Osvita.ua Вища освіта Вступна кампанія Електронний вступ у навчальні заклади у 2014 році
Електронний вступ у навчальні заклади у 2014 році

Абітурієнти можуть подати заяву про вступ у ВНЗ у паперовій або в електронній формі

Електронний вступ у навчальні заклади у 2014 році

У 2014 році абітурієнти можуть подати заяву про вступ у вищий навчальний заклад у паперовій або в електронній формі не більше ніж у п'ять вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них.

У 2014 році електронну заяву про вступ у вищий навчальний заклад можуть подати вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у 2014 році, або сертифікатів чи їх дублікатів за 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 або 2008 роки з конкурсних предметів, визначених правилами прийому у вищі навчальні заклади.

При поданні заяви в електронному вигляді неможливо врахувати право абітурієнта на першочергове зарахування або право на пільговий вступ, тому абітурієнти, які хочуть скористатися зазначеними правами, не зможуть подати заяву в електронній формі. Наявність даних переваг абітурієнт зобов’язаний пред’являти особисто у строки, визначені для прийому документів. Тільки в такому випадку вони будуть уважатись дійсними для участі в конкурсному відборі.

Заяви про вступ усіх абітурієнтів заносяться в Єдину державну електронну базу з питань освіти (далі – Єдина база). Факт подання заяви в паперовій формі заноситься приймальною комісією в Єдину базу безпосередньо під час подання абітурієнтом заяви, а факт подачі заяви в електронній формі фіксується в Єдиній базі автоматично.

Абітурієнти мають право комбінувати традиційну (паперову) форму подання заяви разом з електронною, тобто подавати заяви в одні вищі навчальні заклади особисто, а в інші в електронній формі.

Подання заяв про вступ в електронній формі розпочнеться 4 липня 2014 року. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на Інтернет-сайті за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua.

Під час реєстрації на зазначеному сайті вступник повинен зазначити такі дані: адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ; серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ; номер, пін-код і рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

Усі подані вступником дані перевіряються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. При цьому прізвище, ім'я та по батькові вступника в сертифікаті (сертифікатах) зовнішнього незалежного оцінювання повинно збігатись із прізвищем, іменем і по батькові вступника в атестаті про повну загальну середню освіту.

У разі подання правильної інформації та збігу прізвища, імені та по батькові вступника в документах, дані про які знаходяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, вступник повинен отримати електронною поштою логін і пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

Після реєстрації в особистому електронному кабінеті вступник вносить в Єдину базу такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів, номер і дату видачі медичної довідки за формою № 086-о, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту й вибирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність).

Крім того, вступник в особистому електронному кабінеті може внести дані про інші власні сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання.

Подана вступником електронна заява відразу повинна відображатись у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, вибраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

Вступник може скасувати подану електронну заяву в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником». При цьому електронній заяві встановлюють статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)».

Електронна заява зі статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу, а та, для якої зазначений статус «Установлено 31 липня», – до кінця поточного робочого дня. За результатами розгляду вповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником».Вступник може анулювати подану електронну заяву в особистому електронному кабінеті тільки до моменту отримання статусу «Заяву зареєстровано у ВНЗ» або «Заява потребує уточнення».

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно вносить у відповідний розділ Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у вищому навчальному закладі».

Після реєстрації заяви у вищому навчальному закладі на підставі рішення приймальної комісії вищого навчального закладу про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу у вищий навчальний заклад уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено вищим навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).

При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних в Єдину базу, за рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу електронну заяву можуть анулювати до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування» з обов’язковим зазначенням причини анулювання. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Якщо вступника допущено до конкурсного відбору він очікує оприлюднення рейтингових списків у строки, визначені умовами прийому до вищих навчальних закладів України (2, 5 та 8-го серпня).

У випадку проходження конкурсного відбору вповноважена особа приймальної комісії ВНЗ змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та до якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендацію про зарахування на навчання, зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування».

Зміна статусу електронної заяви вступника здійснюється не пізніше ніж до 12-ї години дня, в який приймальна комісія прийняла таке рішення (2, 5 та 8-го серпня 2014 року).

Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Рекомендовано до зарахування», зобов'язаний у визначені умовами прийому строки прийняти рішення про вступ на зазначену спеціальність у вибраному вищому навчальному закладі та відвідати приймальну комісію вищого навчального закладу для подання паперової версії заяви про вступ і необхідних оригіналів документів (атестат, сертифікат ЗНО тощо).

Після виконання вступником вимог про подання документів керівник вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування на зарахування для навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено в наказ».

У випадку якщо абітурієнт, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування», не з’явився у встановлені строки у приймальну комісію вищого навчального закладу для підписання власної заяви про вступ і не подав оригінали документів, рішення про рекомендацію його на зарахування анулюється приймальною комісією вищого навчального закладу. На підставі цього вповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку рекомендованих».

Складено на підставі положень Умов прийому у вищі навчальні заклади у 2014 році та Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі у вищі навчальні заклади.

Чи будете ви користуватись системою електронного вступу?
Освіта.ua
02.07.2014


Коментарі
Аватар
Введіть ваше ім’я:
Введіть код:
Залишилось 1000 символів. «Правила» коментування

Nastia
Можете підсказати чому я не можу ввести код для того щоб зареєструватись
Міша Головацький
Доброго вечора! Така проблема: Кинув 5 електронних заяв у ВЗН. Я подивився що в рейтингах я не проходжу на державне. Тому я хочу поступити в коледж, вле вже кинуто заяви у ВЗН!! Як можна ці заяви анулювати? І кинути туди, де мені потрібно. Я подивився по рейтингах, що в коледж я проходжу на державне і тому хочу кинути заяку на вступ. Хто може допомогти?
Ксения
Для Міша Головацький: ти можеш скасувати заяву лише у ВНЗ. http://ez.osvitavsim.org.ua/faq.php пункт 4.3(скасовано абітурієнтом)
Міша Головацький
Для Ксения: Але я вже є у списках абітурієнтів! І тому цієї заяви я не можу скачувати. У мене пише допущено до конкурсу. Є у мене шанси забрати заяву з одного вузу і кинути в інший?
Iryna Kotyk
чому останнє оновленя системи "конкурс" було лише вночі з 21 на 22, на загальній сторінці дата змінена на 23. 07, а на спеціальностях інформація не оновлена?
Наталя
Коли буде працювати система електронного вступу? Вчора подали документи, сьогодні ще не зареєстровані у вишах.
Лена
Хтось знає??? Чому результати зовнішного незалежного оцінювання не розпичатуються и навіть не відкривається інформаційна сторінка??
Настюша Іванюк
Хто знає? Можна подати документи в електороному варіанті , якщо є особливі умови на зарахування.
Назар
на "спеціаліста" також можна подати в електронному варіанті??
Настюша Іванюк
Для Назар: так можна
Юля
Чи можна подавати документи в електронному варіанті на філії навчальних закладів, якщо вона не вказана в переліку?
Василь Muzika
Хто знає? В неділю електроні заяви щодо вступу до вузів приймальна комісія приймає? Хто відповість, тому велика БЛАГАДАРАЧКА!.
костя
как зарегестрироваться в электронном виде после окончания коледжа
Ярослав
у мене запитання я використав всі 5 заявок на денне а чи можу я ще просто подати на заочне в той вуз що і подав на денне?
Руслан Гутник
Здорово ! а когда можна узнать попал ли я в списки ВНЗ ??
Ігор
Чи можу я подавати документи на вступ, якщо перейшов на другий курс і ще не забрав документи?(оригінали)
Тетяна
Чи можу я в один вуз подати і електронну і власноруч заявку? Або якщо наприклал електронну зареєстрували на стаціонарну форму, а я б подала заявку на заочно..чи можливий такий варіант?
анна
Привіт! в мене під електронною заявою пише "коментар внз: 4" Що це означає? 17.07.2014 в 10:34 Відповісти
роман
Для анна НЕ Знайшли, що означає коментар 4? ??
Тетяна
я не знайшла,що це означає?
Егор
Ребят скажите можно ли подать все заявление в университет в электронном виде , или обязательно нужно идти с доками хоть в один универ ????
Людмила
На який сайт потрібно зареєструватись , щоб подати документи в електронному вигляді на заочну форму навчання ?
Аліна
Для Людмила: Ні на якому. На заочну форму в електронному вигляді подати не можна.
Vlad
А можна подати документи в електрнному вигляді у ВУЗ на 3 спеціальності на денну форму навчання, а потім в той самий ВУЗ подати документи на заочну форму навчання на ті самі 3 спеціальності?
Олександр
Ей народ! Підкажіть будь-ласка чому не можна при подачі електронної заяви на вступ вказати населений пункт, спеціальність і факультет, напрям?!?!?!
Леніна
підкажіть чи має значення час подання (протягом доби) заяви? з якого часу і до якого працює "електронна прийомна комісія"?
Тетяна
Для Леніна: подавайте в будь-який час
DaKota
При реєстрації не можу поставити птички біля "Я ознайомлений..." Що не так? Що з тою бідою робити? ._.
fksyf
Для DaKota: треба їх прочитати. а тоді можна буде поставити птичку
Олександр
У мене також була така поблема. Ось їй вирішення: прочитайте ті ознайомлення(просто повідкривайте) і позакривайте ті сторінки ознайомлень ( у списку відкритих сторінок) перейдіть знову на ЄДЕБО і продовжуйте реєстрацію. Успіху!