Психолого-педагогічний супровід

У системі організації навчально-виховного процесу психодіагностиці належить провідне місце, тому що без діагностичних методів учителю в сучасних умовах працювати важко

Учитель повинен не тільки досконало знати свій предмет, бути витонченим фахівцем, а й вивчити внутрішній світ дитини, її родину, корегувати міжособистісні взаємини в колективі, які позитивно чи негативно впливають на емоційний, інтелектуальний, соціальний розвиток дитини.

Психодіагностика - це сукупність способів і засобів виявлення індивідуально-психологічних характеристик особистості для подальшого корекційного впливу на її розвиток. Виходячи з цього, психолого-педагогічні дослідження повинні бути комплексними, систематичними, прогностичними з урахуванням двох складових елементів:

1) збір фактів та їх аналіз;

2) підбір адекватних прийомів психолого-педагогічного впливу.

Ця робота має проводитися з трьома категоріями суб'єктів педагогічного процесу:

 • з учнями - спостереження, групове й індивідуальне тестування; корекційно-профілактична робота;
 • з батьками - консультації для батьків із питань психолого-фізіологічних особливостей розвитку дитини; тестування з метою виявлення ставлення до навчально-виховного процесу;
 • з учителями - систематичне поглиблення компетентностей із психологічно-індивідуального розвитку особистості на семінарах, консультаціях, тестування.

Підсумки проведеної роботи підбиваються на засіданнях психолого-педагогічних консиліумів.

Мета психолого-діагностичного дослідження:

 • одержання об'єктивної інформації про особистість, зменшення суб'єктивності сприймання вчителем учня;
 • створення оптимальних умов для впровадження диференційованого навчання, що допомагає реалізувати особистісно зорієнтований підхід до навчання, розвитку та виховання;
 • створення науково обґрунтованих умов для безперервного розвитку особистості як учня, так і вчителя.

Запроваджений у нашому навчальному закладі «Методичний комплекс психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу у школі» використовується на початкових етапах цієї діяльності та складається з двох блоків:

 • психодіагностика молодшого та середнього шкільного віку та корекційно-розвивальна робота;
 • уведення додаткового курсу «Пізнай себе» для учнів 1-4-х класів.

І блок складається з чотирьох розділів-програм:

 • перший - програма визначення психологічної готовності дітей до навчання;
 • другий - програма комплексного підходу до розв'язання проблем шкільного життя дитини (1-5-й класи);
 • третій - програма вивчення рівня готовності учнів 4-х класів до переходу в школу ІІ ступеня;
 • четвертий - програма психологічного обстеження та корекції учнів у період адаптації при переході з школи І ступеня до школи ІІ ступеня (для 5-х класів).

ІІ блок передбачає вивчення курсу «Пізнай себе» для учнів 1-4-х класів. Запропонована програма курсу складена таким чином, щоб дати змогу дитині разом з учителем (психологом) розглянути себе як природне та фізичне тіло, як особистість, усвідомити себе як частку навколишнього світу, суспільства через призму понять «Я - людина й особистість», «Я та навколишній світ», «Я та суспільство». Програма курсу викладається вчителем початкових класів або психологом паралельно з діагностичною та корекційно-розвивальною роботою.

Слід пам'ятати, що діагностика має сенс не сама по собі, а лише для здійснення контролю динаміки психічного розвитку учня та визначення програми подальшого впливу на нього, для аналізу різноманітних підходів, прийомів і методів навчання, розвитку та виховання.

Система збору інформації про дитину здійснюється за допомогою тестування та психолого-педагогічного спостереження.

Тестування - це метод психодіагностики, який послуговується певним добором запитань і завдань, до яких додається конкретна шкала значень. Процес тестування визначає три етапи:

 • вибір надійних тестових методик з урахуванням мети психодіагностичного досліджування;
 • проведення власне процедури тестування згідно з інструкціями до тесту;
 • інтерпретація одержаних результатів.

Частіше за все ця робота проводиться психологом разом з учителем початкових класів.

Поряд з тестуванням використовується ще один метод - спостереження. Процес спостереження теж має свої особливості.

Визначення конкретної мети спостереження або чітка відповідь на запитання, для чого це здійснюється.

Визначення конкретної кількості ознак, які досліджуються (вони повинні бути мінімальними та мати розроблені критерії їх оцінювання).

Спостереження проводиться в реальних навчальних умовах (бажано на другому та третьому уроках).

Спостерігач має знати, які помилки можуть бути допущені та як їх запобігти.

Наведені в даному методичному комплексі методи та діагностичні методики допоможуть у вирішенні важливих загальнопедагогічних завдань:

 • визначення розумового, емоційного, морального та духовного розвитку особистості учнів і вчителів;
 • виявлення учнів з високим інтелектуальним розвитком, обдарованих дітей;
 • стимулювання розумової активності учнів, активізації в них процесів самопізнання та самовдосконалення;
 • залучення вчителів до психодіагностичного процесу в ролі активних суб'єктів його створення;
 • зацікавлення батьків результатами діагностичних досліджень;
 • забезпечення підґрунтя для складання практичних моделей внутрішньої та зовнішньої диференціації.

Діагностика тісно пов'язана з корекційно-розвивальною, профілактичною роботою (індивідуальні бесіди, рольові ігри, тренінг тощо), але психодіагностика не завжди є передумовою корекції. Вона необхідна для виявлення інтелектуальних здібностей дитини та визначення шляхів і прийомів подальшого розвитку її психічної індивідуальності.

Особливістю запропонованої програми є те, що в ній комплексно розглядаються вікові особливості учнів як молодшої, так і середньої школи у процесі виховання й навчання. Очікувані результати від реалізації цієї програми - це можливість побудувати процес навчання, розвитку та виховання з урахуванням індивідуальних можливостей як окремого учня, так і всього класу, проведення своєчасної корекційної роботи для подальшого розвитку особистості учнів.

Автори: А. Жукова, О. Зданевич

Освіта.ua
19.03.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів