Osvita.ua Середня освіта Сучасна освіта Учитель, учень, держава = права й обов'язки
Учитель, учень, держава = права й обов'язки

Законами України Про освіту, Про загальну середню освіту, Конституцією України, Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами визначаються права та обов'язки вчителів та учнів. Володіючи ними, можна досягти врегулювання конфліктів та дотримуватись виконання закону

Учитель, учень, держава = права й обов'язки

Держава також має ряд обов'язків і гарантій перед педагогічними працівниками, знання яких дозволить захищати власні інтереси в рамках чинного законодавства.

Права й обов'язки педагогічних працівників

Згідно з п. 1 статті 55 закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • індивідуальну педагогічну діяльність;
 • участь у громадському самоврядуванні;
 • користування подовженою оплачуваною відпусткою;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку;
 • забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального й кооперативного будівництва;
 • придбання для працюючих у сільській місцевості основних продуктів харчування за цінами, установленими для працівників сільського господарства;
 • одержання службового житла.

Відповідно до п. 1 статті 56 закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:

 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами, слухачами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог до змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей, учнів, студентів;
 • настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі - правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбності, поміркованості, інших доброчинностей;
 • виховувати в дітей та молоді повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного й соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;
 • готувати учнів і студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;
 • захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.

У статті 23 Конституції України йдеться, що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права та свободи інших людей, і має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

У cтатті 28 закону України «Про загальну середню освіту» зазначено, що права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти визначаються Конституцією України [254к/96-ВР], законом України «Про освіту», Кодексом законів про працю України [322-08], цим законом та іншими нормативно-правовими актами.

Права й обов'язки учнів

У п. 1 статті 51 закону України «Про освіту» зазначено, що учні мають гарантоване державою право на:

 • навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;
 • вибір навчального закладу, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;
 • одержання направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордоном;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;
 • доступ до інформації в усіх галузях знань;
 • участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
 • участь в об'єднаннях громадян;
 • безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;
 • трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

Відповідно до п. 1 статті 52 закону України «Про освіту» обов'язками учнів є:

 • додержання законодавства, моральних, етичних норм;
 • систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;
 • додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

Згідно з п. 3 цієї ж статті інші обов'язки осіб, які навчаються, можуть установлюватися законодавством, положеннями про навчальні заклади та їх статутами.

Гарантії держави педагогічним і науково-педагогічним працівникам

Згідно з п. 1 статті 57 закону України «Про освіту» держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам:

 • належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;
 • підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років;
 • правовий, соціальний, професійний захист;
 • компенсації, установлені законодавством, у разі втрати роботи, у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці;
 • призначення й виплату пенсії відповідно до чинного законодавства;
 • установлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за наукові ступені та вчені звання;
 • виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи в таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків;
 • виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;
 • виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги для оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;
 • установлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним працівникам вищих закладів освіти третього та четвертого рівнів акредитації на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників промисловості;
 • установлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам вищих закладів освіти першого та другого рівнів акредитації та інших закладів освіти на рівні не нижче від середньої заробітної плати працівників промисловості;
 • перегляд заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам проводиться двічі на рік із щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції.

Державне забезпечення педагогічних працівників

Згідно з п. 2-4 статті 57 закону України «Про освіту» держава забезпечує:

 • установлення доплат спеціалістам, які працюють у системі освіти, до рівня середньомісячної заробітної плати працівників у цілому по народному господарству;
 • установлення середнього розміру посадових окладів (ставок заробітної плати) обслуговуючому персоналу відповідно до схеми посадових окладів (ставок заробітної плати), що визначені Кабінетом Міністрів України;
 • перегляд рівня заробітної плати спеціалістам, які працюють у системі освіти, та обслуговуючому персоналу проводиться двічі на рік із щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції;
 • у разі захворювання педагогічного та науково-педагогічного працівника, яке унеможливлює виконання ним професійних обов'язків та обмежує перебування в дитячому, учнівському, студентському колективі, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу за ним зберігається попередній середній заробіток. У разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачується до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
 • педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до чинного законодавства забезпечує безплатне користування житлом з опаленням та освітленням у межах установлених норм;
 • педагогічним і науково-педагогічним працівникам за рахунок власних коштів закладів освіти може надаватись матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

У статті 122 Кодексу законів про працю України зазначено, що при направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) та проводяться виплати, передбачені законодавством.

Освіта.ua
07.11.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Людмила
Чи має право працювати у школі вчитель, який перпбуває на обліку у психіатра та лікувався в стаціонарі?
Алла
чи прає право вчитель забрати в учня телефон на уроці і не віддавати? які для цього є правила для дітей і вчителів.
Анонім
Для Алла: ні немає право тому що це є особистою річчю дитини інший текст за посиланням https://expres.online/archive/news/2016/10/13/207474-pravozahysnyky-poyasnyly-shkoli-korystuvatys-smartfonamy
Коментувати
Юрій
Чи має вчитель право зібрати контрольній роботи цілому класу та порвати й викинути? Підкажіть будь ласка
Євгенія
Чи має право вчитель відмовитись ходити на пед. ради маючи на то поважну причину
Chomuchka
Чи має право адміністрація закладу призначити педагогічного працівника на посаду класного керівника без його категоричної згоди?
Chomuchka
Вибачте, без його категоричної незгоди (помилка)
Коментувати
Світлана
Підкажіть що робити? Я вчитель початкових класів, коли я йшла у декретну відпустку зі мною теж пішла ще одна вчителька з початкових класів. я була протарифікована на 3 клас вона на 2 клас. Через рік дітей зменшилось і зробили класи комплекти.1-3кл. і 2-4 к. На 1-3 кл. є вчитель який на постійному місці роботи на 2-4 кл. дали вчителя на заміну. коли я вийшла на роботу мене поставили на 6 годин 3кл.. тої вчительки який має комплект 1-3кл і дали заміну вчительки, яка була на заміні 2-4кл. бо вона пішла у декрек.Чи має право вчитель цей після декрете 120 днів йти у відпустку продовжену після декрету, чи можу я бути протарифікована на це місце і як мені поступити
Василина
Для Світлана: Ви виходите на роботу. Директор школи видає наказ про можливе скорочення посад вчителя початкових класів і попереджає всіх вчителів початкових класів. Ви і ваша колега(2 клас) 2 місяці ходите нароботу (нічого не робите) і отримуєте зарплату. Через два місяці комісія двох із вас скорочує або пропонує інше навантаження
Коментувати
Олена
Чи має вчитель право на те щоб підійти і вдарити дитину чи дати охлапа. Вибачте но це вже не припустимо. Я розумію все але цього ні. Я хочу знати що в таких випадках робити. Тому що мого друге вже не одноразово бив вчитель.
Клим
Для Олена: охлапа не має, а підзатильник- так! І дякуйте йому за це!!!
Остап
Немають права вчителі протягувати свої руки до дітей
Коментувати
Марина
Чи має право вчитель вигнати із класу та поставити двійку дитині у якої на уроці задзвонив телефон? Дитина слухавки не брала а просто вибила дзвінок, але педагог відреагувала агрессивно ніби дика собака почала кричати та принижувати дитину за дзвінок до неї, що робити якими законами керуватися при такому порушенні прав дитини?
Witalina
Для Марина: Це ЩО ? найбільша проблема,трагедія Вашої дитини,яка має доленосне для неї значення ???? Коли вчитель був неправий,я свїм дітям радила заспокоїтися,адже НІЧОГО СТРАШНОГО не відбулося, "Пробач, забудь, адже є і твоя вина - телефон повинен бути ВІДКЛЮЧЕНИЙ " !!!! Якби це був просто винятковий випадок, учитель би так НЕ реагував. МИ всі буваємо НЕПРАВИМИ ,учитель, теж не виняток, він - людина!!!! НІЧОГО РОБИТИ З МУХИ СЛОНА!
Владислав
Так це трагедія, адже учитель має право ставити оцінки лише за навчання а не за поведінку. Також вчитель не має жодного права принижувати учнів, наприклад: лінивий, бовдур, божа кара. У таких випадках я б звертався до директора адже така поведінка для вчителя не припустима.
Мирослава
Для Владислав:Я НЕ ДУМАЮ, що вчитель поставив" 2" зате, що задзвенів телефон ! НЕ все те, що говорить дитина на 100% відповідає правді. ЧОМУ , коли вчитель десь неправий, МИ не говоримо , про те, що і УЧЕНЬ виноватий, він теж був НЕПРАВИМ ???? ЧОМУ??? Негідна поведінка здобувача освіти Є ДОПУСТИМОЮ ,а вчителя НІ !?
Коментувати
Римма
Чи має право вчитель змусити дитину показати що у нього в портфелі. А тим більше стороння особа.
Максим
Для Римма: Дитина- це теж людина. А у всіх людей є речі. Її речі. І в неї є право на недоторканість її майна. Ніхто не має права чіпати, дивитись, фотографувати, наказувати дати або показувати, навіть думати!
Коментувати
Артур
чи може вчитель залишати учнів на перерві пояснити або дописати те, що не встигли на уроці? в статуті написано, що урок закінчується тоді, коли вчитель відпускає...
Для Артур:
Якщо учні приходять до школи лише для того, щоб відсидіти уроки, то не може.
Максим
Дзвінок для вчителя!? Маячня!!! Урок закінчуєтся чітко після дзвоника! Учень має повне право встати, і піти з класу. Бо після дзвінка йде перерва.
Коментувати
Ольга
Чи вірно я розумію, що у разі завдання шкоди здоров.ю учня на вчителя може бути покладена відповідальніст: матеріальна (в межах місячного заробітку), дисциплінарна або кримінальна?
1111
Для Ольга: Завдання шкоди ким? Учителем? Взагалі то це кримінальна відповідальність і місячний заробіток тут ні при чому
Ольга
Дякую. А якщо один учень зіпсував майно іншого, чи буде відповідальність вчителя?
Для Ольга:
Якщо твій син зіпсував майно іншого учня, то сама будеш і відшкодовувати.
Коментувати
Ляля
Які мінімальні надбавки мають бути у вчителя в приватній школі? Чи є десь весь перелік надбавок?
1111
Для Ляля: накаиз МОН від 15.04.93 N 102 та від 26.09.2005 №557 дійсні для всіх закладів освіти, незалежно від форми власності. Все, що зверх того (це можуть бути або вищі посадові оклади або заохочувальні виплати) встановлює власник.
Коментувати
Юрій
Чи має право вчитель зайти в клас за дві хвилини до уроку і кричати на учні що він сидить на парті а після цього угрожати що у цього є знайомі в поліції??
Сігізмунд
Для Юрій: має право навіть розстріляти із рогатки!!!
Галина
Для Юрій: Учитель має право робити зауваження учню під час перебування в школі (незалежно від того перерва це чи урок) щодо неприпустимої поведінки. Якщо батьки не змогли донести до дитини, що сидіння на столі чи парті не припустиме, то звісно це має донести вчитель. Але кричати або погражувати будь-кому ніхто не має права.
олександра
боже які ви всі деграданти.діти ведуть себе в школі як скоти а батьки ще кудкудакають при радянскій владі указками били і дисципліна була а зараз безлад..батьки такі тупі...
Коментувати
Ваня
Якшо вчитель уніжає учиніка і в дарив , а друг заступився ійого тоже в дарив , яку відповідальність нисе учинік і Керівник?
Для Ваня:
Тебе залишать ще на один рік в тому ж класі, щоб хоч трохи навчити грамотності, і на цей же час заборонять користуватися інтернетом.
Коментувати
Ваня
Що буде якщо в читель вдарив учиніка спіцяльно! А він здачу дав . Хто виноватий ? Яку відповідальність несе вчитель ?
Мороз
Для Ваня: "учинік" с тебе судячи з написання не важний:)
Коментувати
Людмила
На уроці учень обізвав нецензурними словами учителя та учнів. Як можна прокометувати дано ситуацію, посилаючись на законодавство про освіту?
Каплун Олександр
чи може вчитель не видавати табель через те що не приніс якусь справку напишіть будь ласка як найшвиду відповді дуже потрібно
Вася
Чи має право вчитель на перерві робити урок, і захищатися фразою "дзвінок для учителя"
Катя Мандрик
Чи має право вчитель змушувати дітей цілий урок стояти, через те що в класі відсутня дисципліна?
Артур
Для Катя Мандрик: вчитель має право наказувати особу або декілька осіб, але не може наказувати усіх через одного. відповідальність несе лише особа, особи які провинилися!
Коментувати
Владислав
Чи має право вчитель, нагло ставитися до певної кількості учнів як до свиней?І чи має вчитель право приймати хабарі!!??

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!