Osvita.ua Середня освіта Про систему оцінювання в середній та вищій школі
Про систему оцінювання в середній та вищій школі

Особливо гострими зараз є дискусії навколо питання оцінювання академічних успіхів учнів шкіл

Про систему оцінювання в середній та вищій школі

В останній час доводиться знайомитися з діаметрально протилежними  думками про систему оцінювання в школі та вищих навчальних закладах. Особливо гострими є дискусії навколо питання оцінювання академічних успіхів учнів шкіл. 

Нового імпульсу дискусії про систему оцінювання набули в контексті літніх подій, які сталися навколо Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Події навколо УЦОЯО багато в чому знакові та симптоматичні, вони продемонстрували ті тенденції, які сформувалися в останні два роки в країні. 

Недавно мені довелося спілкуватися з учнем школи, з яким ми обговорювали його шкільні успіхи. Учень намагався продемонструвати свої знання, однак мав певні складнощі. Він не розгубився, пояснивши, що він добре знав певний матеріал раніше, однак забув. Головне, як він пояснив, що в нього гарна оцінка з того предмету, про який йшла мова. Дитина виросла в шкільному середовищі, в якому її переконали в тому, що значення мають не її реальні знання, а лише оцінка, яку вона має в своєму щоденнику чи табелі. Фактично, у дитини спотворене розуміння мети навчання в школі. І відповідальність за це несе вся система організації навчального процесу в школі, зокрема система оцінювання успіхів учнів шкіл. Дитина стала заручником недосконалого процесу.

 Часто батьки приносять у жертву дитинство власної дитини заради високих оцінок та формальних шкільних успіхів. Марнославство батьків доповнює бездушну шкільну систему. Жертвою такого своєрідного симбіозу «школа-батьки» стає дитина, яка по закінченню школи втрачає не лише здоров’я, а й бажання навчатися, пізнавати світ та дивуватися новому.

Про систему оцінювання в школі

Головна проблема сьогоднішньої організації навчального процесу та оцінювання знань учнів у школі полягає в тому, що система шкільної освіти налаштована не стільки на здобуття учнем ґрунтовних знань, скільки на відтворення учнем поточного матеріалу та його оцінювання. Такий підхід не переймається ґрунтовністю та глибиною засвоєння учнем відповідних знань та вмінь. Процес навчання у школі можна описати наступним чином: завчив, отримав оцінку та забув.

Сьогодні поточні оцінки в класному журналі та підсумкові  оцінки в табелі учня не дозволяють об’єктивно визначати рівень підготовки учня. Проблема полягає в тому, що вчитель виставляє оцінку не лише учню, а й собі. Невисокі оцінки в класі є підставою для звинувачення вчителя в непрофесіоналізмі, а саме в неспроможності вчителя забезпечити підготовку учнів на належному рівні. Вчитель, як правило, підганяє оцінку під власне розуміння того, якою має бути загальна успішність учнів у класі. Часто трапляється ситуація, за якої учень при зміні школи починає отримувати кардинально інші оцінки. Це пояснюється різницею у вимогах у різних школах. Проте розрізнення шкіл на сильні та слабкі, елітні та звичайні часто на практиці виявляється химерним.  Результати зовнішнього незалежного оцінювання дуже часто спростовують подібні розрізнення.

Зовнішнє незалежне оцінювання виходить з того, що об’єктивну оцінку знань учнів можна отримати лише в результаті оцінювання знань, яке буде відбуватися незалежно від волі тих, хто відповідає за процес набуття учнями знань у школі, мається на увазі вчителі та адміністрація школи.  Отже, ЗНО будується на простому підході: навчати та оцінювати мають різні суб’єкти. Такий підхід сьогодні реалізований лише при закінченні середньої школи. В процесі навчання в школі такий підхід  не використовується. Сьогодні лише починаються розмови про можливість введення ЗНО після закінчення дев’ятого класу. Про введення ЗНО після закінчення початкової школи майже не йдеться. Тим більш, не говориться про необхідність докорінного переосмислення ролі та функцій оцінювання у школі. Оцінювання залишається маніпулятивним інструментом у розпорядженні вчителя, яким часто послуговуються доволі нерозважливо.

При розбудові нової системи оцінювання ми маємо виходити з того, що вчитель не повинен сам оцінювати результати власної роботи, виставляючи оцінки учням лише на власний розсуд. Оцінювання успіхів учнів має здійснюватися на рівні загальної шкільної  внутрішньої системи забезпечення якості освіти.  Один раз на півроку учень має проходити комплексне тестування, саме воно має виявляти реальні успіхи учнів. Немає потреби кожної чверті виставляти оцінки в табель, проводити безкінечні контрольні роботи, які часто лише засвідчують рівень відтворення учнем поточного матеріалу, а не ґрунтовність знань учня. Потрібно від поділу навчального року на чверті перейти до поділу навчального року на два семестри. Учні наших шкіл і так навчаються менше від своїх європейських однолітків. Поділ на чверті веде до непотрібного переривання навчального процесу, що супроводжується заходами контрольного характеру, пов’язаними з виставлянням оцінок за чверть. Все це впливає на ефективність навчального процесу.

Введення свого часу дванадцятибальної шкали оцінювання знань учнів можна розглядати як позитивний крок. Більш того, існуюча в Україна дванадцятибальна шкала оцінювання знань учнів надає українському вчителю значно більший вибір при виставленні оцінки, ніж його мають вчителі інших європейських країн. Здається, лише Франція поміж європейських країн має ширшу від нашої шкалу, а саме двадцятибальну шкалу оцінювання знань учнів. Однак введення свого часу дванадцятибальної шкали оцінювання знань учнів в Україні  не виправило докорінно ситуацію з незадовільною практикою оцінювання успіхів учнів. Оцінка залишається маніпулятивним інструментом у руках вчителя.

Завдання вчителя полягає в тому, щоб допомогти дитині набути в школі відповідні знання та вміння; набутті  знання та вміння учня мають бути у відповідний спосіб оцінені. Таке оцінювання має бути забезпечено системою шкільного внутрішнього забезпечення якості освіти.

Які конкретні кроки потрібно здійснити?

1. На рівні МОН потрібно розробити нову нормативну базу чи внести зміни до існуючої. Так, зокрема в Положенні про загальноосвітній навчальний заклад потрібно в п.41 вилучити поділ навчального року на чверті; потрібно чітко визначити, що навчальний рік в загальноосвітньому навчальному закладі складається з двох семестрів. Потрібно підготувати положення про проведення   комплексного комп’ютерного семестрового тестування академічних успіхів учнів. Саме на основі результатів семестрового тестування мають виставлятися оцінки учня за семестр.

2. УЦОЯО має опікуватися розробкою завдань для проведення комплексного семестрового тестування. Тестування має бути направленим  як на перевірку засвоєння учнем нового матеріалу, так і на перевірку рівня володіння учнем попереднім матеріалом. Кожне наступне тестування має дозволяти виявляти динаміку засвоєння учнем нових знань та вмінь, спроможність вирішувати завдання відповідної складності. Життя не знає штучного поділу на уроки та дисципліни, тестування поміж іншого має стосуватися оцінювання комплексних знань та компетентності учнів. Воно має виявити, наскільки підготовка в школі відповідає гаслу: навчання в школі для життя. Звісно, тестування має містити і певні блоки по дисциплінам, оцінка яких має засвідчити рівень опанування учнем відповідними знаннями. Ми врешті-решт маємо розуміти, що саме дає наша шкільна освіта для учня. Саме на це має бути направлена система семестрового тестування в школі.

3. На рівні шкіл потрібно забезпечити умови  для повноцінного проведення семестрового тестування за комп’ютерами в комп’ютерних класах в автоматичному режимі. Таке тестування покладе край торгівлі оцінками, практиці нав’язливого репетиторства і т.д. Відповідальність за проведення семестрового тестування цілком має лежати на адміністрації школи. Можлива безвідповідальність адміністрації школи має мінімізуватися відповідною системою зовнішнього забезпечення якості освіти.

Проведення семестрового тестування має стати визначальним елементом у системі внутрішнього забезпечення якості освіти кожної школи. Однак ефективність такої системи може бути гарантована лише відповідною системою зовнішнього забезпечення якості освіти, яка має передбачати проведення ЗНО по закінченню початкової, середньої (9 клас) та старшої школи. Наявність ефективних механізмів зовнішнього забезпечення якості освіти змусить адміністрацію школи дбати про те, щоб належним чином проводилися регулярні семестрові тестування успіхів учнів в школі в рамках системи внутрішнього забезпечення  якості освіти. Результати семестрового тестування мають знайти своє підтвердження в  результатах зовнішнього незалежного оцінювання. Суттєві та систематичні неспівпадіння  результатів попередніх семестрових тестувань учнів та їх результатів зовнішнього незалежного оцінювання  має розглядатися як суттєвий недолік у роботі адміністрації школи, що за собою має викликати відповідні наслідки для керівника навчального закладу. 

4. У проведенні семестрових тестувань мали б відігравати свою роль батьківські комітети, вплив яких у школі  сьогодні є доволі обмеженим. Саме члени батьківських комітетів могли б приймати участь у моніторингу проведення семестрового тестування. Таке тестування, насамперед, важливе для батьків, які мають знати реальну картину з підготовкою їх дітей під час навчання у школі, а не дізнаватися про це по закінченню школи, часто отримуючи на руки результати ЗНО, які кардинально відрізняються  як від шкільних оцінок, так і від тих обіцянок, які вони отримували від чисельних репетиторів. Після складання ЗНО виправляти ситуацію з шкільною підготовкою учня вже запізно. Батьки повинні  регулярно отримувати достовірну інформацію про рівень підготовки їх дітей, включно з роздруківкою виконання дитиною тестового завдання та виставленою  в автоматичному режимі сумою балів. Сьогодні батьки, фактично, не отримують такої інформації. Батьки швидше схильні купувати шкільні оцінки власних дітей, ніж опікуватися питанням отримання достовірної інформації.

5. Запропоновані новації будуть потребувати внесення змін та доповнень до Закону “Про загальну середню освіту”. Так,  зокрема мова йде про зміни в п.3 ст. 16 щодо структури навчального року. З п. 3 ст. 16 варто вилучити згадування про чверті. П.6. ст. 16 варто викласти  в наступному вигляді: “Тривалість канікул у загальноосвітніх навчальних закладах протягом навчального року не може бути меншою 14 календарних днів та більшою 21 календарного дня.” Варто викласти п.2 ст. 34 в наступному вигляді: “Поточне оцінювання знань учнів та вибір їх форм, змісту та способу здійснює загальноосвітній навчальний заклад. Зміст, форми і порядок проведення підсумкового семестрового оцінювання визначається Українським центром оцінювання якості освіти та  затверджується Міністерством освіти та науки.”

У контексті обговорення нашої теми варто окремо звернути увагу на феномен батьківських зборів у школі, які, як правило, діляться на дві великі частини: (1) прилюдне обговорення успіхів та поведінки дітей та (2) інформуванню батьків про “потреби школи.” На жаль, ми не можемо зрозуміти, що такі збори носять ознаки колективного пліткування та елементи цькування. За жодних обставин вчитель не може обговорювати успіхи дитини в присутності інших дітей чи батьків інших дітей. Інформація про успіхи дітей стосується лише відповідної дитини та її батьків.   Успіхи та поведінку дитини в школі вчитель може обговорювати лише індивідуально з батьками дитини. Спроба колективного обговорення дитини часто має неприємні наслідки для дитини. Часто публічно вражене   марнославство батьків обертається серйозними проблемами для дитини. Існуюча система оцінювання породжує відповідну негативну практику.

Пріоритетом шкільної освіти має стати гармонійний розвиток учня, для якого оцінка буде не самоціллю, а лише індикатором його розвитку. В такій системі шкільна та позашкільна освіта знайдуть своє гармонійне поєднання. Діти не будуть до опівночі виконувати домашні завдання, з тим щоб наступного дня не отримати погані оцінки. Батьки не будуть відмовляти власним дітям у відвідуванні ними закладів позашкільної освіти, різноманітних гуртків та секцій через брак часу на виконання домашніх завдань. Вчитель не буде мати маніпулятивного інструменту у власному розпорядженні, а вимушений буде думати про належну роботу з учнями, яка має дати відповідні результати. Такі результати будуть оцінені не лише як елемент засвоєння поточного матеріалу, а як показник гармонійного розвитку дитини в цілому. Система має перестати привчати дітей завчати матеріал, а для цього вона має кардинально змінити саму систему оцінювання. Більш того, в перспективі ми маємо прийти до розуміння того, що оцінювати потрібно  не дітей, а спроможність системи забезпечувати належні умови для гармонійного розвитку дитини. Чи готові ми до таких кардинальних змін?

Оцінювання у системі вищої освіти

Введення кредитно-модульної системи та європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) суттєво змінило ситуацію з практикою оцінювання знань студентів. На жаль, такі зміни з певними позитивними моментами привнесли також значний негатив. Якщо раніше викладач оцінював знання студентів в основному на іспиті та заліку, суб’єктивно враховуючи при цьому роботу студента протягом семестру, то зараз викладач значну частину свого часу відводить певним обрахункам балів, часто маніпулюючи останніми. Від таких розрахунків та маніпуляцій залежить підсумковий бал студента, що виставляється викладачем за шкалою оцінювання ЄКТС. Кредитно-модульна система сама по собі є гарним інструментом, вона добре зарекомендувала себе та ефективно працює в багатьох європейських країнах, а у нас вона, по суті, спотворила сам навчальний процес. Кілька причин не дозволили повноцінно ввести дану систему, однією з таких причин стала архітектура будівель українських вищих навчальних закладів. Чи думали про це тоді, коли вводили цю систему? Напевно, що ні! 

За кредитно-модульної системи великого значення надається самостійній роботі студента, така робота потребує постійної взаємодії студента та викладача в поза аудиторний час. Більш того, будемо відверті, викладач вищої школи не в змозі   повноцінно на семінарських та практичних заняттях оцінювати знання студентів та виставляти за кожне заняття відповідний бал, оголошуючи про нього студентам наприкінці заняття, як того вимагають відповідні вимоги до нього. Викладач вимушений або постійно проводити письмові опитування, або приймати від студентів велику кількість рефератів. Однак така форма не дозволяє викладачу оголошувати бали на кожному занятті. Такі оголошення, які часто потребують уточнення та роз’яснення, ведуть до втрати часу на семінарському та практичному занятті. У випадку з рефератами виникає проблема їх оцінювання, в більшості випадків викладач навіть не читає реферати студентів. Мова навіть не доходить до їх перевірки на плагіат. Співбесіди зі студентами в поза аудиторний час є нагальною потребою. Без співбесід та консультувань не можна виконувати належним чином вимоги щодо забезпечення навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи. Співбесіди та консультування, звісно, потребують відповідних місць для їх проведення.

В європейських та американських університетах самі студенти шукають, як правило, можливості спілкування з викладачем саме в поза аудиторний час. І таке спілкування відбувається, як правило, в кабінеті викладача. Викладач, який читає лекції в європейському чи американському університеті, має свій особистий кабінет в університеті. Архітектура наших вищих навчальних закладів не передбачає особисті кабінети викладачів. Наші викладачі далеко не завжди мають власний стіл на кафедрі, про кабінети не йдеться взагалі. Отже, архітектура наших університетів не передбачає можливості для проведення за належних умов консультувань студента. Консультування на кафедрі, які часто нагадують комірки, є майже неможливими. Без забезпечення умов для проведення консультацій говорити про повноцінне впровадження кредитно-модульної системи не доводиться. Звісно, можливі протилежні думки, які, підтримуючи впровадження кредитно-модульної системи, будуть пропонувати кожному викладачу якось виходити з ситуації. Однак ми говоримо про системні проблеми та про системне розв’язання таких проблем. Оскільки важливі елементи кредитно-модульної системи не працюють у системі вітчизняної вищої освіти, то і в цілому така система не може розглядатися як надійний інструмент не лише організації навчального процесу у вищій школі, а й забезпечення умов для ефективного оцінювання знань студентів.

Окремим питанням є питання асистентів, які мали б допомогти професору належним чином оцінювати успіхи студентів, однак асистенти до останнього часу виконували ту ж саму роботу, що й доценти та професори, вони просто за аналогічну роботу отримували і продовжують отримувати меншу зарплатню.  Викладач, обтяжений годинами викладання, часто просто навмання заповнює відповідні відомості, що стосуються виставлення балів за модулі та підсумкову оцінку. Звісно, він спирається на певні свої записи, однак такі записи дуже рідко дозволяють оцінити реальні знання студентів, частіше вони відображають лише певну активність та частоту відвідування студентом занять, ніж реальні знання та вміння студента. Сьогодні здебільшого імітується процес роботи за кредитно-модульною системою, тим самим дискредитується цілком ефективний механізм, який за певних умов перетворюється на щось безпорадне.

Слід також відзначити, що за кредитно-модульної системи організації навчального процесу та нової системи оцінювання семінарські заняття часто перетворюються з вільної форми обговорення та дискутування на формалізований процес виставляння балів. Це веде до відчуження студентів та викладачів.

МОН 17 вересня 2014 року видало наказ про визнання таким, що  втратив чинність наказ МОН від 30.12.2005 №774, тим самим було скасовано обов’язковість кредитно-модульної системи. МОН також надав свої роз’яснення щодо скасування обов’язковості кредитно-модульної системи. Разом з тим, МОН наголосило на необхідності використання у повному обсязі кредитної трансферно-накопичувальної системи. Питання ефективності функціонування ЄКТС поза кредитно-модульною системою організації навчального процесу може бути темою окремої дискусії. Для нас важливо, що МОН підтвердило, що організація навчального процесу (з якою невід’ємно пов’язана система оцінювання знань студентів) у відповідності до Закону “Про вищу освіту” відноситься до компетенції вищих навчальних закладів.  Отже, відповідні рекомендації мають, насамперед, адресуватися саме вищим навчальним закладам. 

Рекомендації щодо системи оцінювання у вищій школі

1. Для забезпечення належного та регулярного оцінювання знань студентів мають більше практикуватися письмові роботи студентів. При цьому важливо зважати на проблему з часом, який потрібен викладачу на перевірку таких робіт. Важливо, забезпечити у вищих навчальних закладах умови для поточного комп’ютерного тестування знань студентів, це збереже час викладача та забезпечить більшу об’єктивність в оцінюванні. 

2. Потрібно вилучити з вимог до викладача ті вимоги, які не можуть бути забезпечені на практиці, зокрема вимога про оголошення на кожному семінарському чи практичному занятті результатів поточного контролю з дисципліни. Разом з тим, у вищому навчальному закладі мають бути забезпечені умови для постійного перегляду студентом його поточних результатів в електронному вигляді чи в іншій спосіб. Так, студент міг би уточнювати власні поточні бали саме під час консультувань у викладача.

3. Для забезпечення належних умов функціонування системи оцінювання у вищій школі потрібно  усунути головну проблему викладача, а саме надмірну його завантаженість. Часто така завантаженість обумовлена відсутністю потрібного аудиторного фонду, що своїм наслідком має ту обставину, що викладач читає протягом дня одну і ту ж лекцію кілька разів. Слід розглянути можливість переходу від часової форми визначення навантаження викладача до визначення навантаження за кількістю студентів, з якими працює викладач. Все це буде потребувати серйозної перебудови приміщень навчальних закладів та будівництва за потреби нових сучасних приміщень. Врешті-решт, в перспективі кожен викладач має бути забезпечений власним кабінетом.

4. Потрібно переглянути практику  проведення контролю залишкових знань (ректорський контроль). Такий контроль має забезпечуватися механізмами, які можуть бути реалізовані без безпосереднього залучення співробітників кафедри, викладачі якої викладали відповідну дисципліну. В такому контролі є сенс лише в тому разі, якщо він буде проводитися у формі комп’ютерного тестування з автоматичним виставлянням балів.

5. Варто розглянути можливість введення форм зовнішнього незалежного оцінювання знань та вмінь студентів. Таке оцінювання має відбуватися по закінченню навчання за відповідною бакалаврською програмою. Так, це питання дискусійне. Однак у такій дискусії ми маємо виходити з усвідомлення того, що суспільство сьогодні не має можливості реально оцінювати рівень підготовки випускників вищих навчальних закладів. Роботодавці часто висловлюють своє незадоволення рівнем підготовки випускників вищих навчальних закладів. За таких умов, мабуть, певну роль у процесі незалежного зовнішнього оцінювання знань та вмінь випускників бакалаврських програм мали б відіграти саме роботодавці. Саме роботодавці мають допомогти з’ясувати, наскільки рівень знань та вмінь випускників вищої школи відповідає запитам роботодавців. Звісно, далеко не завжди це можна та й не завжди потрібно робити, однак рух у цьому напрямку варто розпочати. ЗНО для випускників бакалаврських програм не має бути обов’язковою для ВНЗ, однак якщо ВНЗ розраховує на отримання бюджетного фінансування, то навчальний заклад має бути відкритим для проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників бакалаврських програм. Звісно, існує загроза перетворення такого тестування на докучливе та заформалізоване дійство. Цього потрібно уникати. Самі ВНЗ мають бути зацікавлені в об’єктивному оцінюванні можливостей їх випускників.

Підсумки

Проводячи зміни у системі оцінювання у середній та вищій освіті, ми маємо орієнтуватися на розбудову системи внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти. Об’єктивне оцінювання є важливим елементом таких систем. При цьому пріоритетом має стати визначення спроможності системи освіти забезпечувати належний розвиток учня та студента. Сьогодні ЗНО вже стало вже гарним інструментом, який зв’язує між собою середню та вищу школу. Важливо, щоб надалі ЗНО використовувалося як елемент, який поміж іншого буде допомагати ухвалювати відповідальні  фінансові та управлінські рішення. Потенціал цього інструменту є доволі великим.

Юрій Федорченко, портал «Освітня політика»

Освіта.ua
31.12.2015

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
для Zinger о создании условий
ЧТо значит "какие бы условия не создавали лентяю"?МНЕ в союзе НЕ встречалось такого,чтобы слабые издевались над отличником.Значит-не было условий,позволяющих подобное.Как коллектив учителей(не одной школы) подобного добивался?Или это созданные условия не давали возможности детям для подобного рода отношений? ГДЕ вы встречал то,что дети боялись идти в туалет?Идеальной модели ничего не существует.Но Ваше предложение о том,что школы должны быть разными УЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ ситуацию,где глупые издеваются над умными.ЧУШЬ несусветная.Если Финляндия сумела, а мы ментально,всё же несколько близки им,то и наши способны создать удобоваримое общество.А не гАмерику начала периода завоеваний.Недавно фильм на глаза попался.Ну уж культуры ОБЩЕНИЯ,о которой иВы несёте,там явно НЕ показано.Так что-не следует впаривать ВСЕМ то,чего в реальной жизни нет
вчитель
На сучасному етапі оцінка це міра покарання або похвали школяра і вона не відповідає рівню знань школяра,якістю знань.Учень боїться поганої оцінки,вчитель боїться поганих оцінок бо попереду атестація.Директори шкіл пенсіонери і думають як протриматись за крісло а навчанням у школі займається вчитель.Поскорочуйте половину посад у школі які нічого не роблять і не чіпайте вчителя трудягу над яким стоїть зверху десять чиновників.Директору,заступникам необхідно відвідати певну кількість уроків от вони і мучать бідного вчителя.
Світлана
І усе начебто вірно, але чи володіє автор ситуацією у школі, якщо вже більше 10 років учні оцінюються по семестрово, а не в кінці кожної чверті...
Справедливість
Розумнішого,як П.Полянський,у МО немає і не знаю,чи знайдеться найближчим часом... Але такі люди,напевно,заважають нашим керівникам-зухвальцям.Хоча би якось навести порядок у освіті , належне ставлення до школи,учнів,учителів - ПОВЕРНІТЬ П О Л Я Н С Ь К О Г О !!’
Zinger
Усе в статті написано правильно, маю власний досвід викладання у Виші. То чому ж нічого не змінюємо? Коли вводили модульну систему, хіба не знали про зарубіжний досвід, кабінети для викладачів? Звичайно знали, але як завжди: половину зробили, а решта на авось! Мало того, ще підняли навантаження на викладача ( з 15 студентів до 20) і поскорочували погодинників, які хоч трохи розвантажували основних. Риба псується з голови. Коли ректор вишу людина відстала і думає тільки про власне благополуччя про які удосконалення може бути мова. Купа пенсіонерів, усі трясуться за своє місце, хто буде вимагати змін? Студент? Йому також по цимбалах, аби якось здати сесію. Отак і живемо, від "реформи" до "реформи".
Позняку
Начнём с ЭТОГО:"Но там готовят в крутые универы",примерно то же,что частная школа,или гимназия,в которую идёт ПРОПЛАТА родителей,когда все школы города живут БЕЗ проплат.То есть это дети,за которыми СМОТРЯТ родители."ГЛЯЖЕННЫЕ дети" - словами НАШЕГО математика-физика-информатика.И вспомним к тому жечто гамериканцы ПОКУПАЮТ умные головы.Так что ИХ система,равно как и система Германии НЕ способна готовить головатых студентов. А то,что в каких-то там ОТДЕЛЬНЫХ школах,которые Вы видел а,дела обстоят лучше,чем у нас-так видеть одну школу не значит видеть ВСЮ систему и ВСЕ школы.Не обольщайтесь
Ol Pozn
Для Позняку: закроем тему у нас свои проблемы
Коментувати
для Роман
".Потібен поділ шкіл на ступені за рівнем здібностей і успішності - перший , середній, вищий. В школах першого рівня учням можна давати предмети за спрощеною програмою з трудовим ухилом і так далі."-и с КАКОГО возраста распределять детей по уровням способностей? С 5,с 9,с 12,или с 15лет??? Ответ на этот вопрос довольно важен
Ol Pozn
Для для Роман: Меня устраивала советская система где умные учились, более слабые за ними тянулись, И САМОЕ ГЛАВНОЕ: двоешники сидели тихо-тихо потому что запросто могли остаться на повторный курс. В украинской школе двоешник-дебошир главный в школе, его интересы бдительно защищает МОН. Есть у меня один в классе - наркоту продаёт в школе. Никто ничего с ним не может сделать от директора до милиции - ПРАВА РЕБЬЁНКА!!!!!Ему денежку несут а он говорит где лежит отрава.
Коментувати
Zinger
Для Роман: З висоти свого досвіду хочу Вам сказати, що Ви маєте рацію. Оце намаганння "усім сорокам по ложці" є ніщо інакше як фікція. Маємо зрозуміти, що є фізіологія і від неї нікуди не втечеш. Частина дітей, як це не прикро, непридатна до навчання, вони можуть виконувати просту ручну працю. Не зарахуйте мене до шовіністів. але потрібно бути об*єктивними і не принижуючи гідності дитини давати їй ту програму, яка не викличе у неї остаточної відрази до процесу навчання як такого. Подивіться на поведінку у класі невстигаючих учнів. Вони або нахабні або геть заглиблені у себе. Діти недолюблюють відмінників, але так само залюбки знущаються над невдахами. Тому поділ шкіл на ступені за рівнем здібностей абсолютно справедливий, він і так присутній у нашому суспільстві. Просто ми соромимося це визнати публічно. Гімназія, коледж - це що, не поділ за рівнем здібностей?
нормально)))))))))
Для Zinger: у меня в классе и не раз были бети,которые НЕ успевали по причине НЕжелания.А способностей имели на любого международного олимпиадника.КУДА таких детей?Или всё же СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ,при которых ЭТИ дети будут стремиться к обучению??"Дети недолюбливают отличника"-ПОЧЕМУ?Ведь в союзе подобного бреда НЕ было? Не потому ли,что СМИ постарались?В чьи ворота СМИ сыграло???
Ol Pozn
правда
Zinger
Какие бы условия Вы не создавали лентяю, если он не хочет учиться - он не хочет. А потом, как Вы создадите специальные условия для таких учеников в рамках общего обучения, а не индивидуального? У Вас же всего 45 минут и 35 учеников в классе. Именно в союзе я был свидетелем того, как слабые ученики издевались над отличниками, не на уроке конечно, в туалет боялись зайти. Ясно лишь одно - идеальной модели школы не существует. Школы должны быть разные, а родители пусть сами решают в какой школе должен или может учиться их ребенок!
Коментувати
Роман
Для Позняку: Контроль над вчителями є і був.Вчителів контролює районо, дирекція, батьки...і так далі.Контролю немає над батьками які не займаються дітьми. Контролю немає, або майже немає над корупціонерами директорами,районо міністерством, інститутами вдосконалення. Освіті конче потрібна реформа - заміна системи підходів до навчання, заміна людей що роками знищують освіту неправильним управлінням.Потібен поділ шкіл на ступені за рівнем здібностей і успішності - перший , середній, вищий. В школах першого рівня учням можна давати предмети за спрощеною програмою з трудовим ухилом і так далі.Які знання, які провірки - освіту планомірно знищують.Але звичайно переслідувати перевірками потрібно тих на кому тримається нещасна українська освіта - вчителів.Вижити на вчительську зарплату стало просто неможливо, чому Ви про це не говорите?Хватить плести дурниці.Не всі діти можуть вчитися тим більше за сучасною програмою.
Ol Pozn
Для Роман: 100% згоден.
Коментувати
Позняку
Да кому нужны лекции,если ребёнок их НЕ воспринимает?Должна РАБОТАТЬ голова,а для того и необходим КОНТРОЛЬ.Вы говорите о своих взрослых детях.Вы их контролировал?Как?Или они учились БЕЗ контроля?Конечно одним контролем дело не сдвинуть,для этого ещё куча всего,что внедрят те,кто за это ВЗЯЛСЯ.С поправкой на окружение.О,да,а окружение там ещё то.Учитель боится контроля.СУПЕР.ПОЧЕМУ? Да потому что знает,что оценки нарисованные.Никак НЕ соответсвуют действительности.То есть-учитель врёт.А вот когда учитель СПОКОЙНО воспринимать будет то,что ЗНАНИЯ его учеников проверять будет ЛЕВЫЙ человек,а после просто обнародуют результаты,вот тогда и меняться постепенно станет направление.Не раньше.Нет?
Ol Pozn
Для Позняку: Да я не против контроля.Но контроль - это для учителя, ученику наплевать.Дети у нас неглупые, просто их развратили рехворматоры.Представьте себе что вы можете придти на работу ничего не делать, плюнуть шефу в кофе обозвать его дебилом , ходить, танцевать, орать, ползать по полу и вам за это ничего не будет а в конце вы получите зарплату (атестат). Многие взрослые от этого с катушек бы слетели.А что вы хотите от детей?МОН это гнездо разврата. Многие родители уже понимают ужасы развала дисциплины и гипертрофированных прав ребёнка.Мама рассказала что друга сына взяли с наркотой.Она возьми загляни в портфель - мало ли чего там сын носит. Так он прямо маму предупредил - ещё раз заглянеш -напишу в прокуратуру.Или дневник отказываются давать-это моя прыватна власнисть!!!!!! Но самая большая беда что люмпен-ученики не дают учиться хорошим, и право хорошего ученика на нормальное прослушивание занятия права ребёнка не защищают.Думаете МОН не понимает?
dolf
Вот и реальная Европа. Там в норме когда дети подают на родителей. Или Вы против Европейского курса? Это его личное право быть наркоманом или нет.
Олекса Позняк
Не знаю , не знаю. У меня дочка подруги учится в сша. Там такая дисциплина!!!!!! И слово препода- закон.И ни одного обрисованного шкафчика.Но там готовят в крутые универы
Коментувати
Александр Погребняк
Цілком погоджуюся з автором, що систему і принципи оцінювання необхідно змінювати. Але перед цим потрібно змінити вимоги до обсягу навчального матеріалу, який дитина повинна засвоїти згідно із програмами. Учень все це може вивчити сьогодні, можливо, пам’ятатиме це ще протягом тижня-двох. Але будь-які знання, які не використовуються регулярно на практиці, не будуть міцними. А за програмами 50-70% отриманих відомостей в подальшому майже ніде не використовуються (крім, звичайно, кількагодинної поточної теми). Отже, оцінювання необхідно проводити тільки на знання основних фактів, які допомагають оцінити суть явищ (процесів) та взаємозв’язок між ними. А не так, як на ЗНО – безліч дрібних подробиць, які не є суттєвими для загального розуміння суті конкретної дисципліни. А щодо комп’ютерного тестування, то автор просто не врахував технічні можливості загальноосвітніх закладів, більшість яких мають від 5 до 15 комп’ютерів. Тому на тестування знадобиться 2-3 місяці по 7 годин на день.
Олекса Позняк
Для Александр Погребняк: Автор трактористом працюэ що не врахував? Він працює у МОНі а рівень писанини як у тракториста з 8 класами освіти
Александр Погребняк
Для Олекса Позняк Я не забиваю собі голову списками працівників МОН. Якщо це дійсно так, то це мінус автору статті.
Zinger
ДЛЯ В. Хороші думки, об’єктивні і пов’язані з нашим життям. Скільки разів у такому -то творі згадується ім’я Петро? Це що, питання для ЗНО? І такої дурні у тестах повнісінько.
Коментувати
Позняку
Контроль знаний? Та ради бога.Давайте вообще ничего не контролировать.Давайте развлекать детишек в школах. Просто развлекать.Дальше???
Олекса Позняк
Для Позняку: Контроль потрібен. Але одним контролем нічого не вирішиш.Контролю боїться учитель а не учень.Знав таких які голу жінку намалювали та й здали. Кому попаде -учителю.Я можу читати лекції на найвищому рівні і тихо сам радіти як це класно в мене виходить, але не можу заставити сприймати матеріал учнів.Особливо в 9 та 11 класах.Тут мені прямо кажуть-атестат дає мало балів я готуюсь до зно і мені ваша фізика не потрібна.Учать те що здавать.У нас що не рехворматор то й дебіл
Коментувати
Олекса Позняк
Азмъ многогрешен я.Вопрос не в том, помогать ли школе, а в том что все траты должны быть прозрачны.Знаю директоров которые квартиры за родительские деньги построили и на Фиджи едут отдыхать. А доплачивают в школу даже в цивилизованной Америке. Захотели родители спецкурс детям или проектор в кабинет -оплатили и получили. Но там всё прозрачно и в руках родителей. На учителей не давят.Директора не воруют.Каждый министр как приходит рассказывает как сделает траты школ прозрачными, а потом затихает.Взятки от школ через районо наверх льются...
Не надо про цивилизованную Америку
Для Олекса Позняк: Америка ПОКУПАЕТ мозги,НЕ УМЕЯ,или не желая растить собственные,поскольку для того,чтобы взрастить,необходимо ПОТРАТИТЬ. А тратить они и не хотят.В цивилизованной америке исчезли негритянские кварталы????
Олекса Позняк
Для Не надо про цивилизованную Америку: там есть всякие школы и всякие кварталы. Но материально нам бы до негритянской их зарплаты дорасти
Не,не дорастём
Для Олекса Позняк: у наших НЕТ денег покупать мозги. А вырастить собственных умников у наших ни денег,ни знаний,ни возможностей,ни желания
Коментувати
Юлія
"Немає потреби кожної чверті виставляти оцінки в табель" - звідки у автора такі дані?Зверніть увагу У Положенні про ЗНЗ : ст. 41. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою. Тобто, поділ на чверті встановлюється закладом. Взагалі, у робочих навчальних планах школи визначено поділ на семестри і у табель виставляються бали за семестр, а не за чверть.
Вчителька зі стаем
Я уявила собі, як буде проводитися семестрове оцінювання. Отже, візьмемо школу, де в середньому по два класи на паралель, та 20 нещасних компютерів (а учнів у класі по 30), в учнів в середньому по 15 предметів (цікаво, а як оцінювати образотворче навчання, трудове навчання), і от цілих 3 тижні всі учні школи засідають в ці кабінети і пишуть тести, деякі учні приходять писати на нульовий урок, пишуть на перервах, бо не вистачає компютерів. В учнів істерики, написати стільки контрольних, в батьків - істерики, під школою чергує "Швидка", бо в дітей, особливо в учнів 5-7 класів та дуже відповідальних учнів істерики, сльози, підвищення тиску, нервові зриви. Деякі учні приходять писати тести з температурою, з лікарень, бо не напишуть - не переведені в наступний клас. Одне, не зрозуміло: для чого все це??? Хоча сичтему оцінювання знань слід змінювати, з цим - згодна.
Олекса Позняк
Для Вчителька зі стаем: це правда. Афтор написав бредятину а ми коментуємо
Коментувати
Вчителька зі стаем
Я, як класний керівник один раз на місяць даю виписку оцінок своїх учнів батькам, регулярно повідомляю батьків в телефонному режимі про успіхи та проблеми їх дітей (благо у свіх є мобільні), вони мені теж регулярно дзвонять. Таким чином, батькам не треба чекати табеля, вони раніше знають, що у ньому буде. На батьківські збори я регулярно запрошую вчителів-предметників (і сама як вчитель ходжу по зборах), де вони тетальніше розповідають про вимоги до учнів зі свого предмета, проблеми і т.д. Один раз на семестр, десь за місяць до його закінчення, в школі проводиться батьківський день, точніше, вечір, коли у школі присутні сві вчителі, і батьки мають можливість поспілкуватися з любим вчителем. Отже, якщо батьки цікавляться результатами знань своїх дітей, і мають бажання, то можливість їм повністю надана, не треба чекати кінця семестра. Я не думаю, що в інших школах, де вчителі на місці, а я чогось думаю, що таких шкіл більшість (мабуть, кожен судить по собі) нема чогось подібного, і батьки чекають семестр.
Олекса Позняк
Для Вчителька зі стаем: Ну почалось...Звездонуті зі стаєм за 1800 зарплати у телефонному режимі 35 учнів обзвонюють. А зарплати хватає на дзвінки?. Кума, нате вам дулю і не брешіть
Вчителька зі стаем
Для Позняка: Не спорю, звіздонута, за оті 1800, а точніше за 400 (чи скільки там за класне керівництво платять), і не одна я така. А рахунок на початку навчального року батьки поповнили (корупція?), протягом року дзвінки безкоштовні.
Коментувати
щодо репліки пана Ol Pozn
Якщо учень отримав 1 за чверть,то учень отримував на за теми.А ЯКЩО батькові оте на відправляти поштою.Звичайнісінькою.Кажуть так роблять в цивілізованих країнах.Отримав батько інформацію про тематичні оцінки дитини і то вже його ВИБІР-впливати на дитину,чи не впливати.Чи здатна дитина вийти з 4 на 9.Практика показує, що ТАК,здатна,якщо в роботу включається батьківський КОНТРОЛЬ.А якщо семестрові ЗНАННЯ перевірятимуть або за допомогою того ж комп*ютера,або ЧУЖОГО,лівого,вчителя-подіє.Якщо хтось УВАЖНО СПОСТЕРІГАВ,наскільки вчителі НЕ люблять,коли пишуть вони контрольні роботи із представником,який навіть пройтись по класу НЕ дозволяє.Та й сам не є фахівцем із предмету.ОТО РЕАЛЬНИЙ контроль ЗНАНЬ.А перехід із 2 на 3,то оте,сільське:"Ставимо три-думаєм два".НЕ варто повторюватись
разочарованная
Для щодо репліки пана Ol Pozn:а вы пробовали простой почтой отправить родителям оценки их дитяти? 100% нет! это письмо пропадает,пропадают письма с обратным уведомлением,и даже заказные пропадают - читайте дитятко не допускает информирования родителей о своих "достижениях" и прогулах. и это не выдумка,проходила,знаю.А по поводу контрольной при проверяющем вы бы психологию почитали. вот уж правильно здесь кто то писал сюдят люди не сведущие и ли знающие поверхностно о чем пишут
)),а ЧТО Вам контрольная при проверяющих)?
Для разочарованная: МНЕ повезло ПРОЧУВСТВОВАТЬ на себе,как это,когда человек пришёл,просидел ВЕСЬ урок и НЕ вышел ни разу.А мои дети писали МОЛЧА,без крика и вопросов:"А ЧТО здесь надо сделать?"Написали так,как учились.НИКТО,повторяю,никто в обморок не падал,слёз не лил(слёзы ушли ранее).Когда-то,в советской школе,нам проводили подобные срезы знаний.Массово.И нормально.Вместо физкультуры мы писали,к примеру,алгебру, а на вместо литературы-физику.НИКТО не предупреждал,НЕготовил заранее,не ныл,что мы безмозлые,а посему нас необходимо натаскать перед работой и дмухать как на тепличные растения.Сегодня же в массу несут убеждение в том,что дети должны развиваться словно в теплице.ЧЕГО от них ждать в будущем?Интересно,А ЧТО там,в психологии,по этому поводу написано? А,и психология,Вами предлагаемая,должна быть какого государства?Индии?Германии?России?или у нас отечественные размышления имеются???Мне ближе физиология;).Попробуйте.Может что новое для себя нароете?
Олекса Позняк
Ви прямо з розуму зійшли з тим контролем знань. Ну по куткам автоматників, учителя на підлогу пикою вниз, руки за спину. Ну і що? Хіба проблема у контролі? ДІТИ НЕ БАЖАЮТЬ УЧИТИ. ВСЕ.КРАПКА. з контролем чи без контролю 80% дітей приходять у школу потусуватись. 15% щось трохи учать бо батьки контролють, 5% учаться бо хочуть учитись. Ось де проблема.Що ви порівнюєте з тим часом коли ми учились?І я учив в СССР фізмат класи де гризли науку вдень і вночі. А зараз створив МОН такі умови що учись не учись диплом дадуть, а суспільний устрій такий що двієшник на мерседесі і відмінник підлогу у сільпо мете. У верхушки одне на умі -відвідування, щоб діти не бродили і не грабували депутатські квартири. Але винуватим зроблять учителя.А як ти його навчиш коли не хоче вчитись?
Коментувати
Ol Pozn
Маніловщина по-російськи або сон рябої кобили по-українськи.Повна реалізація цього сну потребуватиме мільярд гривень і зриву навчально-виховного процесу.І все це для того щоб встановити що Іван Іванович поставив Вані 8 а потрібно було 7. Ну, поставив 8 і що?Тепер щодо семестрових.Нічого хорошого в 12 бальній семестровій немає.Уявіть собі реальну картину коли часто учень погано починає рік.Раніш батько побачивши оцінку за 1 чверть оперативно приймав міри і дитина могла виправити наполегливим навчанням з 3 на 4 (за 5 бальною) адже попереду були 3 четвертні оцінки.Зараз дитина приносить табель аж на Новий рік.Отримала 4 Може вона виправити результат наприклад на 7?Ні , бо після 4ки їй 9 ніхто не поставитьЩо робить розумна дитина?Припиняє учитись і ще півроку гуляє. Це рехворматор Кремінь придумав.Почитайте його підручники і побачите який примітив на рехвормує
Ol Pozn
Для Ol Pozn: читати: нас рехвормує
Коментувати
Тетяна Вчитель
Оцінки за чверть? Перейти до семестрової системи? Шановний пане авторе статті! Якщо мені не зраджує пам’ять, на семестрову і 12-бальну систему перейшли ще в 2000 році (саме тоді я була ученицею 10 класу і добре пам’ятаю це). Як Ви, не зовсім компетентна в питаннях середньої освіти людина, можете критикувати школу й педагогів?
Юрій Федорченко
Для Тетяна Вчитель: Шановний вчитель, раджу Вам уважно прочитати статтю та мій попередній коментар. Ситуація, за якої шкільні вчителі не знають законодавства про загальну середню освіту, є дикою. Не слід плутати окремі практики та чинне законодавство. Як вчителі, які не знають освітнього законодавства чи не вміють його елементарно аналізувати, можуть навчати дітей в школі? Це навіть не критика, а питання!
Мама ученика
Видно, что законодательство вы знаете, а вот реального ученического табеля в руках не держали!
Юрій Федорченко
Шановна мама, 30 грудня отримав табель сина з оцінками за перший семестр. Важливо зрозуміти, що ми говоримо про системні проблеми, які, насамперед, мають вирішуватися на законодавчому рівні, з подальшою належною імплементацією таких рішень. Дискусія має відбуватися за дотримання певних елементарних правил та умов, однією з таких умов є вихід за межі певної практики. Якщо кожен буде говорити лише про те, що він бачить у власному житті, то конструктивної дискусії і змін в країні не буде.
Коментувати
Юрій Федорченко
Шановні читачі! Дякую за критичні висловлювання. Разом з тим, звертаю вашу увагу на ту обставину, що законодавство дозволяє поділ навчального року як на чверті, так і на семестри. Прошу не плутати перехід значної частини шкіл на поділ навчального року на два семестри та відмову від можливості поділу навчального року на чверті взагалі. Закон України “Про загальну середню освіту”, п.3. ст. 16. “Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами) та тривалість навчального тижня встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.” Див. додатково п.41 Постанови КМУ №778 від 27.08.2010 “Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”.
Андрей Козак
Для Юрій Федорченко: проблема в том, что о функционировании школ сложно узнать читая постановления КМУ. Реальное управление деятельностью школ происходит на основании разного рода указивок разных контрольных органов и объединений, типа РАЙОНО и ГОРОНО, котрые нигде централизованно не выкладываются, и соответственно изучение их крайне затруднено.
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!