Osvita.ua Середня освіта Сучасна освіта Усе, що слід знати про відпустки
Усе, що слід знати про відпустки

Відпустки - це найбільший за обсягом час відпочинку. Державні гарантії та відносини, пов'язані з відпусткою як одним із видів відпочинку, регулюються Конституцією України, законом України "Про відпустки", Кодексом законів про працю України, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами

Усе, що слід знати про відпустки

Право на відпустку

Відповідно до статті 2 закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої приналежності, а також працюють за трудовою угодою фізичної особи.

Право на відпустки забезпечується: гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості зі збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим законом; забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених статтею 24 цього закону.

Види відпусток

Статтею 4 закону України «Про відпустки» установлені такі види відпусток:

1) щорічні відпустки - основна відпустка (стаття 6); додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці (стаття 7); додаткова відпустка за особливий характер праці (стаття 8); інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;

2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням (статті 13, 14 і 15);

3) творча відпустка (стаття 16);

4) соціальні відпустки - відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами (стаття 17); відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 18); додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (стаття 19);

5) відпустки без збереження заробітної плати (статті 25, 26).

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток.

Право на щорічну основну відпустку педагогічного працівника

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 346 від 14.04.1997 р. право керівних, педагогічних, науково-педагогічних (окрім тих, які працюють у навчальних закладах і навчальних (педагогічних) частинах (підрозділах) інших установах і закладах) і наукових працівників на щорічну основну відпустку повної тривалості в перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі (абзац перший пункту 2 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 (289-2001-п) від 28.03.2001 р.).

За другий і наступні роки роботи відпустка надається згідно із графіками, які затверджуються власником установи або вповноваженим ним органом за погодженням із профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший і наступні роки надається в період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

За бажанням керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників і наукових працівників частина щорічної основної відпустки, якщо вона надається за 1996-1997 і наступні робочі роки, замінюється грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх у відповідний період роботою. При цьому тривалість наданої працівнику щорічної основної відпустки не повинна бути менше, ніж 24 календарних дні (пункт 5 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 (289-2001-п) від 28.03.2001 р.).

Графік надання відпусток педагогічним працівникам

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 346 від 14.04.1997 р. графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів, які перенесено на осінь (абзац третій пункту 2 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 (289-2001-п) від 28.03.2001 р.).

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватись протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором (абзац четвертий пункту 2 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 (289-2001-п) від 28.03.2001 р.).

Особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості.

Відкликання працівників зі щорічної відпустки

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 346 від 14.04.1997 р. за згодою працівника допускається відкликання працівників зі щорічної відпустки в разі, якщо це необхідно, для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства і в інших випадках, передбачених законодавством.

Тривалість щорічної основної відпустки працівників середніх навчальних закладів, навчальних закладів для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації

Відповідно до частини шостої статті 6 закону України «Про відпустки» Кабінет Міністрів України постановив затвердити порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56-ти календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам і науковим працівникам.

У додатку про порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56-ти календарних днів визначено тривалість щорічної основної відпустки працівників середніх навчальних закладів, навчальних закладів для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, становить:

 • директор - 56;
 • заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи - 56;
 • акомпаніатор - 28;
 • вихователь (окрім вихователів інтернатів при школах) - 56;
 • вихователь інтернату при школі - 42;
 • учителі (усіх спеціальностей) - 56;
 • інструктор слухового кабінету - 56;
 • інструктор із праці - 56;
 • інструктор із фізкультури середніх навчальних закладів - 28;
 • інструктор із фізкультури в навчальних закладах для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, - 56;
 • керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в середніх навчальних закладах - 42;
 • керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в навчальних закладах для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, - 56;
 • майстер виробничого навчання - 42;
 • педагог-організатор - 56;
 • перекладач-дактилолог - 42;
 • помічник директора з режиму - 30;
 • практичний психолог - 56;
 • соціальний педагог - 56
 • старший вожатий - 56;
 • старший вихователь - 56;
 • старший черговий із режиму - 30;
 • черговий із режиму - 30.

Нарахування відпускних

Відповідно до пункту 86 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти обчислення середнього заробітку для оплати щорічних відпусток викладачів проводиться з розрахунку їх заробітної плати (у діючому порядку його обчислення) за даний навчальний рік (включаючи доплати та надбавки, оплату за години, що виконані понад установлене річне навантаження, середній заробіток, що зберігається за діючим законодавством), а також допомоги з приводу тимчасової непрацездатності.

Підрахунок заробітку для оплати відпустки проводиться в такому порядку: загальна сума заробітної плати, нарахована викладачу за відпрацьовані місяці навчального року, які передують місяцю виходу у відпустку, ділиться на кількість цих місяців, отриманий середній місячний заробіток ділиться на 25,4 (середньомісячна кількість робочих днів) і потім середній денний заробіток помножується на кількість днів відпустки.

При використанні викладачем щорічної відпустки за минулий навчальний рік протягом поточного навчального року обчислення оплати за відпустку проводиться на загальних підставах із розрахунку за 10 місяців, що передують місяцю виходу у відпустку.

При наданні додаткових відпусток, за які за діючим законодавством заробітна плата зберігається частково або її збереження не передбачене, зазначені періоди та відповідні суми з розрахунку виключаються. Якщо викладач виконує педагогічну роботу в середньому спеціальному закладі й на курсах із підготовки до вступу в технікум, розрахунки за відпустку проводяться в такому ж порядку по кожній роботі окремо.

У разі звільнення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 346 від 14.04.1997 р. у разі звільнення керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників і наукових працівники їм виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної основної відпустки (абзац перший пункту 6 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 (289-2001-п) від 28.03.2001 р.).

У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників навчальних закладів і навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, які до звільнення пропрацювали не менше ніж 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку її повної тривалості, а особам, які до звільнення пропрацювали менше ніж 10 місяців, пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарних дні за тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів).

Освіта.ua
24.12.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Наталія
Чи може директор днз відправити вихователя у відпустку протягом навчального року,до мало дітей відвідує групу
MiremyW
Чи має викладач право іти у відпустку до закінчення навчального семестру (включаючи додаткову сесію) ?
Ігор
Доброго дня! Я працюю завгоспом у сільській школі. Переглядаючи матеріали на різних сайтах не можу знайти відповіді на таке запитання: - чи можу розраховувати на додаткову відпустку, передбачену колективним договором за ненормований робочий день якщо я не член профспілки? Буду вельми вдячний.
Галина
Якщо директор навчального закладу має педнавантаження(тарифікація)в канікулярні місяці бере відпустку 30 к.д.а за 26 к.д. бере компенсацію, за ці 26 к.д.оплату по тарифікації як викладачу проводити ?Підкажить ,дякую!
Галина
Виник сумнів в порядку нарахування відпускних,зазначених в даному коментарі,а як що до порядку №100?
Галина
Добрий вечір, скажіть, будь-ласка, якої тривалості має бути відпустка вихователя логопедичної групи, який працює на цій групі з 1 грудня 2017року, а у відпустку йде 2 липня 2018року. До 1 грудня працювала на звичайній групі з відпусткою тривалістю 42 днв. А на логопедичній групі тривалість 56 днів.
Вова
Чи може вчительська відпустка надаватись протягом літа частинами. Перша чотирнадцять днів. Слідуючі щотижня без врахування вихідних. Тобто 77 днів. Якщо ні то на яких підставах відмовити.
Марта
Добрий день! Скажіть, скільки днів в мене відпустка повинна тривати, якщо я з 1.09.2015 до 12.04.2016 пропрацювала і пішла в декретну відпустку, невикориставши основної відпустки, на той момент вже була одна дитина, чи доплюсовуються ще додаткові дні по догляду за дитиною до 15-ти років?! А цей навчальний рік я пропрацювала від 1.09.2017, і тепер питання, коли мені йти у відпустку?! Чи маю право протягом одного літа використати відпустку за 2 роки? ...
Ирина
На роботу влаштувалася першого серпня.Закінчується навчальний рік і мене повідомили, що повинна написати заяву на звільнення з 19 червня та знову прийм на роботу з першого серпня, в зв язку з тим що я новий працівник в школі не маю право на відпустку як всі педагогічні працівники.
я
Для Ирина: Це дурня. Право на повну відпустку отримує кожен, хто пропрацював півроку. Окрім того, навіть якщо Ви напишете заяву на звільнення, Вам мають виплатити компенсацію за невикористану відпустку. Це звісно буде не 56 днів, а пропорційно 44, але в будь-якому випадку, це якісь маніпуляції з метою або позбавитись Вас, або з’економити кошти фонду оплати праці, тому підійдіть до директора та поговоріть по душам, аби з’ясувати правду. Можливо в освіти дійсно проблема з коштами і вони намагаються з’єкономити будь-якими способами, але про це можна сказати відверто, особливо, перериваючи людям стаж.
НЕБАЙДУЖИЙ
А що матеріальну допомогу на оздоровлення не потрібно виплатити.Чи директор вже себе відчув царем. Заяву не пишіть!
Коментувати
Ольга
Чи має право директор школи відправляти на свій розсуд ,склавши графік,вчителів,не враховуючи їх побажань та не виносячи дане питання на обговорення трудовим колективом?Дякую
Людмила
Доброгодня. На роботу в школу влаштувалася наприкінці квітня місяця. Чи є у мене відпустка і скільки днів? Дякую
галина
відпустка 56 календарних днів. Чи маю право на додаткову соціальну відпустку як мати ,яка виховує дитину без батька.
ВЛАД
чи можуть педагогічні працівники ДНЗ йти у відпустку на протязі всього календарного року в не залежності від канікулярного періоду, не тільки влітку
Іван Миколайович
Чи має право практичний психолог взяти тарифну відпустку під час навчального року
Світлана
Доброго дня! Скажіть, будь-ласка, чи можна надавати відпустку під час навчального року методисту?
Олена
доброго дня, скажіть чи має право на додаткову відпустку шкільний психолог?
Слава
Доброго дня! Якої тривалості щорічна основна відпустка надається заступнику начальника навчального відділу ВНЗ (медичний університет - основне місце роботи та 0,25 ст. асистента сумісник) діяльність якого пов"язана з організацією навчальної роботи? Дякую
Владислав
Доброго дня. Я працюю викладачем в коледжі. За минулі роки в мене залишилась невикористана основна відпустка. В цьому році я хотів частину її використати проте мені відмовили обгрунтувавши це тим, що максимальна кількість основної і додаткової відпосток повинна складати не більше 58 днів. Я ще користуюсь додатковою відпусткою для учасників бойових дій - 14 днів, тож повністю використати обидві відпустки на основі цього ж закону мені відмовляють. Дякую.
НЕБАЙДУЖИЙ
Для Владислав: То нехай виплатять компенсацію за невикористану відпустку!!!
Руслана
Добрий день .Підкажіть будь ласка , як дійти згоди якщо я маю 2 дітей , працюю вихователем і у відпустку відправляють у травні на 52 дні.А я хочу у червні , щоб оздоровитись . Чи маю я право на власне бажання відстояти свою думку і піти з 1 червня
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!