Osvita.ua Середня освіта Сучасна освіта Учитель, учень, держава = права й обов'язки
Учитель, учень, держава = права й обов'язки

Законами України Про освіту, Про загальну середню освіту, Конституцією України, Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами визначаються права та обов'язки вчителів та учнів. Володіючи ними, можна досягти врегулювання конфліктів та дотримуватись виконання закону

Учитель, учень, держава = права й обов'язки

Держава також має ряд обов'язків і гарантій перед педагогічними працівниками, знання яких дозволить захищати власні інтереси в рамках чинного законодавства.

Права й обов'язки педагогічних працівників

Згідно з п. 1 статті 55 закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • індивідуальну педагогічну діяльність;
 • участь у громадському самоврядуванні;
 • користування подовженою оплачуваною відпусткою;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку;
 • забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального й кооперативного будівництва;
 • придбання для працюючих у сільській місцевості основних продуктів харчування за цінами, установленими для працівників сільського господарства;
 • одержання службового житла.

Відповідно до п. 1 статті 56 закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:

 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами, слухачами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог до змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей, учнів, студентів;
 • настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі - правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбності, поміркованості, інших доброчинностей;
 • виховувати в дітей та молоді повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного й соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;
 • готувати учнів і студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;
 • захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.

У статті 23 Конституції України йдеться, що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права та свободи інших людей, і має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

У cтатті 28 закону України «Про загальну середню освіту» зазначено, що права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти визначаються Конституцією України [254к/96-ВР], законом України «Про освіту», Кодексом законів про працю України [322-08], цим законом та іншими нормативно-правовими актами.

Права й обов'язки учнів

У п. 1 статті 51 закону України «Про освіту» зазначено, що учні мають гарантоване державою право на:

 • навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;
 • вибір навчального закладу, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;
 • одержання направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордоном;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;
 • доступ до інформації в усіх галузях знань;
 • участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
 • участь в об'єднаннях громадян;
 • безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;
 • трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

Відповідно до п. 1 статті 52 закону України «Про освіту» обов'язками учнів є:

 • додержання законодавства, моральних, етичних норм;
 • систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;
 • додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

Згідно з п. 3 цієї ж статті інші обов'язки осіб, які навчаються, можуть установлюватися законодавством, положеннями про навчальні заклади та їх статутами.

Гарантії держави педагогічним і науково-педагогічним працівникам

Згідно з п. 1 статті 57 закону України «Про освіту» держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам:

 • належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;
 • підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років;
 • правовий, соціальний, професійний захист;
 • компенсації, установлені законодавством, у разі втрати роботи, у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці;
 • призначення й виплату пенсії відповідно до чинного законодавства;
 • установлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за наукові ступені та вчені звання;
 • виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи в таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків;
 • виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;
 • виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги для оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;
 • установлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним працівникам вищих закладів освіти третього та четвертого рівнів акредитації на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників промисловості;
 • установлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам вищих закладів освіти першого та другого рівнів акредитації та інших закладів освіти на рівні не нижче від середньої заробітної плати працівників промисловості;
 • перегляд заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам проводиться двічі на рік із щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції.

Державне забезпечення педагогічних працівників

Згідно з п. 2-4 статті 57 закону України «Про освіту» держава забезпечує:

 • установлення доплат спеціалістам, які працюють у системі освіти, до рівня середньомісячної заробітної плати працівників у цілому по народному господарству;
 • установлення середнього розміру посадових окладів (ставок заробітної плати) обслуговуючому персоналу відповідно до схеми посадових окладів (ставок заробітної плати), що визначені Кабінетом Міністрів України;
 • перегляд рівня заробітної плати спеціалістам, які працюють у системі освіти, та обслуговуючому персоналу проводиться двічі на рік із щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції;
 • у разі захворювання педагогічного та науково-педагогічного працівника, яке унеможливлює виконання ним професійних обов'язків та обмежує перебування в дитячому, учнівському, студентському колективі, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу за ним зберігається попередній середній заробіток. У разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачується до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
 • педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до чинного законодавства забезпечує безплатне користування житлом з опаленням та освітленням у межах установлених норм;
 • педагогічним і науково-педагогічним працівникам за рахунок власних коштів закладів освіти може надаватись матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

У статті 122 Кодексу законів про працю України зазначено, що при направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) та проводяться виплати, передбачені законодавством.

Освіта.ua
07.11.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Вася
Чи має право вчитель на перерві робити урок, і захищатися фразою "дзвінок для учителя"
Катя Мандрик
Чи має право вчитель змушувати дітей цілий урок стояти, через те що в класі відсутня дисципліна?
Владислав
Чи має право вчитель, нагло ставитися до певної кількості учнів як до свиней?І чи має вчитель право приймати хабарі!!??
igorek
Чи має право класний керівник змушувати мене сидіти там де він мене посадить 14 років?
Каміла
Підкажіть будь ласка чи має право вчитель зушувати мене зв’язувати волосся,якщо воно коротке(до плечей), та не заважає навчальноу просесові До речі зауваження мені робить лише класна керівничка,яка не викладає в мене ніякого предмета
123
Для Каміла: ні
Коментувати
Юзик
Чи має право вчитель затримувати учня після уроків боки не виконав завдання , шо буде за то якщо хамити або вдарити вчителя.
123
Для Юзик: вчитель не має права затримувати, якщо вдарити його, то кримінальна відповідальність з 14 років.
Коментувати
Люда
Чи повинен учитель попереджати про контрольну роботу ? Якщо учень хворiв,чи може вчитель перенести написання контрольноI роботи для нього?
відповідь
Для Люда: не повинен попереджати, такої норми немає, перенести написання КР для одного учня вчитель не зобов’язан, ці години йому не оплачуються, лише має надати консультацію із розрахунку 45 хв. на 30 учнів раз на тиждень. тобто пару хвилин на вашу дитину - це по закону і все. живемо в такій країні.
Коментувати
Олексій
Чи має право вчитель порівнювати учня з представником секс.меншин (у брутальній формі) у присутності інших вчителів та учнів на підставі кольору та форми зачіски?Яким чином вимагати від такого вчителя прилюдного вибачення та спростування її слів?Як взагалі притягнути такого"педагога" до відповідальності?
Юзик
Для Олексій: це приниження гідності почитай там пише.
Коментувати
Светланка Вельбовец
Доброго вечора,скажіть будь ласка якщо вчитель без відома батьків забирає дитину з школи і веде другу школу на гурток,мама прийшла забирати свою дитину а її не має,на питання мамам чому не подзвонили і не попередили вчитель дає відповідь "у мене немає нарахунку коштів" як поступити в такі ситуації??? дякую
ирина
Доброго дня.Підкажіть, будь ласка, чи повинні учні початкових класів виносити посуд у їдальні
вася
хто вирішує кому з вчителів надати оплату за навчальний кабінет і хто має на це право
Саша
В школі примушують учнів перед уроками здавати телефони вчитеві ,чи може учень відмовитись при умові що телефон буде вимкнено і він буде знаходитися в рюкзакові .(вчителями наперед заявлено що нести будь-яку відповідальність за телефони не збираються ,типу а що з ними станеться.)
Віталій
Для Саша: учень має повне право не віддавати телефон оскільки це є власна річ яку купили батьки або він сам. Якщо вчитель примусово забирає телефон це вже порушення його прав.
888
а якщо телефон заважає учню на уроці? діти йдуть в школу отримувати знання чи демонструвати свої телефони і фінансові можливості батьків? це вже дійсно кінець здоровомй глузду з тими правами дітей і безправ’ям вчителів!
Вчитель
Телефони повинні лежати на видному місці, і в чому проблема? Краще хай на уроках "ріжеться" в іграшки, або виходе в туалет і потім не приходе по 20 хв., граючись у туалеті на телефоні(або видзвонює друзів з інших класів під час уроку)? Під час уроку телефон не потрібен (за умови якщо це не передбачається уроком - використання секундоміру, таймера, навчальних програм, тощо). якщо кладуть телефон не в кишеню вчителю, які проблеми?
Коментувати
Софія
Добрий день,мені інтересно..Наприклад: є два 10 класи і вчителі хочуть зробити обмін дітьми, (і є три особи в кандидати обміну) але одній дитині із них вони категорично відмовляють і наговорюють інших вчителів проти неї..і коли ця дитина записується кудись вони її постійно викреслюють із списку і кажуть що немає вже місць або краще хай хтось ліпший від неї запишеться і т.д
1111
Для Софія: Що за брєд? Який обмін дітьма? Вони що раби, яких міняють рабовласники? Хто куди записується? Про що Ви взагалі говорите?
Коментувати
Світлана
Добрий день! Чи має вчитель право не відпускати учня з класу , який попопросився в туалет? Дякую!
Галина
Для Світлана: ні не має.
Віталій
Для Саша: має право тому що згідно з правиламт школи для цього є перерва і вчитель має повне право відкладати хіба що в дитини проблеми з здоров’ям процес слід попередити тоді він зобов’язаний відпустити
Коментувати
Оля
Чи має право вчитель сидіти на уроці в інтернеті,й якщо він сидить в телефоні цілий урок й якщо б зняти відео з ним куди можна звернутися???
Оля
Чи має право вчитель зустрічатися з неповнолітньою минулою ученицею,з якою почав стосунки з 9класу. Й чи має право вчитель пити в одній компанії з дітьми та роздавати сигарети у школі..
Женя
Для Оля: вік згоди 16 років, тому формально зустрічатися може. Але вже після випуску. Цигарки з неповнолітніми - це вже абсолютно незаконно
Коментувати
Ерия
Добрий вечер! Мене цікавить чи має право учня на свій почерк? Тому що мене критикує вчитель за мій нерозбірливий почерк.
Женя
Для Ерия: а як перевірити твою писанину, якщо нічого не зрозуміло? Займався каліграфією
Коментувати
Маряна
Чи може вчитель перетинати кордон у вихідні дні без заяви відпустка власний рахунок?
Костянтин
підскажіть будь ласка, чи можливо відмовитись від таких предметів як музика і трудове?
Каміла
Для Костянтин: я точно не знаю ,але мій однокласник не ходить на трудове за станом здоров’я(його батьки написали заяву директору)
Коментувати
Світлана
Підскажіть чи може вчитель працювали в школі де навчається її онук ? Онук постійно дістає мою дитину навіть пробив кульковою ручкою ногу до крові ....Куди треба звертатись за порадою, бо завдяки бабусі постійно все сходить з рук?
Yarik
Для Світлана: потрібно написати заяву про знущання директору школи! Якщо директор ігнорує заяву потрібно звернутись в організацію Захисту дітей. Мета проекту: Створення підґрунтя для вдосконалення соціального супроводу неповнолітніх правопорушників в Україні згідно з міжнародними нормами, стандартами, експертизою та кращими практичними моделями.
Туся
Підкажіть ,будь ласка, адміністрація не оформила вчасно учня інваліда на індивідуальне навчання і я втратила місячну зарплату. Їй прийшлося заплатити мені з власної кишені. Тепер я ворог. Хоча і виконую свої обов’язки. До мене без причин и чіпляються і сказали, що відомстять. Що мені робити?
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!