Рейтинг університетів «ТОП-200 Україна» 2020 року

Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» презентував черговий академічний рейтинг закладів вищої освіти

Рейтинг університетів «ТОП-200 Україна» 2020 року

Центр міжнародних проектів «Євроосвіта», в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, презентував новий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2020».

Як зазначають укладачі рейтингу, базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для укладання рейтингу використовувалися лише відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ. При цьому дані, або експертні оцінки самих університетів та органів управління ними не використовувалися.

Також, укладачі рейтингу намагались врахувати всебічність і багатогранність діяльності університетів. Відповідно цьогорічний рейтинг українських університетів розраховувався за десятьма показниками, шість з яких є міжнародними, чотири - національними. При цьому вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (результати у світових рейтингах, участь університетів в програмах Erasmus+ Європейського Союзу) встановлені вищими за вагові коефіцієнти національних показників.

За результатами ранжування, перше місце у рейтингу посів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського», який у цьому році посунув з першої сходинки Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

З шостого на третє місце піднявся Сумський державний університет, який за два минулих роки покращив свою позицію на 6 сходинок.

На четвертому місці розташувався Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» посунувши на п’яту сходинку Національний університет «Львівська політехніка».

Шосте місце у рейтингу посів Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (3 місце у минулому році). На сьомому, восьмому та дев’ятому місцях розташувались відповідно Національний університет «Києво-Могилянська академія» (12 місце у минулому році), Львівський національний університет імені Івана Франка (9 місце у минулому році) та Харківський національний університет радіоелектроніки (18 місце минулого року).

Замикає десятку лідерів вищої освіти України Вінницький національний технічний університет, який піднявся відразу на 15 позицій у порівнянні з минулим роком.

Рейтингова таблиця

Рейтинг 2020 ↓ Заклад вищої освіти Сума індексів університету
1 Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" 3.75
2 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 3.81
3 Сумський державний університет 7.89
4 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 8
5 Національний університет "Львівська політехніка" 14.46
6 Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 15.14
7 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 15.57
8 Львівський національний університет ім. Івана Франка 16.4
9 Харківський національний університет радіоелектроніки 17.07
10 Вінницький національний технічний університет 17.18
11 Ужгородський національний університет 17.84
12 Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 19.22
13 Тернопільський національний економічний університет 19.48
14 Національний Університет біоресурсів і природокористування України 20.14
15 Національний фармацевтичний університет 20.75
16 Національний університет харчових технологій 21.26
17 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького 22.4
18 Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 22.5
19 Одеський національний політехнічний університет 23.22
20 Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 23.25
21 Київський національний університет технологій та дизайну 23.52
22 Запорізький національний університет 23.88
23 Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 23.99
24 Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова 24.5
25 Тернопiльський національний медичний університет ім. I.Я. Горбачевського 25.89
26 Одеська національна академія харчових технологій 26.05
27 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 27.34
28 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 27.65
29 Донецький національний університет ім. Василя Стуса 28.4
30 Національний авіаційний університет 28.79
31 Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 31.18
32 Буковинський державний медичний університет 31.6
33 Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця 32.72
34 Національний університет "Запорізька політехніка" 32.83
35 Державний університет "Житомирська політехніка" 33.29
36 Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя 33.55
37 Донецький національний технічний університет 34.94
38 Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського 36.56
39 Київський університет ім. Бориса Грінченка 36.71
40 Криворізький національний університет 38.09
41 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 39.23
42 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 39.55
43 Київський національний торговельно-економічний університет 40.32
44 Українська медична стоматологічна академія 40.34
45 Житомирський державний університет ім. Івана Франка 40.57
46 Дніпропетровська медична академія 40.66
47 Український державний хіміко-технологічний університет 40.89
48 Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного 41.26
49 Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 42.38
50 Національний університет водного господарства та природокористування 42.43
51 Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського 42.74
52 Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка 42.76
53 Харківський національний медичний університет 43.06
54 Київський національний університет будівництва і архітектури 43.23
55 Херсонський державний університет 43.52
56 Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка 43.86
57 Поліський національний університет 44.41
58 Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки 44.61
59 Чорноморський національний університет ім. Петра Могили 44.83
60 Чернігівський національний технологічний університет 44.85
61 Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького 45.01
62 Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана 45.03
63 Приазовський державний технічний університет 45.27
64 Луцький національний технічний університет 45.48
65 Національний лісотехнічний університет України 45.92
66 Національна металургійна академія України 46.06
67 Український державний університет залізничного транспорту 46.61
68 Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця 47.4
69 Хмельницький національний університет 47.46
70 Національний Університет Фізичного Виховання І Спорту України 48.63
71 Запорізький державний медичний університет 48.77
72 Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого 48.9
73 Івано-Франківський національний медичний університет 49.68
74 Одеський державний екологічний університет 49.74
75 Криворізький державний педагогічний університет 50.45
76 Національний університет "Одеська юридична академія" 50.82
77 Миколаївський національний аграрний університет 51.43
78 Донецький національний медичний університет 51.74
79 Національний університет цивільного захисту України 52.03
80 Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини 53.18
81 Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка 53.77
82 Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 53.94
83 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 54.34
84 Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького 54.35
85 Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля 54.55
86 Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна 54.63
87 Університет економіки та права "Крок" 54.67
88 Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка 54.71
89 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського 55.32
90 Університет державної фіскальної служби України 56.37
91 Донбаська державна машинобудівна академія 56.49
92 Національний університет "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка" 57.12
93 Національний університет "Острозька академія" 58.25
94 Уманський національний університет садівництва 58.96
95 Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка 59.03
96 Університет банківської справи Національного банку України 60.12
97 Одеський національний медичний університет 60.16
98 Національний транспортний університет 60.33
99 Бердянський державний педагогічний університет 60.62
100 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 60.75
101 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького 61
102 Вінницький національний аграрний університет 61.55
103 Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського 61.65
104 Херсонський національний технічний університет 61.7
105 Одеський національний економічний університет 61.96
106 Міжрегіональна Академія управління персоналом 62.11
107 Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка 62.41
108 Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди 63.22
109 Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського 63.4
110 Національний університет "Одеська морська академія" 63.51
111 Маріупольський державний університет 64.46
112 Рівненський державний гуманітарний університет 64.7
113 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 64.71
114 Сумський національний аграрний університет 64.95
115 Українська інженерно-педагогічна академія 65.59
116 Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба 65.85
117 Полтавський університет економіки і торгівлі 66.06
118 Київський національний університет культури і мистецтв 67.46
119 Університет ім. Альфреда Нобеля 67.63
120 Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка 67.71
121 Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя 67.93
122 Національна академія внутрішніх справ 68.13
123 Полтавська державна аграрна академія 68.22
124 Державний Університет Телекомунікацій 68.65
125 Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського 68.76
126 Харківський національний університет внутрішніх справ 69.06
127 Дніпровський державний технічний університет 69.26
128 Донецький державний університет управління 69.65
129 Український Католицький Університет 69.76
130 Державний університет інфраструктури та технологій 70.55
131 Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 70.67
132 Європейський університет 71.69
133 Харківський державний університет харчування та торгівлі 71.8
134 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 71.85
135 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 72.01
136 Київський національний лінгвістичний університет 72.14
137 Одеський національний морський університет 72.25
138 Херсонський державний аграрний університет 73.34
139 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 73.84
139 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 73.84
140 Харківський національний університет будівництва та архітектури 74.85
141 Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ 75.17
142 Закарпатська академія мистецтв 75.22
143 Черкаський державний технологічний університет 75.31
144 Одеський державний університет внутрішніх справ 75.33
145 Луганський державний медичний університет 75.55
146 Національний університет оборони України Івана Черняховського 76.42
147 Білоцерківський національний аграрний університет 76.78
148 Львівський державний університет внутрішніх справ 77.22
149 Українська академія друкарства 77.83
150 Центральноукраїнський національний технічний університет 78.18
151 Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 78.51
152 Академія праці. соціальних відносин і туризму 79.13
153 Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського 79.17
154 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди 79.33
155 Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка 79.45
156 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 79.53
157 Мукачівський державний університет 79.92
158 Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського 79.97
159 Університет митної справи та фінансів 80.25
160 Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова 80.39
161 Львівська національна академія мистецтв 80.47
162 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 80.82
163 Вінницька академія неперервної освіти 81.32
164 Донбаський державний педагогічний університет 81.45
165 Херсонська державна морська академія 81.87
166 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 82.34
167 Одеська державна академія будівництва та архітектури 82.72
168 Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка 82.73
169 Національна академія управління 83.07
170 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 83.25
171 Міжнародний гуманітарний університет 83.76
172 Київський міжнародний університет 83.9
173 Львівський національний аграрний університет 84.37
174 Київський університет права 85.37
175 Академія сухопутних військ гетьмана Петра Сагайдачного 86.06
176 Львівський торговельно-економічний університет 86.28
177 Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая 86.42
178 Харківська державна академія фізичної культури 86.69
179 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 86.76
180 Львівська національна музична академія ім. М.В.Лисенка 87.17
181 Бердянський університет менеджменту і бізнесу 87.19
182 Подільський державний аграрно-технічний університет 87.43
183 Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової 87.56
184 Академія адвокатури України 88.17
185 Одеський державний аграрний університет 88.41
186 Український гуманітарний інститут 89.13
187 Університет менеджменту освіти 89.21
188 Буковинський університет 89.24
189 Класичний приватний університет 89.39
190 Українсько-американський університет Конкордія 89.91
191 Київський Медичний Університет УАНМ 90.07
192 Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 90.7
193 Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука 90.81
194 Університет Короля Данила 90.89
195 Луганський національний аграрний університет 91.18
196 Київська Академія перукарського мистецтва 91.2
197 Донецький юридичний інститут 91.21
198 Харківська державна зооветеринарна академія 91.37
199 Національна академія Служби безпеки України 91.9
200 Київський Інститут Бізнесу та Технологій 92.07

Освіта.ua
07.07.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Ира
НУХТ-це тема) Навчаюсь і максимально задоволена,у нас завжди весело і цікаво????Постійно майстер класи,лекторії,конкурси.ГРТБ????????
Оксана
Поступайте в НУХТ. Ноль коррупции и хорошие преподаватели. Находится в центре Киева. Преподаватели крутые, но не все. Тут действительно нужно учиться если вы поступаете на повара или на менеджера отельно-ресторанного бизнеса. Есть много разных лабораторий. Так же есть 2 большое кухни где студенты практикуются. НУХТ славится хорошей пивоварней. Так что если вам это по душе, то ждём.
Крутишлунок Світлана  Мефодіївна
По секрету скажу, що по неофіційним даним КНУКІМ номер один! Яка різниця, який диплом використовувати, як підставку для чаю : КНУ чи КНУКІМ P. S. А як вступите в КНУКІМ, то хоч матимете фотки з Поплавським і безплатні білети на концерти, а ще навчитися записувати тіктоки. Тож думайте;)
Діджей поносу
Для Крутишлунок Світлана Мефодіївна: Ооо КНУКІМ действительно афигенный, я и сам там учился. Всё будет чики пуки руки базуки
Галина
Для Крутишлунок Світлана Мефодіївна: Навіщо взагалі кудись вступати, якщо відразу плануєш використовувати диплом як підставку? Може краще не витрачати ні часу ні грошей?
Крутишлунок Світлана Мефодіївна
Шановна, я по природі своїй мазохіст, тож і думка моя, суб’єктивна, яка не підлягає оцінюванню Вами або будь-яким іншим індивідом цього суспільства. Хай щастить!
Коментувати
Піськодрон Алозавр Микитович
Добродії, вступайте в СНУ і буде вам щастя! Він такий класний, що аж очі в лазять!
Олексій
Місто Камянське (Дніпродзержинськ), запитання ректору ДДТУ Коробочці О.М., чому у гуртожитку державного університету, за адресою вул. Миру -25, у кв.№1 проживають особи без реєстрації(без прописки), у кв.№32, кв.№66 зареєстровані одні особи, а проживають інші. Що це корупція ??? МОН зверніть увагу на незаконні дії ректора ДДТУ, нічого підтримувати корупцію у державних ВНЗ., звільняйте подібних псевдоректорів.
((((
на високих щаблях знаходяться деякі університети , які мають паскудну репутацію ( через корупцію або сам рівень викладання ) або ті , якими хіба дітей лякати , що як погано вчитиметесь то вступати прийдеться туди. Є декілька вийнятків , але загалом зрозуміло , що цей рейтинг насправді не відповідає дійсності . Прошу розповісти більш детальніше про те , як оцінювали вузи та чому
Курас
Рейтинг не об‘єктивний, підігнаний соросятами під своіх .... Кпі- розбите корито, Кду ім Шевченка- деградує на очах. Могилянка- одна ангійська і понти...
Lesia
Для Курас: кпі -супер Сестра жодної гривні не заплатила під час навчання
Магнат
Только доллары.
Олександр Макарець
які ще соросята? Можна не повторювати тупі пропагандистські кліше?
Коментувати
Лєна
в 2019 університет КНЕУ заходився на 20 позиції , а зараз на 64 сходинці. Це за рік так знизився рівень викладані? насправді чудовий вуз , а деякі вузи вище за нього не заслуговують взагалі університетами називатися. Відчуття , що цей рейтинг просто був проплачений і деякі не зовсім файні виші просто заплатили за місце там ( хоча з першістю деяких, зокрема КПІ , КНУ та Могилянки не погодитися важко )
Торба
Для Лєна: Насправді в останньому рейтингу Best Global Universities Rankings присутні лише два університети України КНУ Шевченка та ХНУ Каразіна і лише в фізиці і хімії. Все інше треш, бо не спромоглися зайняти хоч якусь позицію в ІТ, економіці, матеріалознавстві, гуманітарних напрямках, тощо. Тому всі ці "чудовий вуз" у минулому. Світ змінюється, а ми деградуємо.
Черкаси
Могилянка-це скандальна клоака, лабараторій немає, дослідження лише на політичні теми за кошти Відродження( сороса) , біологія, екологія, біотех, хімія.. - одні нулі!!!
Юрий
Для Торба: а вот обманывать не нужно. В упомянутом Вами Best Global Universities Rankings присутствует не два вуза, а 6: Каразина (491 место), Шева, ХПИ, КПИ, Сумы и Львовская политехника
Коментувати
Mike
Чому не згадали УжНУ(Ужгородський національний університет) який з 35 місця піднявся на 11? Це ж на 24 позиції вверх..
Топ-200 був точнішим
Рейтинг підігнаний під певні виші, зокрема Могилянку. Та немає нічого крім апломба і гризні. Наприклад- в якій краіні враховують середній бал вступника на контракт! ? Або не враховують оцівнку роботодавців?? Відсутнія оцінка кадрового забезпечення.... , наукових та прикладних розробок на вченого в гривнях. Попереднійтоп -200 був точнішим.
Лучанка
Для Топ-200 був точнішим: для мене загадка як СНУ зайняло 58 позицію ( це ВИШ в місті , в якому живу я , і тому знаю про високий рівень корупції та непрофесіоналізм викладачів, для мене просто дуже дивно , що він не в кінці
Вчитель
Я вчився в СНУ, потім у Львові в НАДУ, рівень викладання у Луцьку примітивний, викладачі -дно. За деяким виключенням, більшість просто зайняли місця через блат. Колхоз, одним словом)) Поки не потрапив до нормальних викладачів, навіть не уявляв, що вчився в Західномонгольській бурсі.
Коментувати
Оракул
Раджу випускникам не орієнтуватися на цей рейтинг при виборі ЗВО - суцільна "заказуха", яка не відповідає реальному стану університетів і їхнім освітнім та науковим можливостям і доробкам.
Роман
Для Оракул: ну, КПИ реально топ
Коментувати
Gennadyi
Про фатальні помилки у рейтингу ТОП-200 Україна 2020 (http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6556) Принаймні одна фатальна помилка закралася при врахуванні в ТОП-200 рейтингу Webometrics (http://webometrics.info). Дійсне місце ЦНТУ (Центраьноукраїнський національний технічний університет) у рейтингу Webometrics – 92 (проти вказаних на сайті Євроосвіти 252). Після виправлення цієї помилки у ЦНТУ буде 92 місце в ТОП-200 (зараз помилкове місце – 150). Зрозуміло, що подібних фатальних помилок у цьому рейтингу може бути і більше. Тому можливі два варіанти: 1) у 2020 році цей рейтинг взагалі не буде прийматися до уваги (наприклад, при складанні консолідованого рейтингу), про що офіційно оголосить сайт Євроосвіти; 2) у рейтинг будуть внесені зміни, про що також офіційно оголосить сайт Євроосвіти.
Випускник
У вишах головне рейтинг, а не навчання студентів! Чим більше статей у скопусі, тим вищий рейтинг і нікого не хвилює, що кількість статей аж ніяк не гарантує якості надання освітніх послуг! Професура строчить опуси, платить скажені гроші за статті, щоб тільки випертися на перше місце у рейтингу, а студенти їм до лампочки!
Торба
Для Випускник: Та ти вже задрав псевдовипускник своїми коментарями. Зміни платівку.
Випускник
Для Торба: Це ти задовбав своїми рейтингами і скопусами! Всери їх! Знайди, йолопе, по всій Україні хоч з десяток учителів, які читають ті довбані скопуси і запитай будь-якого вчителя, що він використав із тих псевдостатей, які штампують професори педнаук!
Торба
Для Випускник: Та пед - це взагалі не науки, тому й скопуси їм не світять, тому йолоп - це ти. Бо весь час одну й ту саму фразу повторюєш для різних статей. Ботолиз пітерський.
Коментувати
Андрей
Отстойный рейтинг получился, а главное, не понятно по какому критерию ставили места
Працівник
Де в цих рейтенгах студент, якість навчання. З однієї сторони бюрократія, з іншої надання освітніх послуг не гарантує результат. А деякі Ректори в окремих ВНЗ вже сказали що студенти в дупі а головне рейтинги!!
Alexander Koni
УКУ так низько в рейтингу... Щось не те або з рейтингом, або з УКУ... Напевно, все ж таки з рейтингом...
Правда
Для Alexander Koni: а что ты хочешь от посредственного вуза? Это он ещё близко! Сколько б туда соросня не вкладывалась.толк один.
Торба
Для Правда-кривда: Якби ти не був лінивий, то почитав би, що УКУ фінансується католицькою церквою. А твоє тупе "соросня" залиш при собі - бо тебе теж фінансують чиїсь конкуренти - от ти й стараєшся гроші відпрацьовувати.
Правда
Для Торба: что могилянку что уку курирует Сорос, и преподают там соросята. Надо уметь читать между строк, а не тупо то, что на поверхности.
Коментувати