Osvita.ua Вища освіта Вступна кампанія Перелік конкурсних предметів за спеціальностями
Перелік конкурсних предметів за спеціальностями

Перелік необхідних сертифікатів ЗНО для вступу у 2014 році до вищих навчальних закладів

Перелік конкурсних предметів за спеціальностями

В 2014 році зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вузів України, проводиться з української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, всесвітньої історії, світової літератури, російської мови, однієї з іноземних мов (за вибором): англійської, німецької, французької, іспанської.

Для вступу до вищого навчального закладу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати до ВНЗ сертифікати ЗНО з трьох предметів.

Конкурсні предмети, з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2014 році, в залежності від спеціальності обраної абітурієнтом.

При цьому, два предмета є обов’язковими, а третій предмет, у більшості спеціальностей, пропонується на вибір вступнику, крім випадків, коли такий предмет визначений приймальною комісією навчального закладу і чітко вказаний у його правилах прийому. Це означає, що вищий навчальний заклад може власними умовами прийому обмежити вступнику вибір третього конкурсного предмета. Один або два конкурсних предмета визначаються вищим навчальним закладом як профільні.

Крім того, дослідницькі університети мають право самостійно визначати перелік конкурсних предметів з числа тих, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання.

Перелік конкурсних предметів при вступі на основі повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Найменування галузі знань (напряму)

Напрям підготовки (спеціальність)

Назва предметів та творчих конкурсів

Педагогічна освіта

дошкільна освіта

українська мова та література, біологія, математика або історія України

початкова освіта

українська мова та література, математика, біологія або історія України

технологічна освіта

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем документознавство)

українська мова та література, історія України, математика або світова література

професійна освіта (за профілем дизайн)

українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

професійна освіта (за профілем Товарознавство)

українська мова та література, математика, географія або хімія

професійна освіта (за профілем економіка)

українська мова та література, математика, історія України або географі

професійна освіта (за профілем екологія)

українська мова та література, математика, хімія або географія

професійна освіта (за профілем комп’ютерні технології)

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

професійна освіта (за профілем гірництво)

українська мова та література, математика, фізика або географія

професійна освіта (за профілем нафтогазова справа)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем металургія)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем матеріалознавство)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем машинобудування)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем зварювання)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем енергетика)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем електротехніка)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем електромеханіка)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем електроніка)

українська мова та література, фізика, математика або хімія

професійна освіта (за профілем радіотехніка)

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

професійна освіта (за профілем телекомунікації та зв’язок)

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

професійна освіта (за профілем суднобудування)

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

професійна освіта (за профілем метрологія, стандартизація та сертифікація)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем хімічна технологія)

українська мова та література, хімія, математика або фізика

професійна освіта (за профілем видавничо-поліграфічна справа)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем технологія виробів легкої промисловості)

українська мова та література, математика, хімія або біологія

професійна освіта (за профілем харчові технології)

українська мова та література, математика, хімія або іноземна мова

професійна освіта (за профілем деревообробка)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем будівництво)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

професійна освіта (за профілем транспорт)

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

професійна освіта (за профілем агрономія)

українська мова та література, біологія, хімія або математика

професійна освіта (за профілем технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

українська мова та література, біологія, математика або фізика

професійна освіта (за профілем лісове господарство)

українська мова та література, математика, біологія або іноземна мова

професійна освіта (за профілем зоотехнології)

українська мова та література, біологія, хімія або математика

професійна освіта (за профілем готельно-ресторанна справа)

українська мова та література, іноземна мова, географія або математика

професійна освіта (за профілем побутове обслуговування)

українська мова та література, математика, іноземна мова або географія

професійна освіта (за профілем туристичне обслуговування)

українська мова та література, географія, історія України або іноземна мова

професійна освіта (за профілем охорона праці)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

корекційна освіта (за нозологіями)

українська мова та література, біологія, іноземна мова або історія України

соціальна педагогіка

українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова  література

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

фізичне виховання*

українська мова та література, біологія, творчий конкурс

спорт

українська мова та література, біологія, творчий конкурс

здоров’я людини*

українська мова та література, біологія, творчий конкурс

Культура

культурологія

українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література

музейна справа та охорона пам’яток історії та культури

українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література

народна художня творчість

українська мова та література, історія України, творчий конкурс

документознавство та інформаційна діяльність

українська мова та література, історія України, математика або  світова література

менеджмент соціокультурної діяльності

українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література

Мистецтво

театральне мистецтво

українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

хореографія*

українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

кіно - телемистецтво

українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

музичне мистецтво*

українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

образотворче мистецтво*

українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

реставрація творів мистецтва

українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

дизайн*

українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

декоративно-прикладне мистецтво

українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

естрадно-циркове мистецтво

українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

фотомистецтво

українська мова та література, історія України або світова література, творчий конкурс

Гуманітарні науки

філософія*

українська мова та література, історія України, світова література або іноземна мова

історія*

українська мова та література, історія України, всесвітня історія або іноземна мова

філологія*

українська мова та література, іноземна мова або російська мова (за профілем), історія України або світова література

богослов’я (теологія із зазначенням конфесії)*

українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література

Соціально-політичні науки

соціологія

українська мова та література, історія України, математика або іноземна мова

психологія*

українська мова та література, біологія, історія України або іноземна мова

практична психологія*

українська мова та література, біологія, історія України або іноземна мова

політологія*

українська мова та література, історія України, всесвітня історія або іноземна мова

Міжнародні відносини

міжнародні відносини

українська мова та література, іноземна мова, всесвітня історія або географія

міжнародне право

українська мова та література,  іноземна мова, всесвітня історія або географія

міжнародні економічні відносини

українська мова та література, іноземна мова, математика або географія

міжнародна інформація

українська мова та література, іноземна мова, всесвітня історія або математика

країнознавство

українська мова та література, географія, всесвітня історія або іноземна мова

міжнародний бізнес

українська мова та література, іноземна мова, математика або всесвітня історія

Журналістика та інформація

журналістика

українська мова та література, іноземна мова або російська мова, творчий конкурс

реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)

українська мова та література, історія України, іноземна мова або світова література

видавнича справа та редагування

українська мова та література, історія України, іноземна мова або математика

Право

правознавство

українська мова та література, історія України, іноземна мова або математика

правоохоронна діяльність

українська мова та література, історія України, творчий конкурс

Економіка та підприємництво

економічна теорія

українська мова та література, математика, історія України або географія

економічна кібернетика

українська мова та література, математика, історія України або географія

міжнародна економіка

українська мова та література, математика, іноземна мова або географія

економіка підприємства

українська мова та література, математика, історія України або географія

управління персоналом та економіка праці

українська мова та література, математика, історія України або географія

прикладна статистика

українська мова та література, математика, історія України або географія

маркетинг

українська мова та література, математика, історія України або географія

фінанси і кредит

українська мова та література, математика, історія України або географія

облік і аудит

українська мова та література, математика, історія України або географія

товарознавство і торговельне підприємництво

українська мова та література, математика, географія або хімія

Менеджмент і адміністрування

менеджмент

українська мова та література, математика, географія або іноземна мова

Природничі науки

хімія*

українська мова та література, хімія, фізика або математика

біологія*

українська мова та література, біологія, фізика або хімія

геологія*

українська мова та література, математика, географія або фізика

географія*

українська мова та література, географія, історія України або математика

гідрометеорологія

українська мова та література, географія, математика або фізика

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*

українська мова та література, біологія, географія або математика

Фізико-математичні науки

математика*

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

механіка

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

фізика*

українська мова та література, фізика, математика або хімія

прикладна фізика*

українська мова та література, фізика, математика або хімія

статистика

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

астрономія

українська мова та література, фізика, математика або хімія

Системні науки та кібернетика

прикладна математика

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

інформатика*

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

системний аналіз

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Інформатика та обчислювальна техніка

комп’ютерні науки

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

комп’ютерна інженерія

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

програмна інженерія

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Автоматика та управління

системна інженерія

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Розробка корисних копалин

гірництво

українська мова та література, математика, фізика або географія

торфова справа

українська мова та література, математика, фізика або географія

переробка корисних копалин

українська мова та література, математика, фізика або хімія

нафтогазова справа

українська мова та література, математика, фізика або хімія

Металургія та матеріалознавство

металургія

українська мова та література, математика, фізика або  хімія

ливарне виробництво

українська мова та література, математика, фізика або хімія

інженерне матеріалознавство

українська мова та література, математика, фізика або хімія

Машинобудування та матеріалообробка

прикладна механіка

українська мова та література, математика, фізика або хімія

інженерна механіка

українська мова та література, математика, фізика або хімія

машинобудування

українська мова та література, математика, фізика або хімія

зварювання

українська мова та література, математика, фізика або хімія

Енергетика та енергетичне машинобудування

теплоенергетика

українська мова та література, математика, фізика або хімія

гідроенергетика

українська мова та література, математика, фізика або географія

атомна енергетика

українська мова та література, математика, фізика або хімія

енергомашинобудування

українська мова та література, математика, фізика або хімія

Електротехніка та електромеханіка

електротехніка та електротехнології

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

електромеханіка

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Електроніка

мікро- та наноелектроніка

українська мова та література, фізика, математика або хімія

електронні пристрої та системи

українська мова та література, фізика, математика або іноземна мова

акустотехніка

українська мова та література, фізика, математика або іноземна мова

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

радіотехніка

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

радіоелектронні апарати

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

телекомунікації

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

мережі та системи поштового зв’язку

українська мова та література, математика, фізика або географія

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

українська мова та література, математика, фізика або хімія

метрологія, стандартизація та сертифікація

українська мова та література, математика, фізика або хімія

приладобудування

українська мова та література, фізика, математика або хімія

оптотехніка

українська мова та література, фізика, математика або хімія

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

авіа- і ракетобудування

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

українська мова та література, математика, фізика або хімія

авіоніка

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Морська техніка

суднобудування та океанотехніка

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Хімічна технологія та інженерія

хімічна технологія

українська мова та література, хімія, математика або фізика

хімічна інженерія

українська мова та література, хімія, математика або фізика

Біотехнологія

біотехнологія

українська мова та література, хімія, біологія або математика

біомедична інженерія

українська мова та література, хімія, біологія або математика

Видавничо-поліграфічна справа

видавничо-поліграфічна справа

українська мова та література, математика, фізика або хімія

Текстильна та легка промисловість

технологія та дизайн текстильних матеріалів

українська мова та література, математика, хімія або фізика

технологія виробів легкої промисловості

українська мова та література, математика, хімія або біологія

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

харчові технології та інженерія

українська мова та література, математика, хімія або іноземна мова

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

технологічна експертиза та безпека харчової продукції

українська мова та література, математика, хімія або іноземна мова

Оброблювання деревини

деревооброблювальні технології

українська мова та література, математика, фізика або хімія

Будівництво та архітектура

будівництво

українська мова та література, математика, фізика або хімія

архітектура

українська мова та література, математика, творчий конкурс

гідротехніка (водні ресурси)

українська мова та література, математика, фізика або хімія

Транспорт і транспортна інфраструктура

транспортні технології (за видами транспорту)

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

аеронавігація

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

обслуговування повітряних суден

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

морський та річковий транспорт

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

рухомий склад залізниць

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

автомобільний транспорт

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

системи забезпечення руху поїздів

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

залізничні споруди та колійне господарство 

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Геодезія та землеустрій

геодезія, картографія та землеустрій

українська мова та література, математика, історія України або географія

Сільське господарство і лісництво

агрономія

українська мова та література, біологія, хімія або математика

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

українська мова та література, біологія, математика або фізика

лісове і садово-паркове господарство

українська мова та література, біологія, математика або географія

лісозаготівля

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

захист рослин

українська мова та література, біологія, хімія або математика

Рибне господарство та аквакультура

водні біоресурси та аквакультура

українська мова та література, біологія, математика або географія

рибальство

українська мова та література,  біологія, математика або географія

Техніка та енергетика аграрного виробництва

енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Ветеринарія (бакалавр)

ветеринарна медицина

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

Медицина (бакалавр)

сестринська справа

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

лабораторна діагностика

українська мова та література, біологія, фізика або математика

Фармація (бакалавр)

фармація

українська мова та література, хімія, біологія або фізика

Соціальне забезпечення

соціальна допомога

українська мова та література, історія України, географія або іноземна мова

соціальна робота

українська мова та література, історія України, географія або іноземна мова

Сфера обслуговування

готельно-ресторанна справа

українська мова та література, іноземна мова, географія або математика

побутове обслуговування

українська мова та література, математика, іноземна мова або географія

туризм

українська мова та література, географія, історія України або іноземна мова

Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону

 

визначаються відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням з МОН

Інформаційна безпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

системи технічного захисту інформації

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

управління інформаційною безпекою

українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова

Цивільна безпека

цивільний захист

українська мова та література, математика, фізика або хімія

охорона праці

українська мова та література, математика, фізика або хімія

пожежна безпека

українська мова та література, математика, фізика або хімія

Ветеринарія (спеціаліст, магістр)

ветеринарна медицина (за видами)

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

ветеринарна гігієна та санітарія

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

ветеринарна фармація

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

лабораторна діагностика хвороб тварин

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

ветеринарна біотехнологія

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

Медицина (спеціаліст, магістр)

лiкувальна справа

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

педiатрiя

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

медико-профiлактична справа

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

медична психологія

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

стоматологiя 

українська мова та література, біологія, хімія або фізика

Фармацiя (спеціаліст, магістр)

фармація

українська мова та література, хімія, біологія або фізика

клінічна фармацiя

українська мова та література, хімія, біологія або фізика

технології фармацевтичних препаратів

українська мова та література, хімія, біологія або фізика

технології парфумерно-косметичних засобів

українська мова та література, хімія, біологія або фізика

* - Напрями, за якими передбачається підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програм підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.

Довідка:

Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту. Підготовка бакалаврів здійснюється вищими навчальними закладами ІІ-ІV рівня акредитації (університет, інститут, академія, консерваторія, коледж).

Спеціаліст, магістр - освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту. Виключення: Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань може здійснюватися на основі повної загальної середньої освіти.

Вищий навчальний заклад другого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (коледж);

Вищий навчальний заклад третього рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також за окремими спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (інститут, консерваторія);

Вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра (інститут, консерваторія, академія, університет).

Складено на підставі положень Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2014 році

Освіта.ua
24.06.2014

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
DIEGO
Я містер Дієго, кредитор приватної позики, який дає можливість життя на всі типи позик. Вам потрібна термінова позика, щоб погасити ваші борги, або вам потрібна капітальна позика для покращення вашого бізнесу? Чи було відхилено банками та іншими фінансовими агенціями? Вам потрібна консолідація чи іпотечний кредит? Ми позичаємо гроші від людей, які потребують фінансової допомоги, які мають поганий кредит або які потребують грошей для оплати рахунків та інвестування в бізнес за низькою процентною ставкою 2% на чітких та зрозумілих умовах. 100% гарантовано. Надішліть нам електронного листа на адресу: (santiagoloanfirm@gmail.com), щоб подати заявку
Mr Desmond Lee
Ви шукаєте законний кредит? Втомилися шукати позики та Іпотека? Ви були відхилені вашими банками? теж один раз викрадено? Тоді ваша фінансова травма закінчиться ми Пропозиція КРЕДИТІВ від $ 1,500.00 мін. до 300 000 000 дол. Макс. 3% процентна ставка. Ми сертифіковані та заслуговуємо довіри. ми можемо вам допомогти з фінансовими зв’язками звертайтеся до нас по електронній пошті (desmondloaninverstment@hotmail.com) з цією інформацією. Ім’я заявника Вік: Секс: Місто: Держава: Країна: Адреса: Професія: Місячний дохід Мобільний Тривалість кредиту: Потрібна сума кредиту Будь ласка, зверніть увагу: всі відповіді повинні бути переслані компанії Електронна пошта: desmondloaninverstment@hotmail.com З повагою, пан Десмонд Лі.
mark
Ми пропонуємо приватні, комерційні та особисті кредити з дуже низькими річними процентними ставками від 2% у період від одного року до 50 років в будь-якій точці світу. Ми пропонуємо кредити від 5000 до 100 мільйонів доларів США. Наші позики добре застраховані для максимальної безпеки є нашим пріоритетом. Ви втрачаєте сон вночі, турбуючись, як отримати законного кредитора позики? Ти кусаєш нігті швидко? Замість того, щоб побити вас, зверніться до Mark Home Loan (кредитні послуги) зараз, фахівці, які допомагають зупинити погану кредитну історію кредитів, щоб знайти рішення, що перемога є нашою місією. Електронна пошта: Info.newspring.kredit@gmail.com Заявники повинні заповнити анкету після отримання кредиту: ФОРМА ЗАЯВКИ ЗА ВИГОДАМИ Ваше ім’я та прізвище * Ваша електронна адреса * Ваш номер телефону * Вашу адресу * Твоє місто * Штат / провінція * країна * Секс * Дата народження * Мати рахунок? * Ви застосували раніше? * Потрібна сума кредиту * Довжина позики * Призначення позики * Надішліть мені відскановану копію вашого...
GREG OWEN
Вам потрібна швидка, довга або короткострокова позика з відносно низькою процентною ставкою Як мінімум 3%? Ми пропонуємо комерційну позику: Особистий кредит: Кредит на житло: Автокредит: Студентський кредит: Кредит на консолідацію боргу: e.t.c. Незалежно від того, який ваша кредитна оцінка. Ми гарантуємо надання Фінансові послуги нашим численним клієнтам по всьому світу. Завдяки гнучким кредитним пакетам, Кредити можуть бути оброблені та передані позичальнику в межах Найкоротший час можливо.   Якщо вам потрібна швидка кредит, зв’яжіться з нами по електронній пошті: Gregowenloanfirm1@gmail.com Гарантована кредитна пропозиція на 3%.
Andrew Mohs Firm
ПЕРСОНАЛЬНА КУЛЬТУРА ЗВ’ЯЗКУ ДО ДОМОВОЇ ВЛАСНОСТІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ВАШОГО ДОСТАВНОГО ГОСТА Насолоджуйтесь знижкою ANDREW MOHS LOAN FIRM Advantage . Триваліший термін перебування . Приваблива відсоткова ставка . Проста та швидка обробка ЗАСТОСУВАЙТЕ ЗАРАЗ НА КОМПАНІЮ "ANDREW MOHS" НА ОЧІКУ НИЗЬКИЙ ПРОЦЕНТНИЙ СТАВОНИЙ EMAIL: ANDREWMOHSFIRM@GMAIL.COM SMS, WHATSAPP: +234906180071717
Lucy Santos
Як я отримав свій кредит сьогодні !!! Привіт всім, Я Lucy Santos на ім’я, я пишу це свідчення тому, що я дуже вдячний за те, що жасмин юв зробив для мене та своєї родини, коли я думав, що немає надії, що він прийшов, і змусити мою сім’ю відчувати себе живим знову, надаючи нам кредит на дуже низькому рівні Процентна ставка 3%. Ну, я шукав позику, щоб погасити свої борги за минулий рік, все, що я збирався, схвилювався і взяв мої гроші, поки я, нарешті, не зустрічав Бога, який послав Кредитора. Я ніколи не думав, що в інтернеті існують справжні кредитори, але я з найбільшим сюрпризом отримав свою позику, не витрачаючи багато часу, тому, якщо ви там шукаєте позику в будь-якій розмірі, я порекомендую вам надіслати електронною поштою юридичну компанію з надання кредиту через Електронна пошта: {jasminnoorloancompany@gmail.com} і не маєте інтернет-шахрайства. Дякую і благослови Господа ... Люсі Сантос з Каліфорнії, США. E_mail: jasminnoorloancompany@gmail.com
Lucy Santos
Як я отримав свій кредит сьогодні !!! Привіт всім, Я Lucy Santos на ім’я, я пишу це свідчення тому, що я дуже вдячний за те, що жасмин юв зробив для мене та своєї родини, коли я думав, що немає надії, що він прийшов, і змусити мою сім’ю відчувати себе живим знову, надаючи нам кредит на дуже низькому рівні Процентна ставка 3%. Ну, я шукав позику, щоб погасити свої борги за минулий рік, все, що я збирався, схвилювався і взяв мої гроші, поки я, нарешті, не зустрічав Бога, який послав Кредитора. Я ніколи не думав, що в інтернеті існують справжні кредитори, але я з найбільшим сюрпризом отримав свою позику, не витрачаючи багато часу, тому, якщо ви там шукаєте позику в будь-якій розмірі, я порекомендую вам надіслати електронною поштою юридичну компанію з надання кредиту через Електронна пошта: {jasminnoorloancompany@gmail.com} і не маєте інтернет-шахрайства. Дякую і благослови Господа ... Люсі Сантос з Каліфорнії, США. E_mail: jasminnoorloancompany@gmail.com
shev
Здравствуйте   Ви намагалися шукати позику, і ви були розчаровані вашою фінансовою установою або вам потрібен справжній кредитор кредиту, зв’яжіться зараз merlekloanventure@gmail.com з вашим найближчим кредитом. Телефон: +17815611941 Whatsapp: +2349022703318, Щасти
Deborah Leonardo
zЗдраво, Да ли тражите приватну кредитну компанију угледну и акредитовану дајући могућност за живот у животу. Ми нудимо све врсте кредита врло брзо и лако, лични кредит, ауто кредит, хипотекарни кредит, студентски кредит, пословни кредит, инвестициони кредит, консолидација дуга и још много тога. Да ли су вас одбиле банке и друге финансијске институције? Треба ли консолидацијски кредит или хипотека? Не тражите више као што смо овде да све ваше финансијске проблеме учинимо стварима из прошлости. Нудимо кредит од $ 5000 до $ 50.000.000 по камати од 2% екстремно зајма. Контактирајте нас данас преко наше е-поште и сретни смо да направимо своје финансијске проблеме и пассе. Ниједна кредитна провјера није потребна, 100% гарантовано. Пошаљите нам е-маил на: (деборахлеонардо лоанфирм @ гмаил.цом).
Marcella Gibbs
FLOURISH FINANCE FIRM је кредитна фирма одобрена од стране владе, дају кредите појединцима и организацијама са каматном стопом од 2% широм света. Врати се мени, ако ме занима за даље детаље путем ове поштанске кутије: fffirm@hotmail.com
Кетеша Фрэнк
Как я получил сумму требуемого займа от надежной кредитной компании (jasminnoorloancompany@gmail.com) Добрый день, все мы - Кетеша Фрэнк. По имени am из United States Of America я хочу поблагодарить госпожу Jasmin Loan Company за то, что она предложила мне кредит на покупку моего дома с низкой процентной ставкой. Я хочу поблагодарить ее за то, что она предоставила мне этот кредит. Мои друзья, которые нуждаются в кредите для разных целей, я советую вам обратиться к госпоже Jasmin Noor Loan Company за кредитом вместо того, чтобы попасть в руки Мошенников онлайн. Сегодня я счастлив из-за Миссис Жасмин Нур Кредитная компания. Поэтому, если вы хотите связаться с ними для получения кредита, свяжитесь с ними: (jasminnoorloancompany@gmail.com) или whatsApp: +234 9 06 4423 081
greg
Ви шукаєте швидкий позику вирішити ваші фінансові проблеми або інвестувати в бізнес? зв’язатися з markspencerloanfirm222@yahoo.com вони є справжніми і приємно не дозволяйте фінансових проблема принести вас вниз стежок вчасно, варто дев’ять не вмирають в тиші cry позначити Спенсер за допомогою він неодмінно відповімо вам він є Богом побоюючись і є genuine намір допомогти іншим whatsapp +2349034781444
SERGEY YAKUBOVA
ЗАПРОПОНОВАНА ПРОПОЗИЦІЯ КОШТІВ НЕ ПІДВИЩУВАТИСЯ Здравствуйте, Які ваші фінансові потреби? Ми виділяємо кредити від мінімум $ 2000 до максимум $ 100 000 000,00 із зручною тривалістю від 1 до 30 років за дуже зниженою процентною ставкою 3%. Вам потрібна бізнес-позика? Вам потрібна особиста позика? Ви хочете придбати машину? Ви хочете рефінансувати? Вам потрібен іпотечний кредит? Вам потрібен величезний капітал для початку вашої бізнес-пропозиції або розширення? Ви втратили надію, і ви думаєте, що немає виходу, і ваш фінансовий тягар все ще зберігається? Будь ласка, не соромтеся звертатися до нас для можливого ділового співробітництва Зв’яжіться з нами по електронній пошті: constantloanfirm1@gmail.com
REBECCA ELLISOR
Вам потрібна позика? Чи банк відмовляв вам у наданні позики, ми тут, щоб допомогти вам у фінансовому плані, щоб отримати миттєву позику будь-якої суми в будь-якому місці призначення. Ваше щастя є нашим пріоритетом. Ми надаємо персональні позики, комерційні позики та корпоративні кредити, а також всі типи позик з 2% відсотків для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв’яжіться з нами по електронній пошті (choosenloanfirms@gmail.com).
RAHEL COHRAN
Привіт. Я пан Рахель, кредитор приватної позики, який надає кредити фізичним особам, комерційним фірмам, страхуванню тощо. У вас виникли будь-які фінансові труднощі або вам потрібен кредит для інвестування, або вам потрібен кредит, щоб не платити рахунки за вашим запитом. Ми тут, щоб усунути всі ваші фінансові проблеми у минулому. Ми пропонуємо всі види кредитів у будь-якій валюті номіналом 2% без попередньої оплати. Я хочу використовувати цей чудовий носій, щоб повідомити вас, що ми готові допомогти вам у будь-якому кредиті, щоб вирішити цю проблему. Якщо Так, поверніться зараз за допомогою електронної пошти (rahelcohranloan@gmail.com) для отримання додаткової інформації, ВИ дуже дбайливо.
Anastasia
На кого я можу поступити,якщо тільки здала укр.мову і історію?
Ylia
Привіт куди я зможу поступити з такими предметами : укр мова,укр літ,географія,історія україни
Max Bent
Океанічні кредитори та іпотечні кредити обмежені для малих і великих сум кредитів за ставкою 2%. Вам потрібна позика, щоб розпочати бізнес або сплачувати свої рахунки? Ми пропонуємо всі види кредитів, приватні позики,   Комерційний та особистий кредит з дуже низькими процентними ставками на рівні 2% у період від одного року до 25 років в будь-якій точці світу. Ми пропонуємо кредити від 1000 до будь-якої суми, яку Ви запитуєте, зв’яжіться з нами сьогодні Електронна пошта; Oceanfmortgages@gmail.com Oceanfmortgages@gmail.com +447087694046
raymond loan company
Хороший день, Вам потрібна термінова позика для вирішення ваших фінансових потреб, надання кредиту Починаючи від $ 3,000.00 до $ 1000,000.00 Max, ми є надійними, ефективними, Швидкий і динамічний, з 100% гарантованою позикою також дає (євро, фунти І долари.), Процентна ставка, яка застосовується до всіх кредитів, становить (3%), якщо ви Зацікавлені поверніться до нас. Throug (Raymondloancompany01@gmail.com: надані послуги включають: * Домогосподарство * Кредити винахідника * Кредит на консолідацію заборгованості * Бізнес-позики * Персональні позики. Зв’яжіться з нами сьогодні, і ми раді вести справи з нами Email: Raymondloancompany01@gmail.com
Марічка
Як що я здала укр .мова і укр літ і географія , чи можу десь поступити

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!