Osvita.ua Вища освіта Вступна кампанія Перелік конкурсних предметів за спеціальностями
Перелік конкурсних предметів за спеціальностями

Перелік необхідних сертифікатів ЗНО для вступу у 2014 році до вищих навчальних закладів

Перелік конкурсних предметів за спеціальностями

В 2014 році зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вузів України, проводиться з української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, всесвітньої історії, світової літератури, російської мови, однієї з іноземних мов (за вибором): англійської, німецької, французької, іспанської.

Для вступу до вищого навчального закладу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати до ВНЗ сертифікати ЗНО з трьох предметів.

Конкурсні предмети, з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2014 році, в залежності від спеціальності обраної абітурієнтом.

При цьому, два предмета є обов’язковими, а третій предмет, у більшості спеціальностей, пропонується на вибір вступнику, крім випадків, коли такий предмет визначений приймальною комісією навчального закладу і чітко вказаний у його правилах прийому. Це означає, що вищий навчальний заклад може власними умовами прийому обмежити вступнику вибір третього конкурсного предмета. Один або два конкурсних предмета визначаються вищим навчальним закладом як профільні.

Крім того, дослідницькі університети мають право самостійно визначати перелік конкурсних предметів з числа тих, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання.

Перелік конкурсних предметів при вступі на основі повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Найменування галузі знань (напряму)

Напрям підготовки (спеціальність)

Назва предметів та творчих конкурсів

Педагогічна освіта

дошкільна освіта

українська мова та література, біологія, математика або історія України

початкова освіта

українська мова та література, математика, біологія або історія України

технологічна освіта

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем документознавство)

українська мова та література, історія України, математика або світова література

професійна освіта (за профілем дизайн)

українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

професійна освіта (за профілем Товарознавство)

українська мова та література, математика, географія або хімія

професійна освіта (за профілем економіка)

українська мова та література, математика, історія України або географі

професійна освіта (за профілем екологія)

українська мова та література, математика, хімія або географія

професійна освіта (за профілем комп’ютерні технології)

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

професійна освіта (за профілем гірництво)

українська мова та література, математика, фізика або географія

професійна освіта (за профілем нафтогазова справа)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем металургія)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем матеріалознавство)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем машинобудування)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем зварювання)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем енергетика)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем електротехніка)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем електромеханіка)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем електроніка)

українська мова та література, фізика, математика або хімія

професійна освіта (за профілем радіотехніка)

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

професійна освіта (за профілем телекомунікації та зв’язок)

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

професійна освіта (за профілем суднобудування)

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

професійна освіта (за профілем метрологія, стандартизація та сертифікація)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем хімічна технологія)

українська мова та література, хімія, математика або фізика

професійна освіта (за профілем видавничо-поліграфічна справа)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем технологія виробів легкої промисловості)

українська мова та література, математика, хімія або біологія

професійна освіта (за профілем харчові технології)

українська мова та література, математика, хімія або іноземна мова

професійна освіта (за профілем деревообробка)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем будівництво)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем транспорт)

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

професійна освіта (за профілем агрономія)

українська мова та література, біологія, хімія або математика

професійна освіта (за профілем технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

українська мова та література, біологія, математика або фізика

професійна освіта (за профілем лісове господарство)

українська мова та література, математика, біологія або іноземна мова

професійна освіта (за профілем зоотехнології)

українська мова та література, біологія, хімія або математика

професійна освіта (за профілем готельно-ресторанна справа)

українська мова та література, іноземна мова, географія або математика

професійна освіта (за профілем побутове обслуговування)

українська мова та література, математика, іноземна мова або географія

професійна освіта (за профілем туристичне обслуговування)

українська мова та література, географія, історія України або іноземна мова

професійна освіта (за профілем охорона праці)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

корекційна освіта (за нозологіями)

українська мова та література, біологія, іноземна мова або історія України

соціальна педагогіка

українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова  література

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

фізичне виховання*

українська мова та література, біологія, творчий конкурс

спорт

українська мова та література, біологія, творчий конкурс

здоров’я людини*

українська мова та література, біологія, творчий конкурс

Культура

культурологія

українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література

музейна справа та охорона пам’яток історії та культури

українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література

народна художня творчість

українська мова та література, історія України, творчий конкурс

документознавство та інформаційна діяльність

українська мова та література, історія України, математика або  світова література

менеджмент соціокультурної діяльності

українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література

Мистецтво

театральне мистецтво

українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

хореографія*

українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

кіно - телемистецтво

українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

музичне мистецтво*

українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

образотворче мистецтво*

українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

реставрація творів мистецтва

українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

дизайн*

українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

декоративно-прикладне мистецтво

українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

естрадно-циркове мистецтво

українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

фотомистецтво

українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

Гуманітарні науки

філософія*

українська мова та література, історія України, світова література або іноземна мова

історія*

українська мова та література, історія України, всесвітня історія або іноземна мова

філологія*

українська мова та література, іноземна мова або російська мова (за профілем), історія України або світова література

богослов’я (теологія із зазначенням конфесії)*

українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література

Соціально-політичні науки

соціологія

українська мова та література, історія України, математика або іноземна мова

психологія*

українська мова та література, біологія, історія України або іноземна мова

практична психологія*

українська мова та література, біологія, історія України або іноземна мова

політологія*

українська мова та література, історія України, всесвітня історія або іноземна мова

Міжнародні відносини

міжнародні відносини

українська мова та література, іноземна мова, всесвітня історія або географія

міжнародне право

українська мова та література,  іноземна мова, всесвітня історія або географія

міжнародні економічні відносини

українська мова та література, іноземна мова, математика або географія

міжнародна інформація

українська мова та література, іноземна мова, всесвітня історія або математика

країнознавство

українська мова та література, географія, всесвітня історія або іноземна мова

міжнародний бізнес

українська мова та література, іноземна мова, математика або всесвітня історія

Журналістика та інформація

журналістика

українська мова та література, іноземна мова або російська мова, творчий конкурс

реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)

українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література

видавнича справа та редагування

українська мова та література, історія України, іноземна мова або математика

Право

правознавство

українська мова та література, історія України, іноземна мова або математика

правоохоронна діяльність

українська мова та література, історія України, творчий конкурс

Економіка та підприємництво

економічна теорія

українська мова та література, математика, історія України або географія

економічна кібернетика

українська мова та література, математика, історія України або географія

міжнародна економіка

українська мова та література, математика, іноземна мова або географія

економіка підприємства

українська мова та література, математика, історія України або географія

управління персоналом та економіка праці

українська мова та література, математика, історія України або географія

прикладна статистика

українська мова та література, математика, історія України або географія

маркетинг

українська мова та література, математика, історія України або географія

фінанси і кредит

українська мова та література, математика, історія України або географія

облік і аудит

українська мова та література, математика, історія України або географія

товарознавство і торговельне підприємництво

українська мова та література, математика, географія або хімія

Менеджмент і адміністрування

менеджмент

українська мова та література, математика, географія або іноземна мова

Природничі науки

хімія*

українська мова та література, хімія, фізика або математика

біологія*

українська мова та література, біологія, фізика або хімія

геологія*

українська мова та література, математика, географія або фізика

географія*

українська мова та література, географія, історія України або математика

гідрометеорологія

українська мова та література, географія, математика або фізика

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*

українська мова та література, біологія, географія або математика

Фізико-математичні науки

математика*

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

механіка

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

фізика*

українська мова та література, фізика, математика або хімія

прикладна фізика*

українська мова та література, фізика, математика або хімія

статистика

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

астрономія

українська мова та література, фізика, математика або хімія

Системні науки та кібернетика

прикладна математика

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

інформатика*

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

системний аналіз

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Інформатика та обчислювальна техніка

комп’ютерні науки

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

комп’ютерна інженерія

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

програмна інженерія

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Автоматика та управління

системна інженерія

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Розробка корисних копалин

гірництво

українська мова та література, математика, фізика або географія

торфова справа

українська мова та література, математика, фізика або географія

переробка корисних копалин

українська мова та література, математика, фізика або хімія

нафтогазова справа

українська мова та література, математика, фізика або хімія

Металургія та матеріалознавство

металургія

українська мова та література, математика, фізика або  хімія

ливарне виробництво

українська мова та література, математика, фізика або хімія

інженерне матеріалознавство

українська мова та література, математика, фізика або хімія

Машинобудування та матеріалообробка

прикладна механіка

українська мова та література, математика, фізика або хімія

інженерна механіка

українська мова та література, математика, фізика або хімія

машинобудування

українська мова та література, математика, фізика або хімія

зварювання

українська мова та література, математика, фізика або хімія

Енергетика та енергетичне машинобудування

теплоенергетика

українська мова та література, математика, фізика або хімія

гідроенергетика

українська мова та література, математика, фізика або географія

атомна енергетика

українська мова та література, математика, фізика або хімія

енергомашинобудування

українська мова та література, математика, фізика або хімія

Електротехніка та електромеханіка

електротехніка та електротехнології

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

електромеханіка

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Електроніка

мікро- та наноелектроніка

українська мова та література, фізика, математика або хімія

електронні пристрої та системи

українська мова та література, фізика, математика або іноземна мова

акустотехніка

українська мова та література, фізика, математика або іноземна мова

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

радіотехніка

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

радіоелектронні апарати

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

телекомунікації

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

мережі та системи поштового зв’язку

українська мова та література, математика, фізика або географія

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

українська мова та література, математика, фізика або хімія

метрологія, стандартизація та сертифікація

українська мова та література, математика, фізика або хімія

приладобудування

українська мова та література, фізика, математика або хімія

оптотехніка

українська мова та література, фізика, математика або хімія

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

авіа- і ракетобудування

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

українська мова та література, математика, фізика або хімія

авіоніка

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Морська техніка

суднобудування та океанотехніка

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Хімічна технологія та інженерія

хімічна технологія

українська мова та література, хімія, математика або фізика

хімічна інженерія

українська мова та література, хімія, математика або фізика

Біотехнологія

біотехнологія

українська мова та література, хімія, біологія або математика

біомедична інженерія

українська мова та література, хімія, біологія або математика

Видавничо-поліграфічна справа

видавничо-поліграфічна справа

українська мова та література, математика, фізика або хімія

Текстильна та легка промисловість

технологія та дизайн текстильних матеріалів

українська мова та література, математика, хімія або фізика

технологія виробів легкої промисловості

українська мова та література, математика, хімія або біологія

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

харчові технології та інженерія

українська мова та література, математика, хімія або іноземна мова

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

технологічна експертиза та безпека харчової продукції

українська мова та література, математика, хімія або іноземна мова

Оброблювання деревини

деревооброблювальні технології

українська мова та література, математика, фізика або хімія

Будівництво та архітектура

будівництво

українська мова та література, математика, фізика або хімія

архітектура

українська мова та література, математика, творчий конкурс

гідротехніка (водні ресурси)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

Транспорт і транспортна інфраструктура

транспортні технології (за видами транспорту)

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

аеронавігація

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

обслуговування повітряних суден

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

морський та річковий транспорт

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

рухомий склад залізниць

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

автомобільний транспорт

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

системи забезпечення руху поїздів

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

залізничні споруди та колійне господарство 

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Геодезія та землеустрій

геодезія, картографія та землеустрій

українська мова та література, математика, історія України або географія

Сільське господарство і лісництво

агрономія

українська мова та література, біологія, хімія або математика

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

українська мова та література, біологія, математика або фізика

лісове і садово-паркове господарство

українська мова та література, біологія, математика або географія

лісозаготівля

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

захист рослин

українська мова та література, біологія, хімія або математика

Рибне господарство та аквакультура

водні біоресурси та аквакультура

українська мова та література, біологія, математика або географія

рибальство

українська мова та література,  біологія, математика або географія

Техніка та енергетика аграрного виробництва

енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Ветеринарія (бакалавр)

ветеринарна медицина

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

Медицина (бакалавр)

сестринська справа

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

лабораторна діагностика

українська мова та література, біологія, фізика або математика

Фармація (бакалавр)

фармація

українська мова та література, хімія, біологія або фізика

Соціальне забезпечення

соціальна допомога

українська мова та література, історія України, географія або іноземна мова

соціальна робота

українська мова та література, історія України, географія або іноземна мова

Сфера обслуговування

готельно-ресторанна справа

українська мова та література, іноземна мова, географія або математика

побутове обслуговування

українська мова та література, математика, іноземна мова або географія

туризм

українська мова та література, географія, історія України або іноземна мова

Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону

 

визначаються відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням з МОН

Інформаційна безпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

системи технічного захисту інформації

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

управління інформаційною безпекою

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Цивільна безпека

цивільний захист

українська мова та література, математика, фізика або хімія

охорона праці

українська мова та література, математика, фізика або хімія

пожежна безпека

українська мова та література, математика, фізика або хімія

Ветеринарія (спеціаліст, магістр)

ветеринарна медицина (за видами)

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

ветеринарна гігієна та санітарія

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

ветеринарна фармація

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

лабораторна діагностика хвороб тварин

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

ветеринарна біотехнологія

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

Медицина (спеціаліст, магістр)

лiкувальна справа

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

педiатрiя

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

медико-профiлактична справа

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

медична психологія

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

стоматологiя 

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

Фармацiя (спеціаліст, магістр)

фармація

українська мова та література, хімія, біологія або фізика

клінічна фармацiя

українська мова та література, хімія, біологія або фізика

технології фармацевтичних препаратів

українська мова та література, хімія, біологія або фізика

технології парфумерно-косметичних засобів

українська мова та література, хімія, біологія або фізика

* - Напрями, за якими передбачається підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програм підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.

Довідка:

Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту. Підготовка бакалаврів здійснюється вищими навчальними закладами ІІ-ІV рівня акредитації (університет, інститут, академія, консерваторія, коледж).

Спеціаліст, магістр - освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту. Виключення: Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань може здійснюватися на основі повної загальної середньої освіти.

Вищий навчальний заклад другого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (коледж);

Вищий навчальний заклад третього рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також за окремими спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (інститут, консерваторія);

Вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра (інститут, консерваторія, академія, університет).

Складено на підставі положень Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2014 році

Освіта.ua
24.06.2014

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Марічка
Як що я здала укр .мова і укр літ і географія , чи можу десь поступити
Mr Arnoid Weman
Вам потрібна позика з дуже низькою ставкою 2%? Ми виділяємо житловий кредит, комерційну позику будь-яку позику Зацікавлені, зв’яжіться з нами по електронній пошті: arnoidweman@gmail.com для отримання додаткової інформації
Анна
Куди я можу поступить, якщо я набрала історію і мову ?
Стася
Привіт, я б хотіла дізнатися, куди зможу поступити за такими предметами: Укр. мова, біологія та географія? Просто так вийшло що не здала тільки історію України.(
Mary
Які предмети потрібно здавати на адміністратора
Eco Teck
Привіт, дорогі цінні клієнти, Ласкаво просимо в Eco Текла Company Plc, ви шукаєте кредит для оплати рахунків і фінансування або інвестиції в проект? Ми публікуємо міжнародні кредитні компанії та приватні особи, які були закриті для банків та інших фінансових установ, турбуватися не більше, як ви звернетеся до нас сьогодні і отримати кредит швидко і легко, як ви застосовуєте зараз в порядку. Ми пропонуємо всі види кредитних тепер бізнес кредитів і багато інших: Якщо ви дуже зацікавлені в кредиті пропозиція, будь ласка, зв’яжіться з нами по електронній пошті ідентифікатор нижче: Електронна пошта: ecoteckcompanyplc@gmail.com
lisa
я хочу подякувати пану westhood за надану мені кредит я знайшов свідчення того, як один отримав кредит від apexloans і я звернувся за кредитом і отримав кредит. якщо вам потрібен терміновий кредит сьогодні уникнути інтернет-шахраї сьогодні подати заявку на кредити законним по електронній пошті; apexloans@yahoo.com
Eco Teck
Привіт, дорогі цінні клієнти, Ласкаво просимо в Eco Текла Company Plc, ви шукаєте кредит для оплати рахунків і фінансування або інвестиції в проект? Ми публікуємо міжнародні кредитні компанії та приватні особи, які були закриті для банків та інших фінансових установ, турбуватися не більше, як ви звернетеся до нас сьогодні і отримати кредит швидко і легко, як ви застосовуєте зараз в порядку. Ми пропонуємо всі види кредитних тепер бізнес кредитів і багато інших: Якщо ви дуже зацікавлені в кредиті пропозиція, будь ласка, зв’яжіться з нами по електронній пошті ідентифікатор нижче: Електронна пошта: ecoteckcompanyplc@gmail.com
Г-жа Фаріда Стівен
Привіт, я представляю вам свої вибачення за несподівані неприємності я представляю певну групу інвесторів, яка хоче привернути в капіталі іноземного капіталу в якості готового фінансування та інвестицій Безпечних і вигідних проектів і приступити до видачі всіх видів кредитів з гнучким і доступним інтересом ставки. Чи можемо ми працювати разом, щоб розвивати співробітництво, якщо? Ви були проекти потребуючи фінансування або в рамках розширення, ваші дії? Я сподіваюся, що ваш швидку відповідь на потребу. З повагою. Будь ласка, зв’яжіться з моєї особистої електронної пошти: (24hourstloancompany1@gmail.com)
MARY FISH
Здраво, ово је да обавести јавност да је госпођа МАРИ риба има реномирани приватни зајмодавац зајмови отворила економске могућности за све оне којима је потребна било какву финансијску помоћ. Да ли је потребна хитна кредит да обришете своје дугове или ће ти стамбени кредит да унапредите своје пословање? Да ли сте икада одбијен од стране банака и других финансијских институција? Не тражите даље, јер ми смо ту за све ваше финансијске проблеме. осигурана смо 2% камате кредита за појединце, компаније и корпорације на јасан и разумљив начин, услове. Но цредит цхецк потребно, гарантовано 100%. Е-маил: (МАРИФИСХ3186@ГМАИЛ.ЦОМ)
Г-жа Фаріда Стівен
Добрий день, я є зареєстрованим приватним грошима кредитором. Ми видаємо кредити, щоб допомогти людям, фірми, які необхідно оновити своє фінансове становище в усьому світі, з дуже мінімальними річними відсотковими ставками за ціною від 2% протягом року до 30 років, терміну погашення тривалості в будь-яку частину світу. Ми видаємо кредити в межах від 5000 євро до 100 млн євро. Наші кредити добре застраховані, для забезпечення максимальної безпеки є нашим пріоритетом. Зацікавлена ​​особа повинна зв’язатися з нами по електронній пошті: (24hourstloancompany1@gmail.com)
Mr Tanya Mark
Мене звуть пан Таня Марк Ми пропонуємо кредит процентна ставка становить 3%. Вам потрібен кредит? Так, електронна пошта: tanyamarkloanfirm01@gmail.com для отримання додаткової інформації інформація Повне ім’я: Сума позики: тривалість: Країна: адреса: Номер телефону: Отримати в контакт по електронній пошті: Я tanyamarkloanfirm01@gmail.com
RAHEL COHRAN
Привіт. Я пан Рахель приватного кредиту кредитор, який дає час життя Кредит можливостей для приватних осіб, комерційних фірм, страхування і т.д. Ви в будь-яких фінансових труднощах або в необхідності кредиту для інвестицій або вам потрібен кредит, щоб оплатити рахунки пошук не далі як ми тут, щоб зробити всі ваші фінансові проблеми пішли в минуле. Ми пропонуємо всі види кредитів в будь-який деномінації зі швидкістю 2% без попередніх fee.I хочуть використовувати цю велику середу, щоб ви знали, що ми готові допомогти вам з будь-яким видом кредиту, щоб вирішити, що ваш фінансовий problem.If да потім повернутися в даний час по електронній пошті (rahelcohranloan@gmail.com) для отримання більш докладної інформації, ви дуже вітаються.
BLAS MACARIO
Здравствуйте, Це повинно довести до відома громадськості, що пан Блас Макарио приватного кредиту кредитор мають відкриті фінансові можливості для всіх людей, які потребують будь-якої фінансової допомоги. Ми даємо кредит на 2% процентної ставки для приватних осіб, компаній і комерційних фірм, на чітких і зрозумілих умовах. 100% гарантовані. зв’яжіться з нами сьогодні електронною поштою за адресою: (fidelityfortunefinance1@gmail.com)
Оксана Дмитрик
Які предмети потрібно здавати на психолога?
Роксолана
Для Оксана Дмитрик: українська мова та література, біологія, історія України або іноземна мова
Коментувати
REBECCA ELLISOR
Привіт всім, Я місіс Ребека Еллісор приватного кредиту кредитор, який дає можливість час життя для всіх видів кредиту. Вам потрібен терміновий кредит, щоб погасити свої борги або вам потрібен кредит капіталу, щоб поліпшити свій бізнес? Чи був він відкинутий банками та іншими фінансовими установами? Вам потрібна консолідація або іпотечний кредит? Ми позичати гроші у людей, які потребують фінансової допомоги, які мають поганий кредит або яким потрібні гроші, щоб оплатити рахунки і інвестувати в бізнес за низькою відсотковою ставкою 2% на чітких і зрозумілих умовах. 100% гарантовані. Надішліть нам по електронній пошті: (choosenloanfirms@gmail.com) застосовувати
RAHEL COHRAN
Привіт. Я пан Рахель приватного кредиту кредитор, який дає час життя Кредит можливостей для приватних осіб, комерційних фірм, страхування і т.д. Ви в будь-яких фінансових труднощах або в необхідності кредиту для інвестицій або вам потрібен кредит, щоб оплатити рахунки пошук не далі як ми тут, щоб зробити всі ваші фінансові проблеми пішли в минуле. Ми пропонуємо всі види кредитів в будь-який деномінації зі швидкістю 2% без попередніх fee.I хочуть використовувати цю велику середу, щоб ви знали, що ми готові допомогти вам з будь-яким видом кредиту, щоб вирішити, що ваш фінансовий problem.If да потім повернутися в даний час по електронній пошті (rahelcohranloan@gmail.com) для отримання більш докладної інформації, ви дуже вітаються.
Sharon lan
Я такий щасливий і вдячний Богу за те, що він зробив у своєму житті, я Шарон від U.S.A після чотирьох років шукає кредит онлайн в інтернеті Шахраї вже вдалося взяти у мене суму $ 10,000.00 без дав мені мій кредит, я втратив все, що я маю через шахрайство і з тих пір я був наляканий, щоб зробити контакт онлайн щодо кредиту. Одного разу, коли я був перегляд, я побачив зауваження жінки Імені місіс Тереза ​​Кеннет з Австралія подякувавши Мері Браун позику компанії на кредитування кредит вислови що якщо є один, хто потребує кредиту повинні зв’язатися з компанією і вони будуть похмурим позичити нікому кредит, так що я взяв там електронну пошту і я зв’язався їх у нас було все угоди погасити кредит і я уявив, і мій Найбільший шок, рівно через 24 години, мій банк відправити мені повідомлення про підтвердження що Мері Браун Позика Компанія передати мою суму кредиту в розмірі $ 85,000.00 доларів на мій рахунок я така щаслива, і я хочу використовувати цю середу рада кожен, хто не потребує кредиту або Ви були аферою в...
Настя
Які предмети потрібно здавати при вступі на поліцейського хто знає?
Юлія
які ЗНО потрібні для вступу на факультет початкової освіти у 2017р.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!