Osvita.ua Середня освіта Статті Про нову шкільну програму з інформатики для 5-9 класів
Про нову шкільну програму з інформатики для 5-9 класів

Освітяни-практики про нову програму з інформатики для учнів 5-9 класів, що впроваджуватиметься в українських школах з вересня 2013 року

Про нову шкільну програму з інформатики для 5-9 класів

З 1 вересня 2013 року МОН України вводить обов’язкове вивчення інформатики, починаючи з 5-го (і 2-го) класу, у школах різних профілів, ступенів, традицій, матеріально-технічних можливостей тощо за єдиною для всіх програмою "Інформатика. 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів", створеною робочою групою під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Наталії Морзе.

Що ж на цей раз пропонує МОН, а, головне, заради якої великої мети не приймається до уваги майже 30 річний досвід викладання шкільної інформатики? Чи справді варто знову керуватись принципом "старе зруйнуємо – нове побудуємо"? Невже зміна статусу предмета з "варіативного" на "інваріантний" є достатньою причиною, щоб "викинути на смітник" перевірені практикою і досвідом тисяч вчителів цілком дієздатні програми, підручники, інші навчальні засоби, які забезпечували формування найефективнішої траєкторії навчання відповідно до потреб і можливостей загальноосвітніх навчальних закладів?

І чи все з переліченого в основному і додатковому переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти, (детальніше див. http://osvita.ua/school/news/30819/) пора викидати в макулатуру?

Ось далеко неповний список навчальних програм для 5-9 класів, які за логікою МОН втрачають силу з нового навчального року, а разом з ними десятки назв навчальних підручників і посібників, що донедавна були рекомендовані для використання:

1. Інформатика. Програма курсу інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів (Ривкінд Й.Я., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Проценко Г.О.). 5-9 класи. Світич. 2010.

2. Програма пропедевтичного курсу "ІНФОмандри" (Казанцева О.П.). 5,6 класи. ВГ ВНV. 2010.

3. Програма пропедевтичного курсу "Інформатика. Шукачі скарбів" (Коршунова О.В.). 5‑8 класи. Весна. 2010.

4. Навчальна програма курсу за вибором "Основи робототехніки" (авт. Кожем’яка Д.І.). 5‑8 класи. 2009.

5. Навчальна програма "Основи програмування мовою ЛОГО". Г.В. Пахомова. 5-6 класи. Аспект. 2011.

6. Навчальна програма "Інформатика. Єдиний базовий курс". О.П. Пилипчук, І.І. Саль­нікова, Є.А. Шестопалов. 7-9 класи. Аспект. 2011.

Згадана програма МОН для 5-9 класів була створена поспіхом і фактично без обговорення вчителями України. В кінці квітня 2012 року на з’їзді вчителів інформатики делегати повинні були схвалити нібито вдосконалену версію програми, якої в очі не бачили! (детальніше див. статтю "Сім верст пішки за шмат кишки?"). Ситуація зі створенням програми та її обговоренням дуже вже нагадувала відомий сюжет про "голого короля", бо тим, хто з’їхався голосувати, доводилось фантазувати, що там і як скроєно в кінцевій редакції програми, не видимій ні на офіційному сайті МОН, ні на з’їзді. Проте, конструктивних пропозицій від делегатів з’їзду та інших вчителів до попередньої версії програми було вдосталь. Пропонувались також до розгляду і програми інших авторських колективів. Але до подальшого редагування програми група вчителів, обрана з’їздом, не була допущена, і вже на початку травня "невидиму" програму Морзе було затверджено колегією МОН.

Повний текст програми після довгого зволікання нарешті був опублікований на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України (програму можна звантажити тут), тому з’явилася можливість її розглянути та коротко проаналізувати.

За цією програмою розподіл навчального часу виглядає так:

п/п

Назва розділу

Класи і кількість годин

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

1

Інформація, інформаційні процеси, системи, технології

4

 

 

3

3

2

Комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних

10

6

 

8

 

3

Інформаційні технології

 

 

 

 

 

3.1

Створення та опрацювання текстових документів

 

8

 

6

5

3.2

Створення та опрацювання графічних зображень

9

 

 

6

 

3.3

Створення та опрацювання об’єктів мультимедіа

 

4

 

7

 

3.4

Створення та опрацювання мультимедійних презентацій

9

 

 

6

 

3.5

Створення та опрацювання числових даних

 

 

8

10

 

3.6

Система управління базами даних

 

 

 

 

10

4

Комп’ютерні мережі

 

8

4

 

17

5

Моделювання

 

 

5

 

8

6

Основи алгоритмізації

та програмування

 

7

8

10

8

7

Розв’язування компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних проектів

 

 

8

11

16

8

Резерв

3

2

2

3

3

 

Всього

35

35

35

70

70


Такий розподіл має суттєві "стратегічні" вади:

1. Недбала систематизація навчального матеріалу.

2. Вимоги до знань та навичок не адаптовано до вікових особливостей учнів 5-9 класів.

3. З першого уроку учні не залучаються до безпечної роботи на комп’ютері.

4. Вивчення основ алгоритмізації та програмування (ОАП) починається аж з 6-го класу.

5. Невиправдано складна структура вимог до рівня навчальних досягнень учнів (див. повний текст програми).

6. Відсутня можливість змінювати співвідношення між обсягами вивчення ІКТ та ОАП, ураховуючи можливості та потреби допрофільної підготовки у навчальному закладі.

7. Не передбачена можливість використання адаптованих засобів для старшої школи, розроблених раніше, що було б доречно, зважаючи на перехідний характер програми.

8. Непридатність для шкіл, де учні починали вивчення інформатики в початковій школі.

9. Відсутня можливість вибудовувати найбільш доречну для конкретного навчального закладу або класу траєкторію навчання, з урахуванням рівня підготовки учнів та техніч­ного оснащення школи.

Більш детально зміст та вимоги програми МОН розглянемо на прикладі 5-го класу.

5 клас

Зміст та вимоги програми

Коментарі

1. Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси (4 год.)

Поняття інформації. Повідомлення. Способи подання повідомлень. Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання, передавання та пошук повідомлень. Дані. Пристрої, що використовуються для роботи з даними.

5-класникам усвідомити складний теоретичний матеріал розділу "Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси" на перших уроках без досвіду роботи з інформацією різних видів на комп’ютері неможливо. Витрачати ж 4 години для пояснення "на пальцях" – неприпустима витрата часу. Краще цю тему перенести у 7-й клас, коли учні набудуть певного досвіду комп’ютерної обробки інформації.

2. Основи роботи з комп’ютером (10 год.)

Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), зберігання (жорсткий магнітний диск, оптичний диск, флеш-пам’ять), виведення даних (монітор, принтер), їх призначення

Види сучасних персональних комп’ютерів (ста­ціонарні, портативні, планшети, комунікатори)

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп'ютерному класі

Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером

Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей. Об’єкти навколо нас. Класифікація об’єктів

Робочий стіл. Меню, їх призначення. Види меню.

Поняття про програму. Запуск програми на виконання

Вікно програми, основні об‘єкти вікна. Завершення роботи з програмою

Операції над вікнами

Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. Перегляд списків імен файлів і папок

Практична робота 1. Робота з вікнами та їх об’єктами

Практична робота 2. Робота з клавіатурним тренажером

З першого уроку у 5-му класі учні повинні навчатися основам роботи на комп’ютері, а не чекати приблизно 7-го уроку, коли за програмою їм це дозволять після вивчення теми "Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп'ютерному класі".

Робота з клавіатурним тренажером передбачена з орієнтовно з 8 по 14 уроки без попереднього набуття навичок роботи з текстом, його редагування.

3. Графічний редактор (9 год.)

Поняття графічного редактора, його призначення

Середовище растрового графічного редактора

Відкривання збережених зображень у графічному редакторі. Графічні об’єкти та їх властивості. Інструменти для створення графічних об’єктів. Палітра кольорів

Діалогові вікна, їх об’єкти. Інформаційні вікна.

Збереження зображень. Розробка плану побудови зображення

Створення зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом

Поняття буфера обміну

Додавання тексту. Основні елементи формату символів: шрифт, накреслення, колір, розмір

Практична робота 3. Опрацювання зображень, створених раніше

Практична робота 4. Створення графічних зображень за поданим планом

Розпочинати ознайомлення з основними елементами формату символів у графічному редакторі методично не виправдано, оскільки прості растрові графічні редактори не мають засобів для перегляду властивостей раніше набраних символів і не дозволяють редагувати готові написи, користуючись прийомами, властивими текстовому поданню інформації. Через це, набравши текст, учень навіть через декілька хвилин вже не зможе визначити ні гарнітури, ні кеглю, ні накреслення тощо.

4. Редактор презентацій (9 год.)

Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти

Середовище редактора презентацій. Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій. Текстові та графічні об’єкти слайдів

Вставляння зображень. Змінення значень їх властивостей

Введення та редагування тексту. Форматування текстових об’єктів

Збереження презентацій

Розробка плану створення презентації: визначення мети, сценарію та структури презентації

Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на основі шаблону

Практична робота 5. Створення презентації, зокрема фотоальбому

Практична робота 6. Створення презентації

на основі шаблону за наведеним планом

Вивчати "Редактор презентацій" за відсут­ності навичок роботи з текстом виглядає дивним. Краще цю тему опрацювати у 7‑му класі після засвоєння учнями основ роботи з текстом, растровою та векторною графікою. Крім цього, до 7 класу учні зможуть попрацювати над командними навчальними проектами з інших предметів, тому краще усвідомлюватимуть призначення презентації, вимоги до оформлення, колірної гами тощо, отримають нагоду використати підготовлені власноручно текстові та графічні матеріали.


Як видно з таблиці, без оптимізації послідовності вивчення тем програми, доведеться базові поняття інформатики на перших уроках пояснювати дітям фактично "на пальцях". Сказати "Наприклад" немає до чого – адже учні ще не мають практичного досвіду для розуміння термінів, бо відсутні навички роботи з інформацією, пошуку її в Інтернеті, обробки і зберігання текстів, зображень тощо.

При вивченні першого розділу, пропонованого програмою, учні не підходять до комп’ютерів (принаймні, це не передбачено програмою), а формування на належному рівні у 5‑класників поняття про інформаційні системи і тим більше технології лише на описовому рівні навряд чи буде результативним. Відповідно до програми, лише десь на 7-8 уроці учні допускаються до комп’ютерів. А протягом перших 14(!) уроків з прикладних програм пропонується опанувати лише клавіатурний тренажер. Крім того, початкові розділи програми перевантажено поняттями, до яких учнів потрібно підводити поступово й у різних класах.

Натомість корисно було б дати учням 5-го класу, які у переважній більшості вже спілкуються в Інтернеті, знання та навички безпечного пошуку інформації.

На сьогоднішній день у багатьох школах інформатика вивчається за рахунок варіативної складової навчального плану у початкових класах, тому логічно продовжити і розвинути навички роботи з програмування, набуті у початковій школі, а не закладати у програму перерву на цілий рік, за який учні багато засвоєного забудуть.

Спроби щось виправити у діючій програмі, "причепити хвіст до ракети на старті" (наприклад, див. http://osvita.ua/school/manage/reform/32768/), натикаються на стандарту відповідь: "На сьогоднішній день вже існує навчальна програма вивчення інформатики у 5-9 класах, яка пройшла громадське обговорення та затверджена колегією Міністерства освіти і науки України. У вересні 2012 року проведено І етап конкурсу підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Підручники з інформатики, переможці конкурсу, готуються до друку. Всі учні загальноосвітніх навчальних закладів будуть забезпечені підручниками в повному обсязі. У зв’язку із зазначеним, немає потреби ..." у ваших пропозиціях.

Чи не для того створювалася нова програма, щоб знову і знову друкувати нові підручники за державні гроші?

Для вибору кращої і ефективнішої навчальної програми досить надати навчальним закладам можливість вибору, керуючись особливостями учнівського контингенту, кваліфікацією і уподобаннями вчителів та думкою батьківської громади. Адже лише у конкурентному протистоянні продуктів людської діяльності, де суддями виступають не чиновники МОН України, а зацікавлені користувачі, можливий вибір найкращого і найефективнішого засобу.

Викликає сумнів, чи можна з неякісних ниток (нової програми) зв’язати якісні шкарпетки (підручники), до того ж однакових для всіх без винятку покрою, фасону, дизайну, розміру форми тощо. «Курчат по осені рахують» – побачимо, які підручники прийдуть до шкіл у новому навчальному році.

Автори: Василь Ластовецький, Олександр Пилипчук, Євген Шестопалов.

Освіта.ua
26.03.2013


Коментарі
Аватар
Введіть ваше ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Введіть код:
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
просто вчитель
програми, що не влаштовували вчителя були завжди... і будуть
опонент
Проблема не в структуризації програми чи книжки, напр. Морзе, а в відсутності нового бачення методики викладання інформатики в більшості вчителів інформатики! Технічна сторона викладання - це не основне! Вдосконалення методичної компетенції надає змогу викладати в будь-якій ситуації, це підтвердження відповідного кваліфікаційного рівня. Мобільні пристрої наявні майже у кожного учня (виключення сільські діти) - навчіть їх використовувати в навчальних цілях, а не для розваг...
?
Таке враження, що люди взагалі не орієнтуються у програмах з інформатики... Ця програма не чим не відрізняється від старих (візьмемо "Сходинки" для 2-4 класів, "Шукачі скарбів") і т.д., теми точно так впорядковані (хаотично, "відповідно" віку, і ті самі). Тільки чомусь на ці програми нарікань не має. Звичайно ж, бо учні 2-4 класів більш підготовленіші за 5-ків. Це тільки для інформатики зарано, а з інших предметів учні давно носять і презентації, і портфоліо, і макети газет, і рамки на фото накладають... Яка б не була програма, як неї сприйматимуть діти залежить від вчителя, не треба лінуватись. Інформатика в школі стає скучною, а пригадайте ще 5-10 років тому дітей з кабінета не можна було відтягти...
про наболіле
про викладання якої інформатики може йти мова, якщо в школі 3 комппютери зразка 90-х років, які давно вже не працюють? На нові надії нема, бо кажуть "згори", що якщо хочете працювати, носіть власний компютер дло школи. Кому потрібна інформатика з 2 класу без технічного оснащення??????
XL
Про які програми в школі ви говорите?! Половина учнів в селах не мають доступ до комп’ютерів. Вони стоять там музейними експонатами, щоб бува хто не згубив! Може вже досить вивчати комп’ютери без комп’ютерів!
Шестопалов
Альтернативна "народна" програма з інформатики для 5-9 класів опублікована у журналі "Інформатика в школі" №№ 2-3 за 2013 рік. Статтю про неї можна прочитати тут http://osvita.ua/school/manage/reform/32768/
Віталій
А як працювати, якщо в школі лише 8 компютерів, та й то прадідівського покоління. А класів всього 22.
Пилипчук О.П.
За нормами наповнюваності при роботі на комп'ютерах у групі має бути не менше 8 учнів, причому кожен повинен мати окреме робоче місце. Залишається ділити класи на групи відповідно до діючих норм.
XL
Може ви не в моїй країні живете й працюєте? ХТО дозволить ділити клас на таку кількість "по діючим нормам", щоб за 1 комп’ютером сидів один учень? Чи, може, задарма треба уроки проводити? щоб "по нормам"?
Карина
А у мене 15 учнів на 5 компютерів допотопних - шикарно!!! Бо на групи ділиться тільки клас з 16 учнів!!!
Творчий вчитель
Я працюю за підручниками Ривкінда, вони дуже гарні!!! А програма за 5-9 клас не подобається, таке враження, що вчити інформатику учні будуть галопом по Європі...
добрый педагог
еще бы компьютеры по-новее выдали, а то на образцах 2002 года уже не возможно работать.
Пилипчук О.П.
Одна з ідей "народної" програми - усунути прив'язку до конкретних програмних засобів. Завдяки цьому за нею можна працювати й на старих комп'ютерах. Хоча, звичайно, хочеться, щоб техніка у класах відповідала діючим специфікаціям МОН...
Маша
Підручники, за якими змушена працювати у 9 та 11 класах написані саме під керівництвом Н.Морзе. Враження від них такі, що де про що згадали там його і вписали. Немає послідовності у поданні матеріалу, а ще чудернацькі малюнки між розділами, дитячі коментарі цих "витворів мистецтва" навіть стидно наводити. От і програму написано за тим же принципом - а давайте вставимо це в цей клас, бо потім забудемо вписати.
Ігор
Я що не зрозумів, Інформатики в 10-11 класах вже небуде?
Пилипчук О.П.
Для Ігор: Питання про 10-11 класи відкрите. Очевидно, за 5 років (доки цьогорічні 5-класники дійдуть до 10 класу) воно вирішиться.
Шестопалов
3. Основи роботи з графікою – 4 год. Поняття про комп’ютерну графіку, її різновиди. Структура растрового зображення. Графічний редактор та його призначення. Параметри малюнка. Основні інструменти для роботи з малюнком. Малювання графічних примітивів. Робота з кольором. Очищення малюнка та його фрагментів. Використання основного кольору й кольору фону. Робота з фрагментами малюнка. Зміна вигляду малюнка або його фрагмента. Створення написів на малюнку. Збереження малюнка. Детальніше ВСЮ "народну" програму для 5-9 класів див. http://aspekt-edu.kiev.ua
Шестопалов
2. Основи роботи з текстом – 5 год. Клавіатура. Цифрові клавіші. Клавіші керування курсором і редагування. Функціональні клавіші. Клавіші спеціальних операцій. Режими вставляння та заміни символів. Текстовий редактор. Правила набору тексту. Переміщення в тексті. Збереження документа. Відкриття документа. Робота з абзацами: завершення введення абзацу, поділ абзацу на два, з’єднання двох абзаців в один. Фрагмент тексту. Робота з фрагментами тексту. Вибір гарнітури, розміру та написання символів. Робота з кількома документами, Копіювання фрагментів інших документів. Друк документа.
Шестопалов
Багато шкіл України багато років ведуть навчання інформатики, починаючи з 5-го класу. Узагальнюючи їхній досвід, зміст навчального матеріалу може бути таким: 1. Основи роботи з комп’ютером – 6 год. Техніка безпеки під час роботи на комп’ютері. Правила поведінки в комп’ютерному класі. Допомога при ураженні електричним струмом. Санітарні норми роботи на комп’ютері. Комплекс вправ для очей. Базовий склад комп’ютера. Підготовка комп'ютера до роботи. Основні дії мишею. Завантаження програми і завершення роботи з нею. Завершення роботи з комп’ютером. Алфавітно-цифрові клавіші. Клавіатурний тренажер. Поняття про «сліпий» метод друку. Основні поняття операційної системи. Файли. Файлова система. Папки. Імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв. Шлях до файлу (адреса). Робочий стіл. Основні об’єкти робочого стола. Значки. Ярлики. Вікно папки. Кнопки керування вікном. Контекстне меню. Створення папки.
Ластовецкий В.В.
Хороших программ должно быть много. Одна единственная программа для всего разнообразия условий обучения в наших школах... хорошей быть не может.
Гість
Цитата Робота з клавіатурним тренажером передбачена з орієнтовно з 8 по 14 уроки без попереднього набуття навичок роботи з текстом, його редагування. А це вже зовсім смішна аргументація авторів Для того щоб працювати з текстом потрібно його набрати, а набирати навчить клавіатурний тренажер. Програма для 5 просто чудова Головне, в сучасній школі зацікавити дітей. А теми графічного редактору і презентації будуть дуже цікаві для таких дітей.
Шестопалов
Для Гість: Одного клавіатурного тренажера! Потрібно навчити учнів зберігати текст, знаходити для подальшого редагування, працювати з кількома документами тощо.
Пилипчук О.П.
Американська програма для elementary school (наша школа І-ІІ ступенів) передбачає 60 годин (!) на навчання друкувати. Що має клавіатурний тренажер "навчити" 5-класників з їхніми санітарними нормами роботи на комп'ютері - не зрозуміло. Між іншим, до програми з цього приводу претензій немає, оскільки у вимогах просто написано: "уміє...вводити текст з використанням символів кирилиці та латиниці, чисел, розділових знаків у середовищі клавіатурного тренажера". Без вимог щодо швидкості, "сліпого" набору і т.п. А от те, що протягом перших 14 годин (практично весь І семестр) учні не вчаться працювати з прикладними програмами - проблема.
Учитель ынформатики
За великим рахунком призначенням клавіатурного тренажеру повинно бути не навчити друкувати (це можна зробити і в "блокноті") двома пальцями, а привчити дітей до правильної позиції рук і пальців при друкуванні, а також здобуття дітьми певних навичок "сліпого" друку. Інакше виходить, що спочатку вчимо дитину "грати на піаніно двома пальцями", а потім дивуємось, чому дитина не може "бігло виконувати музикальні вправи".
Гість
Цитата: "Розпочинати ознайомлення з основними елементами формату символів у графічному редакторі методично не виправдано, оскільки прості растрові графічні редактори не мають засобів для перегляду властивостей раніше набраних символів і не дозволяють редагувати готові написи, користуючись прийомами, властивими текстовому поданню інформації. Через це, набравши текст, учень навіть через декілька хвилин вже не зможе визначити ні гарнітури, ні кеглю, ні накреслення тощо." Чому автор вирішив що дітки непотянуть редактори з шарами(типу Гімпа чи Фотошопа) з великою радістю там будуть працювати.
Пилипчук О.П.
Діти "потягнуть" солідний графічний редактор. І навіть проблему з вивченням властивостей символів це частково знімає. Але про які "графічні об'єкти" тоді йдеться у програмі? І про які такі "Інструменти для створення графічних об’єктів"? У простих редакторах (Paint) об'єкт (прямокутник, коло), існує лише у момент малювання і зразу ж зливається з малюнком. Далі говорити про нього як про об'єкт некоректно. У Photoshop'і графічні примітиви з'являються у вигляді окремих шарів, які безпосередньо не редагуються (наприклад, кількість кутів многокутника не зміниш). Поняття "графічний об'єкт" вводять при вивченні векторного редактора (можливо, вбудованого в офісний пакет).
?
А якже Paint у W7?
Natalia Gluz
"створеною робочою групою під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Наталії Морзе." Мені як учителю подобаються підручники автором яких є Наталія Морзе!
Маша
Для Natalia Gluz: А мені здається, що гірших підручників придумати складно.
r
Повністю підтримую. Деякі практичні завдання досить цікаві, але теоретичний матеріал викладений досить хаотично і інколи розкиданий фрагментами на декілька параграфів, а то й розділів.
Александр
Да здравствует наша Наталия Морзе, самая морзистая во всём мире!!!! И не забудьте посмотреть на моё фимилие я же не из под ника вам это говорю!!!Мне как учителю не нравятся ж*лизы
Natalia Gluz
Для вибору кращої і ефективнішої навчальної програми досить надати навчальним закладам можливість вибору, керуючись особливостями учнівського контингенту, кваліфікацією і уподобаннями вчителів та думкою батьківської громади. Адже лише у конкурентному протистоянні продуктів людської діяльності, де суддями виступають не чиновники МОН України, а зацікавлені користувачі, можливий вибір найкращого і найефективнішого засобу. Підтримую 100% тільки таким чином можна знайти чи виховати конкурентноспроможного вчителя, а отже конкурентноспроможного учня.
песиміст
додавати, віднімати, склади речення, читати ітд навіщо це дітям. Втикайтеся тупо в монітор і робіть презентацію, малюйте в графічному редакторі бо на папері і олівцем це не модньо. Тупійте дітки далі і далі
песиміст середньовіччя
Для песиміст: розмовляти, співати, молитись, колоти дрова, ітд навіщо це дітям. Втикайтеся тупо в книжки і читайте, малюйте олівцем на папері бо ходити до церкви і працювати на подвір'ї це не модньо. Тупійте дітки далі і далі. :)
Natalia Gluz
По великому рахунку це залежить від учителя можна навчати думати і під час створення презентацій, і не вчити цього робити на математиці при вивченні розв'язування рівнянь...

Щоб отримувати першим
всі новини від «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть
«Подобається»

Дякую,
не показуйте це мені!