Osvita.ua Законодавство Вища освіта Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь ​у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь ​у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році

Наказ МОН № 1378 від 13.10.2017 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1378 від 13 жовтня 2017 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
13.10.2017  № 1378
(в редакції наказу Міністерства освіти і науки України
23.04.2018 № 409)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2017 р. за № 1398/31266

ПОРЯДОК
подання та розгляду заяв в електронній формі на участь
у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 409 від 23.04.2018}

І. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 550), визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти та її розгляду закладом вищої освіти.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

 • заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти (далі - електронна заява) - запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі онлайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/ та містить відомості про обрані ним заклади вищої освіти, конкурсну пропозицію та встановлену ним пріоритетність заяви;
 • особистий електронний кабінет вступника - веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до закладу вищої освіти та контролює її статус;
 • статус електронної заяви - параметр електронної заяви, що встановлюється закладом вищої освіти в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника;

Умови прийому - Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265, та Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1377, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1396/31264.

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:

 • «Зареєстровано в Єдиній базі» - підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу вищої освіти;
 • «Потребує уточнення вступником» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання;
 • «Зареєстровано у закладі освіти» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;
 • «Допущено до конкурсу (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету;
 • «Відмовлено закладом освіти» - власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає причину відмови;
 • «Скасовано вступником» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»;
 • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю;
 • «Скасовано закладом освіти» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення;
 • «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти державного (регіонального) бюджету у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад вищої освіти обов’язково зазначає причину виключення;
 • «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад вищої освіти обов’язково зазначає причину виключення;
 • «Допущено до конкурсу» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, та на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус встановлюється у таких випадках:
 • вступник у встановлені строки не виконав вимог Умов прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але за рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Умов прийому;
 • вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування;
 • «Включено до наказу» - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу вищої освіти;
 • «Відраховано» - вступника відраховано з закладу або скасовано його зарахування.

3. Заклади вищої освіти до початку вступної кампанії у строки, визначені в Умовах прийому, вносять до Єдиної бази перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2018 році, при цьому для кожної з них зазначаються:

 • назва конкурсної пропозиції;
 • вид конкурсної пропозиції;
 • структурний підрозділ (факультет, інститут тощо), у якому ведеться підготовка;
 • освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання);
 • назва та код спеціальності;
 • назва та код спеціалізації;
 • назви(а) освітніх(ьої) програм(и);
 • форма навчання;
 • курс, на який здійснюється прийом;
 • встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;
 • дати початку та закінчення прийому заяв;
 • ліцензований обсяг та кваліфікаційний мінімум, максимальний (загальний) обсяг державного та регіонального замовлення;
 • обсяг прийому за квотами та на контракт;
 • перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів з них, вагових коефіцієнтів до конкурсних предметів.

ІІ. Подання електронної заяви

1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в Умовах прийому.

2. Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/.

3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адреса електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • серія та номер атестата про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до зазначеного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються. Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви.

4. Подані вступником дані, передбачені у пункті 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

5. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) він отримує на зазначену ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника.

Строк для активації вступником особистого електронного кабінету - одна доба з моменту отримання відповідного повідомлення.

6. Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету із зазначеними ним при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електронною адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/.

7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази для можливості оперативного зв’язку закладу освіти з вступником номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів.

Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії):

 • додатка до атестата про повну загальну середню освіту;
 • кольорової фотокартки розміром 3 x 4 см, що буде подаватись до закладу вищої освіти;
 • якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта - довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207).

Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним замовленням.

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ заклад вищої освіти, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із статусів:

 • «Скасовано вступником» - якщо заяву не зареєстровано у закладі вищої освіти;
 • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)» - якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у закладі вищої освіти. При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю.

III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією закладу вищої освіти

1. Керівник закладу вищої освіти забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до закладу вищої освіти, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до закладу вищої освіти.

2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти у строки, встановлені Умовами прийому. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника: «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником».

При встановленні електронній заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» заклад вищої освіти зазначає (за наявності відповідного випробування) час та місце проведення творчого конкурсу / творчого заліку / вступного іспиту з болгарської, кримськотатарської, молдовської, новогрецької, польської, румунської, словацької, угорської мов. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника.

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа зазначає перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у закладі вищої освіти».

3. На підставі рішення приймальної комісії закладу вищої освіти про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до закладу вищої освіти для електронної заяви вступника встановлюється статус «Допущено до конкурсу», або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)», або «Відмовлено закладом освіти» (із зазначенням причини відмови).

4. При виявленні закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії закладу освіти електронну заяву не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв може бути анульовано, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано закладом освіти» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною.

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

5. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування за державним замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)».

Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється після зарахування вступників на місця за державним або регіональним замовленням.

Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» або статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

Зміна статусів електронної заяви вступника, передбачена пунктами 2-4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені Умовами прийому.

6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» або «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», зобов’язаний виконати вимоги Умов прийому.

7. Після виконання вступником вимог Умов прийому на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу», керівник закладу вищої освіти видає наказ про зарахування на навчання такого вступника.

8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)», вимог Умов прийому рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією закладу вищої освіти та статус електронної заяви змінюється на статус «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)».

За рішенням приймальної комісії статус електронної заяви «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» може бути змінений на статус «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», вимог Умов прийому рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією закладу вищої освіти та статус електронної заяви змінюється на статус «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

9. У разі відрахування вступника або скасування наказу про зарахування в частині, що стосується вступника, статус електронної заяви змінюється зі статусу «Включено до наказу» на статус «Відраховано».

{Порядок в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 409 від 23.04.2018}

Директор департаменту вищої освіти                                        О.І. Шаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
15.10.2015  № 1085
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України
13.10.2017 № 1378)

ПЕРЕЛІК
спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється
з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

01

Освіта/Педагогіка

017

Фізична культура і спорт

02

Культура і мистецтво

021

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

022

Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн»)

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

024

Хореографія

025

Музичне мистецтво

026

Сценічне мистецтво

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251

Державна безпека

252

Безпека державного кордону

253

Військове управління (за видами збройних сил)

254

Забезпечення військ (сил)

255

Озброєння та військова техніка

256

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

26

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

262

Правоохоронна діяльність

 

Директор департаменту вищої освіти                    О.І. Шаров

Освіта.ua
13.10.2016

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Популярні новини
В Україні проведуть моніторинг знань студентів-медиків Найближчим часом уряд може погодити рішення про міжнародний моніторинг знань студентів
Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії Опубліковано перший рейтинг закладів вищої освіти за результатами вступної кампанії 2018 року
МОН: вибори членів НАЗЯВО будуть прозорими У відомстві наголошують, що процедура обрання членів агентства враховує європейський досвід
Мін'юст затвердив Умови прийому молодших спеціалістів Вступники, які вступатимуть на базі 11 класів, подаватимуть е-заяви, а на базі 9 – у паперовій формі
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Світлана
Доброго вечора . Підкажіть , будь - ласка , що робити ? Подали з сином заяви. Заява 1 пріоритетну має статус зареєстровано у внз , інші допущено. 36 у списку , де 45 державних місць. Чому не допущено ?
777
Для Світлана: ще не встигли переглянути
Коментувати
діана юричканич
Доброго дня допоможіть будь ласка,що робити, як виправити помилку додаток 13 про місце проживання у електроному кабінеті вступника
Jack
Подскажите пожалуста фотография (додаткада атестату)нужна только где все оценки или нет? И можно ли измеить уже загруженую фотографию?Буду признателен
Моя аватарка
Для Jack: фотография нужна где есть все оценки .Можно изменить загруженую фотографию до подавания заяв.
Коментувати
люба
Скажіть, будь ласка, коли буде відомо вступив чи ні.до якого числа буде відомо чи вступив на заочну форму навчання.
Марина
Доброго дня,допоможіть будь ласка вже майже другий тиждень не можу створити електронний кабінет вступника,то вибиває,що мій логін використовується іншим користовачем,то мій № сертифіката ЗНО використовується іншим користовачем,що робити?він ще не створений,а документи вже подаються...
таня
Для Марини зателефонуйте на гарячу лінію(номер знайдете на сайті)
Коментувати
Наталя
Скажіть, будь ласка,якщо заяві надали статус "Потребує уточнення" - як можно зробити ці уточнення?
Люба
Підкажіть будь ласка,чи можна в ел.каб. завантажити не відскановану фотокопію а просто фотографію атестата?
Яна
Для Люба: так,але розмір не більше 1 мб
Коментувати
Люба
Підкажіть будь ласка,чи можна в ел.каб. завантажити не відскановану фотокопію а просто фотографію?
Допомога
Для Люба: Так
Коментувати
Юля
Чи можна загрузити фото через інший прилад чи потрібно починати спочатку?Спасибі
Інна
Медогляд для подання електронної заяви на вступ потрібно? Дуже вам дякую наперед!!!
Яна
Для Інна: ні
Коментувати
Іра
Я напівсирота ,чи подаавати мені фотокопію (відскановану довідку)довідки про смерть тата?Відповідьте терміново!!!Буду дуже вдячна!!
Допомога
Для Іра: Добрий день ! Ні Вам не потрібно відскановувати довідку , а потрібно їхати в обраний Вами ВНЗ і подати документи в паперовому вигляді ( тобто поїхати в ВНЗ ) , або запитатися чи дійсна ця пільга , якщо ні , тоді Ви будите подавати документи в електронному вигляді ( без пільги ) ,як усі діти . Бажаю успіхів !!!
Коментувати
Інна
І ще,до якого числа можна створити електричний кабінет?13 або 15,наприклад ,можна?Дайте відповідь будь-ласка
Допомога
Для Інна: Я думаю , що реєстрація електронного кабінету була дійсна до 12 липня . Зателефонуйте до будь - якої приймальної комісії ВНЗ . Бажаю успіхів .
Bohdan
до 25-26 липня
Коментувати
Інна
А скільки потрібно фотокарток?Підкажіть будь-ласка(В сканованій формі (фотокопії)
Допомога
Для Інна:Добрий день ! Потрібно приблизно 6 фотографій , якщо Ви маєте на увазі подавати документи у свій обраний ВНЗ ( уже затверджений ) після 1 - го серпня .
Коментувати
Олеся
Здравствуйте всем! Что-то я немного запуталась... заявления в эл.виде мы подаем 12 июля и сидим, ждем до 1 августа, пока не будет известно, куда мы поступили? И только потом мы везем документы-оригиналы в тот ВУЗ, куда нас берут? Так? Меня интересует с какого по какое число нужно отвозить документы в ВУЗ? Спасибо!!!
DGP
Для Олеся: На бюджет з 1 по 5 серпня, на контракт після 5-го
Коментувати
Оксана
Добрий вечір!Мій син закінчив музичне училище і хоче поступати до консерваторіі.Чи потрібно подавати електронну заявку.
Допомога
Для Оксана: Добрий день ! Зателефонуйте в приймальну комісію будь - якого ВНЗ і поясніть ситуацію , я думаю , що вони Вам дадуть відповідь на це запитання .Бажаю успіхів .
Коментувати
Наталія
Доброго дня! Допоможіть розрахувати середній бал, якщо всього 282 :26=10,846 який середній 10, 8 чи 10, 9. Дякую.
катя
Для Наталія: Заокруглити до десятих - тобто 10,8
Денис
Правила заокруглення: Спочатку тисячні, потім соті, потім десяті, тобто середній бал 10.9
Коментувати
алла
якщо в додаток до атестату вписали порахований середній бал,то ці атестати дійсні?
Допомога
Для алла:Добрий день ! Залежить якого року Ви отримали атестат , до 2017 року було пораховано середній бал , цього року абітурієнти визначають самі свій середній бал . Я думаю , що це нічого нема страшного . Перерахуйте його , чи правильно його визначили . Бажаю успіхів .
Коментувати
Іван
Для Clasher Sve4ka: Нигде не прикреплять. Подаете бумажно документы. Личный кабинет вообще не создаете.
Clasher Sve4ka
Подскажите пожалуйста, если я сирота, и имею льготы на поступление, я сдал ЗНО на хороший результат, где мне прикреплять и когда... документы Свидетельство о рождении и ДОВИДКА о том, что я сирота?
DGP
Для Clasher Sve4ka: Ніде нічого не прікріпляйте. Сироти мають подавати документи в паперовій формі
Коментувати
Виктория
Здравствуйте. Приложение к аттестату в одном файле две страницы или только страницу с оценками загрузить на страницу? Спасибо.
Іван
Для Виктория: Две стороны в одном файле.
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!