Найвизначніший композитор світу Йоганн Себастьян Бах

Йоганн Себастьян Бах — німецький композитор, органіст і скрипаль, представник стилю бароко, один із творців світової музичної класики, вважається одним із найвизначніших композиторів світу

Народився 31 березня 1685 року в Ейзенахе, маленькому глухому містечку Тюрінгії. Батьківщина Лютера, арена революційної діяльності Томаса Мюнцера, Тюрінгія була центром найбільш запеклих битв повсталих селян і плебеїв з феодалами. Після Тридцятирічної війни, спустошена і убога, вона перетворилася в глуху і сонну провінцію.

І все ж відзвуки і спогади про давно минулі славні події, безсумнівно, жили в народі. Але знадобилося багато часу і могутній геній, щоб образи минулого, що воскресилися, так само як і видіння далекого майбутнього, знайшли художнє втілення в мистецтві Іоганна Себастьяна Баха.

Творчість Баха, майже невідома за життя, надовго була забута після його смерті. Пройшло багато часу, перш ніж виявилося можливим по-справжньому оцінити спадщину, залишену найбільшим композитором.

Моцарт і Бетховен перші зуміли розпізнати його істинне значення. Коли Моцарт, вже автор «Весілля Фігаро» і «Донжуана», познайомився з раніше невідомими йому баховськими творами, він вигукнув: «Тут є чому повчитися!».

З XIX століття починається повільне відродження творчості Баха. У 1802 році з'явилася перша біографія композитора, написана німецьким істориком Форкелем; багатим і цікавим матеріалом вона привернула деяку увагу до життя і особистості Баха.

Завдяки діяльній пропаганді Мендельсона, Шумана, Листа, музика Баха стала поступово проникати в більш широку сферу. У 1850 році утворилося Баховське товариство, що поставило своєю метою відшукати і зібрати весь рукописний матеріал, що належав великому музиканту, і видати його у вигляді повного зібрання творів. З 30-х років XIX століття творчість Баха потроху впроваджується в музичне життя, звучить з естради, входить в учбовий репертуар. Але в тлумаченні і оцінці музики Баха було багато суперечливих думок.

Деякі історики характеризували Баха як абстрактного мислителя, що оперує відверненими музично-математичними формулами, інші бачили в ньому відчуженого від життя містика або правовірного благомислячого церковного музиканта.

Особливо негативним для розуміння дійсного змісту музики Баха було відношення до неї як до криниці поліфонічних «премудростей». Практично подібна точка зору зводила творчість Баха на положення посібника для тих, що вивчають багатоголосся.

     

Незмірна глибина образів баховської музики. Кожний з них здатний вмістити цілу повість, поему, історію; в кожному втілені значні явища, які в рівній мірі можуть бути розгорнені в грандіозні музичні полотна або сконцентровані в лаконічній мініатюрі.

Різноманіття життя в її минулому, справжньому і майбутньому, все, що може відчути натхненний поет, над чим може роздумувати мислитель і філософ, міститься у всеосяжному мистецтві Баха. Величезний творчий діапазон допускав одночасну роботу над творами різних масштабів, жанрів, форм.

Емоційна і філософська суть музики Баха в найглибшій людяності, в самозабутній любові до людей. Він співчуває людині в горі, розділяє з нею радощі, співчуває прагненню до правди і справедливості. У своєму мистецтві Бах показує саме благородне і прекрасне, що таїться в людині; пафосом етичної ідеї виконана його творчість.

Не в активній боротьбі і не в героїчних подвигах зображає Бах свого героя. Крізь душевні переживання, роздуми, почуття відображено його відношення до дійсності, до навколишнього світу. Бах не йде від реального життя. Саме правда дійсності, тяготи, що зазнаються німецьким народом, народжували образи приголомшуючого трагізму; недаремно тема страждання проходить через всю баховську музику. Теми тріумфування, захопленого натхнення переплітаються з темами страждання, відображаючи дійсність в її контрастній єдності.

Бах рівно великий у вираженні простих людських почуттів і в передачі глибин народної мудрості, у високій трагедійності і в розкритті загальної цілеспрямованості до світу.

Для мистецтва Баха характерна тісна взаємодія і зв'язок всіх його сфер. Спільність образного змісту ріднить народні епопеї пасіонів з мініатюрами «Добре темперірованого клавіру», величні фрески мінорної меси з сюїтами для скрипки або клавесина.

У Баха немає принципової різниці між духовною і світською музикою. Загальним є характер музичних образів, засоби втілення, прийоми розвитку. Не випадково Бах з такою легкістю переносив з світських творів в духовні не тільки окремі теми, великі епізоди, але навіть цілі закінчені номери, не змінюючи при цьому ні плану композиції, ні характеру музики. Теми страждання і скорботи, філософські роздуми, невитіюваті селянські веселощі можна зустріти в кантатах і ораторіях, в органних фантазіях і фугах, в клавірних або скрипкових сюїтах.

Не приналежністю твору до духовного або світського жанру визначається його значення. Нескороминуща цінність витворів Баха в піднесеності ідей, в глибокому етичному значенні, яке він вкладає в будь-який твір, будь воно світське або духовне, в красі і рідкісній досконалості форм.

Життєвістю, немеркнучою етичною чистотою і могутньою силою баховська творчість зобов'язана народному мистецтву. Традиції народної пісенної творчості і музицировання Бах успадкував від безлічі поколінь музикантів, вони осідали в його свідомості і через безпосереднє сприйняття живих музичних звичаїв. Нарешті, пильне вивчення пам'ятників народного музичного мистецтва доповнило знання Баха. Таким пам'ятником і одночасно невичерпним творчим джерелом був для нього протестантський хорал.

Народні наспіви, перетворені в хорали, все ж залишалися мелодіями народними, і збірники протестантських хоралів виявилися сховищем і скарбницею народних пісень. Бах витягував з цих старовинних збірників найбагатший мелодійний матеріал; він повернув хоральним мелодіям емоційний зміст і дух протестантських гімнів часів Реформації, повернув музиці хоралу її колишнє значення, тобто воскресив хорал як форму вираження думок і почуттів народу.

Хорал далеко не єдиний вид музичних зв'язків Баха з народним мистецтвом. Найсильнішим і найбільш плідним був вплив жанрово-побутової музики в різних її формах. У численних інструментальних сюїтах і інших п'єсах Бах не тільки відтворює образи побутової музики; він по-новому розробляє багато які з тих, що устоялися переважно в міському побуті жанрів і створює можливості їх подальшого розвитку.

Запозичені з народної музики форми, пісенні і танцювальні мелодії можна зустріти в будь-яких творах Баха. Не кажучи вже про світську музику, він широко і різноманітно ними користується в своїх духовних творах: в кантатах, ораторіях, пасіонах, мінорній месі.

Творча спадщина Баха майже неосяжна. Навіть те, що вціліло, обчислюється багатьма сотнями назв. Відомо також, що велика кількість баховських творів виявилася безповоротно загубленою. З трьохсот кантат, що належали Баху, приблизно сто зникло безслідно. З п'яти пасінів збереглися «Пристрасті по Іоанну», «Пристрасті по Матфею».

Бах розпочав складати порівняно пізно. Перші з відомих нам творів були написані приблизно в двадцятирічному віці; безсумнівно, що досвід практичної роботи, самостійно придбані теоретичні знання зробили велику справу, оскільки вже в ранніх баховських творах відчувається упевненість, сміливість думки і творчого шукання. Шлях до розквіту був недовгий. Для Баха-органіста він наступив раніше усього в області органної музики, тобто у веймарський період. Але найбільш повно і всебічно розкрився геній композитора в Лейпцігу.

Бах приділяв рівну увагу всім музичним жанрам. З вражаючою завзятістю і волею до вдосконалення він домагався для кожного твору нарізно кристалічної чистоти стилю, класичної злагодженості всіх елементів цілого.

Ніколи він не втомлювався переробляти і «підправляти» написане, його не зупиняв ні об'єм, ні масштаб твору.

Найбільший новатор і основоположник ряду нових жанрів, Бах ніколи не писав опер і навіть не робив до того спроб. Проте драматичний оперний стиль Бах втілив широко і багатосторонньо. Прообраз підведених, патетично-скорботних або героїчних тем Баха можна знайти в драматичних оперних монологах, в інтонаціях оперних lamento, в пишній героїці французького оперного театру.

У вокальних творах Бах вільно користується всіма формами сольного співу, виробленими оперною практикою, різними видами арій, речитативів. Він не уникає вокальних ансамблів, вводить цікавий прийом - змагання між сологолосом і інструментом.

У деяких творах, як, наприклад, в «Пристрастях по Матфею», основні принципи оперної драматургії (зв'язок музики і драми, безперервність музично-драматичного розвитку) втілені більш послідовно, ніж в сучасній Баху італійській опері. Не раз доводилося Баху вислухувати докори в театральності культових творів.

Від подібних «обвинувачень» Баха не спасали ні традиційні євангельські сюжети, ні духовні тексти, встановлені на музику. У дуже явній суперечності з ортодоксальними церковними правилами знаходилося трактування звичних образів, а зміст і світський характер музики порушували уявлення про мету і призначення музики в церкві.

Серйозність думки, здібність до глибоких філософських узагальнень життєвих явищ, уміння концентрувати складний матеріал в стислих музичних образах з незвичайною силою виявилися в музиці Баха. Ці властивості обумовили потребу в тривалому розвитку музичної ідеї, спричинили прагнення до послідовного і повного розкриття багатозначного змісту музичного образу.

Бах знайшов загальні і природні закони рушення музичної думки, показав закономірність зростання музичного образу. Він перший виявив і використав найважливішу властивість поліфонічної музики: динаміку і логіку процесу розгортання мелодичних ліній. Своєрідним симфонізмом насичені твори Баха. Бах був не тільки найбільшим поліфоністом, але і видатним гармоністом. Є чимала кількість баховських творів, в яких переважає гомофонний склад, де форми і засоби поліфонії майже не використовуються. Дивна часом в них сміливість аккордово-гармонічних послідовностей, та особлива виразність гармонії, яка сприймається як далеке передбачення гармонічного мислення музикантів XIX століття. Навіть в суто поліфоничних побудовах Баха їх лінеарність не заважає відчуттю гармонічної повноти.

Почуття динаміки тональності, тональних зв'язків також було новим для часу Баха. Ладотональний розвиток, ладотональне рушення один з найважливіших чинників і основа форми багатьох баховських творів. Знайдені ладотональні співвідношення і зв'язки виявилися передбаченням подібних же закономірностей в сонатних формах венських класиків.

Для Баха поліфонія була не тільки засобом вираження музичних думок: Бах був справжнім поетом поліфонії, поетом, досконалим і єдиним в своєму роді, що відродження цього стилю виявилося можливим лише в абсолютно інших умовах і на іншій основі.

Поліфонія Баха це передусім мелодія, її рушення, її розвиток, це самостійне життя кожного мелодичного голосу і сплетення багатьох голосів в жваву звукову тканину, в якій положення одного голосу зумовлене положенням іншого.

У останні роки життя Бах-художник все більше йде в себе і, занурюючись в недоступний для навколишніх світ відвернених музично-філософських ідей, прагне як би відгородитися від жорстокої дійсності. Але і його мистецтво тих років, недосяжне по майстерності, втрачає частку тепла і людяності, які раніше до країв наповнювали самі поглиблені і філософськи-узагальнені музичні образи.

Смерть Баха, що прийшла 28 липня 1750 року, не викликала скільки-небудь помітного відгуку. У наші дні надмогильний плита в церкві св. Фоми, куди були перенесені останки великого композитора, місце постійного паломництва величезного числа людей, що схиляються перед могутнім генієм Баха.


01.11.2010