Ви можете БЕЗКОШТОВНО
додати свій навчальний заклад до довідника.
Для цього, спочатку зареєструйтесь на сайті.

1.
Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ) Київська обл., м. Біла Церква, пл. Свободи 8/1
2.
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (ВМУРОЛ) м. Київ, вул. Хорива 1-г
3.
Вінницький національний аграрний університет (ВНАУ) м. Вінниця, вул. Сонячна 3
4.
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ м. Вінниця, вул. Соборна 87
5.
Державний торговельно-економічний університет (ДТЕУ) м. Київ, вул. Кіото 19
6.
ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" 92703, Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1
7.
Дніпровський державний аграрно-економічний університет м. Дніпро, вул. С. Єфремова 25
8.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (ДНУ) м. Дніпро, проспект Гагаріна, 72
9.
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ) Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16
10.
Керченський державний морський технологічний університет (КДМТУ) АР Крим, м. Керч, вул. Орджонікідзе 82
11.
Київський кооперативний інститут бізнесу і права (ККІБП) м. Київ, вул. Ломоносова 18
12.
Кримський агротехнологічний університет (КАТУ) АР Крим, м. Сімферополь, смт Аграрне
13.
Луганський національний аграрний університет (ЛугНАУ) м. Старобільськ, вул. Слобожанська, 68
14.
Луцький національний технічний університет (ЛНТУ) м. Луцьк, вул. Львівська, 75
15.
Львівський інститут економіки і туризму (ЛІЕТ) м. Львів, вул. Менцинського, 8
16.
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (ЛНУВМБ) м. Львів, вул. Пекарська, 50
17.
Львівський національний університет ім. Франка (ЛНУ) м. Львів, вул. Університетська 1
18.
Львівський торговельно-економічний університет м. Львів, вул. Туган-Барановського 10
19.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ ХПІ) м. Харків, вул. Кирпичова, 2
20.
Національний університет "Чернігівська політехніка" м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
21.
Національний університет «Львівська політехніка» (НУ «ЛП») м. Львів, вул. С. Бандери, 12
22.
Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБПУ) м. Київ, вул. Героїв Оборони 15
23.
Національний університет харчових технологій (НУХТ) м. Київ вул. Володимирська 68
24.
Одеський національний технологічний університет м. Одеса, вул. Канатна 112
25.
Перший Український морський інститут (ПУМІ) АР Крим, м. Севастополь, вул. Рибаків 5-a