мелодиці Моцарта багато італійських впливів. Можна почути в ній і тонкі зв'язки з французькою музикою, зі слов'янськими музичними культурами.

Але все це в музиці Моцарта стало «своїм», увійшло в неї як органічна, невід'ємна частина. Все, що було життєво і треба, Моцарт переробив, створивши свій неповторно своєрідний творчий стиль. Музика Моцарта виявляє безліч зв'язків з різними національними культурами, проте вона належить національному венському грунту і носить печать творчої індивідуальності великого композитора.

Моцарт створив музику, що являє собою новий і історично більш зрілий етап в розвитку музичного мистецтва.

Для творчості Моцарта характерні жанрова багатогранність, органічне поєднання австрійської народно-національної основи музики з особливостями інших національних музичних культур (більше усього італійської), єдність глибокого ідейного змісту і довершеної художньої форми.

Австрійська народна пісенність - основа музики Моцарта. Музика Моцарта, як і Гайдна, своїм корінням йде в австрійську народну пісенність; але у Моцарта ці зв'язки з народнопісенними джерелами складніші і тонші. Твори Моцарта відрізняються душевною чуйністю, поетичністю.

     

Моцарт - один з найбільших мелодистів. Прості, мелодії Моцарта, що легко запам'ятовуються, що поєднують риси австрійської і німецької народної пісенності і танцювальності з співучістю італійської оперної кантилени, відрізняються багатством внутрішнього змісту.

Але в музиці Моцарта часто зустрічаються і мелодії мужнього характеру, насичені великим драматичним пафосом. Джерело мелодичного натхнення Моцарта невичерпне.

Велике значення в музиці Моцарта має поліфонія, що розвиває деякі сторони баховської поліфонії, але на основі нових стилістичних принципів венської класичної школи, з пануванням в ній гомофонно-гармонічного типу мислення. Тема будь-якої баховської фуги сама в собі таїть необхідність поліфонічного, імітаційного розвитку. Тема Моцарта (в його симфоніях, квартетах, сонатах) переважно гомофонна за своєю природою і являє собою мелодичну основу музики гомофонно-гармонічного складу. Але в процесі розвитку тематичного матеріалу (переважно в сонатно-симфонічних розробках) Моцарт широко користується і поліфонічними прийомами.

Гармонія Моцарта ще більше відтіняє виразність і красу мелодичного образу. Як це було властиве всій музиці XVIII століття, вони засновані на взаємозв'язку головних функцій: тоніки, субдомінанти і домінанти. Але ці функції використовуються в музиці Моцарта різноманітно - з вживанням побічних рівнів ладу, внутрітональних відхилень, складних для свого часу модуляцій. Сміливі модуляції і далекі тональні зіставлення в музиці Моцарта неодноразово приводили в збентеження його сучасників і здавалися їм музичною зухвалістю. При цьому гармонічне новаторство Моцарта ніде не супроводжується руйнуванням основ мажорного або мінорного ладу; навпаки, воно збагачує лад, розширює його виразні можливості. Але і сама проста гармонія, заснована на функціях I, IV, V рівнів, здаються в творчості Моцарта свіжими і отримують нове життя завдяки красивим і витонченим мелодіям.

Краса музики Моцарта у величезній мірі пов'язана з фактурою його творів, завжди ясною, прозорою, тонкою. Бездоганність і чистота голосоведення, досконалість форми, кожна деталь якої глибоко змістовна, - всі ці властивості музики Моцарта, нарівні з її високим артистизмом і поетичною натхненністю, додають їй чарівливу силу.

Моцарт писав опери протягом всього життя, починаючи з одинадцятирічного віку. Але вищі його досягнення в області оперної творчості відносяться до останнього десятиріччя (1782-1791). Моцарт писав опери різних типів і жанрів: зінгшпілі («Викрадення з сераля», «Чарівна флейта»), опери buffa («Весілля Фігаро», «Так поступають всі»), опери зепа («Ідоменей», «Милосердя Тіта»). «Донжуан», що поєднують в собі особливості музичної трагедії і комедії, не зводиться ні до одного з цих типів.

Перу Моцарта належить безліч творів у всіх жанрах інструментальної музики: симфонії, серенади, дивертисменти, струнні дуети, тріо, квартети, квінтети, фортепіані тріо, ансамблі з участю духових інструментів, скрипкові і фортепіані сонати, фантазії, варіації, рондо, сонати і варіації для фортепіано в чотири руки і для двох фортепіано, концерти з супроводом оркестру для різних інструментів (фортепіано, скрипки, флейти, кларнета, валторни, флейти і арф), марші і танці для оркестру.

Протягом свого короткого життя Моцарт працював одночасно над операми і інструментальними творами, звідси - глибока спорідненість і спільність між його оперною і інструментальною музикою. Опери Моцарта збагачуються прийомами симфонічного розвитку, в той час як в інструментальну музику він вносить співучість оперної арії, насичує її драматичної конфліктністю. Але це аж ніяк не веде до нівелювання або до зміщення різних жанрів, навпаки, кожний жанр зберігає специфічні, саме йому властиві особливості.

Серед жанрів симфонічної музики Моцарта важливе місце належить його концертам для різних інструментів з оркестром (для фортепіано, скрипки, духових інструментів).

Мабуть, не було майже жодного інструмента, що грав в ту епоху самостійну роль в сольній концертно-віртуозній практиці, для якого Моцарт не писав би концертів. У всіх випадках він надзвичайно розвивав і збагачував віртуозні і виразні можливості даного інструмента.

Камерно-інструментальна творчість Моцарта представлена різноманітними ансамблями (від дуетів до квінтетів, з участю фортепіано і без нього, для одних струнних і струнних з духовими інструментами).

Помер Моцарт в ніч з 4-го на 5-е грудня 1791 року (на тридцять шостому році життя). За декілька годин до смерті він наспівував пісеньку Папагено «Відомий всім я птахолов» з «Чарівної флейти». Причина смерті Моцарта досі є предметом суперечок. Знаменита легенда про отруєння Моцарта композитором Сальєрі, який, дійсно, заздрив генієві Моцарта, і зараз підтримується деякими музикознавцями.

Але документальні докази цієї версії відсутні, вона засновується лише на усних даних, зокрема на тому, що неначе сам Сальєрі, вмираючи, знаходячись вже в стані психічного розладу, зізнався у вбивстві Моцарта. Все це ще не дає наукових підстав для підтвердження страшного злочину. Тому багатьма музикознавцями факт отруєння Моцарта заперечується.

Похорони Моцарта проходили при трагічних обставинах. Через відсутність матеріальних коштів у його сім'ї, що осиротіла великий композитор був похований не в окремій, а в загальній могилі. Точне місце його поховання досі невідоме. У день похоронів розігралася негода, і ніхто з рідних і близьких покійного не дійшов до кладовища. Убита горем вдова Моцарта Констанца не в змозі була вийти на вулицю. Так тихо, непомітно був похований великий геній, музика якого доставляє стільки художньої насолоди людству.


01.11.2010