Оприлюднено рейтинг вишів «ТОП-200 Україна 2022»

Рейтинг університетів України базується на принципах об’єктивності та незалежності ранжування

Оприлюднено рейтинг вишів «ТОП-200 Україна 2022»

В Україні оприлюднили результати щорічного академічного рейтингу українських закладів вищої освіти «Топ-200 Україна 2022».

Цей рейтинг шістнадцятий рік поспіль розробляє Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

При складанні рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти, що зазнає глибинних змін у результаті впливу пандемії COVID-2019 і повномасштабного воєнного вторгнення рф.

Укладачі рейтингу стверджують, що рейтинг базується на принципах об’єктивності та незалежності ранжування університетів.

Також під час рейтингування враховувалася всебічна діяльність університетів. З цією метою їх робота сукупно оцінювалася на більш широкій базі показників у порівнянні з відомими рейтинговими системами.

Окрім того, важливою складовою рейтингування була пріоритетність євроінтеграційних процесів. Виходячи з важливості цього чинника, вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів були встановлені вищими за вагові коефіцієнти національних показників.

Загалом було взято до уваги десять показників оцінювання діяльності університетів. З-поміж них найбільші вагові коефіцієнти мають академічна, науково-видавнича та міжнародна діяльність, оцінка науково-дослідницьких досягнень через порівняння сайтів університетів та досягнення закладами 17 цілей сталого розвитку ООН.

У 2022 році трійка лідерів серед вишів України залишилась незмінною порівняно з 2021 роком.

Очолив десятку лідерів другий рік поспіль Київський національний університет ім. Шевченка.

Друге місце знов посів «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського», третє – Харківський національний університет ім. Каразіна.

На четвертому місці залишився університет «Львівська політехніка».

З сьомої на п’яту сходинку рейтингу піднявся «Харківський політехнічний інститут», натомість Сумський державний університет опустився на одну сходинку вниз, посівши шосту позицію.

Також на одну позицію опустився вниз Львівський національний університет ім. Франка, посівши сьоме місце в рейтингу.

Національний університет біоресурсів і природокористування стабільно другий рік поспіль посідає восьму позицію в національному рейтингу.

Замикають цьогорічну десятку два виші, які минулого року перебували у другій десятці рейтингу. Харківському національному університету радіоелектроніки вдалось піднятись з дванадцятого на дев’яте, а Дніпровському національному університету ім. Гончара – з сімнадцятого на десяте місце.

РЕЙТИНГОВА ТАБЛИЦЯ

Рейтинг 2022 Заклад вищої освіти Сума індексів закладу
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 3,04
2 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 4,44
3 Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 4,89
4 Національний університет «Львівська політехніка» 6,07
5 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 7,19
6 Сумський державний університет 8,05
7 Львівський національний університет імені Івана Франка 8,51
8 Національний університет біоресурсів і природокористування України 10,56
9 Харківський національний університет радіоелектроніки 10,87
10 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 11,18
11 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 11,7
12 Ужгородський національний університет 12,19
13 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 12,54
14 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 13,29
15 Вінницький національний технічний університет 13,79
16 Національний авіаційний університет 13,94
17 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 14,57
18 Національний університет «Києво-Могилянська академія» 14,88
19 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 15,88
20 Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського 16,05
21 Донецький національний університет імені Василя Стуса 17,76
22 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 17,82
23 Волинський національний університет імені Лесі Українки 18,23
24 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 18,36
25 Харківський національний медичний університет 18,53
26 Криворізький національний університет 18,55
27 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 18,94
28 Київський національний університет технологій та дизайну 19,47
29 Національний університет харчових технологій 19,74
30 Західноукраїнський національний університет 20,47
31 Український державний хіміко-технологічний університет 21,25
32 Національний університет водного господарства та природокористування 21,34
33 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 21,52
34 Буковинський державний медичний університет 21,85
35 Державний університет «Одеська політехніка» 22,2
36 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 22,69
37 Національний фармацевтичний університет 22,79
38 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 22,96
39 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 23,57
40 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 23,79
41 Донецький національний технічний університет 24,21
42 Запорізький національний університет 24,43
43 Київський національний торговельно-економічний університет 24,64
44 Одеська національна академія харчових технологій 25,19
45 Київський національний університет будівництва і архітектури 26,28
46 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 26,7
47 Національний університет «Запорізька політехніка» 27,14
48 Приазовський державний технічний університет 27,27
49 Державний університет «Житомирська політехніка» 27,29
50 Хмельницький національний університет 27,49
51 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 27,98
52 Національний університет «Чернігівська політехніка» 28,28
53 Український державний університет залізничного транспорту 28,48
54 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 28,61
55 Донбаська державна машинобудівна академія 29,8
56 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 29,88
57 Луцький національний технічний університет 29,89
58 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 29,99
59 Національний лісотехнічний університет України 30,02
60 Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського 30,5
61 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 30,86
62 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 31,06
63 Херсонський державний університет 31,08
64 Дніпровський державний медичний університет 31,28
65 Донецький національний медичний університет 31,4
66 Сумський національний аграрний університет 31,51
67 Український державний університет науки і технологій 31,72
68 Криворізький державний педагогічний університет 31,9
69 Івано-Франківський національний медичний університет 32,24
70 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 33,57
71 Національний університет цивільного захисту України 34,7
72 Міжрегіональна Академія управління персоналом 35,08
73 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 35,19
74 Запорізький державний медичний університет 35,36
75 Київський університет імені Бориса Грінченка 35,58
76 Національний транспортний університет 35,76
77 Одеський державний екологічний університет 36,37
78 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 36,45
79 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 36,6
80 Житомирський державний університет імені Івана Франка 36,89
81 Одеський національний медичний університет 37,64
82 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 37,81
83 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 37,97
84 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 38,32
85 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького 38,63
86 Університет «Київська школа економіки» 38,98
87 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 39,64
88 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 39,95
89 Національний університет фізичного виховання і спорту України 40,99
90 Миколаївський національний аграрний університет 40,99
91 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 41,6
92 Університет державної фіскальної служби України 41,69
93 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 41,88
94 Рівненський державний гуманітарний університет 42,25
95 Одеський національний економічний університет 43,39
96 Центральноукраїнський національний технічний університет 43,42
97 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 44,35
98 Університет імені Альфреда Нобеля 44,38
99 Харківський національний університет внутрішніх справ 44,84
100 Львівський торговельно-економічний університет 44,86
101 Університет банківської справи 45,11
102 Бердянський державний педагогічний університет 45,19
103 Національний університет «Одеська юридична академія» 45,5
104 Київський національний лінгвістичний університет 45,62
105 Полтавський університет економіки і торгівлі 45,66
106 Черкаський державний технологічний університет 45,71
107 Українська академія друкарства 45,96
108 Університет економіки та права «Крок» 45,99
109 Одеський національний морський університет 46,38
110 Український Католицький Університет 46,52
111 Білоцерківський національний аграрний університет 46,82
112 Харківський національний університет будівництва та архітектури 47,03
113 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 47,33
114 Поліський національний університет 47,81
115 Полтавський державний медичний університет 47,95
116 Національна академія внутрішніх справ 48,03
117 Херсонський державний аграрно-економічний університет 48,16
118 Національний університет «Острозька академія» 48,53
119 Національний університет «Одеська морська академія» 48,66
120 Європейський університет (ПВНЗ) 49,05
121 Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 49,15
122 Державний університет телекомунікацій 49,25
123 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 49,43
124 Маріупольський державний університет 49,48
125 Державний біотехнологічний університет 49,76
126 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 49,89
127 Херсонський національний технічний університет 50,33
128 Університет митної справи та фінансів 50,57
129 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 50,95
130 Національний університет охорони здоров'я ім. Шупика 51,34
131 Вінницький національний аграрний університет 51,57
132 Державний університет інфраструктури та технологій 51,6
133 Київський національний університет культури і мистецтв 51,71
134 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 51,79
135 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 52,49
136 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 52,52
137 Полтавський державний аграрний університет 53,13
138 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 53,33
139 Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 53,84
140 Дніпровський державний технічний університет 54,05
141 Українська інженерно-педагогічна академія 54,86
142 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 55,12
143 Мукачівський державний університет 55,55
144 Луганський державний медичний університет 56,1
145 Національна академія Національної гвардії України 56,13
146 Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 56,43
147 Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 56,72
148 Міжнародний гуманітарний університет 57
149 Одеський державний університет внутрішніх справ 57,16
150 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 57,68
151 Подільський державний університет 58,05
152 Уманський національний університет садівництва 58,06
153 Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» 58,23
154 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 58,28
155 Львівський державний університет внутрішніх справ 58,48
156 Київський Медичний Університет 58,58
157 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 58,62
158 Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку 58,98
159 Академія праці, соціальних відносин і туризму 59,14
160 Львівський національний університет природокористування 59,17
161 Одеська державна академія будівництва та архітектури 59,42
162 Закарпатська академія мистецтв 59,89
163 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 60,02
164 Херсонська державна морська академія 60,7
165 Національна академія управління 60,82
166 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 61,39
167 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 62,3
168 Київський міжнародний університет (ПВНЗ) 62,75
169 Донбаський державний педагогічний університет 62,89
170 Харківська державна академія культури 63,31
171 Національна академія статистики, обліку та аудиту 63,52
172 Університет менеджменту освіти 63,64
173 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 64,25
174 Одеський державний аграрний університет 64,37
175 Донецький державний університет внутрішніх справ 64,7
176 Київський університет права Національної академії наук України 64,99
177 Львівська національна академія мистецтв 65,39
178 Університет Григорія Сковороди в Переяславі 65,69
179 Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 66,63
180 Українсько-американський університет Конкордія 66,63
181 Буковинський університет 67,45
182 Український гуманітарний інститут 67,68
183 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 67,85
184 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 67,9
185 Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка 67,97
186 Академія адвокатури України 68,04
187 Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 68,28
188 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 68,45
189 Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України 68,52
190 Національна академія Служби безпеки України 69,08
191 Харківська державна академія фізичної культури 69,22
192 Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука 69,53
193 Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 69,77
194 Бердянський університет менеджменту і бізнесу 70,3
195 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 70,59
196 Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького 70,68
197 Класичний приватний університет 70,75
198 Львівський медичний інститут 70,88
199 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 70,9
200 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 71,27

 

Освіта.ua
07.06.2022

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Артем
Найбільше радію за Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара :)) найкращий , на мою думку, ЗВО )) приємні ціни на контракт ( але я подавав лише 4 заяви туди лише на бюджет) , але ще планую подати заяву до НТУ "Дніпровська політехніка " ))
Черкаси
Найбільше радію за університет Нубіп, там по справжньому працюють, є результати! Молодець Ніколаєнко , справжній міністр, справжній українець!!