Osvita.ua Вища освіта Вступна кампанія Електронний вступ до навчальних закладів у 2013 році
Електронний вступ до навчальних закладів у 2013 році

У 2013 році абітурієнти мають можливість подати заяву про вступ в електронній формі

Електронний вступ до навчальних закладів у 2013 році

У 2013 році абітурієнти можуть подати заяву про вступ до вищого навчального закладу в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них.

У 2013 році електронну заяву про вступ до вищого навчального закладу можуть подати вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у 2013 році, або сертифікатів чи їх дублікатів за 2012, 2011, 2010, 2009 або 2008 роки з конкурсних предметів, визначених правилами прийому до вищих навчальних закладів.

При поданні заяви в електронному вигляді неможливо врахувати право абітурієнта на першочергове зарахування або право на пільговий вступ, тому абітурієнти, які хочуть скористатися зазначеними правами, не зможуть подати електронну заяву про вступ. Наявність даних переваг абітурієнт зобов’язаний пред’являти особисто у строки, визначені для прийому документів. Тільки в такому випадку вони будуть вважатися дійсними для участі в конкурсному відборі.

Заяви про вступ від всіх абітурієнтів заносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (Далі – Єдина база). Факт подання заяви в паперовій формі заноситься приймальною комісією до Єдиної бази безпосередньо під час подання абітурієнтом заяви, а факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній базі автоматично.

Абітурієнти мають право комбінувати традиційну (паперову) форму подання заяви разом із електронною, тобто подавати заяви до одних вищих навчальних закладів особисто, а до інших у електронній формі.

Подання заяв про вступ, як у паперовій, так і у електронній формі, розпочнеться 1 липня 2013 року. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua.

Під час реєстрації на зазначеному сайті вступник має зазначити наступні дані: адресу електронної пошти, до якої абітурієнт має доступ; номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; серію та номер атестата про повну загальну середню освіту.

Всі подані вступником дані перевіряються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. При цьому прізвище, ім'я та по батькові вступника у сертифікаті (сертифікатах) зовнішнього незалежного оцінювання повинно збігатися з прізвищем, іменем та по батькові вступника в атестаті про повну загальну середню освіту.

У разі подання правильної інформації та збігу прізвища, імені та по батькові вступника у документах, дані про які знаходяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, вступник має отримати електронною поштою логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

Після реєстрації в особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний, із зазначенням телефонних кодів), дату видачі медичної довідки за формою № 086-о, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту та обирає вищі навчальні заклади і напрями (спеціальності) на які він подаватиме заяву про вступ. Окрім того, у разі необхідності вступник в особистому електронному кабінеті зможе внести дані щодо інших власних сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Подані вступником електронні заяви відразу відображаються у розділі Єдиної бази, до якого мають доступ приймальні комісії вищих навчальних закладів, обраних вступником. У момент подання електронна заява отримує статус "Заяву подано до ВНЗ".

Визначення статусу електронної заяви, що прийнята до розгляду, здійснюється приймальною комісією вищого навчального закладу протягом 24 годин з часу її прийняття і відображається в особистому кабінеті вступника із значеннями: "Заяву зареєстровано у ВНЗ" або "Заява потребує уточнень".

Подана електронна заява може бути анульована вступником в особистому електронному кабінеті тільки до моменту отримання статусу "Заяву зареєстровано у ВНЗ" або "Заява потребує уточнення".

Електронна заява, що протягом 48 годин з моменту подання вступником не отримала іншого статусу, ніж "Заяву подано до ВНЗ", автоматично анулюється.

При встановленні електронній заяві статусу "Заява потребує уточнень" уповноважена особа вищого навчального закладу невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Заяву зареєстровано у ВНЗ".

Після реєстрації заяви у вищому навчальному закладі на підставі рішення приймальної комісії вищого навчального закладу про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі уповноважена особа встановлює один з таких статусів електронної заяви вступника: "Власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі", "Власника заяви не допущено до участі у конкурсному відборі".

Якщо вступника допущено до конкурсного відбору він очікує оприлюднення рейтингових списків у строки, визначені умовами прийому до вищих навчальних закладів України (1-го, 5-го та 8-го серпня).

У випадку проходження конкурсного відбору уповноважена особа приймальної комісії вузу змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та до якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендацію до зарахування на навчання, зі статусу "Власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі" на статус "Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету".

Для електронних заяв, поданих вступниками, відносно яких рішення про рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету приймальною комісією не прийнято, встановлюється статус "Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб".

При коригуванні списку рекомендованих до зарахування (5-го та 8-го серпня), раніше отриманий статус електронних заяв "Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб" може бути змінено на статус "Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету".

Зміна статусу електронної заяви вступника здійснюється не пізніше ніж до 12 години дня, в який приймальною комісією прийнято таке рішення (1-го, 5-го та 8-го серпня 2013 року).

Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як "Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету" або "Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб", зобов'язаний у визначені умовами прийому строки прийняти рішення щодо вступу на зазначену спеціальність у обраному вищому навчальному закладі та відвідати приймальну комісію вищого навчального закладу для подання паперової версії заяви про вступ та необхідних оригіналів документів (атестат, сертифікат ЗНО та ін.).

Після виконання вступником зазначених вимог (особисте подання оригіналів документів), керівник вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії видає наказ про зарахування на навчання такого вступника. При цьому уповноважена особа приймальної комісії змінює статус електронної заяви вступника на "Власника заяви зараховано на навчання до ВНЗ".

У випадку якщо абітурієнт, електронна заява якого отримала статус "Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету" або "Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб", не з’явився у встановлені строки до приймальної комісії вищого навчального закладу для підписання власної заяви про вступ та не подав оригінали документів, рішення про рекомендування його на зарахування анулюється приймальною комісією вищого навчального закладу.

На підставі цього уповноважена особа приймальної комісії навчального закладу змінює статус електронної заяви вступника на статус "Власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на навчання".

Заяви вступників, які не пройшли конкурсний відбір на місця державного замовлення протягом 1-10 серпня 2013 року, матимуть статус "Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб". Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) розпочнеться з 11 серпня. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається у межах ліцензійного обсягу.

Складено на підставі положень Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2013 році та Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів.

Чи будете ви користуватись системою електронного вступу?
Освіта.ua
30.06.2013

Коментарі
Аватар
Введіть ваше ім’я:
Введіть код:
Залишилось 1000 символів. «Правила» коментування

Василь
Чому не працює електронна система подачі заяви у ВНЗ?
светлана
Система электронного поступления не работает дальше статуса "Допущен до конкурса" конкретно в НАУ. Для чего же нужна эта система? Стремимся до Европпы, а уровень социального развития остается на уровне СССР.
толян
Для светлана:Система работала нормально.Все заявления подали в эл.виде,поступили без проблем.
КАТЯ
Скажіть будь ласка з якого числа можна подавати документи на заочну форму навчання?
Мама
Допоможіть, будь ласка, розібратись. Якщо на 1 серпня наш номер був, наприклад 222, наступила друга хвиля, в абітпошуку краща-гірша позиція змінилась і ми подались вперід на 100 місць. А чому в загальному списку ВНЗ сьогодні ми знов на 222 місці? Це так треба? Можливо не оновились в інтернеті списки? Поїхати в Київ дороге задоволення,якщо просто так. Якби знати, що точно пройдемо. Будь ласка! Можливо хтось знає відповідь? Дякую
1
Якщо подав електрону заяву до внз і потрапив в першу хвилю але не встиг завести документи чи можливо ще потрапити на безкоштовну форму навчання?
Sheldon
Якщо ти здав ЗНО на 650-700 балів і хочеш поступити на державу в якийсь не дуже престижний внз - ЧИТАЙ ДАЛІ: У тебе непогані шанси пройти ПО ДОБОРУ!!! НЕ ПО КОНКУРСУ!!! (для цього просто подай оригінали документів і чекай, поки не оголосять фінальні рейтингові списки, якщо після 3-ої хвилі будуть вільні місця, то на них зарахують тих людей, які подали оригінали(але не пройшли в 1-3 хвилю) за конкурсом, тобто в кого із них більший бал, той має більше шансів)
Sheldon
http://osvita.ua/vnz/consultations/36625/
наташа
скажіть будьласка як онлайн можна подати на заочну форму навчання???
1966
Для наташа: ні
matriks
Подскажите пожалуйста, могу ли я, документы поданные на одну специальность забрать и перенести на другую специальность? Если да, то в какие сроки. Каким законодательным документом регулируются данные действия? В правилах приёма в ВУЗ об этом ничего не написано.
1
Для matriks: Написано. Пункт 19.3 Умов прийому до ВНЗ
Shmatko
Для matriks: Можеш, але будь обережним - після того, як ти забереш документи із першої спеціальності, ти більше не зможеш їх повернути назад!!!
Юрій
Чи можна подати електронну заяву на заочну форму навчання?
Олег Білотіл
я не можу найти список з вступниками у внз.Допоможіть...
Саша
Для Олег Білотіл: http://www.vstup.info/ тут вибираєш місто, потім твій ВНЗ, там вибираєш "денна форма", шукаєш свою спеціальність і нажимаєш на "конкурс".
Анна
что делать если у меня "статус: потребує уточнень абітурієнтом"??где и что уточнять??помогите
Працівник
Логічно що до 31 липня 17:00
Оля Милик
До якої години можна подавати електронні заяви? і якого числа?
Інна Пастух
Як вказати в електронній заяві, що ти нагороджена золотою мадалю???
Сергій Матчишин
Для Інна Пастух: Ніяк. Коли ти тільки реєструвалась, здається, другою галочкою ти підтвердила, що не маєш підстав для першочегового зарахування (тобто медалі). Золоту медаль можна вказати тільки при подачі документів особисто.
Сергій Матчишин
Якого біса?! Подав документи особисто. Тепер створив свій кабінет, щоб добити ще декілька заяв, бачу, що в одній з заяв немає галки біля пункту "Потребую гуртожиток"! Хоча я точно ставив галку, коли подавав заяву. Вони могли спеціально її не поставити? І якщо я зараз її поставив самостійно - вона зарахується, в універі її побачать?
Алла
Для Сергій Матчишин: Те саме з КНЕУ Гетьмана, не знаю що робити
Працівник
Для Сергій Матчишин: Під час подачі оригіналів документів, Ви зможете уточнити чи потрібно вам гуртожиток.
Оля
Де дивитися статус заяви?
1966
Для Оля: там,де подавали
Наталія
Підскажіть будь ласка, під час подання електронної заяви враховується срібна медаль???
Анна
нет
Працівник
Для Наталія: Срібна медаль або ж золота, як і пільги, додаткові бали за підготовчі курси, Дипломи МАН не передбачені при подачі документів електронно.
Yana
чому я не можу подати електронну заявку??вона заповнена але далі не іде далі..І який логін потрібно вводити??
Джоннни
при регистрации спрашивают средний бал, я сдавал 4 предмета, 3 из которых мне нужны для поступления, так вот, мне писать средний бал: аттестат+3нужных, или просто средний всех 4х без аттестата?
Рунова
Для Джоннни: средний бал аттестата + 3 нужных экзамена для конкретной специальности
Анна
Можно подавать электронное заявление на несколько факультетов?
Виктория
Для Анна: Да, можно.