23.03.2023
Про затвердження Загальних характеристик предметних тестів основного та додаткового блоків національного мультипредметного тесту 2023 року Наказ УЦОЯО № 36 від 23.03.2023 року
20.03.2023
Про апробаційне проведення єдиного Державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 125 Кібербезпека 2022/2023 навчальному році Наказ МОН № 311 від 20.03.2023 року
16.03.2023
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.01.2023 № 20 Наказ МОН № 283 від 16.03.2023 року
15.03.2023
Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році Наказ МОН № 276 від 15.03.2023 року
10.03.2023
Про затвердження Переліку зон обслуговування, у яких регіональні центри оцінювання якості освіти забезпечують проведення у 2023 році національного мультипредметного тесту, єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування Наказ МОН № 260 від 10.03.2023 року
01.03.2023
Про затвердження графіку проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту на другому (магістерському) рівні вищої освіти у 2023 році Наказ МОН № 226 від 01.03.2023 року
28.02.2023
Про затвердження Порядку формування та перевірки електронних студентських (учнівських) квитків закладу фахової передвищої, вищої та/або професійної (професійно-технічної) освіти та їх електронних копій Постанова КМУ № 181 від 28.02.2023 року
17.02.2023
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 20 Постанова КМУ № 146 від 17.02.2023 року
17.02.2023
Про затвердження Порядку проведення верифікації інформації про освіту, кваліфікацію та професійний досвід медичних, фармацевтичних працівників та інших працівників сфери охорони здоров’я Постанова КМУ № 149 від 17.02.2023 року
16.02.2023
Про проведення І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні аспекти розвитку STEAM освіти в умовах євроінтеграції» Лист ІМЗО № 21/08-207 від 16.02.23 року
07.02.2023
Про формування тематичних планів робіт та розробок закладів вищої освіти та наукових установ на 2023 рік Наказ МОН № 116 від 07.02.2023 року
31.01.2023
Про організацію заходів з моніторингу виконання прикладних досліджень з розроблення наукових засад державної політики у сферах освіти і науки, виконавцями яких є наукові установи у 2022 році Наказ МОН № 100 від 31.01.2023 року
30.01.2023
Про затвердження персонального складу Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні Наказ МОН, НАНУ № 94/61 від 30.01.2023 року
30.01.2023
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2022/2023 навчальному році Лист ІМЗО № 21/08-118 від 30.01.23 року
30.01.2023
Про затвердження персонального складу Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні Наказ МОН, НАН № 94/61 від 30.01.2023 року
26.01.2023
Про державну атестацію наукових установ Лист МОН № 7/33-23 від 26.01.23 року
20.01.2023
Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 554 Розпорядження КМУ № 48-р від 20.01.2023 року
17.01.2023
Про фінансування у 2023 році науково-технічних робіт в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію Наказ МОН № 39 від 17.01.2023 року
11.01.2023
Про обсяги фінансування фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, виконавцями яких є заклади вищої освіти та наукові установи, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, та фінансо Наказ МОН № 20 від 11.01.2023 року
10.01.2023
Про Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2023 році Лист ІМЗО № 21/08-9 від 10.01.23 року