Osvita.ua Законодавство Вища освіта Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь ​у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь ​у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році

Наказ МОН № 1378 від 13.10.2017 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1378 від 13 жовтня 2017 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
13.10.2017  № 1378
(в редакції наказу Міністерства освіти і науки України
23.04.2018 № 409)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2017 р. за № 1398/31266

ПОРЯДОК
подання та розгляду заяв в електронній формі на участь
у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 409 від 23.04.2018}

І. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 550), визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти та її розгляду закладом вищої освіти.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

 • заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти (далі - електронна заява) - запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі онлайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/ та містить відомості про обрані ним заклади вищої освіти, конкурсну пропозицію та встановлену ним пріоритетність заяви;
 • особистий електронний кабінет вступника - веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до закладу вищої освіти та контролює її статус;
 • статус електронної заяви - параметр електронної заяви, що встановлюється закладом вищої освіти в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника;

Умови прийому - Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265, та Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1377, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1396/31264.

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:

 • «Зареєстровано в Єдиній базі» - підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу вищої освіти;
 • «Потребує уточнення вступником» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання;
 • «Зареєстровано у закладі освіти» - електронну заяву прийнято закладом вищої освіти до розгляду та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;
 • «Допущено до конкурсу (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету;
 • «Відмовлено закладом освіти» - власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад вищої освіти зазначає причину відмови;
 • «Скасовано вступником» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»;
 • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю;
 • «Скасовано закладом освіти» - подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення;
 • «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» - вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти державного (регіонального) бюджету у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад вищої освіти обов’язково зазначає причину виключення;
 • «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням тощо. При встановленні заяві такого статусу заклад вищої освіти обов’язково зазначає причину виключення;
 • «Допущено до конкурсу» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, та на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» - власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус встановлюється у таких випадках:
 • вступник у встановлені строки не виконав вимог Умов прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але за рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Умов прийому;
 • вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» - вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування;
 • «Включено до наказу» - наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу вищої освіти;
 • «Відраховано» - вступника відраховано з закладу або скасовано його зарахування.

3. Заклади вищої освіти до початку вступної кампанії у строки, визначені в Умовах прийому, вносять до Єдиної бази перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2018 році, при цьому для кожної з них зазначаються:

 • назва конкурсної пропозиції;
 • вид конкурсної пропозиції;
 • структурний підрозділ (факультет, інститут тощо), у якому ведеться підготовка;
 • освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання);
 • назва та код спеціальності;
 • назва та код спеціалізації;
 • назви(а) освітніх(ьої) програм(и);
 • форма навчання;
 • курс, на який здійснюється прийом;
 • встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;
 • дати початку та закінчення прийому заяв;
 • ліцензований обсяг та кваліфікаційний мінімум, максимальний (загальний) обсяг державного та регіонального замовлення;
 • обсяг прийому за квотами та на контракт;
 • перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів з них, вагових коефіцієнтів до конкурсних предметів.

ІІ. Подання електронної заяви

1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в Умовах прийому.

2. Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/.

3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адреса електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • серія та номер атестата про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до зазначеного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються. Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви.

4. Подані вступником дані, передбачені у пункті 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

5. У разі збігу даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) він отримує на зазначену ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника.

Строк для активації вступником особистого електронного кабінету - одна доба з моменту отримання відповідного повідомлення.

6. Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету із зазначеними ним при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електронною адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/.

7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази для можливості оперативного зв’язку закладу освіти з вступником номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів.

Крім того, вступник завантажує скановані копії (фотокопії):

 • додатка до атестата про повну загальну середню освіту;
 • кольорової фотокартки розміром 3 x 4 см, що буде подаватись до закладу вищої освіти;
 • якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта - довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207).

Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним замовленням.

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ заклад вищої освіти, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із статусів:

 • «Скасовано вступником» - якщо заяву не зареєстровано у закладі вищої освіти;
 • «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)» - якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у закладі вищої освіти. При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю.

III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією закладу вищої освіти

1. Керівник закладу вищої освіти забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до закладу вищої освіти, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до закладу вищої освіти.

2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти у строки, встановлені Умовами прийому. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника: «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником».

При встановленні електронній заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» заклад вищої освіти зазначає (за наявності відповідного випробування) час та місце проведення творчого конкурсу / творчого заліку / вступного іспиту з болгарської, кримськотатарської, молдовської, новогрецької, польської, румунської, словацької, угорської мов. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника.

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа зазначає перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у закладі вищої освіти».

3. На підставі рішення приймальної комісії закладу вищої освіти про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до закладу вищої освіти для електронної заяви вступника встановлюється статус «Допущено до конкурсу», або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)», або «Відмовлено закладом освіти» (із зазначенням причини відмови).

4. При виявленні закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії закладу освіти електронну заяву не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв може бути анульовано, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано закладом освіти» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною.

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

5. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування за державним замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)».

Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється після зарахування вступників на місця за державним або регіональним замовленням.

Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» або статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

Зміна статусів електронної заяви вступника, передбачена пунктами 2-4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені Умовами прийому.

6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» або «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», зобов’язаний виконати вимоги Умов прийому.

7. Після виконання вступником вимог Умов прийому на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу», керівник закладу вищої освіти видає наказ про зарахування на навчання такого вступника.

8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)», вимог Умов прийому рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією закладу вищої освіти та статус електронної заяви змінюється на статус «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)».

За рішенням приймальної комісії статус електронної заяви «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» може бути змінений на статус «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», вимог Умов прийому рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією закладу вищої освіти та статус електронної заяви змінюється на статус «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

9. У разі відрахування вступника або скасування наказу про зарахування в частині, що стосується вступника, статус електронної заяви змінюється зі статусу «Включено до наказу» на статус «Відраховано».

{Порядок в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 409 від 23.04.2018}

Директор департаменту вищої освіти                                        О.І. Шаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
15.10.2015  № 1085
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України
13.10.2017 № 1378)

ПЕРЕЛІК
спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється
з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

01

Освіта/Педагогіка

017

Фізична культура і спорт

02

Культура і мистецтво

021

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

022

Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн»)

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

024

Хореографія

025

Музичне мистецтво

026

Сценічне мистецтво

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування

25

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251

Державна безпека

252

Безпека державного кордону

253

Військове управління (за видами збройних сил)

254

Забезпечення військ (сил)

255

Озброєння та військова техніка

256

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

26

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

262

Правоохоронна діяльність

 

Директор департаменту вищої освіти                    О.І. Шаров

Освіта.ua
13.10.2016

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Популярні новини
Вступ до вишу 2018: що потрібно знати? Відповіді на найпоширеніші запитання абітурієнтів щодо вступу до вишів на освітній рівень бакалавра
Рейтинг університетів «ТОП-200 Україна» 2018 року Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" презентував черговий академічний рейтинг закладів вищої освіти
Вступники, які поїдуть до села, отримають пільги при вступі У МОН сподіваються, що це дозволить покращити рівень освітніх та медичних послуг в селах
КМУ запускає проект стажування студентів у міністерствах Планується, що проект дозволить залучити молодих фахівців до роботи на державній службі
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Руслан
Добрий день. В мене в поданій заяві стоїть статус "допущено до конкурсу" скільки потрібно чекати до зміни статусу на "рекомендований на навчання"?
Виктория
Для Руслан: 1 серпня, якщо ви подавали заяви на бюджет.
Руслан
Дякую, за відповідь)
Коментувати
Юлія
Здравствуйте! У меня изначалтно был статус " допущено до конкурсу", но потом изменился на "зареэстровано у внз". Что делать? Это нормально? Стоит переживать?
Іван
Для Юлія: Не нормально. Хвилюватися варто й з’ясувати причину. Явно якісь проблеми із вашою заявою.
Коментувати
Олена
Якщо я скасую електронну заяву зі статусом «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» (5 пріоритет), чи будуть заяви з послідовими пріоритетами 6-9 автоматично далі приймати участь в рейтинговому конкурсі?
Наталия
Для Олена: Будуть приймати
Коментувати
Валерія
а якщо стаутс "допущено до конкурсу",то треба буде проходити ще якийсь іспит,чи просто чекати?
Саша
Для Валерія: просто ждать и всё
Коментувати
Вікторія
Якщо документи до навчального закладу (коледж) подавалися в паперовому вигляді (особливі умови), чи потрібно вносити заяву у електронному вигляді. В приймальній комісія сказали, що не треба. В їх конкурсних списках ми вже з’явилися.
катя
Добрий день! як скасувати подану електронну заяву?
Іван
Для катя: В особистому кабінети обрати відповідні дії.
Коментувати
Сергей
доброго дня. я подавал заяви на вступ на заочну форму, вибирав лише за кошти юридичних да фізичних осіб, теперь захотів спробувать поступити на бюджетні місця. скажіть будь ласка, чи можу я подати повторні заявки в тіж самі ВУЗИ та на тіж самі спеціальності виключно на місця державного та регіонального замовлення, та як може вплинуті на вступ та відбір мене, якщо я подав дві різні заяві( за кошти фізичніх осіб та держ. замовлення) на одне і теж місце у цьому ж ВУЗі?
Olya
Якщо я подала ел.заяву і 3 дня поспіль пише "Зареєстровано в Єдиній базі" то чекати ще чи подзвонити до Приймальної? Хто знає?
Максим
Для Olya:поскасовуй і відправ заново
222
Ми з такого приводу телефонували у вуз. Сказали оброблять до 26 липня. Чекайте. Все залежить від вузу. В багатьох вузах статус "Допущено до конкурсу" з’являється протягом 2-3 хвилин.
Коментувати
Яна
Якщо я не впевнена чи все правильно відмітила і подала до внз заяву то я можу її скасувати до розгляду комісії в потім знову відновити?
Марія
Для Яна: Вам хоч пощастило подати, а ми кілька днів ніяк(((
Коментувати
Максим
ЛО: 240 ДЗmin: 10 ДЗmax: 171 як зрозуміти оцей максимум і мінімум ?
Ірина
Для Максим: В університеті буде встановлено від 10 до 171 державного місця в залежності від кількості абітурієнтів
Максим
дякую
Коментувати
олег
у мене вже другий день стоїть статус зареєстровано у єдиній базі, що мені можно зробити?
Ірина
Для олег: у мене 4 дні, я шокована, що робити не знаю. Завтра буду дзвонити в приймальні комісії.
Максим
переподайте заяви , в мене теж так було , переподав через кілька год. допустили до конкурсу
Іван
Яке переподайте? В разі скасування анулюється пріоритет і вже нічого переподати неможливо. А чи не приєднували ви фальшиву довідку про сільський коефіцієнт? Якщо приєднували - то ваші заяви допустять лише після 26 числа, знявши СК.
Коментувати
Сергій
Який освітній ступінь вказувати при подачі заяви до медичних ВНЗ?
назар
Для Сергій: магістр
Марина
бакалавр
Коментувати
Катя
У мене така проблема,я зареєструвалась на елект. кабінет,але у мене в даних вступника там де "можливість подачі заяв" пише що недоступно. І до того ж коли я хочу подати заяву вписую регіон,навчальний заклад все в цьому плані та нажимаю ПОШУК,нічого не відбувається.Що робити??!! Допоможіть будь ласка(( Дякую...
назар
Для Катя: ЯКЩО НЕДОСТУПНО ПОДАЧА ЗАЯВ ОТЖЕ ТИ НЕ ВСІ ДАНІ ВНЕСЛА В ЕЛ.КАБІНЕТ, ТАМ ПОТРІБНО ЩЕ СКАН КОПІЇ І ТД. ВСЕ ЩО ВІДМІЧЕНО ЗІРОЧКОЮ
Veronika Lisinskay
Катя, якщо ви маєте поступати в Київ, то графі "регіон" пролистайте до самого низу і виберіть там де написано м.Київ, а не Київська обл/м.Київ
Коментувати
Юля
Якщо я вчилася 2016-2017 навчальний рік на бюджеті і зараз поступаю знову на бюджет абсолютно на іншу спеціальність, то яку відповідь мені вибирати у пункті "освітній ступінь за кошти державного бюдженту" а) ніколи не здобувався б) вже здобутий раніше в) вже здобутий раніше (навчання не завершено)
ТАРАС
Для Юля: Мала, куди і кому ти адресуєш своє питання ? Йди у ВНЗ (будь- який) і там питай.
Коментувати
Настя
,Доброго вечора!Чи можна відновити скасовану заяву?Чи що можна зробити натомість?
Ніка
Для Настя: Подай нову заяву
Коментувати
Юлія
Чому я не можу подати заяву? Все ввожу правильно, а пише "Конкурсні пропозиції відсутні". Може перезавантажений сервер?
Veronika Lisinskay
Для Юлія: якщо ви маєте поступати в Київ, то графі "регіон" пролистайте до самого низу і виберіть там де написано м.Київ, а не Київська обл/м.Київ
Коментувати
Oliver
за 2 дні університет так і не розглянув заяву, а ви кажете до кінця наступного для, ага ага
Наталія
Добрий день, скажіть, а можна видалити свою заяву?
Іван
Для Наталія: Звісно можна! Це особистий вибір абітурієнта.
Коментувати
Анастасія
Доброго дня! У мене при реєстрації на сайті виникла помилка, у вікні "реєстрація особистого електронного кабінету вступника" я внесла всі дані та натиснула зареєструвати , але далі відбувся збій і подальші матеріали не були внесені. При повторній реєстрації висвітлюється надпис " Особистий електронний кабінет вступника за даним номером сертифікати та атестатом вже зареєстровано" як анульовати ці дані та зареєструватись знову ?
назар
Для Анастасія: помилкові дані можна змінювати до моменту збереження інф про бал атестата на самій сторінці власного кабінету, і до моменту подання першої заяви, тож заходь в свій кабінет і змінюй там
Коментувати
кк
регистрировалась В кабинет вступника ( https://ez.osvitavsim.org.ua/ ) через маил ру , не пришло туда сообщения , я сделала эту почту , начала регистрацию заново и вот ,что пишет Особистий електронний кабінет вступника за даним номером Сертифіката ЗНО та Атестатом вже зареєстровано. У разі необхідності додаткову інформацію можливо отримати за адресою: ez@inforesurs.gov.ua або за телефоном +38(044)239-86-18.
назар
Для кк: меіл.ру заборонений сайт в україні, тож туди нічо і не прийде. звоніть по отому номеру в тех підтримку
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!