Про сумісництво роботи вчителя й вихователя

Обсяг роботи педпрацівника за основним місцем роботи не має граничних розмірів

Про сумісництво роботи вчителя й вихователя

Із запитання спілчан щодо оплати праці вчителя: «Як оплачується праця вчителя, який має навчальне навантаження 25 годин на тиждень, з яких – 11 годин з певного предмета навчального плану та 14 годин – за індивідуальною формою навчання учня. Чи може такий вчитель працювати ще за сумісництвом на посаді вихователя в групі продовженого дня? Бухгалтерія оплачує ті 7 годин індивідуального навчання, що перевищують 1,5 ставки, з погодинного розрахунку, обумовлюючи це забороною роботи за сумісництвом документами колишнього СРСР».

Оплата праці працівників освіти, зокрема вчителів, вихователів, провадиться відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, погодженої з Міністерством фінансів України, Міністерством праці України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України та затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.05.1993 за № 56 (далі Інструкція № 102).

Згідно з пунктом 63 Інструкції № 102 навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі. Цим пунктом передбачено, що обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.

Відповідно до пункту 68 Інструкції № 102 місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти, у т. ч. педучилищ (крім вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів) визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Відповідно до пункту 73 Інструкції № 102 погодинна оплата педагогічних працівників допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п.68 цієї Інструкції (за тарифікацією).

Щодо оплати праці вчителя за години навчального навантаження при індивідуальній формі навчання учнів зазначаємо наступне.

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8. Пунктом 1 розділу IV «Оплата праці педагогічних працівників, які здійснюють навчання учнів за індивідуальною формою навчання» Положення № 8 встановлено, що оплата праці педагогічних працівників за проведення індивідуальної форми навчання, у тому числі з використанням технологій дистанційної форми навчання, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у сфері освіти.

Одним із таких актів є Інструкція № 102. Тобто місячна заробітна плата вчителів, які залучені до навчання учнів на умовах індивідуального навчання, визначається при тарифікації шляхом множення ставки заробітної плати (з урахуванням її підвищення на 20%) на встановлену вчителеві фактичну кількість годин на тиждень, передбачену на індивідуальне навчання, і ділення цього добутку на норму годин на ставку 18 годин на тиждень, з урахуванням додаткової оплати за перевірку зошитів та письмових робіт.

Щодо підвищення ставки заробітної плати за години індивідуального навчання, то абзацом другим підпункту «в» пункту 28 Інструкції № 102 встановлено, що посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам у загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання або тривалого лікування, (в тому числі при індивідуальному навчанні таких дітей) підвищуються на 20%.

Тому ставка заробітної плати вчителя при оплаті за проведення індивідуальних навчальних занять з дітьми, які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад, підвищується на 20%.

Пунктом 1 розділу II «Порядок зарахування на індивідуальну форму навчання» передбачено, що зарахування учнів на індивідуальну форму навчання проводиться протягом навчального року. Тому у випадках, коли виникла потреба у індивідуальному навчанні учня серед навчального року, вносяться відповідні зміни до тарифікації відповідного вчителя з визначенням йому місячного розміру заробітної плати залежно від обсягу навчального навантаження та інших видів педагогічної роботи.

За проведення вчителями індивідуального навчання учнів з предметів, де передбачено оплату за перевірку зошитів чи письмових робіт, їм має провадитися відповідна доплата за цю педагогічну роботу з урахуванням наповнюваності класів.

Відповідно до пункту 38 Інструкції № 102 в I-XI (XII) класах загальноосвітніх навчальних закладів з кількістю учнів менше 12 осіб оплата за перевірку письмових робіт провадиться у розмірі 50 % відповідних доплат.

Додаткова оплата за перевірку письмових робіт вчителям провадиться залежно від обсягу встановленого їм навчального навантаження.

Тобто, оплата праці вчителя з погодинного розрахунку можлива лише у випадку заміни тимчасово відсутнього працівника, якщо така заміна тривала не більше двох місяців. В інших випадках – оплата праці вчителів провадиться за тарифікацією.

Щодо роботи за сумісництвом зазначається наступне.

На сьогодні питання роботи за сумісництвом регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 3.04.1993 № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» та спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій». Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 245 робітники, спеціалісти і службовці державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації у вільний від основної роботи час.

Пунктом 4 цієї постанови передбачені певні обмеження щодо категорій осіб, які не мають права на роботу за сумісництвом. Зокрема установлено, що не мають права працювати за сумісництвом керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

Пунктом 2 постанови також передбачено, що тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Пунктом 8 Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43, установлено, що не вважається сумісництвом робота учителів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів, у тому самому навчальному закладі понад установлену норму учбового навантаження, педагогічна робота та керівництво гуртками в тому самому навчальному закладі, дошкільному виховному, позашкільному навчально-виховному закладі.

Тож учитель, який має навчальне навантаження 25 годин на тиждень, з яких – 11 годин з певного предмета навчального плану та 14 годин – за індивідуальною формою навчання, які не вважаються сумісництвом, може працювати ще за сумісництвом на посаді вихователя в групі продовженого дня, але не більше чотирьох годин на день.

При цьому слід урахувати, що відповідно до статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» та підпункту «є» пункту 64 Інструкції № 102 ставка заробітної плати вихователю групи продовженого дня встановлюється за 30 годин педагогічної роботи на тиждень. Тобто при укладенні вчителем ще додатково трудового договору на виконання роботи в обсязі 0,5 штатної одиниці посади вихователя, тижнева норма складає 15 годин, що за п’ятиденного режиму закладу становить 3 години щодня.

Тому, вчитель закладу загальної середньої освіти, який має тижневе навантаження 25 годин, має право працювати в цьому ж закладі (на умовах внутрішнього сумісництва) на посаді вихователя групи продовженого дня в обсязі 0,5 штатної одиниці.

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 12.09.91 № 1545-XII «Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів законодавства Союзу РСР» акти законодавства Союзу РСР діють на  території України лише з питань, не врегульованих законодавством України та за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України.

За матеріалами Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Освіта.ua
26.01.2018

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Андрій Шевчук
Доброго дня. Якщо медична сестра в щколі має ставку (38,5 год). Має також педагогічну освіту. Скільки годин на тиждень може викладати за сумісництвом? Дякую
Тетяна
Якщо працівник 27 січня написав заяву на звільнення за взаємною згодою сторін з 1 лютого. запропонували саме так, тому що попередньо протабелювали про відсутність на роботі протягом декількох днів та взяли письмові пояснення, з яких висновку однозначно зробити не можна, але зрозуміло що на робочому місці часто не було її. станом на 28,01 зарплата виплачена за січень. якщо не брати до уваги акти зараз, а табель лишити як був. чи можна повністю виплатити зарплату 1 лютого?
Економіст
Для Тетяна: остаточний розрахунок він має отримати востанній робочий день. Ви взагалі зможете 1 числа виплатити зарплату? У вас на рахунках є гроші чи теба щоб профінансували?
Тетяна
Гроші є виплатити зможемо. Що робити з табелем, розпорядженням про надання письмових пояснень і актами, якщо заява за взаємною згодою? Може бути що працівник в майбутньому звертатиметься до суду так як вважає що її безпосередній керівник її обмовив. хоча те що була відсутня на роботі, то це факт і це періодично повторювалось протягом декількох місяців. якщо в табелі за січень ставимо що була присутня всі дні, щоб виплатити зарплату за всі дні, а не лише 11.чи як в такій ситуації це правильно оформити і відповідно до цього протабелювати.? то ці акти не будуть нести доказове значення, так? за взаємною згодою тому що пішли людині на зустріч, щобь не звільняти за прогул
Коментувати
Тетяна
В школі інженер-електронік працює на ставці, має пів ставки лаборанта. чи правомірно це?
Галина
Для Тетяна: правомірно. лише робочі години мають бути розписані так щоб не пересікались
Коментувати
Тетяна
Доброго дня. Заступник з господарської частини має 1 ставку. хоче ще 0,5 ставки вихователя в шкільний автобус. чи можна заступнику дати цих півставки? Дякую за відповідь
Оля
Для Тетяна: нехай призначають на посаду вихователя (без освіти), як внутрішнього сумісника
Тетяна
посада вихователя віднесена до посад педагогічних працівників. як бути з цією нормою, тобто обов’язковою є педагогічна освіта? чи як правильно трактувати цю норму? тому що звертається шкільна медсестра і вихователь садочку
Коментувати
Ольга Ткач
Я працюю в школі вихователем гпд 0.5 ставки+ 0.5 ставки вихователь- супроводжуючий шкільного автобуса.зараз пропонують взяти 0.5 ставки педагог-організатор, але відмовитись від автобуса. Чи можна займати 1.5 ставки, якщо час роботи не співпадає. Виходить на 1.5 ставки з 7:30 ранку до 16:30 дня( 9 годин)
Економіст
Для Ольга Ткач: Стоп! Як може вийти 1,5 ставки, якщо зараз у Вас 1 ставка, пропонують взяти 0,5 (організатора) та віддати 0,5 (супроводжуючого)? 1+0,5-0,5=1
Коментувати
михайло литвиненко
Викладачу фахового коледжу, який працює на повну ставку (720 годин,запропонували додатково пів ставки методиста методичного кабінету в цьому ж закладі фахової передвищої освіти (за сумісництвом). Питання: ця особа буде в першу чергу викладачем (тарифікуватиметься на повну ставку) чи методистом (тарифікуватиметься тільки 360(240)годин, а все інше по довідці)? Дякую
Гірякова Ніна
Доброго дня! Чи можу я заступник директора по виховній роботі бути довантажена годинами на посаді вихователя на 1/2 ставки (15 год/тиж.) в тому ж педагогічному коледжі?
Економіст
Для Гірякова Ніна: не більше ніж 240 годин на рік
Коментувати
Надія
Тимчасово заміняла двох вихователів групи ГПД в різний час (були на лікарняному) , але так вийшло , по однаковій кількості годин. Один вихователь працював на повну ставку, другий - на 0,25. У другому випадку я отримала у 4 рази менше. Чому?
лідія татарина
у навчальному закладі 1 працівник має навантаження: заступник директора 0,5 ст, психолог - 0,5 ст, логопед - 0,5 ст. Чи не є це порушенням ?
Олена
Я працюю вихователем вищої категорії на 0,5 ставки і на декретному місці вчителем математики ,як спеціаліст. Чи правильно проводиться оплата вчительських годин? Чи мають платити за години математики по вищій категорії?
Економіст
Для Олена: ні не повинні. за кожною посадою своя атестація
Коментувати
Світлана
Я працюю в ВНЗ як основне місце роботи. В школі працюю сумісником на посаді вихователя, 12.5 годин тарифна ставка. Мені не оплачують роботу на канікулах, кажучи що я зовнішній сумісник, хоча роботу проводжу. Якими нормативно-правовими актами я можу довести, що мені мають оплачувати роботу і під час канікул? Або що робити? Я не погодинник і працюю за сумісництвом.
Економіст
Для Світлана: під час яких канікул? літніх? дивіться в свій договір. більшість шкіл укладає трудову угоду з сумісниками лише на час навчального року.
Світлана
Канікули цікавлять осінні, весняні і зимові. Що скажете? Як бути? Літні не оплачувані і це знаю.
Коментувати
Дмитро
Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи може вчитель з неповним навантаженням (15 годин) мати ставку вартового і тій же школі?
Tania
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка. Працюючи лаборантом на 0.5 ставки, яке гранично допустиме навантаження я можу мати, як вчитель в цьому ж навчальному закладі? Дякую
Катя
Працюю у школі вчителем та у садочку музпрацівником за сумісництвом. Чому весь час директор заставляє то у травні , то у червні писати заяву на розрахунок з роботи, а у вересні на прийняття на роботу. Як зробити , які документи маю подати, щоб мати, Відпустку? ( на моє запитання до директора: чому так? , вона відповідає : бо влітку у дітей не має занять.
Ольга У.
Добрий вечір. Підкажіть будь ласка, я працюю в ЗДО на основній посаді Підсобним працівником на 0,5 ставки, по внутрішньому сумісництву - вихователем на 0,3 ставки. Яка по закону в мене повинна бути відпустка 24 дні чи 56? І як оплачується?
Економіст
Для Ольга У.: й та й інша за різними посадами. І оплачується також окремо за кожною посадою
Коментувати
Олександр
Підкажіть будь-ласка я працюю в 2 школах в одній школі за основним місцем роботи в мене 14 годин а в другій за сумісництвом 10 годин , оплата здійснюється погодинно тобто за вичитані години, при цьому я зовнішній сумісник а не внутрішній. Чи правильно це?
239
Для Олександр: неправильним є вже те, що у Вас, як у сумісника, більше 9 годин (півставки). Щодо іншого не зрозуміло в чому запитання? Звісно Ви зовнішній сумісник, оскільки основним місцем роботи є інший заклад.
Павлович
Для Олександр: Прочитайте цю статтю: https://pon.org.ua/novyny/7212-oplata-prac-vchitelya-sumsnika-pogodinno-chi-za-tarifkacyeyu.html
Коментувати
Тетяна
Тетяна. Доброго дня. Я працюю за основним місцем роботи 13 годин. Чи маю я право працювати на посаді сумісника 12 годин?
violina1509
Добрий день! Роз’ясніть, будь ласка, якщо за основним місцем роботи я маю навантаження 20 годин, а в іншій школі по сумісництву маю 12 годин? Можливо так?
Галина
Для violina1509: за сумісництвом можна працювати не більше ніж на 0,5 ставки (половину місячної норми). якщо Ви працюєте за сумісництвом за посадою вчителя з тижневим навантаженням 18 годин, то не більше9 годин. А якщо з тижневим навантаженням 24 години (наприклад, вчитель перших класів шкіл естетичного виховання), то не більше ніж 12 годин.
Коментувати
Олег
Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи можу я мати 12 і 8 годин за сумісництвом в різних закладах, маючи 22 години на основному місці роботи? Дякую.
Галина
Для Олег: Згідно п 2 Постанови КМУ від 3 квітня 1993 р. N 245 "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" допускається робота за сумісництвом не більше ніж половина місячнох норми робочого часу (0,5 ставки). Тобто для вчителя, який працює за нормою 18 годин на тиждень - не більше ніж 9 годин на тиждень, а для вчителя з нормою 24 години - не більше ніж 12 годин на тиждень. За основним місцем роботи навантаження не обмежується.
Коментувати
Віталій
Доброго вечора! Скажіть, будь ласка, якщо я працюю за основним місцем роботи вчителем і маю 6 год.Чи можу я працювати сумісником у інших школа з навантаженням відповідно 15 і 5 год. І як здійснюється оплата?
Дгп
Для Віталій: 6 годин не може бути основним місцем роботи. Якщо Вам пропонують за іншим місцем роботи 15 годин, то саме там і має бути основне місце роботи, а 6 годин за цим місцем буде сумісництвом. якщо в 2-х місцях працюєте на загальну кількість годин, що є менше 1 ставки, то така робота не вважається сумісництвом.
Коментувати