17.11.2021
Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 181 Харчові технології галузі знань 18 Виробництво та технології освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» Наказ МОН № 1244 від 17.11.2021 року
17.11.2021
Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» Наказ МОН № 1243 від 17.11.2021 року
16.11.2021
Про надання інформації про кількість циклових комісій закладу фахової передвищої освіти Лист МОН № 1/19849-21 від 16.11.21 року
08.11.2021
Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 205 Лісове господарство галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» Наказ МОН № 1299 від 08.11.2021 року
08.11.2021
Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» Наказ МОН № 1201 від 08.11.2021 року
08.11.2021
Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» Наказ МОН № 1202 від 08.11.2021 року
29.10.2021
Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році Наказ МОН № 1159 від 29.10.2021 року
01.07.2021
Про затвердження Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти Наказ МОН № 749 від 01.07.2021 року
10.06.2021
Щодо передачі цілісних майнових комплексів закладів освіти з державної у комунальну власність Лист МОН № 1/9-303 від 10.06.21 року
26.04.2021
Про документи про фахову передвищу освіту Наказ МОН № 466 від 26.04.2021 року