«Нова українська школа»: план реформ

План заходів на 2017–2029 роки у сфері реформування загальної середньої освіти

«Нова українська школа»: план реформ

Кабінетом Міністрів затверджений план заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Документом передбачена реалізація заходів у 23 напрямах, які мають здійснюватись різними інституціями, що є відповідальними за реалізацію державної політики у сфері освіти.

Зокрема, план передбачає розроблення нових проектів державних стандартів загальної середньої освіти та нових типових освітніх програм, запровадження навчальних програм на основі нового державного стандарту початкової освіти.

Також планується розробити нові професійні стандарти педагогічної діяльності вчителя початкової школи, шкільного вчителя-предметника та керівника школи.

Планом передбачені заходи із зменшення бюрократичного навантаження на школу, створення системи моніторингу якості середньої освіти, удосконалення системи незалежного оцінювання результатів навчання за курс базової та профільної середньої освіти тощо.

ПЛАН
заходів на 2017—2029 роки із запровадження 
Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти 
«Нова українська школа»

1. Розробити та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти державних стандартів загальної середньої освіти, зокрема:

 • 1) Державного стандарту початкової освіти. (I квартал 2018 р.);
 • 2) Державного стандарту базової середньої освіти. (II квартал 2019 р.);
 • 3) Державного стандарту профільної середньої освіти. (II квартал 2020 р.).

2. Розробити типові освітні програми відповідно до нових державних стандартів, зокрема:

 • 1) типові освітні програми початкової освіти. (II квартал 2018 р.);
 • 2) типові освітні програми базової середньої освіти. (III квартал 2019 р.);
 • 3) типові освітні програми профільної середньої освіти. (Грудень 2020 року).

3. Розробити, апробувати та запровадити навчальні програми на основі нового Державного стандарту початкової освіти:

 • 1) навчальні матеріали до нових навчальних програм Державного стандарту початкової освіти. (I квартал 2018 р.);
 • 2) навчальні програми і матеріали в експериментальних школах: 1 клас — з 1вересня 2017 р. по 25 травня 2018 р.; 2 клас — з 1 вересня 2018 р. по 25 травня 2019 р.; 3 клас — з 1 вересня 2019 р. по 25 травня 2020 р.; 4 клас — з 1 вересня 2020 р. по 25 травня 2021 року. (Протягом 2017—2021 років);
 • 3) освітні програми за новим Державним стандартом початкової освіти: 1 клас з 1 вересня 2018 р.; 2 клас з 1 вересня 2019 р.; 3 клас з 1 вересня 2020 р.; 4 клас з 1 вересня 2021 року. (Протягом 2018—2021 років).

4. Підготувати нові підручники та інші навчальні матеріали, а також забезпечити:

 • 1) друк та апробування навчальних матеріалів у початкових класах експериментальних шкіл. (Протягом 2018—2022 років);
 • 2) навчання укладачів програм, авторів підручників і посібників, підготовку експертів з урахуванням питань доступності для дітей з порушеннями психофізичного розвитку. (Протягом 2018—2020 років);
 • 3) підготовку та видання підручників (враховуючи етап апробації): для 1, 5, 10 класів у III кварталі 2018 р.; для 2, 6, 11 класів у III кварталі 2019 р.; для 3 та 7 класів у III кварталі 2020 року. (Протягом 2018—2020 років).

5. Удосконалити навички вчителів початкової школи шляхом:

 • 1) підготовки тренерів, які допомагатимуть вчителям застосовувати в роботі принципи Нової української школи. (Протягом 2017—2021 років);
 • 2) підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, заступників директорів та директорів експериментальних шкіл, які апробують проект нового Державного стандарту початкової освіти та навчальні матеріали для початкової школи. (Протягом 2017—2021 років);
 • 3) підвищення кваліфікації вчителів початкової школи щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти. (Протягом 2017—2018 років).

6. Впровадити концептуальні засади нової системи підготовки та професійного розвитку педагогічних працівників шляхом:

 • 1) розроблення та затвердження Концепції педагогічної освіти та професійного розвитку педагогічних працівників. (II квартал 2018 р.);
 • 2) розроблення та затвердження стандартів вищої освіти для педагогічних спеціальностей. (IV квартал 2018 р.);
 • 3) розроблення та запровадження обов’язкового курсу для всіх педагогічних працівників щодо особливостей роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в рамках інклюзивного навчання. (III квартал 2018 року).

7. Розробити:

 • 1) професійні стандарти педагогічної діяльності вчителя початкової школи. (I квартал 2018 р.);
 • 2) професійні стандарти педагогічної діяльності керівника школи. (III квартал 2018 р.);
 • 3) професійні стандарти педагогічної діяльності вчителя-предметника закладу загальної середньої освіти. (III квартал 2019 року).

8. Забезпечити професійний розвиток вчителя і керівника школи шляхом:

 • 1) розроблення нової процедури атестації вчителя та керівника школи. (III квартал 2018 р.);
 • 2) схвалення процедури визнання різних форм професійного розвитку у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників. (III квартал 2019 р.);
 • 3) зміни фінансування системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що забезпечить свободу вибору місця і форм професійного розвитку. (III квартал 2020 року).

9. Сформувати мережу профільних шкіл за результатами:

 • 1) інвентаризації наявних профільних шкіл та закладів професійної (професійно-технічної) освіти. (III квартал 2019 р.);
 • 2) інвентаризації наявної мережі загальноосвітніх шкіл-інтернатів (крім закладів загальної середньої освіти для дітей з порушенням інтелектуального розвитку) та їх реформування з метою створення на їх базі гімназій і ліцеїв. (Протягом 2019—2020 років).

10. Забезпечити:

 • 1) створення перспективної мапи мережі академічних ліцеїв. (III квартал 2019 р.);
 • 2) створення мережі профільних закладів загальної середньої освіти. (Протягом 2020—2023 років).

11. Сформувати мережу опорних шкіл та забезпечити:

 • 1) розроблення мапи мережі опорних шкіл з урахуванням перспективних планів створення об’єднаних територіальних громад. (II квартал 2025 р.);
 • 2) проведення навчальних семінарів для керівників шкіл та розроблення методичних матеріалів для роботи в умовах децентралізації. (Протягом 2018—2019 років);
 • 3) розбудову мережі опорних шкіл (орієнтовно 100 шкіл щороку). (Протягом 2017—2020 років).

12. Забезпечити різноманітність форм здобуття освіти шляхом:

 • 1) розроблення необхідних нормативно-правових актів з метою забезпечення реалізації Закону України “Про освіту” щодо різноманітності форм здобуття початкової освіти. (Протягом 2017—2018 років);
 • 2) підготовки методичних матеріалів та навчання вчителів щодо особливостей організації нових форм початкової освіти. (Протягом 2017—2018 років).

13. Розвинути управлінський потенціал об’єднаних територіальних громад у сфері освіти шляхом:

 • 1) підготовки навчально-методичних матеріалів та проведення серії семінарів для керівників виконавчих органів у сфері освіти рад об’єднаних територіальних громад. (Протягом 2018 року);
 • 2) формування бази даних найкращих практик з управління у сфері освіти рад об’єднаних територіальних громад. (IV квартал 2018 року).

14. Забезпечити ефективне управління загальною середньою освітою, що сприятиме реальній автономії школи, шляхом:

 • 1) розвитку інституційної спроможності закладів загальної середньої освіти розробляти і розвивати власні освітні програми відповідно до державного стандарту повної середньої освіти (академічна автономія). (Протягом 2018—2019 років);
 • 2) надання можливості закладам загальної середньої освіти змінювати статус бюджетної установи на статус неприбуткової організації із збереженням податкових пільг і отримання фінансової автономії. (Протягом 2018—2019 років);
 • 3) переходу до механізму призначення керівників школи за результатами відкритого конкурсу відповідно до вимог професійного стандарту педагогічної діяльності. (III квартал 2019 р.);
 • 4) забезпечення функціонування механізму громадського нагляду за діяльністю закладу загальної середньої освіти (наглядова або піклувальна рада). (IV квартал 2018 року).

15. Зменшити бюрократичне навантаження на школу шляхом:

 • 1) розроблення оновленої Типової інструкції з діловодства для загальної середньої освіти. (III квартал 2018 р.);
 • 2) проведення експерименту з дебюрократизації освіти у Львівській, Харківській областях та м. Києві. (IV квартал 2018 р.);
 • 3) спрощення системи документообігу, оптимізації звітності, запровадження електронних форм документів. (IV квартал 2018 р.);
 • 4) створення системи освітньої статистики і аналітики. (IV квартал 2018 року).

16. Створити систему моніторингу якості середньої освіти, зокрема:

 • 1) розробити та апробувати інструментарій моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи. (II квартал 2018 р.);
 • 2) провести перший цикл моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи. (II квартал 2018 р.);
 • 3) розпочати проведення моніторингових досліджень якості базової середньої освіти. (Протягом 2020 року);
 • 4) провести другий цикл моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи. (Протягом 2022 року);
 • 5) забезпечити проведення моніторингових досліджень якості профільної середньої освіти. (Протягом 2022 року);
 • 6) провести третій цикл моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи. (Протягом 2022 року).

17. Долучитися до міжнародних моніторингових досліджень якості освіти та забезпечити:

 • 1) участь у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018. (II квартал 2018 р.);
 • 2) підготовку національного звіту за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018. (IV квартал 2019 року).

18. Удосконалити систему незалежного оцінювання результатів навчання за курс базової та профільної середньої освіти шляхом:

 • 1) розроблення засобів професійної орієнтації базової та профільної школи. (III квартал 2018 р.);
 • 2) розроблення процедур та інструментів для оцінювання і підтвердження результатів навчання учнів закладів загальної середньої освіти поза школою. (Протягом 2020 року);
 • 3) створення системи незалежного оцінювання результатів навчання за курс базової середньої освіти. (Протягом 2023 року);
 • 4) створення системи незалежного оцінювання випускників профільної середньої освіти. (Протягом 2026 року).

19. Підвищити соціальний статус вчителя, а саме:

 • 1) сформувати політику та розробити механізм підвищення соціального статусу вчителя на основі системи добровільної сертифікації. (IV квартал 2018 р.);
 • 2) реалізувати політику та впровадити механізм підвищення соціального статусу вчителя на основі системи добровільної сертифікації. (Протягом 2019—2020 років).

20. Забезпечити принцип свободи вибору в освіті, зокрема:

 • 1) забезпечити доступ дітей з особливими освітніми потребами до освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти всіх форм власності через механізм надання субвенцій з державного бюджету. (Постійно);
 • 2) розробити та затвердити наказом МОН Концепцію розвитку приватної освіти в Україні. (IV квартал 2018 року).

21. Забезпечити прозорий розподіл публічних коштів шляхом:

 • 1) удосконалення формули розрахунку освітньої субвенції для рівного доступу до якісної освіти в різних регіонах і населених пунктах. (Протягом 2018 року);
 • 2) переходу до механізму обов’язкового оприлюднення закладами загальної середньої освіти даних про всі кошти, які надходять з бюджету та інших джерел. (Грудень 2017 року).

22. Розробити національну електронну платформу “Нова українська школа”, зокрема:

 • 1) розробити і забезпечити запуск експериментальної версії національної електронної платформи “Нова українська школа”. (III квартал 2018 р.);
 • 2) розробити і розмістити на національній електронній платформі інноваційні навчальні матеріали для апробації: для початкової школи протягом 2018—2022 років; для базової школи протягом 2022—2027 років. (Протягом 2018—2027 років);
 • 3) розробити та запровадити дистанційні курси для підвищення кваліфікації вчителів для початкової школи протягом II кварталу 2018 р.; для базової школи протягом III кварталу 2020 року. (Протягом 2018—2027 років);
 • 4) розробити і розмістити на національній електронній платформі дистанційні курси для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. (Протягом 2018 року);
 • 5) розробити і розмістити на національній електронній платформі дистанційні курси для 9, 10, 11 класів з української мови і літератури, історії та географії України, правознавства (у тому числі для учнів з особливими освітніми потребами та тих, які проживають на тимчасово окупованих територіях). (III квартал 2018 р.);
 • 6) забезпечити перехід до повноцінного функціонування національної електронної платформи. (IV квартал 2018 р.);
 • 7) розробити інноваційні навчальні матеріали для профільної школи та забезпечити наповнення ними національної електронної платформи. (Протягом 2019—2022 років);
 • 8) розробити та забезпечити реалізацію дистанційних курсів для підвищення кваліфікації вчителів старшої профільної школи. (Протягом 2022 року).

23. Створити нове освітнє середовище шляхом:

 • 1) розроблення методичних рекомендацій щодо організації освітнього середовища у шкільних приміщеннях. (II квартал 2018 р.);
 • 2) розроблення стандартів щодо створення освітнього середовища для дітей з особливими потребами, подолання архітектурних бар’єрів. (Протягом 2018 року);
 • 3) облаштування шкіл меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, необхідними для впровадження компетентнісного навчання. (Протягом 2018—2020 років)

ПЕРЕГЛЯНУТИ ДОКУМЕНТ

Освіта.ua
18.12.2017

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Омелько Терен
Чому так багато часу треба, щоб з’явилися Стандарти основної та старшої школи, а також навчальні програми? От, наприклад, для профільної школи - у 20 році. На 2040 ще б запланували...
Денис
Видайте лист чи наказ, щоб конспект був на 100 відсотків творчим, і не портібно було його зберігати місяцями. Також пояснити "дуже совєцким директорам і заучам" , що в НУШ, таке поняття як конспект це архіїчний елемент. А вони всіх цими беззмістовним конспектами репресують і кічаться.
Галина
А нічого, що в селах відсутній швидкісний Інтернет? Може, почати з вирішення цього питання, бо як же тоді з доступом до національної електронної платформи?
щодо ЗНО
Для Галина: Не опускайте рівень математичної освіти. Робіть ЗНО на наступний рік з математики обов’язковим. Завданя теж можуть бути простими. Правельно Янукович опустив планку і завдання для 11 класу були рівня школи. Не правельно було, коли ніби студенти почали мітингувати, що ЗНО просте. Пів бала це теж рейтин. Якщо просте, тоді будуть змагатися 200, 198, 190...
Коментувати
Тет-а-тет
інвентаризація закладів професійної освіти..... І це на 26 році Незалежності. Кількість учнів у ПНТЗ зменшується на протязі останніх 10 років і вже дорівнює 50% проектної потужності НЗ із-за доступності ВО. А МОНУ тільки зараз збирається інвентаризувати те, чого вже на 50% не існує. Роками держава нічого не вкладала у розвиток МТ бази ПТУ, програми не відповідають вимогам підготовки високоваліфікованих робітників. Йде банальне перетримування приміщень мережі НЗ за принципом"сам не гам, і нікому не дам". 30% існуючих ПНТЗ можна спокійно з мінімальними витратами перпрофілювати у дитячі садки, школи та ін. потрібні НЗ і суспільство від цього нічого не втратить. Але потрібен здоровий прагматизм і сміливість змінити ситуацію на краще. Чого і бажаю МОНУ.
совесть
Для Тет-а-тет: Через 5-9-12 років почнуть масово руйнуватися будівлі шкіл, зведені у 60-ті. Хтось про це подумав?! НУШ, РОЗТЯГНУТА на 12 років - ганебна річ. Сучасна школа України не існувала на недоступному для цивілізації острові. Підніміть нормативну базу - увесь час ми впроваджували новації й рухалися разом зі світом (щороку нові, новіші й наднові підручники тощо...) Потрібні шалені гроші на освіту, але де ж їх взяти? ще й для простого люду? Прірва між бідними й багатими поглиблюється...
Тет-а-тет
Для Совесть. Те, про що Ви пишете лише перекликається з моїми думками. Змінюються обставини життя і мають змінюватися умови його організації. Спеціалізація і оптимізація процесів- це науково доведений факт прогресу у будь-якій галузі. Що краще - мати 10 погано оснащених і матеріально не забезпечених ПНТЗ, чи 5, але на сучасному рівні? А прірва між багатими і бідними існує ще й тому, що ми не створили для всіх однакові умови професійного розвитку, опустили людину праці нижче плінтуса, хоча саме трударі створюють левову частку доданої вартості. Слабкі ПНТЗ не сприяють престижу праці, а лише поглиблюють зневіру суспільства, що можна жити з праці рук. Мушу Вас розчарувати. Більшість з того, що я вивчав у школі та економчному ВНЗ у реальному житті мені не пригодилося. Тільки самоосвіта і щоденна важка праця приносили свої плоди. І таких як я більшість.
Коментувати
Арх
А що, "Дорожня карта" реформ вже нє? **************************************************************** Ваш коментар занадто короткий. Текст має бути не менш ніж 100 знаків. Ваш коментар занадто короткий. Текст має бути не менш ніж 100 знаків.
Вчитель на пенсії
Я вже писала коментар на іншій сторінці щодо цього Плану. Чомусь сайт "Освіта" сором’язливо не вказав виконавців. А це, повторюсь, як правило, МОН і НАПН України. НУШ будуватимуть старі пердуни академіки-педагоги "епохи пізнього совка" та міністерська чиновнича братія, яка не змінюється з епохи Кравчука. Чомусь ніхто не пише про пп.20.2 та 22.4 - розроблення Концепції приватної освіти та курсів підготовки до ЗНО. Це буде робити УЦОЯО!!! Повторюсь - це сюрреалізм і дебілізм!!!! Яке відношення УЦОЯО має до приватної освіти й чому центр має стати "головним репетитором" в країні? Чи це неприхована спроба формування нових "схем" для нових "потоків" грошей, що йтимуть на реформу?
Тома
Аж страшно!!! Ох і чекає на нас робота. Поки все сплануєш, "впровадиш", відзвітуєш - забудеш хто такі діти і що вони роблять в школі(
Vlad
Готуйте звіти по кожному пункту. Це і буде зменшення бюрократичного навантаження на школу.
Анна
Поясніть мені, як можна методом сертифікації підвищувати соціальний статус вчителя?
Учитель
Для Анна: Щось же мали написати. Гроші, як завжди на освіту відсутні. А ще хороший спосіб добитись щоб учитель про зарплату не думав закидати його паперами. Оце на мою думку міністерство і робить.
Коментувати
Вікторія
Дурень думкой богатіє. Знову плани, заходи, плани заходів, звіти про виконання плану заходів...
02081987
Вони для початку хоч би спробували забезпечити підручниками ПТНЗ, з такими планами забувають про елементарне.
Volobymyr Sill
Для 02081987: А що , ще існують ПНТЗ ??? В такому вигляді і в такій кількості як іони є їх давно потрібно розігнати .
Учитель
Все взять и поделить, закрыть, уничтожить- вот созидание плохо получается.
Любов
Я вважаю, що такі зміни розвалять старе , а нового ще не створили. Якщо старі кадри підуть з шкіл , то молоді не поспішають до чужих дітей - їм і свої не треба . Всі хочуть жити і заробляти гроші в європейських країнах , а дітей виховують бабусі та інтернати...
Коментувати