Osvita.ua Середня освіта Сучасна освіта Учитель, учень, держава = права й обов'язки
Учитель, учень, держава = права й обов'язки

Законами України Про освіту, Про загальну середню освіту, Конституцією України, Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами визначаються права та обов'язки вчителів та учнів. Володіючи ними, можна досягти врегулювання конфліктів та дотримуватись виконання закону

Учитель, учень, держава = права й обов'язки

Держава також має ряд обов'язків і гарантій перед педагогічними працівниками, знання яких дозволить захищати власні інтереси в рамках чинного законодавства.

Права й обов'язки педагогічних працівників

Згідно з п. 1 статті 55 закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • індивідуальну педагогічну діяльність;
 • участь у громадському самоврядуванні;
 • користування подовженою оплачуваною відпусткою;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку;
 • забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального й кооперативного будівництва;
 • придбання для працюючих у сільській місцевості основних продуктів харчування за цінами, установленими для працівників сільського господарства;
 • одержання службового житла.

Відповідно до п. 1 статті 56 закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:

 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами, слухачами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог до змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей, учнів, студентів;
 • настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі - правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбності, поміркованості, інших доброчинностей;
 • виховувати в дітей та молоді повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного й соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;
 • готувати учнів і студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;
 • захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.

У статті 23 Конституції України йдеться, що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права та свободи інших людей, і має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

У cтатті 28 закону України «Про загальну середню освіту» зазначено, що права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти визначаються Конституцією України [254к/96-ВР], законом України «Про освіту», Кодексом законів про працю України [322-08], цим законом та іншими нормативно-правовими актами.

Права й обов'язки учнів

У п. 1 статті 51 закону України «Про освіту» зазначено, що учні мають гарантоване державою право на:

 • навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;
 • вибір навчального закладу, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;
 • одержання направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордоном;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;
 • доступ до інформації в усіх галузях знань;
 • участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
 • участь в об'єднаннях громадян;
 • безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;
 • трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

Відповідно до п. 1 статті 52 закону України «Про освіту» обов'язками учнів є:

 • додержання законодавства, моральних, етичних норм;
 • систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;
 • додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

Згідно з п. 3 цієї ж статті інші обов'язки осіб, які навчаються, можуть установлюватися законодавством, положеннями про навчальні заклади та їх статутами.

Гарантії держави педагогічним і науково-педагогічним працівникам

Згідно з п. 1 статті 57 закону України «Про освіту» держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам:

 • належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;
 • підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років;
 • правовий, соціальний, професійний захист;
 • компенсації, установлені законодавством, у разі втрати роботи, у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці;
 • призначення й виплату пенсії відповідно до чинного законодавства;
 • установлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за наукові ступені та вчені звання;
 • виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи в таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків;
 • виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;
 • виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги для оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;
 • установлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним працівникам вищих закладів освіти третього та четвертого рівнів акредитації на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників промисловості;
 • установлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам вищих закладів освіти першого та другого рівнів акредитації та інших закладів освіти на рівні не нижче від середньої заробітної плати працівників промисловості;
 • перегляд заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам проводиться двічі на рік із щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції.

Державне забезпечення педагогічних працівників

Згідно з п. 2-4 статті 57 закону України «Про освіту» держава забезпечує:

 • установлення доплат спеціалістам, які працюють у системі освіти, до рівня середньомісячної заробітної плати працівників у цілому по народному господарству;
 • установлення середнього розміру посадових окладів (ставок заробітної плати) обслуговуючому персоналу відповідно до схеми посадових окладів (ставок заробітної плати), що визначені Кабінетом Міністрів України;
 • перегляд рівня заробітної плати спеціалістам, які працюють у системі освіти, та обслуговуючому персоналу проводиться двічі на рік із щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції;
 • у разі захворювання педагогічного та науково-педагогічного працівника, яке унеможливлює виконання ним професійних обов'язків та обмежує перебування в дитячому, учнівському, студентському колективі, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу за ним зберігається попередній середній заробіток. У разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачується до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
 • педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до чинного законодавства забезпечує безплатне користування житлом з опаленням та освітленням у межах установлених норм;
 • педагогічним і науково-педагогічним працівникам за рахунок власних коштів закладів освіти може надаватись матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

У статті 122 Кодексу законів про працю України зазначено, що при направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) та проводяться виплати, передбачені законодавством.

Освіта.ua
07.11.2008

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Оля
Чи має право вчитель сидіти на уроці в інтернеті,й якщо він сидить в телефоні цілий урок й якщо б зняти відео з ним куди можна звернутися???
Оля
Чи має право вчитель зустрічатися з неповнолітньою минулою ученицею,з якою почав стосунки з 9класу. Й чи має право вчитель пити в одній компанії з дітьми та роздавати сигарети у школі..
Женя
Для Оля: вік згоди 16 років, тому формально зустрічатися може. Але вже після випуску. Цигарки з неповнолітніми - це вже абсолютно незаконно
Коментувати
Ерия
Добрий вечер! Мене цікавить чи має право учня на свій почерк? Тому що мене критикує вчитель за мій нерозбірливий почерк.
Женя
Для Ерия: а як перевірити твою писанину, якщо нічого не зрозуміло? Займався каліграфією
Коментувати
Маряна
Чи може вчитель перетинати кордон у вихідні дні без заяви відпустка власний рахунок?
Костянтин
підскажіть будь ласка, чи можливо відмовитись від таких предметів як музика і трудове?
Світлана
Підскажіть чи може вчитель працювали в школі де навчається її онук ? Онук постійно дістає мою дитину навіть пробив кульковою ручкою ногу до крові ....Куди треба звертатись за порадою, бо завдяки бабусі постійно все сходить з рук?
Yarik
Для Світлана: потрібно написати заяву про знущання директору школи! Якщо директор ігнорує заяву потрібно звернутись в організацію Захисту дітей. Мета проекту: Створення підґрунтя для вдосконалення соціального супроводу неповнолітніх правопорушників в Україні згідно з міжнародними нормами, стандартами, експертизою та кращими практичними моделями.
Коментувати
Ольга
Подскажите пожалуйста что делать ?Учительница оскорбляет ребенка, при всем классе.Занижевает оценки . Может стукнуть книгой по голове или во время урока выгнать с класса.Может обозвать к примеру.(Ты дебил,или тупица как твой папа).Что делать в таком случае?Так как с ней уже разговаривали но меры так и не приняла.
AleX
Для Ольга: 1. Научитесь грамотно писать. 2. Если Ваш ребенок воспитан так, как Вы пишете, то ничего удивительного в отношениях учительницы и Вашего ребенка нет.
Коментувати
Юлія
Доброго дня! Підскажіть будь ласка, чи повинен студент, який паралельно працює в школі їздити на різні збори ( класних керівників, методичні збори, тощо) і чи повинен він обов’язково брати клас? Дякую
Ірина
Для Юлія: Їздіть, Юля, їздіть. Може хоч дізнаєтесь як правильно називаються ті заходи, які в Вас зборами звуться.
Коментувати
Діана
Скажіть, будь ласка, чи має право вчитель на уроці користуватися телефоном тобто (розмовляти, фотографувати, записувати на диктофон)
ProFit
Для Діана: ні в якому случаї не може користуватись телефоном на уроках! Так як її робота це навчати дітей а не займатися х.....
Коментувати
Вася Пєтькін
Бля, якого хуя вчитель бере в мене щоденник за не виконане дз коли мене не було в школі?!
Ирина
Для Вася Пєтькін: потому что у себя есть обязанности делать домашние задание даже если ты не присуцтвавал на пребедущем уроке!
Молодой Человек
Ирина, я вижу ты на уроках русского языка часто "Не присуцтвывала"...
Віктор
Для Молодой Человек: А до Васі Пєтькіна у тебе зауважень немає?
Коментувати
Римма
аогг Чи має право директор вигадувати кличку учню і привсьому класові називати?
Данііл
він не має право цього робити бо,учні мають гарантоване державою право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.
Коментувати
Сніжана
Скажіть будь-ласка , чи входить в компетенцію вчителя готувати дітей до зно
Катя
Скажіть чи зобов’язаний вчитель готувати до олімпіад? Чи учень готується сам?
ртио
klasno klasno klasno kfmvkfmdkp,;lxkpox;hmc;kl,;kcmhhcgkm,tyk;bgbkgmpgmkgvc;mhygncgpkkbmg;klvbmkghmnkghmn;kchmnkhmghk;

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!