Банківські рахунки: порядок відкриття, оформлення та регулювання даних. Реферат

Порядок відкриття рахунків в банках та документальне оформлення операцій на цих рахунках. Відображення в обліку основних операцій по надходженню та вибуттю грошей на банківських рахунках. Розходження між виписками банку та даними обліку на підприємстві, порядок їх регулювання. Погоджувальна таблиця

Порядок відкриття рахунків в банках та документальне оформлення операцій на цих рахунках

Є кілька видів банківських рахунків, що їх може відкривати фірма:

 • банківський чековий рахунок;
 • простий (загальний) банківський рахунок;
 • рахунок для розрахунків з персоналом;
 • рахунки для кредитних ліній та ін.

Для відкриття банківського рахунку фірма (як і окрема особа) подає в банк карточку з підписом (зразок) осіб, які матимуть право підписувати чеки та інші банківські документи. В окремих випадках банк може вимагати від клієнта фінансової інформації про нього.

Після відкриття рахунку банк друкує і видає клієнтові чекову книжку з пронумерованими чеками (та з корінцями), а також депозитні бланки (на аркуші).

На цих документах друкується (вже надрукована банком) інформація, що ідентифікує банк та фірму (клієнта) – тобто назва, адреса тощо. Банківські депозити (вклади) здійснюються відповідальною за це особою, здебільшого старшим (головним) касиром.

На кожний депозит виписується Депозитний бланк. Він виписується у виписується у 2-х примірниках: оригінал – для банку, а другий примірник зі штампом банку – для депозитора. В депозитному бланку вказується сума внеску готівкою, а також перераховуються внески чеками (номер чека і сума) та проставляється загальна сума депозиту.

Виписка чеків – фірма одержує чеки в оплату від інших фірм, а також сама виписує чеки до оплати.

У чеку вказують, за що здійснюється платіж (дається посилання на рахунок - фактуру тощо). Банківський звіт (витяг) - один раз на місяць (по закінченню місяця) банк надсилає вкладникові (депозиторові) витяг з його рахунку.

     

У витягу вказується:

 • оплачені банком чеки та інші перерахування з рахунку, які зменшують суму депозиту;
 • депозити та інші надходження, які збільшують суму рахунку;
 • залишок на рахунку після щоденних операцій (на кожен день).

До витягу додаються всі оплачені й погашені банком чеки та інші документи.

Відображення в обліку основних операцій по надходженню та вибуттю грошей на банківських рахунках

Рух коштів відображається самою фірмою на рахунку активів "Грошові кошти" та банком на рахунку поточних пасивів (зобов’язань), які відкриваються на ім’я депозитора.

Один раз на місяць (по закінченню місяця) банк надсилає вкладникові (депозиторові) витяг з його рахунку. У витягу вказується:

 • оплачені банком чеки та інші перерахування з рахунку, які зменшують суму депозиту;
 • депозити та інші надходження, які збільшують суму рахунку;
 • залишок на рахунку після щоденних операцій (на кожен день).

До витягу додаються всі оплачені й погашені банком чеки та інші документи. До банківського звіту додаються меморандуми (авізо), які пояснюють інші записи щодо дебету і кредиту рахунку.

Дебет Меморандум (DM): списання грошей за банківські послуги, за переведення фонду у інші регіони. Неоплачені покупцем чеки у зв’язку з відсутністю грошей (NSF). Такі чеки збільшують дебіторську заборгованість і зменшують гроші на рахунку.

Кредит Меморандум (CM): наприклад, банк може прийняти вексель до одержання, зарахувавши суму на банківський рахунок (віднявши банківський гонорар).

Розходження між виписками банку та даними обліку на підприємстві, порядок їх регулювання. Погоджувальна таблиця

Існує декілька видів банківських рахунків:

 • банківський чековий рахунок;
 • простий (загальний) банківський рахунок;
 • рахунок для розрахунку з персоналом;
 • рахунок для кредитних ліній та ін.

На практиці можуть існувати розходження між залишками на банківських рахунках за даними обліку фірми і за даними виписки банку.

Причинами цього можуть бути:

 • відставання у часі;
 • помилки у записах;
 • записи банків на рахунках без відома клієнтів.

Усі розходження мають бути врегульовані. На відміну від нашої практики, коли банківські операції здійснюються на основі банківської виписки, в зарубіжних країнах перевага надається клієнтові.

Після одержання витягу банку він ретельно перевіряється і складається для врегулювання узгоджувальна таблиця. Спочатку в таблицю записують залишки – за даними витягу і за даними обліку фірми. Потім відображаються всі розходження:

Узгоджувальна таблиця на 30.04. 2000.

Залишок за банківським звітом – 15907,45 + вечірня каса – 2201,4 - виписані чеки постачальникам, не проведені банком – 5904

Скоригований залишок банку – 12204,85

Книжний залишок фірми – 11859,45 + облік векселя банком – 1035 + помилка у відображенні чека на оплату рахунку постачальника – 36 - одержані, але не оплачені чеки від покупців - 425,6 - списано за банківські послуги – 30

Скоригований книжний залишок – 12204,85

Результати узгоджувальної таблиці відображаються в обліку для коригування залишку на рахунку "Грошові кошти". Про допущені банком помилки сповіщають банкові для виправлення.

"+" – грошові кошти по Дт, "– "- по Кт.

 • 1035 – номінальна вартість векселя - 1000,% по векселю – 50, банківські послуги – 15. Дт "Грошові кошти" – 1035; Дт "Фінансові витрати" – 15; Кт "Векселі одержані" – 1000; Кт "Фінансові доходи (% по векселю) – 50.
 • 36 - Дт "Грошові кошти" – 36; Кт "Постачальники (рахунки до сплати)" – 36.
 • 425,6 – Дт "Рахунки до одержання" – 425,6; Кт "Грошові кошти" – 425,6.
 • оплата банківських послуг: Дт "Фінансові витрати" – 30; Кт "Грошові кошти" – 30.


05.03.2011