Програма "Школа сприяння здоров'ю"

Людина - найвищий продукт земної природи. Але для того, щоби насолоджуватися скарбами природи, людина має бути здоровою, сильною та розумною, - І. Павлов

Програма "Школа сприяння здоров'ю"

Структура публікації:

І. Сучасний стан.

ІІ. Загальні положення.

 • Мета та завдання.
 • Особливості програми.
 • Принципи та передумови впровадження.
 • Форми та методи роботи.
 • Учасники програми.

ІІІ. Основні заходи.

 • Адміністративно-управлінська діяльність.
 • Діяльність педагогічного колективу.
 • Діяльність медичної служби.
 • Співпраця із громадськістю та закладами сприяння здоров'ю.

IV. Фінансування.

V. Очікуваний результат.

Здоров'я дітей - найцінніше надбання цивілізованого суспільства. Воно створює фізичний, духовний, соціальний, інтелектуальний та фізичний базиси країни.

Наші діти на сьогодні - ослаблені та хворобливі як, урешті, і належить бути дитині, котра погано та нераціонально харчується, живе в забрудненому навколишньому середовищі, не займається справжньою фізкультурою та постійно зазнає нервових перевантажень. Державною програмою «Діти України» підкреслюється, що здоров'я підліткового покоління - це інтегрований покажчик суспільного розвитку. Тому формування здорового способу життя є обов'язковим завданням і умовою розвитку творчих здібностей учня та формування його як творчої особистості.

Школа - це місце, де дитина проводить значну частину часу. Тому саме школа має великі можливості у здійсненні ряду заходів із питань збереження здоров'я. Школа - єдиний організм із тісними взаємозв'язками всіх його структурних компонентів. Програма покликана чітко регламентувати діяльність кожного з них на шляху до кінцевої мети - створення здорового мікроклімату для виховання здорової особистості.

Сучасний стан

Усвідомлюючи це, протягом останніх років у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 активно пропагується здоровий спосіб життя, проводяться виховні заходи зі сприяння зміцненню здоров'я, профілактики шкідливих звичок, у яких задіяні всі учасники навчально-виховного процесу.

Соціально-психологічна служба школи проводить діагностування з питань психологічного здоров'я учнів школи та працює в напрямку реабілітації учнівської молоді, яка потребує психолого-педагогічного втручання. Організовує зустрічі з лікарями, фахівцями з питань загартування та поліпшення фізичного розвитку, проводить засідання, на яких розглядаються проблеми тютюнокуріння, уживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин. Соціально-педагогічною службою проводяться засідання батьківського університету, індивідуальні та групові бесіди, тренінгові заняття, наукові конференції тощо.

Учителі фізичної культури забезпечують розвиток фізичних здібностей не тільки на уроках, а й у позаурочний час. Працюють спортивні гуртки, проводяться спартакіади, змагання, спортивно-ігрові заходи.

Організована робота з екологічного виховання підлітків: екскурсії на природу, акції зі збереження довкілля, створення фотоальбому екологічних негараздів рідного краю. Традиційно квітень - це місяць захисту природи. Медична служба школи постійно готує матеріали бесід стосовно збереження здоров'я, випускає медико-санітарні бюлетені. Підготовлено власний посібник «Глобальні епідемії сучасності: СНІД, туберкульоз, їх профілактика».

Загальні положення

Мета та завдання

Побудувати навчально-виховний процес таким чином, щоби він не тільки не погіршував фізичний стан учнів, а й укріплював їх сили та можливості.

Скоординувати зусилля учасників навчально-виховного процесу, спрямувати їх на збереження та розвиток здоров'я учнів.

Формувати та розвивати культуру здоров'я серед учасників навчально-виховного процесу, організувати їх життєдіяльність на позиціях здорового способу життя.

На шляху досягнення цього постають такі завдання:

 • створення координаційної ради школи з питань упровадження програми «Школа сприяння здоров'ю»;
 • здійснення освітньої діяльності фахівцями для педагогічного та батьківського колективів із метою підвищення кваліфікації учасників реалізації програми;
 • організація науково-методичного й інформаційного супроводу діяльності;
 • сприяння співпраці школи зі службами та закладами міста, що займаються питаннями збереження та зміцнення здоров'я;
 • розвиток соціальної й особистісної компетентності дитини;
 • запобігання виникненню психологічних і соціальних проблем.

Особливості програми

Програма «Школа сприяння здоров'ю» ураховує особливості діяльності освітнього закладу, ступінь завантаженості педагогічних та інших працівників школи. Вона не потребує залучення додаткових коштів для своєї реалізації та може впроваджуватися паралельно з іншою діяльністю школи. Мікроклімат у школі створюють самі учасники навчально-виховного процесу: адміністрація, педагогічні працівники, батьки, медпрацівники, учні тощо. Однією з головних особливостей програми є її доступність. Упровадження програми не потребує особливого навчання працівників школи. Усі вони повинні усвідомлювати значення створення здорового освітнього простору в навчальному закладі для розвитку особистості учня та чітко виконувати свої обов'язки. Реалізація програми не виключає реалізацію інших програм. Позитивним моментом програми є також можливість доповнення її різними виховними заходами.

Принципи та передумови впровадження програми

 • Послідовність у діях педагогів, психолога, соціального педагога, батьків, громадськості.
 • Системність у профілактичній роботі.
 • Природовідповідність - урахування вікових, індивідуальних особливостей дитини.
 • Об'єктивність і достовірність інформації, що використовується.
 • Єдність поваги та вимогливості до особистості.
 • Єдність свободи та відповідальності особистості за свої дії.
 • Саморозвиток особистості, формування навичок здорового способу життя.
 • Свобода вибору особистості (участь у колективній діяльності, право на власну думку тощо).

Форми та методи роботи

Перевага програми полягає в тому, що не треба відмовлятися від напрацьованих позитивних, дієвих традицій, форм роботи школи, а вона спонукає до наповнення їх новим змістом.

Найефективнішими формами та методами роботи є:

 • години спілкування;
 • тренінги;
 • «круглі столи»;
 • спільні з батьками заходи;
 • консультаційні пункти;
 • діяльність органів учнівського самоврядування;
 • інтелектуальні та розвивальні ігри;
 • гуртки та клуби за інтересами;
 • конференції, диспути, дискусії;
 • дні відкритих дверей;
 • уроки;
 • відеолекторії;
 • батьківські збори;
 • фестивалі соціальної реклами;
 • моніторинг;
 • просвітницькі акції;
 • колективна творча справа;
 • шкільні газети;
 • журнали, газетні колажі.

2.5. Учасники програми

Процес упровадження та реалізації програми проходить за участю всіх учасників навчально-виховного процесу:

 • адміністрації;
 • учителів;
 • учнів;
 • класних керівників;
 • психолога;
 • соціального педагога;
 • батьків;
 • медичного працівника;
 • представників громадськості;
 • технічного персоналу;
 • бібліотекаря.

Основні заходи

Адміністративно-управлінські заходи

Запровадити дні діагностики, регулювання, корекції (ДРК).

 • Адміністрація.
 • Соціально-педагогічна служба.

Щороку

Забезпечити утримання спортивних приміщень, інвентарю в робочому стані та його поновлення.

 • Адміністрація.
 • Учителі фізичної культури.

Постійно

Забезпечити охорону навчального закладу, попереджувати розповсюдження наркотичних, алкогольних і нікотинових препаратів серед учнів школи.

 • Адміністрація.
 • Постійно

Укласти угоди про спільну діяльність із позашкільними закладами спортивно-оздоровчого спрямування.

 • Адміністрація.

Щороку

Забезпечити оптимальний санітарно-гігієнічний режим діяльності школи, контролювати дотримання відповідних вимог.

 • Адміністрація.

Постійно

Здійснювати харчування учнів школи. Забезпечити контроль якості продукції та технології приготування їжі.

 • Адміністрація.

Постійно

Забезпечити складання розкладу навчальних занять, ураховуючи вимоги СЕС, уникаючи перевантаження учнів, протягом навчального дня та тижня.

 • Адміністрація.

Постійно

Створити координаційну раду школи із впровадження програми «Школа сприяння здоров'ю».

 • Адміністрація.

Проводити семінари, тренінги, лекції для педагогічних працівників із питань особистісно зорієнтованої діяльності, формування здоров'язберігаючого середовища.

 • Адміністрація.
 • Координаційна рада.

Згідно плану

Організовувати контроль дотримання вимог техніки безпеки, основ безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних вимог.

 • Адміністрація.
 • Профспілковий комітет.

Згідно плану

Розробити план виховних заходів. Організувати діяльність класних керівників на реалізацію програми.

 • Адміністрація.

Щороку

Оцінювати результати, щорічно підбиваючи підсумки роботи, за необхідності вносити відповідні корективи.

 • Адміністрація.

Щорічно

Діяльність педагогічного колективу

Провести анкетування учнів школи з метою вивчення фізкультурно-спортивних інтересів.

 • МО вчителів фізкультури.

Щороку

Забезпечити якісне проведення уроків фізичної культури згідно з вимогами програм, організувати заняття спортивних секцій у позаурочний час.

 • Адміністрація.

МО вчителів фізкультури.

Постійно

Проводити виховні заходи, спрямовані на фізичний розвиток учнів і пропаганду здорового способу життя.

 • МО вчителів фізкультури.
 • Класні керівники.

Постійно

Проводити заходи з питань безпеки життєдіяльності. Забезпечити виконання програм з ОБЖД.

 • Адміністрація.
 • Учителі ОБЖД

Здійснювати соціально-педагогічний супровід дітей із групи ризику, учнів із девіантною поведінкою, дітей-інвалідів, дітей із соціально дезадаптованих сімей. Залучати їх до занять у гуртках, участі у профілактичних заходах.

 • Соціально-психологічна служба.

Постійно

Проводити заходи, спрямовані на екологічне виховання учнів школи, забезпечити участь у заходах, приурочених до Дня Землі, Дня збереження довкілля тощо.

 • Організатори.
 • Учителі природничих дисциплін

Забезпечити випуск стіннівок на екологічну тематику.

 • Організатори.
 • Учителі природничих дисциплін.
 • Шкільний прес-центр.

Постійно

Координувати роботу учнівського самоврядування, зокрема міністерств екології, соціального захисту, фізкультури та спорту.

 • Педагогічний колектив

Постійно

Упроваджувати у практику роботи технології попередження втомлюваності дитини, уникати перевантаження учнів під час занять і досягти оптимального обсягу домашніх завдань.

 • Педагогічні працівники.

Постійно

Проводити рухливі ігри в позаурочний час і на перервах, фізкультхвилинки під час занять.

 • Класні керівники.
 • Організатори.

Постійно

Створювати тематичні підбірки літератури в певні періоди навчального року (збір грибів, поведінка біля водойм, інфекційні захворювання, використання піротехнічних розваг тощо).

 • Бібліотекарі.

Постійно

Запровадити та зробити традиційним День здоров'я, у рамках якого проводити рухливі ігри, масові змагання, профілактичні заходи тощо.

 • Педагогічний колектив.

Кожної чверті

Попереджувати виникнення проблем розвитку дитини, допомога у вирішенні актуальних завдань розвитку, навчання, соціалізації, порушення емоційно-вольової сфери, проблеми взаємовідносин у колективі.

 • Соціально-психологічна служба.

Постійно

Створення культурологічного середовища (мережа гуртків, система самоврядування, соціальне виховання), оздоровлення емоційного простору школи, організація інтер'єру школи в цілому та навчальних приміщень.

 • Педагогічний колектив.

Постійно

Організовувати та проводити зустрічі з батьками; тренінги з питань збереження здоров'я, профілактики шкідливих звичок; альтернативні позакласні заходи.

 • Педагогічний колектив.
 • Соціально-психологічна служба.

Постійно

Консультувати та надати методичну допомогу вчителям, класним керівникам, батькам із питань здорового способу життя та профілактики правопорушень.

 • Соціально-психологічна служба.

Постійно

Створювати умови для альтернативних видів дозвілля, проводити індивідуальну роботу з дітьми, які потребують особливої уваги; створювати умови для діяльності учнівського самоврядування, організовувати позаурочну виховну діяльність.

 • Педагоги-організатори.

Постійно

Сприяти виробленню в учнів норм позитивної поведінки, формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

 • Педагогічний колектив.
 • Класні керівники.

Постійно

Діяльність медичної служби

При диспансеризації виявляти учнів із фізичними вадами розвитку; забезпечити функціонування спеціальних медичних груп.

 • Медична служба.

Постійно

Створити учнівську агітбригаду для проведення профілактично-оздоровчих бесід, підібрати відповідні матеріали, розробити програму бесід і лекцій.

 • Медична служба.
 • Бібліотекарі.

Забезпечити випуск стіннівок для висвітлення питань збереження здоров'я та профілактики шкідливих звичок.

 • Медична служба.
 • Шкільний прес-центр.

Постійно

Забезпечити оформлення «листків здоров'я» на учнів школи.

 • Медична служба.
 • Класні керівники.

Розробити курс лекцій для учасників навчально-виховного процесу з питань організації режиму дня, раціонального харчування, правил особистої гігієни.

 • Медична служба.

Протягом 2006 року

Відслідковувати стан здоров'я учнів, консультувати учасників навчально-виховного процесу, а при необхідності надавати медичну допомогу.

 • Медична служба.

Постійно

Співпраця із громадськістю та закладами сприяння здоров'ю

Проводити заняття батьківського університету з питань виховання здорового підростаючого покоління.

 • Соціально-психологічна служба.

Двічі на семестр

Брати активну участь у спортивних змаганнях, конкурсах, у заходах з питань розвитку здорового суспільства.

 • Педагоги-організатори.
 • МО учителів фізкультури.

Постійно

Організовувати та проводити презентації гуртків і секцій спортивно-оздоровчих позашкільних навчальних закладів; сприяти поширенню інформації про їх діяльність серед учасників навчально-виховного процесу.

 • Організатори.

Постійно

Забезпечити участь у виховних заходах спеціалістів служб і закладів, діяльність яких пов'язана із забезпеченням здорового способу життя. Проводити лекторії для учасників навчально-виховного процесу.

 • Адміністрація.
 • Педагогічний колектив.

Постійно

Фінансування

Фінансування програми здійснюється з державного бюджету й інших джерел, використання яких не заборонено чинним законодавством. Ряд заходів програми здійснюється на громадських засадах.

Очікуваний результат

Створення комфортних умов перебування дитини у школі, раціональна організація навчальної діяльності, її цілісна перебудова відповідно до медичних, санітарно-гігієнічних норм, що забезпечить збереження й укріплення здоров'я учасників навчально-виховного процесу. Перетворення навчально-виховного процесу у спільну діяльність усіх його учасників і громадськості, спрямовану на досягнення стану повного фізичного, духовного та соціального благополуччя особистості.

Підготовка учнів до самостійного життя, формування адекватних механізмів фізіологічної, психологічної, соціальної адаптації до оточуючого середовища, готовність до самостійного здорового способу життя.

Об'єднання зусиль педагогічного колективу, медичних працівників, батьків для реалізації права дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного здоров'я як найвищої соціальної цінності та права громадян на безпечні й нешкідливі умови праці та навчання.

Досягнення показників здорового клімату у школі:

 • довірливих, відкритих стосунків дорослих і дітей;
 • відкритості в обговоренні проблем;
 • доступності професіональної психолого-педагогічної допомоги;
 • позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в дорослих і дітей;
 • наявності позаурочної виховної системи, яка включає в себе не лише шкільні, а й позашкільні структури;
 • наявності шкільних традицій із формування навичок здорового способу життя;
 • активності учнівського самоврядування у проведенні профілактичної роботи у школі;
 • виявлення розвинутих позитивних особистісних якостей в учнівському, учительському, батьківському середовищі.

Автор: С. Бакал

Освіта.ua
05.06.2006

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів