Рейтинг університетів «ТОП-200 Україна» 2018 року

Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" презентував черговий академічний рейтинг закладів вищої освіти

Рейтинг університетів «ТОП-200 Україна» 2018 року

Центр міжнародних проектів "Євроосвіта", в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, презентував черговий академічний рейтинг закладів вищої освіти «Топ-200 Україна 2018», складений за методикою, доповненою та вдосконаленою протягом 2006-2018 років.

При складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, окреслені Конференцією IREG-9: «Рейтинги і акредитація — дві дороги до однієї мети» та Конференцією міністрів освіти Європейського простору вищої освіти.

На зазначених конференціях було особливо наголошено, що однією із головних тенденцій в системах ранжування університетів є знаходження балансу між створенням нових, критичних знань, результатів досліджень та інновацій і практичною трансформацією цих напрацювань в розвиток сучасного суспільства.

З урахуванням цих підходів група експертів визначила, що в авангарді українських університетів протягом усіх 12 років впевнено залишаються Київський національний університет ім. Тараса Шевченка та Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». За середньою сумою місць в національному сегменті, п’ять міжнародних університетських рейтингів надають їм рівні результати (Таблиця 1).

ТОП-10 українських ЗВО в міжнародних університетських рейтингах

ЗВО Transparent Ranking (місце в Україні) Webometrics (місце в Україні) UniRank (місце в Україні) QS Top University (місце в Україні) The Times Higher Education World University Rankings (місце в Україні Середня сума місць
КНУ ім. Т. Шевченка 3 1 2 2 1 1.8
КПІ ім. І. Сікорського 1 2 1 3 2 1.8
ХНУ ім. В.Н. Каразіна 27 3 17 1 2 10
Сумський ДУ 4 4 7 4   4.75
ЛНУ ім. Івана Франка 8 5 4   2 4.75
НУБіП 11 10 13     11.3
НТУ ХПІ 5 7 24     12.0
НАУ 22 8 10     13.3
НУ Львівска політехніка 32 6 14   2 13.5
ОНУ ім. Мечнікова   9       13.5


Як зазначають укладачі рейтингу, незважаючи на те, що ці два університети діють дещо в різних сферах суспільства, в національному вимірі за методикою «Топ 200 Україна», в 2018 році вони також отримали дуже близькі значення інтегрального показника (Iз), але із значним відривом віддалилися від групи інших університетів. Враховуючи досить близькі показники діяльності вказаних двох закладів вищої освіти (ЗВО) за міжнародними і національними критеріями, в цьому році команда проекту «Топ 200 Україна» присудила їм загальне перше місце.

Засновники рейтингу також зазначають, що обидва лідери проводять активну роботу в усіх напрямках їх діяльності. Висока затребуваність випускників цих університетів на ринку праці, як в Україні, так і за кордоном, відображає з одного боку високу якість фундаментальної підготовки студентів, постійне впровадження нових інноваційних технологій в освітній процес і наукові дослідження, з іншого — тісну взаємодію з відповідними секторами економіки і суспільства.

При цьому КНУ ім. Тараса Шевченка має найвищий серед українських ЗВО рейтинг цитування своїх наукових праць за системою Scopus, високий рівень затребуваності його випускників ринком праці, особливо в секторах державного управління, юриспруденції, економіки і політики.

КПІ ім. Ігоря Сікорського став головним навчально-науковим центром країни у сфері інженерії і високих технологій. Він продовжує розвивати українську «Кремнієву долину», яка стала відомою в Україні і світі як інноваційна екосистема «Sikorsky Challenge».

Високі показники своєї діяльності демонструє також ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Він стабільно протягом останніх років обіймає третє місце в національному академічному рейтингу «Топ 200 Україна».

У 2018 році у першій десятці лідерів зберегли своє перебування Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (4 місце), Національний університет "Львівська політехніка" (5 місце), Національний університет біоресурсів і природокористування України (6 місце), Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (7 місце), Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (8 місце), Львівський національний університет імені Івана Франка (10 місце).

На думку укладачів рейтингу, високої оцінки заслуговує діяльність Сумського державного університету, який продемонстрував найбільший прогрес серед українських закладів вищої освіти. У 2016 році він обіймав 15 місце, у 2017 – вже 11, а у 2018 він увійшов у десятку лідерів і обійняв 9 місце в рейтингу «Топ 200 Україна».

В цілому ж переважна більшість українських університетів покращує показники за усіма напрямами своєї діяльності. За умов зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг, вони все активніше впроваджують інноваційні підходи в навчальний процес і наукову роботу, налагоджують співпрацю з зарубіжними партнерами, світовим науковим співтовариством, нарощуючи свою участь в освітніх і наукових програмах ЄС Темпус, Еразмус+, Горизонт 2020.

Серед досягнень світового рівня української вищої школи міжнародні експерти визнали лідерство у 2018 році (як і у минулому році) команди КПІ ім. Ігоря Сікорського серед 10 тисяч команд провідних університетів і ІТ компаній світу у змаганнях «білих» (етичних) хакерів по версії CTF (Capture The Flag) та перемогу команди Українського католицького університету (УКУ) у міжнародному конкурсі 2017 Queen’s International Innovation Challenge в Торонто.

У той же час укладачі рейтингу підкреслюють, що як і раніше, головним недоліком українських закладів вищої освіти є їх недостатня інформаційна відкритість. Зокрема, ректори понад 50 ЗВО ще не виставляють на сайтах університетів звіти про свою роботу. Має місце дуже низька культура (у порівнянні з європейськими університетами) ведення інформаційних ресурсів українських університетів і їх факультетів, особливо англійською і іншими іноземними мовами.

Рейтинг «Топ-200 Україна 2018»

# ВНЗ Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Iнп Оцінка якості навчання IН Оцінка міжнародного визнання IМВ Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ
1 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського" 37,42 24,26 23,06 84,74
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 37,77 20,82 22,01 80,59
3 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 20,20 14,67 14,08 48,95
4 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 19,11 11,24 14,36 44,70
5 Національний університет "Львівська політехніка" 14,26 15,90 14,51 44,66
6 Національний університет біоресурсів і природокористування України 17,92 15,88 10,15 43,94
7 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 28,11 8,00 7,71 43,82
8 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 21,16 10,17 11,36 42,69
9 Сумський державний університет 14,18 12,16 16,03 42,37
10 Львівський національний університет імені Івана Франка 13,54 14,67 14,06 42,28
11 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 16,02 11,20 15,06 42,27
12 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 14,10 16,94 11,21 42,26
13 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 13,54 16,86 10,25 40,66
14 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 15,98 12,23 11,65 39,86
15 Національна металургійна академія України 17,09 8,81 12,95 38,86
16 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 16,23 11,34 8,99 36,56
17 Національний університет харчових технологій 17,25 10,09 7,96 35,30
18 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 12,18 7,76 15,26 35,19
19 Національний авіаційний університет 13,45 12,70 9,00 35,15
20 Національний фармацевтичний університет 15,87 10,53 7,62 34,02
21 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 11,43 11,30 10,59 33,33
22 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 17,60 9,37 6,25 33,23
23 Харківський національний університет радіоелектроніки 14,09 7,61 11,40 33,10
24 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 9,39 11,01 12,57 32,97
25 Вінницький національний технічний університет 17,14 8,38 7,17 32,69
26 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 17,11 6,80 7,61 31,52
27 Донецький національний університет імені Василя Стуса 10,01 9,79 11,71 31,51
28 Київський національний торговельно-економічний університет 9,64 15,54 6,22 31,40
29 Національний лісотехнічний університет України 19,78 6,12 5,30 31,19
30 Університет банківської справи НБУ 9,33 15,11 6,65 31,09
31 Харківський національний медичний університет 15,63 7,32 8,08 31,02
32 Київський національний університет технологій та дизайну 13,41 10,48 7,05 30,94
33 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 9,93 9,06 11,23 30,22
34 Донецький національний технічний університет 10,21 9,26 10,53 30,01
35 Ужгородський національний університет 10,88 10,00 9,01 29,89
36 Одеський національний економічний університет 8,09 14,45 6,73 29,27
37 Одеський національний політехнічний університет 8,85 7,36 13,01 29,22
38 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 11,18 9,51 8,41 29,11
39 Тернопільський національний економічний університет 8,80 13,71 6,08 28,59
40 Одеська національна академія харчових технологій 13,58 6,99 7,59 28,16
41 Київський національний університет будівництва і архітектури 13,17 8,37 6,05 27,59
42 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 8,94 8,15 10,44 27,53
43 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 14,22 6,29 7,01 27,52
44 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 8,44 10,39 8,46 27,30
45 Хмельницький національний університет 9,10 6,23 11,90 27,23
46 Одеський національний медичний університет 13,29 6,65 7,04 26,97
47 Національний транспортний університет 11,05 8,13 7,73 26,91
48 Запорізький національний технічний університет 9,30 8,71 8,57 26,58
49 Буковинський державний медичний університет 13,68 5,72 7,04 26,45
50 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 8,32 7,31 10,68 26,31
51 Національний університет "Одеська юридична академія" 9,58 10,49 6,04 26,11
52 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 8,30 10,19 7,49 25,97
53 Українська медична стоматологічна академія 13,01 5,86 7,08 25,96
54 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 12,48 6,70 6,25 25,43
55 Українська інженерно-педагогічна академія 11,14 9,34 4,90 25,38
56 Центральноукраїнський національний технічний університет 12,50 8,83 3,98 25,31
57 Дніпропетровська медична академія 13,65 5,73 5,82 25,20
58 Запорізький державний медичний університет 13,04 5,67 6,37 25,08
59 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 8,05 6,29 10,57 24,92
60 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 10,01 7,21 7,63 24,84
61 Миколаївський національний аграрний університет 10,94 9,86 3,90 24,71
62 Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 13,79 5,67 5,03 24,49
63 Університет економіки та права "КРОК" 7,66 10,70 5,78 24,15
64 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 9,47 10,42 4,14 24,03
65 Національний університет водного господарства та природокористування 11,06 7,41 5,37 23,84
66 Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) 11,01 9,79 2,99 23,78
67 Івано-франківський національний медичний університет 12,62 6,14 5,00 23,76
68 Таврійський державний агротехнологічний університет 10,96 7,17 5,60 23,72
69 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 9,04 7,43 7,23 23,71
70 Донбаська державна машинобудівна академія 11,37 5,64 6,68 23,69
71 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 8,10 10,54 5,04 23,68
72 Криворізький національний університет 12,06 6,55 5,02 23,63
73 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 11,75 7,40 4,45 23,60
74 Луцький національний технічний університет 8,57 7,03 7,97 23,57
75 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 11,48 6,10 5,94 23,52
76 Приазовський державний технічний університет 9,29 7,29 6,93 23,51
77 Запорізький національний університет 8,40 8,47 6,63 23,49
78 Одеський державний екологічний університет 9,80 6,36 7,31 23,48
79 Київський університет імені Бориса Грінченка 8,74 6,89 7,83 23,46
80 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 8,52 8,41 6,36 23,29
81 Херсонський національний технічний університет 10,33 8,71 3,95 23,00
82 Львівський торговельно-економічний університет 8,55 8,82 5,54 22,91
83 Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 8,73 10,37 3,69 22,79
84 Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка 8,69 10,33 3,66 22,67
85 Український державний хіміко-технологічний університет 12,29 6,83 3,47 22,59
86 Одеський національний морський університет 9,60 6,81 6,11 22,53
87 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 8,04 7,25 7,16 22,45
88 Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 9,45 8,06 4,88 22,39
89 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 8,46 8,85 4,78 22,10
90 Національна академія внутрішніх справ 9,60 8,43 4,04 22,07
91 Український державний університет залізничного транспорту 9,73 7,95 4,14 21,82
92 Національний університет "Острозька академія" 8,04 8,61 5,11 21,76
93 Чернігівський національний технологічний університет 8,66 7,83 5,15 21,64
94 Харківський національний університет будівництва та архітектури 8,92 7,01 5,48 21,41
95 Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова 8,38 6,16 6,69 21,23
96 Донецький національний медичний університет 12,61 4,30 4,31 21,22
97 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 7,46 6,74 7,01 21,21
98 Херсонський державний аграрний університет 8,73 8,05 4,38 21,16
99 Одеська державна академія будівництва та архітектури 8,01 6,33 6,81 21,15
100 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 8,51 8,67 3,93 21,11
101 Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової 8,62 8,82 3,66 21,10
102 Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 8,15 7,14 5,75 21,04
103 Київський міжнародний університет 8,04 9,10 3,87 21,01
104 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 8,74 6,40 5,86 21,00
105 Національний університет "Одеська морська академія" 8,36 5,82 6,74 20,92
106 Університет імені Альфреда Нобеля 7,06 7,07 6,70 20,83
107 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 7,63 7,79 5,39 20,81
108 Херсонський державний університет 8,03 8,02 4,74 20,78
109 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 8,04 7,24 5,44 20,72
110 Маріупольський державний університет 7,91 7,22 5,58 20,70
111 Харківський державний університет харчування та торгівлі 9,10 7,02 4,52 20,64
112 Київський національний лінгвістичний університет 8,04 7,35 5,14 20,54
113 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 8,39 7,42 4,62 20,43
114 Донецький державний університет управління 7,00 7,02 6,36 20,39
115 Сумський національний аграрний університет 8,49 7,64 4,05 20,18
116 Полтавська державна аграрна академія 7,58 7,81 4,78 20,17
117 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 8,10 8,37 3,66 20,13
118 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 9,90 6,57 3,59 20,06
119 Житомирський державний технологічний університет 7,52 7,01 5,46 19,99
120 Київський національний університет культури і мистецтв 8,90 7,92 3,16 19,98
121 Національна академія управління 7,63 9,00 3,26 19,88
122 Білоцерківський національний аграрний університет 7,35 7,29 5,13 19,77
123 Академія адвокатури України 8,41 8,17 3,02 19,60
124 Університет державної фіскальної служби України 7,82 7,80 3,95 19,57
125 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 7,26 7,21 4,82 19,28
126 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 7,13 7,07 5,07 19,26
127 Подільський державний аграрно-технічний університет 7,96 6,55 4,74 19,25
128 Вінницький національний аграрний університет 7,60 6,57 5,02 19,19
129 Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського 7,00 6,91 5,10 19,01
130 Уманський національний університет садівництва 7,01 6,24 5,66 18,91
131 Житомирський державний університет імені Івана Франка 7,53 7,14 4,14 18,81
132 Національна академія статистики, обліку та аудиту 7,73 7,30 3,70 18,74
133 Черкаський державний технологічний університет 7,09 6,86 4,75 18,70
134 Запорізька державна інженерна академія 7,67 6,75 4,12 18,55
135 Полтавський університет економіки і торгівлі 7,11 5,69 5,52 18,31
136 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 7,31 7,34 3,59 18,24
137 Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 7,50 7,38 3,33 18,20
138 Харківська державна зооветеринарна академія 6,77 6,58 4,75 18,10
139 Донбаський державний технічний університет 7,81 5,80 4,35 17,95
140 Львівський національний аграрний університет 6,60 6,21 5,05 17,87
141 Національний університет цивільного захисту України 7,81 6,19 3,82 17,83
142 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 7,28 7,14 3,38 17,80
143 Львівський державний університет фізичної культури 7,49 7,33 2,94 17,77
144 Харківська державна академія фізичної культури 7,42 7,26 3,07 17,76
145 Класичний приватний університет 6,55 6,64 4,31 17,49
146 Українська академія друкарства 7,15 6,91 3,41 17,47
147 Бердянський державний педагогічний університет 7,33 5,86 4,15 17,34
148 Житомирський національний агроекологічний університет 6,70 6,96 3,66 17,31
149 Харківська державна академія культури 7,68 6,15 3,47 17,30
150 Міжнародний університет фінансів 7,20 6,79 3,22 17,21
151 Університет митної справи та фінансів 6,72 6,04 4,35 17,11
152 Державний університет телекомунікацій 7,23 6,13 3,73 17,09
153 Луганський державний медичний університет 8,41 4,29 4,26 16,96
154 Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука 7,60 5,45 3,82 16,86
155 Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка 7,37 6,09 3,25 16,71
156 Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 6,62 6,65 3,38 16,65
157 Хмельницький університет управління та права 5,85 5,88 4,85 16,58
158 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 6,67 6,11 3,76 16,53
159 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 6,62 5,76 4,10 16,47
160 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 7,32 6,16 2,92 16,40
161 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 7,07 6,34 2,97 16,37
162 Луганський національний аграрний університет 6,69 6,19 3,37 16,25
163 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 6,58 6,07 3,50 16,16
164 Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая 7,02 6,07 3,00 16,09
165 Львівська національна академія мистецтв 6,83 6,16 2,88 15,88
166 Дніпровський державний технічний університет 6,95 5,13 3,76 15,83
167 Донбаський державний педагогічний університет 6,89 5,74 3,03 15,66
168 Київський медичний університет УАНМ 7,65 4,41 3,51 15,56
169 Київський університет права Національної академії наук України 6,32 5,18 3,90 15,41
170 Мукачівський державний університет 6,34 5,61 3,36 15,32
171 Академія праці, соціальних відносин і туризму 5,91 5,41 3,88 15,20
172 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 6,15 5,07 3,87 15,10
173 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 6,74 5,33 2,98 15,05
174 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 5,54 5,30 4,07 14,91
175 Криворізький державний педагогічний університет 6,58 4,85 3,27 14,70
176 Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 6,20 5,89 2,32 14,42
177 Державний університет інфраструктури та технологій 6,09 5,09 3,17 14,35
178 Рівненський державний гуманітарний університет 5,71 5,65 2,91 14,28
179 Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 5,69 5,52 3,04 14,25
180 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 6,19 5,21 2,82 14,22
181 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 5,86 5,39 2,95 14,19
182 Український Католицький Університет 5,78 5,33 2,90 14,02
183 Херсонська державна морська академія 6,42 4,38 3,12 13,92
184 Одеська державна академія технічного регулювання та якості 5,85 5,05 2,64 13,54
185 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 5,56 5,62 2,17 13,36
186 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 5,29 5,24 2,79 13,32
187 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 5,63 4,04 2,95 12,61
188 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 5,28 4,69 2,58 12,56
189 Донецький юридичний інститут 5,08 5,03 2,38 12,49
190 Європейський університет 5,04 4,99 2,37 12,41
191 Дніпровський гуманітарний університет 5,22 5,31 1,78 12,31
192 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 5,45 4,95 1,87 12,26
193 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 5,40 4,60 2,15 12,15
194 Харківська гуманітарно-педагогічна академія 5,01 5,00 2,09 12,10
195 Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 4,92 4,80 2,18 11,90
196 Одеський державний аграрний університет 5,16 4,53 2,14 11,83
197 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 5,33 3,98 2,13 11,44
198 Львівський інститут економіки і туризму 5,39 3,54 2,50 11,43
199 Закарпатська академія мистецтв 4,59 4,22 2,51 11,32
200 Київський університет туризму, економіки і права 4,58 4,07 2,58 11,23


За матеріалами Центра міжнародних проектів "Євроосвіта"

Освіта.ua
04.06.2018

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Алексей
Донбаський державний педагогічний університет, как он вообще сюда попал? Самый корумпированный ВУЗ в Украине! При каждой аттестации нагоняют студентов со всех потоков, чтоб показать посещаемость. Экзамены можно сдать только заплативши, если ты единственный в группе кто ходил, отдувался за всех и отказывался платить - тебя сами преподы загнобят! Учатся в этом ВУЗе только для "корочки", приезжаешь - подаёшь документы и всё, остальные 5 лет можно не появлятся, только деньги на карту сбрасывай за сессию, а тебе еще и стипендию могут начислять. Бюджетные средства разворовываются.
Dodg
Для Алексей: Тоже самое можно сказать и про Житомирський державний технологічний університет!
Господин
Тоже самое можно сказать про Буковинский медицинский университет в Черновцах.
Коментувати
Небайдужий
Цирк на дроті "переважна більшість українських університетів покращує показники за усіма напрямами своєї діяльності". Чому ж тоді в міжнародних рейтингах наші університети втратили позиції?
Ольга
Що за рейтинг, де прозорі критерії, якийсь незрозумілий вінігред. До відома організаторів: почитайте любу книжку по статистиці, де проводяться порівнянні величин. Ніхто абсолютні величини не порівнює!!! Друге: перед проведенням будь-якого заходу завжди оголошується сценарій. Ця табличка не є рейтингом. Зробіть справжній рейтинг і не знущайтеся з вишів
Ледачий
Це не рейтинг а бажання тих хто проводить бачити той чи інший виш на певному місці. Організатори цього спектаклю немаю б ніяких об’єктивних критеріїв. Рейтинг по десь щось почув чи одна баба сказала. Нормальні організатори повинні би виставити критерії та показати формули їхніх розрахунків. Що вони роблять, це збирають від закладів освіти інформацію і ніби її обробляють з встановленням інтегральних показників, Направді це виглядає а логічно . Тобто немає ніЯкого рейтингу а є інформація з університетів, яка спотворена групою організаторів топ 200
P
Це не рейтинг, а «заказуха».які критерії, хто їх бачив.рейтинг робиться вручну невідомо ким і невідомо де.
N
також не зрозуміло, чому Каразіна з 10 середніми балами передує Сумському та ЛНУ з 4,75 - це за яким критерієм? Складні проблеми з математикою - чи головне - хто рахує?
THR
Для N: Його немає в рейтингу Таймс
N
Для THR: Тоді ваш алгоритм не працює - виші з кращими показниками вашого рейтингу знаходяться нижче вишу з гіршими показниками. Це інформація для роздумів. Змініть алгоритм - немає логіки.
THR
То не мій алгоритм, я такий же читач, як й ви. Я маю на увазі, якщо університету немає в рейтингу - то в цьому рейтингу його місце умовно останнє. Поставте СумДУ умовно 200 місце у The Times Higher Education World University Rankings і розрахуйте "середнє місце" - буде значно більше, ніж 4,75 ;)
Коментувати
N
Є помилки при підрахунку інтегрального рейтингу - перерахуйте до сотих, якщо ви їх приводите.
Denis Qin
З таким ставленням до розробки зно, щось не дуже віриться в якусь там Євроосвіту.