У НАПН розробили нову Концепцію середньої школи

Інститут педагогіки Національної академії педнаук розробив Концепцію середньої школи України

У НАПН розробили нову Концепцію середньої школи

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук розробив проект Концепції середньої загальноосвітньої школи України. Документ, з метою його громадського обговорення, оприлюднений на сайті інституту.

Автори проекту Концепції зазначають, що метою запропонованого документа є визначення основних засад функціонування середніх загальноосвітніх шкіл в умовах реформування української освіти в цілому та оновлення освітнього законодавства і нормативно-правової бази національної системи освіти.

Концепція має стати основним документом, який відображає ті пріоритети розвитку загальноосвітніх шкіл України, що мають забезпечити якомога повнішу й ефективнішу реалізацію її функцій як основної інституції щодо здобуття громадянами України загальної середньої освіти. Ці пріоритети визначено на основі виокремлення й аналізу актуальних проблем нинішньої шкільної освіти, урахування вітчизняних багаторічних освітніх традицій і визначальних тенденцій розвитку освітніх систем провідних країн світу.

У Концепції зазначається, що нові зовнішні і внутрішні чинники зумовлюють потребу коригування ряду принципових положень щодо діяльності загальноосвітньої школи України. Зокрема, глобалізаційні виклики сьогодення спричиняють необхідність наднаціонального узгодження головних параметрів функціонування загальноосвітньої школи (мети, змісту, організації та результатів навчання) відповідно до міжнародних тенденцій розвитку освіти.

Автори Концепції наголошують, що до внутрішніх чинників модернізації діяльності школи передусім слід віднести недостатню відповідність змісту й організації шкільного навчання стратегічній потребі виховання інноваційної, патріотично налаштованої особистості, здатної до сприйняття і творення продуктивних змін і нововведень у різних галузях економіки і суспільного життя як запоруки конкурентоспроможності України в динамічному світі і, власне, її існування як незалежної держави.

«Нині ці фактори не справляють належного впливу на діяльність школи, що істотно позначається на її результативності. Участь українських школярів у міжнародних дослідженнях якості природничо-математичної освіти TIMSS у 2007 і 2011 роках засвідчила невміння переважної більшості з них (понад дві третини) застосовувати набуті знання у практичній діяльності, реальних життєвих ситуаціях, для пояснення природних явищ, розв’язувати завдання комплексного характеру, залучати для цього необхідну додаткову інформацію», - йдеться у Концепції.

У документі зазначається, що далеко не повністю реалізується компетентнісний підхід у навчанні, неефективно здійснюється формування ключових компетентностей, зокрема здатності вчитися, що є причиною більшості навчальних невдач школярів і низької результативності навчання.

Потребує вдосконалення також зміст загальної середньої освіти. Як показав аналіз, здійснений ученими НАПН України, він переобтяжений другорядним, фактологічним матеріалом, у багатьох випадках нераціонально структурований, надмірно регламентований для обов’язкового вивчення особливо в початковій і старшій школі, недостатньо сприяє формуванню цілісної свідомості, цілісного образу світу, розкриттю місії і місця людини в ньому.

«Застосовувані в масовій шкільній практиці дидактичні системи і технології не завжди відповідають сучасним тенденціям розвитку освіти. Процеси трасформації домінуючого поки що інформаційно-репродуктивного навчання відбуваються недостатньо інтенсивно. Потребує радикальної модернізації зміст і організація навчання в старшій профільній школі. У зв’язку з децентралізаційними процесами в країні нові підходи мають бути покладені в основу управління школою та її фінансування з метою розширення автономності закладу в реалізації його функцій», - йдеться у документі.

Автори Концепції звертають увагу, що зазначене зумовлює необхідність нової цілісної характеристики середньої школи, основних засад її діяльності.

Запропонованою концепцією також визначено мету, завдання і засади діяльності школи, описано структуру школи та вимоги до змісту загальної середньої освіти, організацію освітнього процесу у школі, вимоги до інформатизації середньої освіти та психологічний супровід освітнього процесу.

За визначенням авторів Концепції, перехід на нову структуру української школи й оновлений зміст освіти можливий у такі терміни: початкова освіта з 2018/2019 навчального року; базова середня освіта з 2022/2023 навчального року; профільна середня освіта з 2019/2020 навчального року, якщо Закон України "Про освіту" буде прийнятий до 1 липня 2016 року.

Проектом Концепції передбачено, що з 2017/18 навчального року в системі післядипломної освіти має розпочатись підвищення кваліфікації вчителів початкової школи відповідно до нових навчальних програм початкової школи; з 2018/19 навчального року – учителів, що працюватимуть у ліцеях.

Також автори документа, вважають за необхідне розробку середньострокової державної програми переходу шкіл на нову структуру і зміст освіти з відповідним фінансовим забезпеченням запланованих заходів.

Ознайомитись з проектом Концепції

Освіта.ua
28.03.2016

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
biZnark
Кожен новий міністр освіти починає реформу, яку планує завершити за 10-15 років. Міністри міняються , а разом з ними і реформи. А час плине швидко і не зрозуміло що буле років через 5. Чергова мильна бульбашка. Реформи роблять або швидко, відповідно потреб сьогодення та заврашнього дня, або взазалі не роблять.Все. Крапка.
Я
Задовбали зі своїми "новими" концепціями. Краще б підручники вчасно друкували. І не які-небудь, а якісні, без помилок. Нові підручники Несвіт 7 - просто катастрофа.
zmey
Все по Жванецкому: "...дали 35 лет назад "поршневое кольцо" и сидят под этим плакатом на стене до сих пор..." НАПН, по идее, должна не только выдавать(желаемое за действительное), но и участвовать в разработке новых подходов, методов и пр. и пр., при этом внимательно следя за "сбойкой" программ между собой, за возможностью их физиологического усвоения(как сам материал, так и его объемы), учитывая при этом не только "хотелки" кандидатов и проФФессоров, а и реальные вещи как - то усредненные показатели физического, психического здоровья детей и возрастные возможности(ту же психологию). Учебники -отдельная песня. Физически нечитабельные(шрифт, отвратительная бумага, смазывающий цветной фон, мелкие рисунки, "игры", особенно после 7 класса), набитые множеством второстепенной информации, в которой легко потерять нить. Надо "писателей" перед всовыванием нового учебника в школы отправить года на 2 в рядовую школу, поработать по ним, а потом принимать решение. Может чуть придут в...
не критик
Из-за "названия", статья вызвала, много толков, критики(комментариев). Не знаю автора статьи, но правильнее было бы Ему - озаглавить так: "...ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ в КОНЦЕПЦИЮ ...". Ну, а когда внесены ИЗМЕНЕНИЯ, то получается, "как бы" , НОВОЕ. Кто писал статью?
Оксана Шевченко
просто стыдно за такой низкий интеллектуальный уровень наших чиновников, могли бы придумать для очередного распила бюджета что-нибудь пооригинальней
Оксана Шевченко
гы-гы "новая новая новая реформа", а мы "старую новую новую" еще не закончили. Если программа шестилетней давности была "старая программа", нынешняя для учащихся старше 7 класса "старая новая программа", а седьмой класс- первопроходцы по "новой новой программе", то теперь, в соответствии с новыми веяниями они будут первопроходцы по "старой новой новой программе", перед ними будут идти классы по "старой старой новой" программе, те что учились шесть лет назад, учились по "старой старой старой" программе. Даёшь новую программу два раза в год! Догоним и перегоним Америку и всех остальных иже с ними! Пятилетку за три дня!
дід
Ця " концепція"-недолуга копія системи освіти Польщі.
Мирослава
Завантажила,бігцем познайомилася,Знаєте,на що звернула увагу? На недолугі "перли"-високопарні формулювання. Ічомусь здалося "на відірваність "від реального життя.Місяць назад подавали пропозиції до Концепції початкової школи,В цій концепції також прописана початкова школа,дещо по іншому. У мене виникає питання до шановної НАПН (яка є зовсім не шановною.1)Де ви були коли складали попередні програми,держстандарти,концепції??? Чому допустили перевантаженість ,чи ви не проводите експертиз.не подаєте ніяких висновків ?? ТОДІ ДЛЯ ЧОГО ВИ ПОТРІБНІ ???ДЕ РЕЗУЛЬТАТИ ВАШОЇ РОБОТИ???
жах
Для Мирослава: де вони були?да НАПН автори і держстандартів і програм. Ще і премію державну за це отримали, і тепер знов ті ж самі. оце і є результати їх роботи. Академіки яким по 90-років.
Коментувати
Наталія Литвин
"Інститут педагогіки НАПН України — державна наукова установа, що забезпечує науково-методичне підґрунтя розвитку сучасної педагогічної науки в Україні, здійснює масштабні дослідження з упровадження новітніх освітніх технологій." читаємо у "Вікіпедії". Щось за останні, принаймні, 10 -15 років бібліотеки шкіл не отримали жодної науково-методичної чи методичної розробки, тим паче з упровадженя новітніх освітніх технологій. Учителі в школах шукають свої методики, спираючись на запити суспільства, намагаючись навчити дітей за цими недолугими програмами та підручниками. Та й правду пише Ігор Леонідович: ця концепція не нова, а призабута стара. Не потрібні учителям та учням концепції щороку, а потрібна реальна дієва допомога, наукові розробки, впровадження ІКТ вже вчора, а не колись.
kvp1248
На мій погляд дана концепція морально устріла. Напрямок еволюційного розвитку соціуму на сучасному етапі корінним образом змінюється. Головний елемент, який характеризує цей етап є відношення індивідууму і суспільства. Поступово під час розвитку технологій домінуюча роль поступово переходить від суспільства до індивідуума. Індивідуум має можливість самодостатньо і щасливо жити незалежно від конкретних інститутів соціуму. Багатопредметна діяльність сучасної людини не піддається контролю і управлінню з єдиного центру. Школа має дати вибір, а не заганяти всіх під одне лекало.
Шерлок Холмс
Останній абзац цієї статті чітко пояснює мотивацію створення «Нової концепції (чого-небудь)»
$
Согласна,что в последнем абзаце вся "соль". Как надоела эта видимость " реформ". Недавно вызывали на совещание по поводу оздоровления детей. Ну и что же? Опять эти пришкольные лагеря,которые ,помнится, в прошлом году на этом же сайте хаяли,что это просто отмывание денег. А теперь всё то же-но в "новой упаковке" - "мовні табори". Идея,может, и хорошая, но вместо обещанных волонтеров сказали готовиться всем учителям английского языка!!! То есть " спасение утопающих-дело рук самих утопающих".
Коментувати
Так держать!
Даешь каждый месяц новую концепцию старой школы! (Зарплату надо же отрабатывать!)
Ігор Лікарчук - геноцид дитячого населення.
Половина того інституту - продажні корупціонери, які жодного дня в школі не працювали, купили дипломи і влаштувалися через зв’язки або хабарі... Що стосується нової концепції, то вона нічим не відрізняється від старою.