Як здійснювати рівневе оцінювання учнів 3-4 класів НУШ?

МОН надані роз'яснення на запитання освітян та батьків щодо особливостей рівневого оцінювання учнів

Як здійснювати рівневе оцінювання учнів 3-4 класів НУШ?

Тематичне, семестрове і річне підсумкове оцінювання у третіх та четвертих класах відбувається за рівневою шкалою, а його результати позначаються словами або відповідними літерами: «початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий» (В).

Підсумкове тематичне оцінювання здійснюється за результатами виконання діагностичних робіт, тривалість кожної з яких не має перевищувати 35 хвилин.

Міністерством освіти і науки надані роз'яснення на запитання освітян та батьків щодо особливостей рівневого оцінювання учнів 3-4 класів Нової української школи.

Загальні запитання щодо оцінювання

Чи можна повернути бальне оцінювання рішенням педагогічної ради?

Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту» заклад освіти може застосовувати власну шкалу оцінювання, яка переводиться в національну. Отже, педагогічна рада може прийняти рішення про застосування іншої шкали оцінювання, але в підсумковому оцінюванні її необхідно переводити в національну, тобто в рівневу.

Навіщо оцінювати кожен окремий очікуваний результат, а не компетентність цілком?

Кожна ключова компетентність є наскрізною та реалізується через усі освітні галузі, вона не дорівнює навчальному предмету чи інтегрованому курсу. Тому виміряти можна тільки результати на кожному етапі формування компетентності.

Як проводити поточне оцінювання (класні і домашні роботи)? За рівнями?

Поточне оцінювання в початковій школі не застосовується, виключно формувальне.

Чи може вчитель виставляти рівні (високий, достатній, середній, початковий) в робочих зошитах?

Вчитель може вирішувати сам, як надавати зворотній зв'язок учням в робочих зошитах. Але ми рекомендуємо надавати в зошитах коментарі до учнівської роботи, а не виставляти бали чи рівні.

Що записувати у щоденник? Як доносити до батьків результати навчання дитини?

У щоденниках результати навчання не записуються, батьки отримують інформацію щодо успішності дитини через бланки оцінювання в учнівському портфоліо. За бажанням, вчитель може продублювати його в щоденник, але це буде додатковим навантаженням.

Що означають бали «2.1»; «3.2» і т. д. у Додатку 3? Необхідне роз’яснення індексів.

Це не бали, а номери завдань в діагностичній роботі, які оцінюють певне уміння. Індекси потрібні, щоби заповнити класний журнал: вони зазначаються у колонці на парній сторінці, а на непарній сторінці – записується розшифрування кожного індекса зі Свідоцтва досягнень. За індексом можна також знайти кожний загальний результат у Державному стандарті.

Де фіксувати поточне оцінювання?

Поточне оцінювання не застосовується у початковій школі, а отже, не фіксується. Застосовується формувальне оцінювання.

Чи передбачені похвальні грамоти? Для кого?

За чинною нормативною базою підставою для похвальної грамоти є отримання учнем 10, 11, 12 балів з усіх навчальних предметів. Для запровадження практики вручення похвальних листів за наявності високого рівня з усіх результатів навчання, у нормативні документи мають бути внесені зміни.

Що знаходиться у портфоліо учня? Чи обов’язково необхідно мати бланк оцінювання результатів на кожного учня? Де його зберігати?

Бланк оцінювання результатів навчання з усіх предметів (інтегрованих курсів) обов'язково має бути у кожного учня. Це може бути один бланк для всіх предметів. Зберігатися він має в учнівському портфоліо. Окрім цього, у портфоліо зберігаються роботи, які вчитель вважає важливими для відстеження навчального поступу учня.

Де знайти вимоги до оцінювання за програмою Савченко?

Вимоги до оцінювання, описані в наказах МОН, визначені на підставі Державного стандарту початкової освіти. Вимоги до оцінювання результатів навчання, конкретизованих у кожній освітній програмі, розробляють автори освітніх програм.

Діагностичні роботи

Як оцінювати діагностичні та тематичні роботи? Де фіксувати оцінювання? В зошиті / в щоденнику / в журналі?

У діагностичних роботах слід залишати коментарі, що пояснюють учневі/учениці його/її помилки та вказують на досягнення. Рівні оцінювання зазначаються у бланках оцінювання за кожним результатом навчання, який оцінювався в цій роботі. У щоденники та журнал ці рівні не вносяться.

Які конкретно діагностичні роботи передбачені з різних предметів (діалог/читання тощо)?

Підсумкове оцінювання може здійснюватися у таких формах: усній (зокрема шляхом індивідуального, групового та фронтального опитування); письмовій (зокрема шляхом виконання діагностичних, самостійних та контрольних робіт, тестування); цифровій (зокрема шляхом тестування в електронному форматі); графічній (зокрема шляхом організації роботи з діаграмами, графіками, схемами, контурними картами); практичній (зокрема шляхом організації виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних проєктів) та інших.

Чи є приклад діагностичної роботи?

Так, приклади представленні на цій сторінці окремими файлами.

Скільки діагностичних робіт рекомендується проводити з кожного курсу? Чи потрібно писати діагностичні роботи з кожної теми?

Кількість діагностичних робіт визначається вчителем самостійно, виходячи з кількості тем / видів діяльності / результатів навчання, які необхідно оцінити.

Діагностичні роботи – це контрольні?

Діагностичні роботи проводяться з метою виявлення рівнів сформованості результатів навчання учнів та планування подальшої роботи з формування цих результатів на більш високому рівні. Такі види робіт виконуються замість контрольних робіт.

Підсумкове оцінювання

Який за обсягом матеріал має охоплювати підсумковий тест? Запитання відкритого чи закритого типу?

Окремі підсумкові роботи не проводяться. Підсумковий рівень виводиться на основі всіх проведених діагностичних робіт та результатів педагогічних спостережень.

Чи застосовується підсумкове рівневе оцінювання в класах, що навчаються за нетиповими програмами «Світ чекає крилатих», «Інтелект України», «Росток»?

Так. Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту» заклад освіти може застосовувати власну шкалу оцінювання, яка переводиться в національну. Отже, педагогічна рада може прийняти рішення про застосування іншої шкали оцінювання, але в підсумковому оцінюванні її треба переводити в національну, тобто в рівневу.

Які предмети оцінюються у 3 та 4 класах?

Усі предмети та інтегровані курси.

Чи за всіма індексами необхідно оцінювати навчальні досягнення учнів, чи визначати основні для підсумкового оцінювання?

Всі результати навчання, винесені у Свідоцтво досягнень, є обов'язковими для оцінювання.

Свідоцтво досягнень

Як заповнювати Свідоцтва у 3 і 4 класах та по семестрах? Чи потрібно у Свідоцтві досягнень у 3 класі НУШ у грудні заповнювати розділ «Характеристика результатів навчання», чи заповнюється тільки розділ «Характеристика наскрізних вмінь»?

Наприкінці семестру заповнюються обидва розділи.

Чи можна у Свідоцтві досягнень вказувати назви своїх предметів, якщо вони не інтегруються (музичне мистецтво, образотворче замість «Мистецтво»)?

Форма свідоцтва є орієнтовною. Заклад освіти може змінювати її з урахуванням навчальних предметів (інтегрованих курсів), визначених у їхній освітній програмі.

Освіта.ua
30.09.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Світлана
Чи нагорджуються учні 3 класу НУШ за високі досягнення у навчанні Похвальними листами?
Практик
Вибачте за порівняння, але так кодуються діагнози психічно хворих. Авторам цієї системи оцінювання треба б було порадитися з учителями і батьками здобувачів освіти.
Марія
Чудова система, страшно, що для багатьох вчителів це щось нове. Діагностичні роботи не повинні оцінюватися, лише підсумкові, та участь загалом. Активність, проекти. Якщо я сьогодні дала нову тему, і домашню роботу з неї, як я можу ставити за це оцінку? Учні ще її не вивчили. А наприкінці теми - ставимо.
Коментувати
Против НУШа
Ужас ужасный. Любой труд должен быть оценен. А тут шифруйся сам от себя. Зачем стол ко сложностей?
Аскет
Безкінечна маячня вічних, невтомних, божевільних рехворматорів.
Татьяна Калинина
Как это сделать на практике - ума не приложу, хоть и работаю всю жизнь в школе. Зачем тогда классный журнал, если достижения записывать на листках, не сообщать о них родителям? Как не забыть, что ребенок не выучил стихотворение, если в журнале ничего не фиксировать? Или теперь уже стихи учить не модно? А если в контрольной будет стоять 7 уровней за 7 заданий (1-п, 2-д....7-в), то как ребенку сказать о достигнутых результатах? Вопросов намного больше чем ответов. Интересно, те, кто это придумал, были ли хоть раз в школе?
Оксана
Очень интерестна цель такого вида оценивания!? Мой ребёнок говорит ,что он учится хуже Вани,но лучше Маши,но есть ещё дети которые хуже Маши!И как понять какие успехи у ребёнка сегодня?! Все гениальное в простоте!12- ти бальная с-ма оцениванивания была такой! Экономила время учителя и держала связь учитель-ребенок- родитель!!
Марія
Для Оксана: а нащо дітям себе з іншими порівнювати? Краще, щоб на весь клас вчителька кожного уроку оголошувала кому 2, а кому 12?
Коментувати
Лариса
Чем же провинились учителя, чтобы нас поставить на колени? Чем не угодили министерства обычные оценки? Почему не спросили мнение учителей и родителей? Кошмар!!!
Шахеризада
Ну и ХРЕНЬ, извините, это ваша новая система оценивания! Зачем такие закодированеые сложности? Кому от этого легче или лучше? Будем все сидеть с шифровальными и дешифровальными таблицами вместо обычных, понятных и детям и родителям оценок! "У тебе яке наскрізне вміння розвинуто краще за 1й семестр? Давай своє портфоліо і будемо розшифровувати оці, дякувати новим реформістам, загогулі!" - скаже батько третьокласника і на 2й спробі віддячить всім, хто це видумує, "незлим тихим словом"!????????
Вчитель
Дурдом. Про все і ні про що. Сама вода. Читаєш і диву даєшся: як до такого змогли додуматися, на перший погляд, грамотні люди?