Шкільна освіта поза межами України

Шкільна освіта в інших країнах світу завжди була привабливою та майже недосяжною мрією за часів колишнього Радянського Союзу. Учитись у закордонній школі відправляли своїх дітей дуже заможні люди, але за останнє сімнадцятиріччя ситуація значно змінилась.

Шкільна освіта поза межами України

Одержання престижної освіти поза межами нашої країни сьогодні не становить значних труднощів. Варто чітко розібратись у відмінностях систем шкільної освіти інших країн, адже вони суттєво відрізняються від тієї, яка діє в нас.

ФРАНЦІЯ

Прийнята у Франції система шкільної освіти розділена на три блоки: початкова школа, колеж, ліцей. Обов’язковими та безкоштовними є перші два.

Свою освіту маленькі французи починають у віці шести років. Але більшість дітей у віці 2–3 роки відвідують так звані «материнські школи» (ecoles matemelles), в яких педагоги та психологи готують малюків до школи. У початковій школі навчання триває п‘ять років (із 6 до 11-ти). Перший рік — підготовчий, коли діти вчаться читати та писати, наступні два роки початкових класів і ще два роки середніх класів.

Середня освіта у Франції триває сім років (із 11 до 18-ти). Після початкової школи учні переходять до колежа, навчання в якому розраховано на чотири роки: два роки для курсу спостереження (6 і 5-й) та два роки для курсу орієнтування (4 і 3-й). Цей етап охоплює вивчення загальноосвітніх дисциплін. У кінці другого курсу деякі учні залишають колеж, щоби вступити до ліцею або в інші навчальні заклади професійної освіти, де вони зможуть отримати вибрану професію.

Ліцей є також середнім навчальним закладом, до якого учні вступають після третього класу колежа на три роки: 2, 1-й і випускний. У Франції існує два типи ліцеїв — загальної освіти (філологія, природничі науки та економіка) та професійної освіти (природничі науки й технології сфери послуг, природничі науки та промислові технології, природничі науки та лабораторні технології, медико-соціальні науки). Тобто на цьому етапі починається спеціалізація. Ліцейна освіта завершується здачею іспитів відповідно до вибраної спеціалізації на ступінь бакалавра, який дає право вступу до ВНЗ країни. Отже, ліцей фактично є завершальною ланкою системи середньої освіти й одночасно перехідним етапом до вищої.

США

Із п’яти-шести років юні американці стають учнями. Саме в цьому віці діти вперше переступають поріг початкової школи (Elementary School). Тут вони навчатимуться найдовше — з нульового по п’ятий клас. Іноді «нульовку» називають kindergarten, тобто дитячим садком. Але це зовсім не дитячий садок у звичному для нас розумінні: уроки тривають до шести годин на день, але домашніх завдань не задають. Початкову школу американці закінчують у 12–13 років, а потім переходять до середньої школи, де навчаються в середньому до 18-ти років.

Характерною рисою американської школи є розподіл дітей за здібностями. Із самого початку малюкам дають тест. І надалі він стане головним критерієм успіху дитини. З моменту визначення особистого IQ дитини навчання стане роздільним. Із талановитими дітьми заняття націлені на глибокі різнобічні знання. Їх починають готувати для входження в інтелектуальну еліту країни. Зі «середньоздібними» займатись будуть так само сумлінно, але в меншому обсязі. Цих дітей відразу орієнтують на технічні спеціальності.

Навчання в середній школі (middle school) — найбільш короткотривале: із шостого по восьмий клас. Середні школи бувають різних типів: академічні, професійні та багатопрофільні. Академічні школи, наприклад, дають освіту, достатню для вступу до ВНЗ, професійні ж готують до безпосередньої практичної роботи. Через відсутність уніфікованої навчальної програми випускники середніх навчальних закладів мають різний рівень знань.

Інша форма школи, де можна отримати освіту середнього ступеня в Америці, — вища школа (High School), яка є останнім етапом навчання, де школярі навчаються чотири роки (з 9 по 12-й клас). У старших класах здійснюється підготовка до вступу в університет.
Середня освіта у країні загальна й безкоштовна. Уряд установлює лише дуже загальні рамки вимог для навчання, тому програми середньої освіти відрізняються в різних штатах, містах, округах і школах.

НІМЕЧЧИНА

Для одержання середньої освіти німецькі школярі проводять за партою 13 років. У 6-річному віці діти приходять до початкової школи (Grundschule), яка охоплює чотири класи (іноді — шість). Після її закінчення перед дітьми та їхніми батьками постає питання вибору форми школи для продовження подальшої освіти. Вони мають чотири основних можливості. Це:

  • Основна школа (Hauptschule), навчання в якій триває 5–6 років. Після її закінчення учні отримують сертифікат про загальну освіту (Hauptschulabschluss), що дає їм право подальшого навчання у професійній школі, де учні отримують професійні навички, а після закінчення стають спеціалістами середнього рівня.
  • Реальна школа (Realschule) охоплює класи з 5-го по 10-й. Перше півріччя п’ятого класу починається з випробування. Якщо впродовж цього часу учні показують значні успіхи в навчанні, вони мають право продовжити його в реальній школі. Тих же, хто вчиться «незадовільно», переводять до основної школи. Закінчення реальної школи дає право навчатись у спеціальній професійній школі.
  • 9-річна гімназія (Gymnasium). Що таке німецька гімназія? Це традиційна школа найвищого рівня. Навчання тут триває з п’ятого по тринадцятий клас. Уже з сьомого класу гімназисти можуть вивчати предмети, які їх найбільше цікавлять, тобто вибирають майбутню спеціалізацію й адресно готуються до вступу у ВНЗ. У кінці навчального процесу в гімназії складаються іспити на атестат зрілості.
  • Загальна школа (Gesamtschule) поєднує описані типи шкіл. Навчання в цьому закладі освіти також дозволяє вступати до ВНЗ.
    Більшість шкіл включають у свої програми 12–16 предметів, старшокласники в гімназії вивчають 4–6 дисциплін. Після 10-го класу всі види шкіл видають посвідчення про середню освіту (Mittlere Reife). 13-й клас завершується підсумковими іспитами з чотирьох предметів та одержанням атестата зрілості.

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Шкільна освіта у Великій Британії починається з п’яти років і закінчується у вісімнадцять. Початкова школа, в яку приходять п’ятирічні малята, спочатку мало чим відрізняється від нашого дитячого садка. Справжнє ж навчання починається у 12 років, із переходом у середню школу. На цьому етапі школярі вивчають дев’ять-десять дисциплін, за якими пізніше складають іспити на сертифікат про середню освіту GCSE (General Certificate of Secondary Education). Отримавши його, випускники можуть вибирати: або ж закінчити на цьому своє навчання, або ж поступити в університет.

Для тих, хто вирішив продовжити своє навчання, існує старша школа, в якій навчання триває ще два роки (із 16 до 18-ти років). Тут вивчається в середньому три основних предмети в залежності від спеціальності (школам надається певна «свобода» — одні пропонують більшу, інші меншу кількість предметів). У старшій школі учнів готують до складання іспиту A-Level (у 17–18 років), який є не тільки випускним, а і вступним.

КАНАДА

У Канаді в різних провінціях діти йдуть до першого класу в 6–7 років. Навчання в початковій школі триває шість років з 1-го по 6-й клас, у середній — із 7-го по 12-й клас. Межі початкової та середньої школи визначаються кожною окремою провінцією, тому зустрічаються різні варіанти побудови 12-річної середньої освіти: 6 + 3 + 3; 7 + 5; 8 + 4 тощо.

Освіта з 10-го по 12-й клас відбувається у вищій школі. Такий термін не відноситься в даному випадку до вищої освіти, а більше відповідає нашій середній освіті. Навчання тут не є обов’язковим, на відміну від канадської середньої освіти. Навчання в усіх школах ведеться однією з офіційних мов країни — англійською або французькою.

У більшості провінцій повна середня освіта, що відкриває дорогу до ВНЗ, займає 12, а у провінції Онтаріо — навіть 13 років. Лише у Квебеку школу закінчують після 11-го класу, а потім ті, хто хоче підготуватись до вступу в університет, ще два роки вчаться на підготовчому відділенні в коледжі системи CEGEP. Для отримання шкільного диплома випускникам необхідно скласти визначену законом кількість заліків.

Навчальний процес у школах Європи та Америки загалом побудований майже однаково: у початковій школі учні отримують знання з рідної мови, читання, письма, математики, знайомляться з природознавством, мистецтвом та іншими предметами. У багатьох початкових школах вивчають також одну іноземну мову.

Навчання в середній школі та спеціалізоване навчання дозволяє школярам одержати фундаментальні знання з основних предметів та усвідомлено підійти до вибору майбутньої професії.

НІДЕРЛАНДИ

У Нідерландах шкільна освіта продовжується 11 (12) років. Діти йдуть до школи в чотирирічному віці, а закінчують своє навчання у 18 років. Тривалість навчання залежить від того, яку вищу висвіту виберуть майбутні випускники шкіл.

Початкова освіта в Нідерландах розрахована на дітей віком від чотирьох до дванадцяти років. Навчання передбачає вісім років занять. Кожна початкова школа сама складає свій навчальний план на базі вимог, що даються державою.

Більше трьох четвертин від загальної кількості шкіл в Нідерландах управляються приватними особами та називаються спеціальними, а школи, засновані державою (муніципалітетами), називаються публічними. Усі школи, чи то спеціальні чи ж публічні, отримують від держави бюджетні кошти.

У системі середньої освіти, орієнтованої на дітей із 12-ти років, передбачається можливість різних типів навчання — середня підготовча професійна освіта, загальна середня освіта підвищеного рівня, підготовча наукова освіта.

Автор: А. Ворон

Освіта.ua
05.02.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів