Проект Типового навчального плану: роз’яснення МОН

Міністерством освіти розроблений проект Типового навчального плану для учнів 10-11 класів

Проект Типового навчального плану: роз’яснення МОН

Міністерство освіти і науки запропонувало до громадського обговорення проект Типового навчального плану для 10-11 класів. Зміни мають стати чинними з 2018 року. Проект документа передбачає зміну підходів до формування переліку предметів в 10-11 класах і є першим кроком до формування профільної школи. Про новації проекту у роз’ясненні МОН.

«Документ, що наразі розміщено на сайті МОН у рубриці «Громадське обговорення», – це лише проект, який ми пропонуємо на розгляд громадськості. Ми дуже сподіваємося, що усі зацікавлені – а це й вчителі, й батьки, й самі учні старшої школи – висловлять свою думку щодо запропонованих змін», – зазначив заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей.

Пропозиції МОН – перший крок до профільної старшої школи

Проект типового навчального плану для 10-11 класів, який виставлено на громадське обговорення, має набути чинності в 2018-2019 навчальному році – це перший крок до змін в межах масштабнішої реформи «Нова українська школа».

Як відомо, графік запровадження цієї реформи передбачає, що фундаментальні зміни в старшій школі почнуть діяти лише з 2027 року. Але вже зараз, в межах чинного Державного стандарту, МОН хоче показати напрямок реформ та зробити більш якісним та сучасним навчання старшокласників.

Враховуючи, що 2018 року передбачається плановий друк підручників для 10-х класів, а 2019-го – для 11-х, для старшої школи можна вже зараз запровадити ґрунтовніші зміни.

Отже, логіка запровадження змін в межах чинного Держстандарту для старшої школи наступна:

  • січень 2017 року – громадське обговорення Типового навчального плану 10-11 класів;
  • лютий-квітень 2017 року – написання навчальних програм для 10-11 класів;
  • 2018 рік – друк підручників для 10-х класів;
  • 2019 рік – друк підручників для 11-х класів.

Що таке «типовий навчальний план» та чому потрібно змінити підхід до його формування?

Навчальний план – основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Міністерство складає та затверджує типові навчальні плани – рамку, за якою пізніше формують робочі навчальні плани кожної окремої школи.

Сьогодні чинним є Наказ МОН від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню» (тобто 10-11 класів). У цьому документі міститься 25 типових планів для 10-11 класів – різні для кожного типу навчального закладу. У навчальному плані міститься «інваріантний» та «варіативний» складники.

Простіше кажучи, «інваріантний» складник – це перелік предметів, викладання яких є обов’язковим, «варіативний» – блок, в якому навчальні предмети може обирати школа.

На сьогодні в чинних типових навчальних планах у інваріантній частині знаходиться 22 і більше предметів. Граничне навантаження на учня в школі – 33 години на тиждень. У середньому на вивчення одного предмету виділено 1,5 години.

«Ґрунтовно вивчити предмет, маючи менше одного уроку на тиждень, просто неможливо. Діти, що приходять у старшу школу, вже мають визначатися зі своїми подальшими пріоритетами, почати підготовку до вступу у вищий навчальний заклад. Відповідно, учні мають отримати можливість глибше вивчати ті предмети, які їм знадобляться для подальшого продовження навчання. Вивчення всіх предметів на однаково неглибокому рівні у старших класах є нераціональним», – наголошує заступник Міністра освіти і науки.

Для прикладу, сьогодні в школах універсального профілю:

  • на алгебру виділено 2 години на тиждень в 10-му класі та 3 години в 11-му;
  • на геометрію – 2 години в 10-му класі та 2 години в 11-му;
  • на біологію – 1,5 години на тиждень і в 10-му і в 11-му класах;
  • на географію – 1,5 години в 10-му класі і 0 годин в 11-му;
  • на хімію – 1 година в 10-му класі, 2 – в 11-му.

Інваріантний складник цього типового плану вже передбачає навантаження на учня у розмірі 30 годин на тиждень в 10-му та 33 години в 11-му класах. Таким чином, при граничному навантаженні дитини в школі у 33 години на тиждень можливість ввести факультативне вивчення додаткових предметів фактично відсутнє.

Очевидно, що така система не сприяє отриманню якісних знань з певних предметів, не дає школам самостійно формувати власний профіль, створювати додаткові спеціальні курси для поглибленого вивчення окремих предметів, а також не залишає учням часу на глибше опанування предметів в межах шкільної програми. Це змушує батьків шукати репетиторів в позанавчальний час, що створює додаткове навантаження на дітей.

Проект типового навчального плану для учнів 10-11 класів – вихід, який пропонує МОН

У проекті типового навчального плану для учнів 10-11 класів запропоновано суттєво іншу систему створення навчального плану для школи.

Новація №1 – скорочення кількості обов’язкових предметів (інваріантної складової) – з 22 до 9. Це дає можливість школі визначити свій профіль і поглиблено викладати обрані предмети.

«Час – це найважливіший ресурс. В 10-11 класі діти вже мають розуміти, який подальший шлях оберуть, та починати готуватися до вступу до вищого навчального закладу», – додає Павло Хобзей.

Новація №2 – старша школа має стати профільною. Пропонується позбутися такого явища як «універсальний профіль».

Обговорюваний проект типового навчального плану дасть школам більше свободи у формуванні своїх робочих планів. Залежно від власних ресурсів та можливостей, школи самостійно обиратимуть профіль. Якщо ж це велика школа, в якій навчається декілька паралелей, школа зможе мати класи з різними профілями викладання, а діти – обирати необхідний їм профіль навчання.

«Згідно з нашими розрахунками, завдяки введенню обов’язкової профільної школи значно зросте кількість шкіл, що профільно вивчають точні дисципліни. Це пов’язано не лише з наявними можливостями шкіл, а й з тим, що на них значно більший попит серед дітей, які не визначились, який далі профіль обрати. Значно більша кількість школярів та їхніх батьків впевнена в тому, що самостійно зможуть підготуватися до іспитів з таких предметів, як українська мова, література тощо, ніж до предметів природничого циклу», – пояснив Павло Хобзей.

Проект оновленого типового навчального плану передбачає, що школа повинна обов’язково обрати 2-3 предмети з циклу «профільних», а також доповнити їх дисциплінами з циклу «вибірково-обов’язкових» предметів (не менше 2-х).

У проекті документу «профільні предмети» та кількість годин на їх вивчення визначено наступним чином:

Профільний предмет

Кількість годин на тиждень у класах

10 клас

11 клас

Українська мова

4

4

Література (українська і зарубіжна)

8

8

Іноземна мова

5

5

Історія (історія України та всесвітня історія)

8

8

Людина і суспільство

4

4

Мова і література національної меншини

5

5

Математика

10

10

Фізика і астрономія

6

6

Біологія і екологія

6

6

Хімія

5

5

Географія

5

5

Інформаційно-комунікаційні технології

5

5

Технології

6

6

Мистецтво

5

5

Фізична культура

6

6

Захист Вітчизни

5

5

 

Слід ураховувати, що кількість годин для вивчення профільного предмета включає кількість годин, відведених типовим планом на вивчення відповідного предмета або його модуля на рівні стандарту (в предметах інваріантної складової), яка доповнюється потрібною кількістю годин з передбачених на цикл профільних предметів.

Новація №3 – можливість для шкіл створювати власні «спецкурси» для поглиблення профільного навчання. Тобто йдеться про викладання вузьких спеціалізованих дисциплін, які є близькими до профілю, що обирає школа.

Спеціальні курси разом із профільними предметами відображають специфіку конкретного профілю навчання і визначають його сутність. Вони призначені для доповнення, поглиблення змісту окремих розділів профільних (а за потреби – і непрофільних) предметів, можуть містити додаткові споріднені розділи, що не включені до навчальних програм, але орієнтовані на комплекс можливих професій у руслі обраного профілю.

Тематика і зміст спеціальних курсів може розроблятися вчителями із наступним їх погодженням у встановленому порядку. Навчальний заклад може також обирати відповідний спецкурс із уже розроблених і рекомендованих МОН України.

Новація №4 – з’являються інтегровані предмети «Література», «Історія», «Людина і суспільство», «Математика».

У старшій школі дитина має обов’язково отримати цілісну картину світу. Саме тому, навіть якщо школа обирає для поглибленого вивчення гуманітарні предмети, загальні знання з Біології, Географії, Астрономії, Екології, Фізики та Хімії вона отримує в рамках інтегрованого предмету «Людина і природа», який в такій школі читатиметься 3 години на тиждень. Інтегровані знання з Правознавства, Економіки, предмету «Людина і світ» школярі старших класів отримуватимуть в рамках предмету «Людина і суспільство».

Навіщо потрібна інтеграція «профільних предметів»?

Зараз існує багато нарікань щодо дублювання змісту предметів, особливо у старшій школі, де кожна хвилина навчального часу має використовуватися корисно та продуктивно. Інтеграція предметів має вирішити цю проблему.

Наприклад, у старшій школі вивчення зарубіжної та української літератури це насамперед не вивчення текстів, хоча воно є дуже важливим, – це отримання знань про різні стилі творів, віршовані розміри тощо. Нині віршовані розміри вчать двічі – на уроках української літератури та зарубіжної. Тобто витрачають вдічі більше часу, ніж реально на це потрібно. Поєднання предметів допоможе створити навчальну програму, яка усуне цю проблему.

Крім того, подібний підхід надає можливості сформувати цілісну картину світу. Наприклад, українська література та її розвиток в рамках чинної системи сприймається відірвано від розвитку світової літератури. Діти не розуміють головного – передумов і механізмів, завдяки яким розвивалася література впродовж історії, взаємовпливи, які здійснювались між країнами в цій сфері.

Що далі?

Після того, як буде затверджено оновлений типовий навчальний план для 10-11 класів, найбільший виклик – написання нових навчальних програм та підготовка підручників.

«До створення нових навчальних програм потрібно поставитися особливо відповідально. Наскільки це можливо, в межах чинного Держстандарту, ми повинні закласти в них компетентнісний підхід, програми мають бути правильно та структуровано написані, необхідно прибрати дублювання, максимально враховувати потреби учнів старшої школи. Оскільки більшість інтегрованих предметів – це новинка для нас, потрібно докласти максимум зусиль, щоб ці дисципліни стали цікавими та корисними для наших дітей», – стверджує Павло Хобзей.

За новими програмами будуть писатися нові підручники для старших класів. Держава фінансуватиме підручники як для оволодіння стандартом (предмети інваріантної складової), так і для поглибленого вивчення (профільні предмети).

«Для нас дуже важливо, щоб суспільство слідкувало за усіма етапами цього процесу. Зараз ми сподіваємося на відгук щодо запропонованого типового навчального плану. Пізніше, під час складення та затвердження нових навчальних програм, нам також потрібна буде реакція суспільства, адже тільки так ми можемо перевірити, чи всі фактори ми змогли врахувати при підготовці документів», – зазначає заступник міністра.

Наразі проект оновленого типового навчального плану для 10-11 класів знаходиться на громадському обговоренні. Свої пропозиції можна надсилати до 30 січня 2017 року на електронну пошту: [email protected] або [email protected].

ПРОЕКТ ОНОВЛЕНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

ЧИННІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ДЛЯ 10-11 КЛАСІВ 

Освіта.ua
16.01.2017

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Олена Вікторівна
Дві години іноземної? Це ми хочемо, щоб діти її не знали? Чому профільна математична школа не може мати хоча б 4-5 годин іноземної? Не всі батьки можуть оплатити репетиторів і платні курси. Як дітям вчити іноземні мови при такій малій кількості відведених годин. І додати не можливо. Іноземні ж не є профілем в математичній школі. А нам потрібні математики без знання іноземної мови?
Медюрник
Мотивація реформ від невігласів: віршовані розміри діти учать на українській та зарубіжній літературах. Та не учать їх на зарубіжці, нема їх там в програмі. І на ЗНО віршовані розміри не виносяться. Читайте програми, свої ж. І вся ваша мотивація реформ така ж, за вуха притягнута.
Петро Дмитрович
Майже всі коментарі прочитав. Все-таки добре, що ЩЕ Є стільки небайдужих до проблем освіти. Я середню школу закінчив у 1963 році. Зараз модне слово "компетентність". Після закінчення 8 класу я, користуючись набутими знаннями тільки фізики, самостійно і, головне - безпомилково, змонтував електромережу у будинку. Це що, не компетентність? Критикам "совєтської" школи скажу: ми дуже багато розвалили з тієї школи. Програми були не перевантажені, була можливість викладати предмети так, наче діти самі своїми мізками доходили до суті, розуміли, могли прогнозувати проблеми розвитку предмету як науки. А зараз учень третього класу не може провести межу між поняттями числа і цифри. То що буде, коли дійдуть до похідної? Вибачте, що говорю за початкову школу, але то є ФУНДАМЕНТ наступної освіти. І про профіне навчання. Підтримую профільні класи, а не школи, але там багато проблем вилізе з кадровим і матеріальним забезпеченням. І ще, про інтегровані курси. Впевнений, що можна підготувати учителя, який сам буде читати весь курс, але при розумному поєднання. Не треба запрягати в одного воза "коня и трепетную лань". Найбільш вдалим проектом вважаю курс "Громадянське суспільство". Невдалим - "Природничі науки".
9999
раніше учень міг зробити вибір після закінчення школи-по оцінкам, а тепер багаті направо , а бідні в бурсу-привіт безробіття
аааааа
тепер природничі науки не потрібні для вивчення-державу ке цікавлять такі фахівці, а головною метою є скорочення-от і вирішили на цьому урвати-є офіційна можливість для скорочення вчителів. цікаво , скільки МОН па цьому заробило грошей.
N
Для аааааа: Та це помста віце-прем’єра за викриття плагіату його дружини - тіпа щоб не були такими розумними.
Коментувати
Проблема раздачи дипломов
всем подряд это проблема,плавно вытекающая из средней школы. Не видеть этого, быть слепым.ЧТО значит - готовить к реальной жизни? И - а в школе жизнь НЕ реальная?Да. В 16 лет человеку СЛЕДУЕТ УМЕТЬ делать выбор. Но учить его делать необходимо в начальной-основной школе.Хотя бы предложив на выбор - получить не аттестовано по предмету (но реальное не аттестовано, а не "а вот я тебе")), или получить балл, какой сумеет.
Віктор
Раздача дипломов кому-попало в ВУЗАХ, это не проблема СРЕДНЕЙ школы! Проблема безработицы среди молодежи, потому детей из-за загруженых программ не готовят к реальной жизни! Ученик в 16 лет должет иметь возможность ВЫБИРАТЬ, что ему нужно! Насильно ничему научить нельзя! Поэтому в 10-11 клас должны идти только те кто будет поступать в ВУЗ!
Віктор
Спасибо за совет! Но менять нужно и программы и многое другое (критерии оценивания и тп), потому что любую программу преподает учитель, и преподает по разному (часто как в голову взбредет).А самое главное, менять понятие об ответственности родителей, а то кому-то до сих пор кажется что всех нужно учить ОДИНАКОВО. И профилизация в старшей школе - лишь первый и обязательный шаг! Но совки опять всполошились "нас же не так учили"
).Первый и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ шаг-
программы,адекватные возрасту и дающие ВРЕМЯ на усвоение предметов.А вторым шагом,а хотите,пусть параллельным,может быть и профилизация старшей школы.Но в том варианте,которая предлагается,с этими эвропэйскими программами химия-физика-слепая калька с той эвропы,которая уже ищет новыйподходк обучению детей,поскольку прежний привёл к определённому кризису и союза нет,откуда ОНИ покупали специалистов.У них там сегодян китайцы в чести.Гуманитарии,НЕ разбирающиеся в математике хотя бы на 7 школьных балллов-неразвитые особи.Интеллект определяется знанием языков.Математика рассматривается как ОДИН из ЯЗЫКоВ.Не меньше.И что?Физика-география-знание законов природы.Химия да,её есть вариант не трогать.А зачем?НАши журналисты веддь не станут писать об уничтожении плодородного слоя почвы.Перекопали места использования гибрицидов,а там насекомых нет.Зачем украинцам журналисты,разбирающиеся в химии?Да.Соглашаюсь с Вами. Химию следует убрать из старшей профильной гуманитарной школы
А биологию? Её следует тоже
Для Віктор: дать по минимуму?А физ-матиков,как утверждает инет,всего где-то пол процента.ТАк что-литература им точно не нужна.ЗАчем она людям,которые создадут новую бомбу?Не так ли,Виктор?И да, в советской школе позднего периода всех поряд в старшую школу НЕ брали.Начните хотя бы с этого. Слабо?Те,кто сдал ЗНО на балл, ну пусть не меньше 6, допускать к обучению в старшей школе.А остальные - в профессиональную старшую школу - ПРОФЕССИИ обучаться
Коментувати
10-11 класс подготовка в ВУЗы?
А те,которые в ВУЗ не планируют? Или не могут по причине отсутствия остаточных знаний? Нечего делать в старшей школе? С такимипрограммами им вообще в школе нечего делать. А с необходимостью овладения всего лишь тремя - четырмя предметами им и в высшей школе нечего делать, посколкьу репетиторов рядом НЕ будет. НЕТ никого, кто станет жевать и в рот класть. ДА ещё и глотать вместо студента? Вы в курсах, что студенты массово списывают всё? ДА они НЕ умеют иначе. Вы в курсе, что ничтожный процент СТУДЕТНОВ знает ЗАЧЕМ они учаться? И это в Шеве. ДА, вероятно не на всех специальностях. НО там, где вариантов получения денег СРАЗУ не видать - однозначно... Вы в курсе, что студенту достаточно написать реферат и ПРОЧИТАТЬ его на гумспециальностях, тчобы получить высший балл?
).Виктор,неужто так сложно понять?
Талдонь-талдонь, а всё без толку. Программы следует пересмотреть на соответсвие ВРЕМЕНИ.Адекватные программы адекватно времени на их усвоение.Когда Ликарчук писал свой текст по меНдалистам,не понятно было предложено пересмотреть программы.Ведь те дети, о которых писал лет несколько назад ЛИкарчук,отучились по навым программам, которыу уже не давали ВРЕМЕНИ на усвоение предметов. ЧТО неясного в элементарном. НЕЛЬЗА впихнуть невпихиваемое,предлагая детям несоовтетствующие возрасту термины и задания.Дети Украины ЗНАНИЯ получают у репетиторв.А Ваше "учиться мимоходом" НЕ работает там,где НЕОБХОДИМЫ знания для обучения в старшей школе и в ВУЗах.6дневка не прокатит,потому что Ваши коллеги НЕ оплатят работу учителей.ТАк что - ищите выход.В ЭТОМ ваша задача
Віктор
Любители СОВЕТСКОЙ школы: вы ничерта не предлагаете, и очевидно ваши дети не учатся сейчас в школе. Потому что дети, которые УЧАТСЯ (не отсиживают!) в школе в 10-11 классе знают КУДА будут поступать, иначе в 10-11 классе просто делать нечего.Знания дети получают не только в школе и не только до 17-18 лет! Попробуйте предложить сейчас школьникам и их родителям шестидневку, вот интересный опрос будет!
Наталия,Высебя переоцениваете.
Вы не способна решать задачи по высшей математике, поскольку в советской школе её НЕ изучали. А изучали обычную усреднённую математику,физику,химию, биологию, знания которых сделали Вас более умной нежели современные неразвитые особи,окончивший среднюю школу и учившие в старшей всего 3-4 предмета для ЗНО.Их неразвитость сыграет злуб шутку над всеми намилет через 10-20.20 лет назад люди предостерегали со страниц СМИ,что прийдёт время и не будет квалифицированных рабочих кадров.Внимания никто из рулящих ребят не обратил на те слова.Сегодня мы имеем то,что видели люди 2 десятка лет назад.20 лет наза на страницах СМИ люди показывали,что прийдёт время,когда документ о Высшем образовании будет наобходим.Пришло время и эти документы покупают в рассрочку на 4-6 лет.Сегодня говорят о том,что прийдёт время и страна останется без гграмотных людей.ДА,это время наступит.ДА.В союзе мы успевали,поскольку была 6дневка.Для под неё были созданы программы.Программы давали возможность выполнения
домашних заданий в том объёме,
который ПОЗВОЛЯЛ посещать разнообразные кружки и секции.Детям не надо было "задумываться" о том,чего они хотят от жизни.Это происходило само-собой,исходя из предпочтений,которые проверены были временем.Почему так получалось?ДА ещё и потому что предметов,которые НЕ несут в себе реальных смысловых нагрузок,но забирают время и энергию,НЕ было.БЫли основные необходимые для выявления способностей и развития этих способностей,предметы.И была возможность в средних классах школы усвоить необходимую информацию,не смотря на физиологические изменения,которые,начиная,В ОСНОВНОМ,с 7 класса школы,мешали уделять внимание на полноценное изучение предметов.ДА,примерно с 7 класса школы дети взрослеют и РОДИТЕЛЯМ сложно мотивировать их к учёбе.Именно ЭТО приводит к тому,что дети "садятся" в непростых предметах, как химия,математика,иностранный...Сегодня всё больше учителей ПОНИМАЮТ,что "галопом по европам" не усвоить ни языка,ни литературы,ни физики,ни географии.КОгда ЭТО осознают хотябы в...
минимальной мере
те,кто рулит процессами,то есть,скорее всего когда на смену теперешним прийдут ДРУГИЕ,а иначе ничего не будет,когда прийдут те, кто понимает,что умение решать задачи,но НЕ использование именно его, а само это умение ПОМОГАЕТ в жизни, тогда к 9 классу, довольно хорошо усвоив курс основной школы, дите будут иметь возможность определяться. Но те дети, которые учаться по-настоящему, тем детям следовало бы дать шанс определяться ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПОЛНОГО КУРСА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ. А вот как это сделать, пусть бы и организовали наши талантливые менеджеры
Віктор
Любители СОВЕТСКОЙ школы: вы ничерта не предлагаете, и очевидно ваши дети не учатся сейчас в школе. Потому что дети, которые УЧАТСЯ (не отсиживают!) в школе в 10-11 классе знают КУДА будут поступать, иначе в 10-11 классе просто делать нечего.Знания дети получают не только в школе и не только до 17-18 лет! Попробуйте предложить сейчас школьникам и их родителям шестидневку, вот интересный опрос буде!
Коментувати
Наталия
А мне нравятся нововведения. И да, я считаю, что ребенок уже может определиться со своей будущей специализацией к 9му классу. Правда, если ему дать такую возможность. И эту возможность, к сожалению, дает НЕ школа, а кружки, на которые он может ходить(правда, только после того, как сделает домашнее задание, которое сейчас занимат по времени столько же, сколько посещение самих уроков). К сожалению школа, в том объеме, в котором она присутствует в жизни ребенка сейчас, убивает в нем всякое желание к познанию мира и исследованию чего то нового. К пониманию СЕБЯ. Просто не хватает времени на то, что бы задуматься - а чего же я хочу от жизни, а что я могу... А рассказы про то, что при союзе мы всё успевали, весьма глупы - у нас было меньше предметов, программа была легче, и трафик на дорогах был другой. И то, что я сейчас могу решать задачи по высшей математике, физике и химии, хотя уже прошло лет 20 после окончания школы, мне никак в жизни не помогает.
Світлана
Хто буде проводити уроки інтегрованого курсу? Хто знає всі предмети (природничі наприклад) на достатньому рівні? Чи швиденько молодь підготовлять, ту, що зараз у педагогічні йде?
Учитель - Мучитель
Для Світлана: В пед вузі, зазвичай всі вчаться на двох спеціальностях, наприклад, фізика-хімія, а щоб мати ще біологію. То навіть за рік-два до завершення можна подати заяву на ще лдну спеціальність. Здати по ній академрізницію і в дипломі буде фізик-хімік-біолог. Студент, який реально налаштований працювати в школі, сам собі "зробить" цю спеціальність, розуміючи, що зможе потім конкурувати при прийомі на роботу з цими ТЬРОМа спеціальностями.
Коментувати
Сергій
«Новація №4 – з’являються інтегровані предмети» — ого… мудрагелі ще й математику в інтегровані предмети захопили. Дрімучій бидлоті не відомо для чого алгебра та геометрія розділені (самі давно забули як першу, так і другу). Так от розділені вони щоб каша в головах дітей не виникала. Щоб бачити інтегральну картину достатньо того, що їх викладає той самий вчитель. Як вони збираються інтегрувати історію, коли вона розділена в укнівекрситетах, а не в школі — незрозуміло. Інтеграція літератур — банальна крадіжка годин в обох. Здогадуюсь, що планується викрасти длизько 100% в української. Профільний(!!!) предмет «Мова і література національної меншини» в чиїй хворій уяві виник? Якщо в регіоні не чули ні про які нацменшини — що вивчати? Назвіть по пам’яті пару десятків циганських письменників щоб заповнити програму... Здалось українським дітям вивчати циганську мову... Для цього вкрапли години в української літератури?!!
Сергій
«Новація №2 – старша школа має стати профільною» — божевільня на вигулі... Загальноосвітня школа має стати профільною.... Творці маразму хоч здогадуються, що для того є профтехучилища? Читаю далі — підтверджують свій ідіотизм замість профілювання окремого класу таки профілюється вся!!! школа. В райцентрі може бути лише 1 школа (ця нечисть ще й кількість шкіл регулярно скорочує), і вона має бути профільна? Коли батьки не можуть обрати іншу, дитину з гуманітарними нахилами заганяти в школу математичного профілю (не ліцей, школу, звичайну школу)? «Школа повинна обов’язково обрати 2-3 предмети…» — цей ідіотизм не на вибір, а обов’язковий.
Ірина
Для Сергій: Ви неправил но розумієте значення"профіл не навчання")
Учитель - Мучитель
Підтримую, вас Ірина! Пане Сергій, на то він і профіль, наприклад, математичний, що учень буде більше мати математики, бо планує до вузу на математичні (або споріднені) спеціальності. Профтех готує робітничі спеціальності, а профільна школа - до вступу в ВНЗ. А по друге, будь-яка нормальна школа, завше мала такі профілі. Я наприклад в 1995-му році закінчив школу у математичному класі. В нас математики було за рахунок інваріантної більше ніж у інших двох звичаних класах Поділ на математичні і гуманітарні класи розумні директори давно зробили і їм це закон дозволяв - за разунок інваріантної, одним робити більше матемтаики, іншим більше укр. мови/літератури. А якщо в районі чи селі не заморачувались, про те, то це чи проблеми. Але ці профілі давним давно існують. Зараз це просто буде більш чітко впорядковане, назване і саме головне, діти будуть розвантажені предметами, які їм по великому рахунку не потрібні потім в майбутній професії.
Коментувати
Ліна
Я 9 класів закінчила в селі. Мої однокласники вивчились на лікарів і вчителів.Хто сказав , що в сільській школі не можна отримати знання?! Було б лише бажання. Якщо зроблять опорні школи, то більшість часу діти будуть сидіти вдома. Розвантажте "наплив" матеріалу в початкових класах. Що зараз вчать у 4 класі , то колись вчили в 6. Не всі діти взмозі опанувати матеріал.
Практик
Через видиму провальність проекту обговорення проходить якось в’яло. Невже цей факт не тривожить його авторів?
Світлана
Браво! Накінець-то хтось один сказав правду. Послухаєш розумні думки і думаєш, чи туди потрапив. Всі такі розумні, що аж страшно. Згодна на 100%. Те, що вивчила в школі знаю до сьогодні. Але ж і на твір виділяли не 2 години, а хоча б 10. А так бідний вчитель не встигає прочитати всього, що рекомендовано програмою, не рахуючи рекомендовану літературу. Давайте ще зробіть інтегрований курс і тоді повний .... Та кому потрібні освічені діти? Державі?. Подивіться "Супер - молель по- українськи"або "Від пацанки до панянки". Ось куди ми дійшли, сучасні "продвинуті" вчителі. З новими технологіями, ідеями, гаджетами. "Якби ми вчились так як треба", а то тільки списуємо.
Світлана
Є спеціаліст, який знає 5 предметів? А нашим дітям їх пропонують 25. У мене донька у 8 класі, і я в "шоці", як можна вивчити хоча б ту художню культуру? А це ще не один з найважчих предметів. Дуже багато хочеться сказати, але головне: розвантажте програми. Багато в чому згодна з дописувачами. Так, радянська освіта була непоганою, але головне, ми дуже захоплюємося інноваціями, не замислюючись, до якого результату це приведе. Скажіть, хтось колись думав про вчителів, а про учнів? Шановні міністри! Не знищіть освіту, так як уже знищили медицину. Світлана.