Ви можете БЕЗКОШТОВНО
додати свій навчальний заклад до довідника.
Для цього, спочатку зареєструйтесь на сайті.

26.
Національний авіаційний університет (НАУ) м. Київ, проспект Любомира Гузара 1
27.
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» м. Харків, вул. Чкалова 17
28.
Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ України) м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103
29.
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" (НТУ "ДП") м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19
30.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ ХПІ) м. Харків, вул. Кирпичова, 2
31.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ ім. Ігоря Сікорського) м. Київ, проспект Перемоги 37
32.
Національний університет "Одеська морська академія" (НУ ОМА) м. Одеса, вул. Дідріхсона 8
33.
Національний університет "Одеська політехніка" м. Одеса, Проспект Шевченка 1
34.
Національний університет «Львівська політехніка» (НУ «ЛП») м. Львів, вул. С. Бандери, 12
35.
Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБПУ) м. Київ, вул. Героїв Оборони 15
36.
Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) м. Рівне, вул. Соборна 11
37.
Національний університет Запорізька політехніка м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
38.
Національний університет оборони України м. Київ, пр-т Повітрофлотський 28
39.
Національний університет харчових технологій (НУХТ) м. Київ вул. Володимирська 68
40.
Одеський національний технологічний університет м. Одеса, вул. Канатна 112
41.
Полтавська філія Національного університету харчових технологій м. Полтава, вул. Пушкіна, 56
42.
Приазовський державний технічний університет (ПДТУ) Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська 7
43.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА) м. Дніпро, вул. Архітектора Олега Петрова (Чернишевського), 24-А
44.
Севастопольський національний технічний університет (СевНТУ) АР Крим, м. Севастополь, вул. Університетська 33
45.
Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості (СНУЯЕтаП) АР Крим, м. Севастополь, вул. Курчатова 7
46.
Сумський державний університет (СумДУ) м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2
47.
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (СНУ ім. В. Даля) м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, 17
48.
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (ТНУ) м. Київ, вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі) 33
49.
Тернопільський національний технічний університет ім. Пулюя (ТНТУ) м. Тернопіль, вул. Руська, 56
50.
Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. Даля Луганська область, м. Сєвєродонецьк, Радянський проспект 59-А