Кошти: склад, суть, облік та контроль. Реферат

Склад грошових коштів та рахунки для їх обліку. Суть еквіваленту грошових коштів. Облік і контроль грошей в касі. Методика обліку нестач і надлишків грошей в касі. Облік створення і використання фонду дрібних сум

Склад грошових коштів та рахунки для їх обліку. Суть еквіваленту грошових коштів

Грошові кошти є найліквіднішою частиною активів підприємств, яка використовується для сплати боргів та закупки нових активів.

До грошових коштів належать:

 • Готівка, яка зберігається на підприємстві;
 • Грошові кошти на рахунках в банках;
 • Банківські векселі та грошові чеки і перекази від клієнтів.

В США все це cash і обліковується на одному рахунку "Грошові кошти ". В західноєвропейських країнах грошові кошти обліковуються на рахунках "Каси", рахунках в банках, в національній та іноземній валюті.

В бухгалтерському балансі грошові кошти відображаються по статті Cash – грошові кошти (США), а в європейських країнах – внизу балансу: "Каса" і "Рахунки в банках".

Еквівалентами грошових коштів є короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у відому суму грошових коштів і мають незначний ризик щодо зміни вартості.

Облік і контроль грошей в касі

На облік і контроль касової готівки звертається велика увага.

     

У фірмах розробляють систему контролю надходжень і витрат готівки. Готівку здебільшого намагаються звести до мінімуму, особливо на промислових підприємствах. Але в торговельних підприємствах у касі можуть бути значні суми грошей.

Система внутрішнього контролю включає в себе план організації, а також заходи, спрямовані на збереження грошових коштів (як і іншого майна), досягнення точної обробки даних та складання бухгалтерської звітності.

Важливими елементами внутрішнього контролю є:

 • розподіл відповідальності між службовцями;
 • розподіл обов’язків;
 • ротація службовців всередині компанії;
 • використання механічних (автоматичних) приладів контролю.

Для захисту готівки та контролю за її збереженням слід дотримуватися таких правил:

 • облік готівки мусить здійснюватися в момент її надходження;
 • Всю готівку, що надійшла, необхідно здати в банк в той самий день або не пізніше, ніж наступний;
 • Працівник, який одержує готівку, не повинен займатися її обміном в бухгалтерії;
 • Працівник відповідальний за одержання готівки не повинен займатися її розподілом.

Облік надходження грошей: Дт – "Каса"; Кт – "Дохід від реалізації", "Рахунки до одержання (дебітори, клієнти)", "Рахунки в банках".

Облік сплати грошей: Дт – "Рахунки до оплати (постачальники)", "Фонд дрібних сум ", "Рахунки в банках", "Рахунки витрат по елементах); Кт - "Каса".

Методика обліку нестач і надлишків грошей в касі

По касі можуть бути виявлені нестачі або надлишки грошей, вони відносяться на рахунок "Нестачі або надлишки по касі". По Дт відображається нестача, а по Кт – величина надлишку. (Н-д, нестача по касі 9$: Дт – "Грошові кошти" – 4537; Дт – "Нестачі або надлишки по касі" – 9; Кт –Доход від реалізації" – 4546.).

В разі великої нестачі готівки адміністрація здійснює певне розслідування, з’ясовує причини та обставини її виникнення. Наприкінці звітного періоду Дт- ве сальдо цього рахунку відображається у звіті про прибуток як "Операційні витрати", Кт – ве - як "Інші доходи".

Облік створення і використання фонду дрібних сум

Для здійснення невеликих витрат фірми створюють фонд дрібних сум. Цю систему називають ще авансовою системою або системою підзвітних сум. Вона передбачає створення фонду, виплати з якого відбуваються з розрахунку на 2 – 4 тижня.

Гроші видаються підзвітній особі, яка зберігає їх у своєму столі. Видача оформлюється чеком, гроші видаються з каси. При видачі грошей робиться запис:

Дт – "Фонд дрібних сум "; Кт – "Грошові кошти". В західній Європі існує рахунок "Каси", а США – ні. Фонд створюється на постійній основі, тобто в ньому має бути фіксована сума грошей. Виплата з фонду дрібних сум відбувається тільки на передбачені цілі.

На кожну виплату підзвітна особа складає квитанцію, в якій проставлені сума і призначення виплати. Підзвітна особа на встановлену дату складає звіт про витрати і подає в бухгалтерію (складає на основі квитанцій первісних документів).

Фонд дрібних сум поповнюється на суму витрат через виписку чека на ім’я підзвітної особи. (П-д, Дт – "Канцелярські витрати" – 40; Дт – "Поштові витрати" – 40; Кт - "Грошові кошти" – 80).

Контроль за фондом дрібних сум здійснюється таким чином, що залишок у фонді + сума квитанцій на витрати завжди повинен дорівнювати сумі ліміту фонду. Нестачі або надлишки відображаються на рахунку "Нестачі або надлишки по касі".


05.03.2011