Забезпечення якості освітньої діяльності: абетка директора

Система освітньої діяльності змінюється під впливом сучасних тенденцій розвитку суспільства, зміни освітньої політики держави. Державна служба якості освіти розробила методичні рекомендації для директорів для допомоги у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти. Складники освітнього процесу – освітнє середовище, педагогічна діяльність, система оцінювання учнів, управлінська діяльність – безпосередньо впливають на результати навчання учнів. На якість освітньої діяльності, а отже, і на якість освіти, впливають особливості закладу освіти: тип; умови діяльності; фінансування; розміщення; контингент учнів тощо. Щоб забезпечити якість освіти та освітньої діяльності у школі, потрі6но системно впливати на всі компоненти й чинники – тобто розбудувати внутрішню систему забезпечення якості освіти, яка має ґрунтуватися на засадах академічної доброчесності. При розбудові внутрішньої системи забезпечення якості слід спиратися на такі принципи: 1. Дитиноцентризм. Головним суб’єктом, на якого ...
МОН апробує оновлений зміст шкільної інформатики У пілотуванні освітніх ресурсів з інформатики візьмуть участь 50 українських шкіл
Центри професійного розвитку педагогів: практичні рекомендації Практичні рекомендації, зразки документів, відповіді на актуальні питання щодо роботи центрів
Оновлення шкільної освіти: як викладати літературу Школа має виховати читача, який любить читати, уміє аналізувати, інтерпретувати й оцінювати художні тексти
Школи мають розробити внутрішню систему якості Українські школи мають сформувати внутрішню систему забезпечення якості освіти
Рекомендації щодо впровадження педагогічної інтернатури в школах Рекомендації допоможуть забезпечувати підтримку інтернатури, зокрема й діяльність педагогів-наставників
Актуально
Реформа шкільної гуманітарної освіти: як викладати мистецтво Провідним у викладанні мистецтва має стати діяльнісний підхід: де, коли та як учень застосує знання і вміння, здобуті в процесі ознайомлення з найкращими зразками мистецтва
Оновлення гуманітарної освіти в школі: як викладати історію Треба повернути довіру до історії як галузі знань, що відбиває реальне життя і вказує на можливості саморозвитку особи й поступу нації
Молодим вчителям призначатимуть педагога-наставника Спеціалісту, якого вперше буде призначено на посаду, призначатимуть досвідченого вчителя
Кабінет Міністрів затвердив положення про ліцей Ліцеї забезпечуватимуть здобуття школярами профільної загальної середньої освіти
В Україні затвердять нове положення про атестацію вчителів Міністерством освіти розроблений новий проєкт про атестацію педагогічних працівників
Президент підписав закон про можливість створення ліцеїв Президент підписав закон, який дозволяє громадам усіх рівнів створювати ліцеї