Християнська етика в українській культурі

У матеріалі подані загальні теоретичні положення методики викладання курсу «Християнська етика в українській культурі», особливості духовно-морального виховання молодших школярів

Адресовано вчителям, які викладають такий курс, а також батькам і всім зацікавленим. (Продовження. Початок див. у журналі "Відкритий урок" № 10 за 2008 р., стаття Дорога добра)

ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ. «ДОРОГА ДОБРА».
ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ

Пояснювальна записка

Процес становлення громадянського суспільства в Україні, прагнення до вдосконалення економічної, правової, освітньої, культурної сфер життя передбачають утвердження життєустрою країни на засадах цінностей і норм високої людяності.

Майбутнє України безпосередньо залежить від збереження й відтворення традиційних християнських моральних цінностей, ідеалів добра та любові.

Необхідність у цьому продиктована наявністю потужного інформаційного поля, поширення через засоби масової інформації образів насильства, страху, аморальності тощо.

З огляду на це актуальним і своєчасним є запровадження курсів духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах.

Запропонована програма курсу «Християнська етика в українській культурі» є загальноосвітньою й культурологічною. Вона побудована на засадах інтеграції етичного, естетичного та релігійного компонентів у житті дитини, на основах християнської моралі, традиційної для українського народу, відповідно до «Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні».

МЕТА Й ЗАВДАННЯ

Метою курсу є сприяння духовно-моральному розвитку дітей і прищеплення їм любові до Бога, до ближнього, до України через ознайомлення з національним культурним надбанням, кращими зразками вітчизняної культури. Ознайомлення учнів із християнськими моральними цінностями: людяністю, милосердям, пошаною до батьків і старших, працелюбністю, побожністю, гостинністю, вдячністю тощо, які водночас глибоко виявляються в українській культурі й за своєю суттю є загальнолюдськими.

Навчальні завдання:

 • ознайомлення з основними духовно-моральними цінностями на основі зразків української культури, поняттями чеснот і гріха, добра та зла, прикладами християнських традицій в Україні;
 • ознайомлення з правилами та принципами християнської етики спілкування та стосунків між людьми, із правилами та звичаями доброчесного життя;
 • сприяння формуванню у школярів психологічної готовності до систематичного шкільного навчання, до подолання адаптаційних труднощів кризи 6-7-и років і засвоєння навичок організації здорової моральної атмосфери в дитячому колективі, у сім'ї, серед близького оточення;
 • проведення навчально-виховних бесід для підвищення дитячої готовності до вирішення різних життєвих ситуацій, в які може потрапити дитина.

Виховні завдання:

 • допомагати учням пізнавати та сприймати морально-етичні цінності й застосовувати їх у своїй поведінці;
 • виховувати в дітях християнські риси - любов до Бога, людей, Батьківщини, пошану до батьків і старших, працьовитість, здатність долати труднощі, схильність безкорисливо чинити добро;
 • виховання духовно-моральних та естетичних почуттів;
 • розвиток емпатії та бажання бути потрібним людям.

Розвивальні завдання:

 • розвиток емоційно-вольової та когнітивної сфери дітей задля якнайкращого відображення їхніх думок, роздумів про ті життєві проблеми, з якими їм доводиться стикатись;
 • підтримка потреби дитини в самовдосконаленні через розвиток її естетичних і духовно-моральних цінностей;
 • заохочення дитини до роботи над собою (через ігрову діяльність і художню творчість).

Основні принципи програми

 • відповідності основним цінностям і спрямуванням національної педагогіки;
 • культуровідповідності;
 • теоцентризму;
 • цілісності;
 • інтегрованості;
 • наступності й доступності;
 • толерантності;
 • превентивності;
 • життєвої смислотворчої самодіяльності.

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Навчальний матеріал 1-го класу структурований за трьома темами, які викладаються впродовж усього навчального року в певній послідовності, дозволяючи таким чином поступово ускладнювати та доповнювати одна одну більш складними поняттями. Так, перша тема «Дорога добра» розкриває основні моральні вимоги до вчинку, до життя за правилами християнського сумління й чеснот. Ця тема поступово розширює усвідомлення необхідності доброчесних стосунків дитини не тільки з людьми, а, що найголовніше, з Богом як Творцем усього світу. Ось чому з цією темою тісно переплетена тема друга «Божий світ навколо нас», яка підводить дітей до розуміння мудрого й доцільного влаштування світу, створеного Творцем. Це більш складна для опанування дітьми тема подається в різних заняттях на прикладах із життя дитини з урахуванням безпосереднього дитячого досвіду. Серед понять цієї теми і перші уявлення про Біблію, про життя й Особу Спасителя - Ісуса Христа, розгляд деяких притч і розповідь про християнські свята. Матеріал подається в розповідях-бесідах, в яких учитель намагається долучитись до внутрішнього світу дитини через її власні переживання, на досвіді, який є для неї актуальним і корисним. Друга тема є світоглядною й формує в дитини розуміння краси та гармонії існування всього живого і, головне, важливість впливу людини на цей світ, на оточення, на своїх рідних і на себе. Тому велика увага в цій темі приділяється саме святам і підготовці до них: з виготовленням подарунків і підготовкою святкових вистав (виступів з віршами, піснями, відвідувань святкових концертів тощо). Третя тема «Україна благословенна» становить певним чином культурологічне підґрунтя всієї програми. Можна сказати, що елементи цієї теми проникли майже в усі заняття, що є характерною ознакою злиття християнської традиції з українською культурною спадщиною. У цій частині місце відведено відомостям з історії християнства в Україні з її сьогоденням і з життям українського народу. Саме в цій темі звучить по-новому поняття «я - моя родина - благословенна земля України». На прикладах родинних відносин і пошани до родичів уславлюються наші предки, які мають християнське коріння, християнське моральне виховання й життя за Божими законами. На прикладах визначних діячів історії, культури (наприклад, Т.Г. Шевченка) дітям подаються зразки християнського служіння Богу і своєму ближньому, праці заради Батьківщини.

Автори: Ігумен Лонгін (Чернуха), протоієрей Богдан Огульчанський, Е. Бєлкіна, І. Ковальчук

Освіта.ua
04.03.2009

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Victoria
необхідні програми для 1- 4 класів